Преход от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Преход от предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Последна актуализация: януари 2018 г.

Тази статия е за администратори на Office 365, чиито потребители използват предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (Groove.exe) на компютри с Windows и които искат да извършат надстройка до новия клиент за синхронизиране на OneDrive (OneDrive.exe), за да синхронизират файлове на OneDrive за бизнеса и SharePoint Online.

Ако не сте ИТ администратор, вижте Първи стъпки в новия клиент за синхронизиране на OneDrive в Windows, за да научите как да започнете да синхронизирате файлове чрез новия клиент за синхронизиране на OneDrive.

Важно: 

 • Новият клиент за синхронизиране на OneDrive за Windows вече поддържа синхронизиране на защитени с IRM библиотеки с документи на SharePoint и местоположения на OneDrive. За да създадете безпроблемна среда за синхронизиране на IRM за вашите крайни потребители, разположете най-новия клиент на услугата за управление на правата (RMS) на компютрите на вашите потребители.

 • Ако вашата организация никога не е използвала предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса или е имала по-малко от 250 лицензирани потребители на Office 365 през юни 2016 г., вашите потребители трябва да използват новия клиент за синхронизиране на OneDrive, за да синхронизират файлове на OneDrive за бизнеса и SharePoint Online.

 • Новият клиент за синхронизиране на OneDrive поддържа Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 и Windows 7. Той все още не поддържа синхронизиране на локални екземпляри на OneDrive за бизнеса или SharePoint Server (когато организацията ви не е абонирана за бизнес план за Office 365).

Ако сте готови, изтеглете най-новата версия на новия клиент за синхронизиране на OneDrive, която е издадена изцяло за производство.За да научите повече за други версии, които се пускат за различните етапи, вижте Бележки по изданието на новия клиент за синхронизиране на OneDrive.

Потребителски ръководства за инсталиране и настройка са налични за синхронизиране на OneDrive в Windows, OneDrive в Mac OS X и файлове на SharePoint в Windows и Mac.

Общ преглед

Когато потребители, които синхронизират файлове с предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса (Groove.exe), влязат в новия клиент за синхронизиране на OneDrive (OneDrive.exe), ще се случат следните неща:

 • Ако новият клиент за синхронизиране на OneDrive може да поеме синхронизирането на библиотека, предишният клиент за синхронизиране спира да я синхронизира и новият клиент за синхронизиране на OneDrive продължава нейното синхронизиране, без да изтегля повторно съдържанието. Ако новият клиент за синхронизиране на OneDrive не може да синхронизира библиотеката, предишният клиент за синхронизиране продължава да я синхронизира. Ако дадена библиотека изисква извличане или има задължителни колони или метаданни, тя ще се синхронизира само за четене.

 • Предишният клиент за синхронизиране спира да работи и се премахва от автоматичното стартиране, освен ако все още не синхронизира библиотеки, които новият клиент за синхронизиране на OneDrive не може да синхронизира.

Когато библиотеки на SharePoint Online започнат да се синхронизират с новия клиент за синхронизиране на OneDrive, йерархията на папките, която се показва във файловия мениджър, може да се опрости.

Следните типове библиотеки все още не се поддържат от новия клиент за синхронизиране на OneDrive и няма да бъдат прехвърлени от предишния клиент за синхронизиране:

 • Локални екземпляри на OneDrive за бизнеса и SharePoint Server (когато организацията ви не е абонирана за бизнес план за Office 365).

 • Библиотеки на SharePoint Online, които хора от други организации са споделили и които вашите потребители синхронизират с предишния клиент за синхронизиране.

Предварителни изисквания

 1. Уверете се, че потребителите имат инсталирана една от изброените по-долу или по-нова версия на Office. За информация относно разполагането на Office вижте Изберете как да разположите Office 365 ProPlus. Уверете се, че не инсталирате предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса. За информация вижте Промени в предишния клиент за синхронизиране на OneDrive (Groove.exe) в "Кликни и стартирай" на Office 2016.

  Версия на Office

  Минимална версия

  Office 365 ProPlus

  16.0.7167.2*

  Office 2016 MSI

  16.0.4432.1*

  Office 2013 MSI/C2R

  15.0.4859.1*

  Забележка: Ако на компютър е инсталиран Office 2010, трябва да премахнете компонента SharePoint Workspace. Преди да стартирате инсталиращата програма на OneDrive, първо деинсталирайте Office 2010 или премахнете компонента SharePoint Workspace на Office 2010.

 2. Уверете се, че потребителите имат инсталирана версия 17.3.6743.1212 или по-нова на новия клиент за синхронизиране на OneDrive. За информация относно разполагането на клиента за синхронизиране на OneDrive вижте Разполагане на новия клиент за синхронизиране на OneDrive в корпоративна среда.

Конфигуриране на takeover

 1. В центъра за администриране на SharePoint настройте SharePoint да се синхронизира с новия клиент за синхронизиране. Ако опциите не са налични, новият клиент за синхронизиране на OneDrive вече е настроен да синхронизира файлове на OneDrive за бизнеса и SharePoint Online.

 2. Ако работите с Windows 10, можете да използвате мълчаливо конфигуриране на акаунти за влизане на потребителите. За информация вижте (Предварителен преглед) Мълчаливо конфигуриране на OneDrive с помощта на идентификационни данни за Windows 10 или домейн.

Изпълнение на командата takeover

Ако не изпълните командата takeover, потребителите ще трябва да преминат към новия клиент за синхронизиране чрез:

 • Стартиране на инсталиращата програма на OneDrive (първоначални потребители на новия клиент за синхронизиране на OneDrive).

 • Настройване на допълнителни библиотеки (съществуващи потребители на новия клиент за синхронизиране на OneDrive).

Можете да изпълните командата takeover, за да прехвърлите автоматично синхронизирането на файлове, без да е необходима намеса от потребителите. Използвайте инструмент, като например System Center Configuration Manager (SCCM), и за всеки потребител на компютър изпълнете следната команда:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Съвети: 

 • Уверете се, че изпълнявате командата в контекст на потребител, а не на администратор, тъй като в противен случай потребителят ще види грешка "OneDrive.exe не може да се изпълни с администраторски права".

 • За да обхванете всички потребители на компютър, конфигурирайте командата да се изпълни за всеки потребителски акаунт. По този начин ще гарантирате, че командата ще се изпълни за всеки потребител, който влиза. За пример как да разположите .exe файл за всеки потребителски акаунт, вижте Разполагане на клиента за синхронизиране на OneDrive с SCCM.

Блокиране на синхронизирането от предишния клиент за синхронизиране

За да попречите на потребителите да използват предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса, за да синхронизират своите файлове на OneDrive за бизнеса и SharePoint Online, в Microsoft PowerShell изпълнете следната команда:

Set-SPOTenantSyncClientRestriction [-GrooveBlockOption <String> “OptOut”|”HardOptIn”|”SoftOptIn”] 

За повече информация вижте Get-SPOTenantSyncClientRestriction. За информация как да използвате PowerShell, вижте Въведение в обвивката за управление на SharePoint Online.

Допълнителни ресурси

Вижте статията по-долу за повече информация относно новия клиент за синхронизиране на OneDrive.

Заглавие

Описание

Разполагане на новия клиент за синхронизиране на OneDrive в корпоративна среда

Разполагане на клиента за синхронизиране на OneDrive за потребители на Windows във вашата организация.

Първи стъпки в новия клиент за синхронизиране на OneDrive в Windows

Как потребителите на Windows могат да настроят клиента за синхронизиране на OneDrive.

Първи стъпки в синхронизирането на сайтове на SharePoint с новия клиент за синхронизиране на OneDrive

Използване на клиента за синхронизиране на OneDrive за синхронизиране на файлове на SharePoint Online.

Използване на групови правила за управление на настройките на клиента за синхронизиране на OneDrive

Конфигуриране на клиента за синхронизиране на OneDrive чрез групови правила.

Рестрикции и ограничения при използването на новия клиент за синхронизиране на OneDrive с цел синхронизиране на библиотеки в OneDrive за бизнеса

Статия от базата знания с информация относно ограниченията за размера и имената на файловете.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×