Преходна миграция към Office 365

Като част от разполагане на Office 365, можете да мигрирате съдържанието на потребителските пощенски кутии от изходна имейл система към Office 365. Когато правите всичко това наведнъж, то се нарича преходна миграция. Използването на преходна миграция се препоръчва, когато:

 • Текущата ви локална организация на Exchange е Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 или Microsoft Exchange Server 2013.

 • Локалната ви организация на Exchange има по-малко от 2000 пощенски кутии.

  Забележка: Въпреки че преходната миграция поддържа преместване на максимум 2000 пощенски кутии, поради времето, което ще ви отнеме създаването и мигрирането на 2000 потребители, е по-разумно да мигрирате 150 потребители или по-малко.

План за миграция   

Настройката на преходна миграция на имейли към Office 365 изисква внимателно планиране. Преди да започнете, ето какво трябва да вземете предвид:

 • Можете да преместите цялата си имейл организация в Office 365 за няколко дни и да управлявате потребителските акаунти в Office 365.

 • Можете да мигрирате най-много 2000 пощенски кутии в Office 365, като използвате преходната миграция на Exchange. Препоръчително е обаче да мигрирате само 150 пощенски кутии.

 • Името на основния домейн, използван за вашата локална организация на Exchange, трябва да бъде домейн, признат за притежаван от вас във вашата организация на Office 365.

 • След като миграцията завърши, всеки потребител, който има локална пощенска кутия на Exchange, ще бъде също и нов потребител в Office 365. Въпреки това ще трябва да дадете лицензи на потребителите, чиито пощенски кутии са мигрирани.

След като вашите локални организации и организации на Office 365 са настроени за преходна миграция, задачите след настройката може да окажат влияние върху потребителите.

 • Администраторите или потребителите трябва да конфигурират настолните компютри         Уверете се, че настолните компютри са актуализирани и настроени за използване с Office 365. Тези действия позволяват на потребителите да използват локални потребителски идентификационни данни за влизане в Office 365 от настолните приложения. Потребителите с разрешения за инсталиране на приложения могат да актуализират и настроят собствените си компютри. Или за тях могат да бъдат инсталирани актуализации. След като актуализациите са направени, потребителите могат да изпращат имейли от Outlook 2013, Outlook 2010 или Outlook 2007.

 • Потенциално закъснение в маршрутизирането на имейлите        Имейлите, изпращани до локални потребители, чиито пощенски кутии са мигрирани в Office 365, се маршрутизират към техните локални пощенски кутии на Exchange, докато MX записът не бъде променен.

Как работи преходната миграция?

Основните стъпки, които извършвате за преходна миграция, са показани на следващата илюстрация.

Процес за извършване на преходна миграция на имейли към Office 365
 1. Администраторът информира потребителите за предстоящите промени и проверява собствеността върху домейна при регистратора на домейни.

 2. Администраторът подготвя сървърите за преходна миграция и създава празни групи за защита с активиран имейл в Office 365.

 3. Администраторът свързва Office 365 към локалната имейл система (това се нарича създаване на крайна точка за мигриране).

 4. Администраторът мигрира пощенските кутии и след това потвърждава мигрирането.

 5. Дайте лицензи за Office 365 на вашите потребители.

 6. Администраторът конфигурира домейна, така че да започне да маршрутизира имейлите директно към Office 365.

 7. Администраторът потвърждава, че маршрутизирането е променено, и след това изтрива партидата за преходна миграция.

 8. Администраторът изпълнява задачите след мигрирането в Office 365 (дава лицензи на потребителите и създава запис на домейновата именна система (DNS) за автоматично откриване) и по желание премахва локалните сървъри на Exchange.

 9. Администраторът изпраща писмо до потребителите, с което ги информира за Office 365 и описва как става влизането в новите им пощенски кутии.

Готови ли сте да изпълните преходна миграция?

Разгънете разделите по-долу и следвайте стъпките.

Преди да мигрирате пощенски кутии към Office 365 чрез преходна миграция, първо има няколко промени в средата ви на Exchange Server, които трябва да изпълните.

Забележка: Ако сте включили синхронизирането на справочен указател, трябва да го изключите, преди да можете да извършвате преходна миграция. Можете да направите това с помощта на PowerShell. За инструкции вижте Изключване на синхронизирането на справочен указател за Office 365.

 1. Конфигуриране на Outlook навсякъде на вашия локален Exchange Server    Услугата за миграция на имейли използва "Outlook навсякъде" (известен също като RPC по HTTP), за да се свърже с вашия локален Exchange Server. "Outlook навсякъде" е автоматично конфигуриран за Exchange 2013.За информация как да настроите "Outlook навсякъде" за Exchange Server 2010, Exchange 2007 и Exchange 2003, вж. следните статии:

 2. Трябва да използвате сертификат, издаден от надежден сертифициращ орган (CA), със своята конфигурация на Outlook навсякъде, за да може Office 365 да изпълни преходна миграция. За преходна миграция ще трябва да добавите "Outlook навсякъде" и услуги за автоматично откриване към вашия сертификат. За инструкции как да инсталирате сертификати, вж.:

 3. По желание: Проверка дали можете да се свържете със своята организация на Exchange, като използвате Outlook навсякъде     Изпробвайте един от следните методи за проверка на настройките на връзката:

  • Използвайте Outlook от място извън корпоративната си мрежа, за да се свържете със своята локална пощенска кутия на Exchange.

  • Използвайте анализатора за отдалечено свързване на Microsoft Exchange, за да проверите настройките на връзката си. Използвайте тестовете за автоматично откриване на Outlook навсякъде (RPC по HTTP) или Outlook.

  • Изчакайте връзката да бъде автоматично тествана, когато свържете Office 365 към своята имейл система по-нататък в тази процедура.

 4. Задаване на разрешения     Локалният потребителски акаунт, който използвате, за да се свържете със своята локална организация на Exchange, (наричан също администратор на мигрирането) трябва да има необходимите разрешения за достъп до локалните пощенски кутии, които искате да мигрирате към Office 365. Този потребителски акаунт се използва, когато свързвате Office 365 към своята имейл система по-нататък в тази процедура.

 5. За да мигрира пощенските кутии, администраторът трябва да има едно от следните разрешения:

  • На администратора на мигрирането трябва да му бъде дадено разрешение за "FullAccess" за всяка локална пощенска кутия.

   или

  • На администратора на мигрирането трябва да му бъде дадено разрешение за "Receive As" за базата данни с локални пощенски кутии, която съхранява потребителските пощенски кутии.

  За инструкции как да зададете тези разрешения, вижте Даване на разрешения на Exchange за мигриране на пощенски кутии към Office 365.

 6. Забраняване на единните съобщения (UM)     Ако единните съобщения за локалните пощенски кутии, които мигрирате, са включени, изключете ги преди мигрирането. Включете единните съобщения на пощенските кутии, след като мигрирането завърши. За стъпките с инструкции вижте Забраняване на единните съобщения за потребители на Exchange 2007.

 7. Създаване на групи за защита и изчистване на представителите    Тъй като услугата за миграция на имейли не може да разпознае дали локалните групи на Active Directory са групи за защита, тя не може да осигури мигрираните групи като групи за защита в Office 365. Ако искате да имате групи за защита в Office 365, първо трябва да осигурите празна група за защита с активиран имейл в Office 365, преди да стартирате преходната миграция.

  Освен това този метод за миграция премества само пощенски кутии, потребители на поща, контакти и групи с активиран имейл. Ако някакъв друг обект на Active Directory, като например потребителска пощенска кутия, която не е мигрирана към Office 365, бъде зададена като ръководител или представител на мигриран обект, трябва да го премахнете от обекта преди мигрирането.

По време на мигрирането се използва SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) адресът на всяка локална пощенска кутия, за да се създаде имейл адресът за нова пощенска кутия на Office 365. За да изпълните преходна миграция, локалният домейн трябва да бъде проверен домейн във вашата организация на Office 365.

 1. Влезте в Office 365 със своя служебен или учебен акаунт.

 2. Изберете Настройка > Домейни.

 3. На страницата Домейни щракнете върху Добавяне на домейн, за да стартирате съветника за домейни.

  Изберете "Добавяне на домейн"
 4. На страницата Добавяне на домейн въведете името на домейна (например Contoso.com), който използвате за своята локална организация на Exchange, и след това изберете Напред.

 5. В Проверка на домейн изберете Влизане в GoDaddy (ако вашите DNS записи се управляват от GoDaddy) или Добавяне на TXT запис вместо това за други регистратори на домейни > Напред.

 6. Следвайте инструкциите, предоставени за вашия доставчик на DNS хостинг. Обикновено се избира TXT запис за проверка на собствеността.

  Можете също да намерите инструкции в Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи.

  След като добавите своя TXT или MX запис, изчакайте около 15 минути, преди да продължите със следващата стъпка.

 7. В съветника за домейни на Office 365 изберете готово, провери сега и ще видите страница за потвърждение. Изберете Готово.

  Ако проверката първоначално е неуспешна, изчакайте известно време и опитайте отново.

  Не продължавайте със следващата стъпка в съветника за домейни. Сега сте проверили, че сте собственик на домейна на локалната организация на Exchange, и сте готови да продължите с миграцията на имейли.

Крайната точка за мигриране съдържа настройките и идентификационните данни, необходими за свързване на локалния сървър, който хоства пощенските кутии за мигриране, с Office 365. Крайната точка за мигриране също така определя броя пощенски кутии, които ще бъдат мигрирани едновременно. За преходна миграция трябва да създадете крайна точка за мигриране на Outlook навсякъде.

 1. Отидете в центъра за администриране на Exchange.

 2. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 3. Изберете Още Икона ''Още'' > Крайни точки на мигриране.

  Избиране на крайна точка за мигриране.
 4. На страницата Крайни точки на мигриране изберете Създай Икона "Създай" .

 5. На страницата Избор на тип крайна точка за мигриране изберете Outlook навсякъде > Напред.

 6. На страницата Въведете идентификационни данни за локален акаунт въведете информация в следните полета:

  • Имейл адрес     Въведете имейл адреса на всеки потребител в локалната организация на Exchange, който ще бъде мигриран. Office 365 ще тества възможността за свързване с пощенската кутия на този потребител.

  • Акаунт с привилегии     Въведете потребителското име (във формат домейн\потребителско име или имейл адрес) за акаунт, който има необходимите административни разрешения в локалната организация. Office 365 ще използва този акаунт за откриване на крайната точка за мигриране, както и за проверка на разрешенията, зададени за този акаунт, като се опита да получи достъп до пощенската кутия с посочения имейл адрес.

  • Парола за акаунт с привилегии     Въведете паролата за акаунта с права, който е акаунтът на администратора.

 7. Изберете Напред и направете едно от следните неща:

  • Ако Office 365 се свърже успешно с изходния сървър, се показват настройките на връзката. Изберете Напред.

   Потвърдена връзка за крайна точка на "Outlook навсякъде".
  • Ако тестването на връзката с изходния сървър не е успешно, въведете следната информация:

   • Сървър на Exchange     Въведете името на домейна в пълен вид (FQDN) за локалния Exchange Server. Това е името на хоста за вашия пощенски сървър. Например EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC прокси сървър     Въведете FQDN за RPC прокси сървъра за Outlook навсякъде. Обикновено прокси сървърът е същият като URL адреса за вашия Outlook Web App. Например mail.contoso.com, който е и URL адресът за прокси сървъра, използван от Outlook за свързване с Exchange Server.

 8. На страницата Въвеждане на основна информация въведете Име на крайната точка за мигриране, например Тест5-крайна точка. Оставете другите две полета празни, за да използвате стойностите по подразбиране.

  Име на крайната точка за мигриране.
 9. Изберете Създай, за да създадете крайната точка за мигриране.

  За да проверите дали вашият Exchange Online е свързан с локален сървър, можете да изпълните командата в пример 4 от test-MigrationServerAvailability.

При преходната миграция локалните пощенски кутии се мигрират към Office 365 в една партида за мигриране.

 1. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 2. Изберете Създай Икона "Създай" > Мигриране в Exchange Online.

  Изберете "Мигриране към Exchange Online"
 3. На страницата Избор на тип мигриране изберете Преходна миграция > Напред.

 4. На страницата Потвърждаване на крайната точка за мигриране е показана информацията за крайната точка за мигриране. Проверете информацията и след това изберете Напред.

  Нова партида за мигриране с потвърдена крайна точка.
 5. На страницата Конфигурация на преместване въведете името (не може да съдържа интервали или специални знаци) на партидата за мигриране и след това изберете Напред. Името на партидата се показва в списъка на партидите за мигриране на страницата Мигриране, след като създадете партидата за мигриране.

 6. На страницата Начало на партидата изберете една от следните опции:

  • Автоматично стартиране на партидата     Партидата за мигриране се стартира веднага щом запишете новата партида със състояние Синхронизиране.

  • Ръчно стартиране на партидата по-късно     Партидата за мигриране се създава, но не се стартира. Състоянието на партидата се задава на Създадено. За да стартирате партида за мигриране, изберете я на табло за мигриране и след това изберете Начало.

 7. Изберете създай, за да създадете партидата за мигриране.

  Новата партида за мигриране се показва на таблото за мигриране.

Ако сте създали партида за мигриране и сте я конфигурирали да бъде стартирана ръчно, можете да я стартирате с помощта на Център за администриране на Exchange.

 1. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 2. На таблото за мигриране изберете партидата и после изберете Начало.

 3. Ако партида за мигриране се стартира успешно, състоянието й на табло за мигриране се променя на Синхронизиране.

  Синхронизирането на партидата за мигриране

Проверка дали синхронизацията работи

 • Имате възможност да следите състоянието на синхронизиране на таблото за мигриране. Ако има грешки, можете да видите регистрационен файл, който ви дава повече информация за тях.

 • Можете също да проверите дали потребителите са създадени в Център за администриране на Office 365, докато мигрирането е в ход.

  След като мигрирането приключи, състоянието на синхронизиране е Синхронизирано.

Въпреки че тази задача не е задължителна, изпълнението й може да ви помогне да избегнете забавянето при получаване на имейл в новите пощенски кутии на Office 365.

Когато хора извън вашата организация ви изпращат имейл, техните имейл системи не проверяват отново всеки път къде да изпратят този имейл. Вместо това техните имейл системи записват местоположението на вашата имейл система въз основа на настройка във вашия DNS сървър, известна като време на живот (TTL). Ако промените местоположението на своята имейл система преди изтичането на TTL, имейл системата на подателя се опитва да изпраща имейлите до старото местоположение, преди да разбере, че местоположението се е променило. Тази промяна в местоположението може да доведе до забавяне в доставянето на пощата. Един от начините да избегнете това е да понижите времето на живот TTL, което вашият DNS сървър дава на сървърите извън вашата организация. Това ще накара другите организации по-често да обновяват местоположението на вашата имейл система.

Повечето имейл системи искат актуализация на всеки час, ако е настроен кратък интервал, например 3600 секунди (1 час). Препоръчваме да зададете интервала така или на по-ниска стойност, преди да стартирате миграцията на имейли. Тази настройка дава на всички системи, които ви изпращат имейли, достатъчно време за обработване на промяната. След това, когато направите окончателното преминаване към Office 365, можете да върнете TTL на по-дълъг период.

Място, където можете да промените настройката за TTL, е записът за обмен на поща на вашата имейл система. Той се намира в публичната DNS система. Ако имате повече от един MX запис, трябва да промените стойността на всеки запис на 3600 секунди или по-малко.

Ако имате нужда от помощ при конфигуриране на DNS настройките вижте Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи.

Имейл системите използват DNS запис, наречен MX запис, за да разберат къде да се доставят имейлите. По време на процеса на миграция на имейли вашият MX запис сочеше към изходната ви имейл система. Сега, след като миграцията на имейли към Office 365 завърши, е време да насочите своя MX запис към Office 365. Това помага да сте сигурни, че имейлът се доставя към пощенските кутии на Office 365. Преместването на MX записа също така ще ви позволи да изключите старата си имейл система, когато сте готови.

За много доставчици на DNS има конкретни инструкции как да промените своя MX запис. Ако вашият доставчик на DNS не е включен или ако искате да разберете общите насоки, са предоставени и общи инструкции за MX записа.

Възможно е да са необходими до 72 часа, за да разпознаят имейл системи на вашите клиенти и партньори променения MX запис. Изчакайте поне 72 часа, преди да продължите със следващата задача: Изтриване на партидата за преходна миграция.

След като промените MX записа и проверите дали всички имейли се маршрутизират към пощенските кутии на Office 365, уведомете потребителите, че тяхната поща отива в Office 365. След това можете да изтриете партидата за преходна миграция. Преди да изтриете партидата за мигриране, проверете следното:

 • Всички потребители използват пощенски кутии на Office 365. След като партидата бъде изтрита, съобщенията, изпратени до пощенски кутии на локалния Exchange Server, не се копират в съответните пощенски кутии на Office 365.

 • Пощенските кутии на Office 365 са синхронизирани поне веднъж, след като пощата е започнала да се изпраща директно към тях. За да направите това, се уверете, че стойността в полето Час на последното синхронизиране за партидата за мигриране е по-скорошна от момента, в който е започнало маршрутизирането на пощата директно към пощенските кутии на Office 365.

Когато изтриете партида за преходна миграция, услугата за миграция изчиства всички записи, свързани с партидата за мигриране, и след това изтрива партидата. Партидата се премахва от списъка с партиди за мигриране на таблото за мигриране.

 1. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 2. На таблото за мигриране изберете партидата и после изберете Изтрий.

  Забележка: Може да са необходими няколко минути, за да бъде премахната партидата.

 3. В Център за администриране на Exchange отидете на Получатели > Мигриране.

 4. Уверете се, че партидата за мигриране вече не е в списъка на таблото за мигриране.

Активирайте потребителските акаунти за Office 365 за мигрираните акаунти чрез даване на лицензи.    Ако не присвоите лиценз, пощенската кутия се изключва след изтичане на гратисния период (30 дни). За да дадете лиценз в Център за администриране на Office 365, вж. Даване на лицензи на потребители в Office 365 за фирми.

След мигриране на пощенски кутии към Office 365 има задачи след мигрирането, които трябва да бъдат изпълнени.

 1. Създайте DNS запис за автоматично откриване, така че потребителите лесно да могат стигнат до своите пощенски кутии.    След като всички локални пощенски кутии са мигрирани към Office 365, можете да конфигурирате DNS запис за автоматично откриване за своята организация на Office 365, за да позволите на потребителите лесно да се свързват към новите си пощенски кутии на Office 365 чрез Outlook и мобилни клиенти. Този нов DNS запис за автоматично откриване трябва да използва същото пространство на имената, което използвате за вашата организация на Office 365. Например ако вашето базирано в облака пространство на имената е cloud.contoso.com, DNS записът за автоматично откриване, който трябва да създадете, е autodiscover.cloud.contoso.com.

  Ако запазите своя Exchange Server, трябва също да се уверите, че DNS CNAME записът за автоматично откриване сочи към Office 365 във вътрешната и външната DNS след мигрирането, така че клиентът на Outlook да се свърже към правилната пощенска кутия.

  Забележка:  В Exchange 2007, Exchange 2010 и Exchange 2013 също така трябва да настроите Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI на Null.

  Office 365 използва CNAME запис за внедряване на услугата за автоматично откриване за Outlook и мобилните клиенти. CNAME записът за автоматично откриване трябва да съдържа следната информация:

  • Псевдоним:    автоматично откриване

  • Цел:    autodiscover.outlook.com

  За повече информация вижте Създаване на DNS записи за Office 365, когато вие управлявате своите DNS записи.

 2. Премахнете локалните сървъри на Exchange Server.    След като сте проверили, че всички имейли се маршрутизират директно към пощенските кутии на Office 365, и вече не е нужно да поддържате вашата локална имейл организация или не планирате да внедрявате решение за еднократна идентификация, можете да деинсталирате Exchange от своите сървъри и да премахнете локалната си организация на Exchange.

  За повече информация вж. следните статии:

  Забележка: Премахването на Exchange може да има неочаквани последици. Преди да премахнете своята локална организация на Exchange, ви препоръчваме да се обърнете към поддръжката на Microsoft.

Вж. също

Начини за мигриране на имейл към Office 365

Решаване за пътя на мигриране

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×