Преобразуване на числа в различни бройни системи

Бройната система е систематичен начин за представяне на числа със символични знаци и използва основа, за да групира удобно числата в компактен вид. Най-разпространената бройна система е десетичната, чиято основа е 10, а наборът символични знаци е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Обаче има и други бройни системи и те могат да са по-ефикасни при употреба за конкретни цели. Например тъй като компютрите използват булева логика при извършване на изчисления и операции, те използват двоична бройна система, която има основа 2.

Microsoft Office Excel има няколко функции, които можете да използвате, за да преобразувате числа в и от следните бройни системи:

Бройна система

Основа

Набор от символични знаци

Двоична

2

0,1

Осмична

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Десетична

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

Шестнадесетична

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Какво искате да направите?

Преобразуване на двоично число в десетично

Преобразуване на двоично число в шестнадесетично

Преобразуване на двоично число в осмично

Преобразуване на десетично число в двоично

Преобразуване на десетично число в шестнадесетично

Преобразуване на десетично число в осмично

Преобразуване на шестнадесетично число в двоично

Преобразуване на шестнадесетично число в десетично

Преобразуване на шестнадесетично число в осмично

Преобразуване на осмично число в двоично

Преобразуване на осмично число в десетично

Преобразуване на осмично число в шестнадесетично

Преобразува двоично число в десетично

За целта използвайте функцията BIN2DEC.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=BIN2DEC(1100100)

Преобразува двоичното 1100100 в десетично (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Преобразува двоичното 1111111111 в десетично (-1)

Подробности за функцията

BIN2DEC

Най-горе на страницата

Преобразуване на двоично число в шестнадесетично

За целта използвайте функцията BIN2HEX.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=BIN2HEX(11111011, 4)

Преобразува двоичното 11111011 в шестнадесетично с 4 знака (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Преобразува двоичното 1110 в шестнадесетично (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Преобразува двоичното 1111111111 в шестнадесетично (FFFFFFFFFF)

Подробности за функцията

BIN2HEX

Най-горе на страницата

Преобразуване на двоично число в осмично

За целта използвайте функцията BIN2OCT.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=BIN2OCT(1001, 3)

Преобразува двоичното 1001 в осмично с 3 знака (011)

=BIN2OCT(1100100)

Преобразува двоичното 1100100 в осмично (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Преобразува двоичното 1111111111 в осмично (7777777777)

Подробности за функцията

BIN2OCT

Най-горе на страницата

Преобразуване на десетично число в двоично

За целта използвайте функцията DEC2BIN.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=DEC2BIN(9, 4)

Преобразува десетичното число 9 в двоично с 4 знака (1001)

=DEC2BIN(-100)

Преобразува десетичното число -100 в двоично (1110011100)

Подробности за функцията

DEC2BIN

Най-горе на страницата

Преобразуване на десетично число в шестнадесетично

За целта използвайте функцията DEC2HEX.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=DEC2HEX(100, 4)

Преобразува десетичното число 100 в шестнадесетично с 4 знака (0064)

=DEC2HEX(-54)

Преобразува десетичното -54 в шестнадесетично (FFFFFFFFCA)

Подробности за функцията

DEC2HEX

Най-горе на страницата

Преобразуване на десетично число в осмично

За целта използвайте функцията DEC2OCT.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=DEC2OCT(58, 3)

Преобразува десетичното 58 в осмично (144)

=DEC2OCT(-100)

Преобразува десетичното -100 в осмично (7777777634)

Подробности за функцията

DEC2OCT

Най-горе на страницата

Преобразуване на шестнадесетично число в двоично

За целта използвайте функцията HEX2BIN.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=HEX2BIN("F", 8)

Преобразува шестнадесетичното F в двоично с 8 знака (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Преобразува шестнадесетичното B7 в двоично (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Преобразува шестнадесетичното FFFFFFFFFF в двоично (1111111111)

Подробности за функцията

HEX2BIN

Най-горе на страницата

Преобразуване на шестнадесетично число в десетично

За целта използвайте функцията HEX2DEC.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=HEX2DEC("A5")

Преобразува шестнадесетичното A5 в десетично (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Преобразува шестнадесетичното FFFFFFFF5B в десетично (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Преобразува шестнадесетичното 3DA408B9 в десетично (1034160313)

Подробности за функцията

HEX2DEC

Най-горе на страницата

Преобразуване на шестнадесетично число в осмично

За целта използвайте функцията HEX2OCT.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=HEX2OCT("F", 3)

Преобразува шестнадесетичното F в осмично с 3 знака (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Преобразува шестнадесетичното 3B4E в осмично (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Преобразува шестнадесетичното FFFFFFFF00 в осмично (7777777400)

Подробности за функцията

HEX2OCT

Най-горе на страницата

Преобразуване на осмично число в двоично

За целта използвайте функцията OCT2BIN.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=OCT2BIN(3, 3)

Преобразува осмичното число 3 в двоично с 3 знака (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Преобразува осмичното число 7777777000 в двоично (1000000000)

Подробности за функцията

OCT2BIN

Най-горе на страницата

Преобразуване на осмично число в десетично

За целта използвайте функцията OCT2DEC.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=OCT2DEC(54)

Преобразува осмичното число 54 в десетично (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Преобразува осмичното число 7777777533 в десетично (-165)

Подробности за функцията

OCT2DEC

Най-горе на страницата

Преобразуване на осмично число в шестнадесетично

За целта използвайте функцията OCT2HEX.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта
  Избиране на пример от помощта
 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

A

B

Формула

Описание (Резултат)

=OCT2HEX(100, 4)

Преобразува осмичното число 100 в шестнадесетично с 4 знака (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Преобразува осмичното число 7777777533 в шестнадесетично (FFFFFFFF5B)

Подробности за функцията

OCT2HEX

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×