Преобразуване на печатен бюлетин за използване в уеб

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Създаване на печатен бюлетин в Publisher за вашия бизнес. Сега как можете да използвате една и съща публикуване в интернет? Имате две опции:

 • Можете да създадете уеб сайт от печатен бюлетин.

 • Можете да промените печатен бюлетин файл в PDF или XPS файл и след това го публикувате в уеб сайт, които създавате в Publisher.

Чрез изпращане на имейл съобщение, което съдържа връзка към уеб бюлетин, можете едновременно да запишете пощенски разходи и да достигне по-широка аудитория.

Какво искате да направите?

Създаване на уеб сайт от печатен бюлетин

Конвертиране на печатни публикации в PDF или XPS файлове за публикуване в интернет

Публикуване на файлове в интернет

Създаване на уеб сайт от печатен бюлетин

Преди да започнете, конвертиране на бюлетина

Важно: Направете желаните промени, които желаете във вашия печатен бюлетин, преди да го конвертирате в уеб публикация. След като започнете конвертирането, някои опции за редактиране вече не са налични. (Например, след като използвате съветника за преобразуване в Web публикация , за да конвертирате вашия печатен бюлетин в уеб публикация, опцията колони е вече не е налична в прозореца на задачите на Страницата с опции .)

Помислете за създаването на следните модификации към печат бюлетин, преди да го конвертирате в уеб публикация:

 • Ако пълният текст на статия обхваща няколко страници, помислете за преместване на статията върху една страница за по-лесно четене. Като алтернатива след като конвертирате публикацията, можете да използвате хипервръзките да се свържете статия секции един към друг.

 • Ако последната страница на вашия печатен бюлетин съдържа текста в контейнера за клиента пощенски адрес и информация за контакт на фирмата, искате да изтриете страницата, променете информацията или преместване на информация за връзка към други страници.

 • Тъй като една колона, която е по-лесен за четене в интернет, отколкото няколко колони, можете да използвате опциите под колони в прозореца на задачите на Страницата с опции за промяна на няколко колони печатен бюлетин в една колона уеб публикация.

  Забележка: Трябва да промените на селекцията на колоната за всяка страница на публикацията поотделно.

 • Печатен бюлетин има дизайн печат специфични функции, които не са задължителни за интернет. Номера на страници в таблицата на съдържанието и на всяка страница от публикацията, са един пример за печат специфични елементи, които може да искате да премахнете. Клиент пощенски информация е друг.

Създаване на уеб публикация от печатен бюлетин

След като идентифицирате и Направете всички желани от вас промени в печатна публикация, можете да преминете към конвертирането.

Преобразуване на печатен бюлетин към уеб бюлетин

 1. Стартирайте Publisher.

 2. В списъка с Последните публикации щракнете върху файла на печатен бюлетин. (Като алтернатива, щракнете върху От файл, намерете и изберете вашия съществуващ бюлетин файл и след това отворете файла.)

 3. Направете промени в съдържанието или оформлението на бюлетин (например промяна на няколко страници статия в една страница, Променяне на оформлението на няколко колони в една колона публикация, премахването на клиента пощенски адрес област или премахване на специфични за печат дизайн функции).

 4. В менюто файл щракнете върху Конвертиране в уеб публикация.

 5. Под Записване на вашата текуща публикация за печатнаправете едно от следните неща:

  • За да запишете вашите промени в оригиналния файл на печатен бюлетин, преди да продължите конвертирането, щракнете върху да.

   Като алтернатива след като приключите със съветника, можете да запишете публикацията си модифицирана под ново име на файл, като щракнете върху Запиши като в менюто файл и след това въведете в ново име на файл.

   Забележка: Ако запишете, като използвате същото име на файла, който сте използвали за публикацията на първоначалния, ще замените първоначалната публикация.

  • За да конвертирате бюлетин, без да запишете вашите промени в оригиналния файл на печатен бюлетин, щракнете върху не.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. Под Добавяне на навигационна лентанаправете едно от следните неща:

  • За да добавите навигационна лента преобразувани уеб публикацията, щракнете върху да.

  • За да конвертирате уеб публикацията, без да добавяте навигационна лента, щракнете върху не.

   Важно: Без навигационна лента посетителите на вашия уеб сайт има няма начин да получите достъп до други страници на уеб публикацията. Въпреки това можете да добавите навигационна лента дори след като конвертирате вашия бюлетин.

 8. Щракнете върху Готово.

 9. Ако сте избрали да запишете модифицираната версия на бюлетина за печат в стъпка 5, диалоговия прозорец " Запиши като " показва предложеното ново име на файл за модифицирана версия. Запишете модифицираната печатна публикация под нов файл с описателно име (например July2008Modified), като промените предложеното име в полето име на файл и след това в списъка Запиши като тип изберете или уеб страница от един файл или уеб страница, Филтрирани.

  Важно: Ако използвате името по подразбиране, ще замести печат публикуване.

  Забележка: Като използвате друго име на файл от този, използван за първоначалния печатна публикация, ще се гарантира, че публикацията ви оригиналния печатен бюлетин остава непроменена.

 10. В преобразувания уеб публикация се всички промени във форматирането, които искате. (Например, може да искате да промените позицията на навигационната лента.)

 11. Запишете вашия нов уеб публикация като въведете описателно име (например July2008Web).

Регулиране на навигационната лента

Ако добавите навигационна лента, когато конвертирате публикацията си, след което се наложи да регулирате позицията на лентата за навигация, така че да е на същото място на всяка страница. Горно поле на всяка страница, често е добър избор, особено ако направите навигационната лента на хоризонтална, така че да отговаря по-добре пространството.

Добавяне на нова навигационна лента

Ако решите да не добавите навигационна лента по време на преобразуване на бюлетина, можете да добавите един по-късно с помощта на следната процедура:

 1. В менюто Вмъкване посочете Навигационна лентаи след това щракнете върху Създай.

 2. В диалоговия прозорец Галерия с проектиране щракнете върху лентата проектиране и желаните опции за навигация.

  Забележка: За да създадете връзки, които имат неизбран щат (Показване на цвят по подразбиране) и избрания състояние (Показване на различен цвят, когато щракнете върху връзката, за да го изберете), щракнете върху Покажи избрани състояние.

 3. Под Автоматична актуализациянаправете едно от следните неща:

  • За да актуализирате лентата за навигация като включите връзка към всеки от съществуващите страници в публикацията, изберете квадратчето Актуализирай тази навигационна лента с връзки към съществуващи страници в публикацията .

  • Ръчно да укажете кои страници са свързани с от лентата за навигация, изчистете отметка в квадратчето Актуализирай тази навигационна лента с връзки към съществуващи страници в публикацията и след това Задайте кои страници искате да се свържете с помощта на опциите в навигационна лента Свойства на диалоговия прозорец.

 4. Щракнете върху Вмъкване на обект.

Промяна на текста в навигационната лента

 1. Изберете навигационната лента на всяка страница.

 2. Изберете текста, който искате да промените и след това въведете новия текст, който искате да заместите с.

  Текстът е променен промени в навигационната лента на всяка страница.

Автоматично добавяне на връзки в навигационната лента

Ако добавите страници към вашия уеб бюлетин, връзки към тези страници могат да се добавят автоматично към съществуваща навигационна лента.

 1. Изберете навигационната лента на всяка страница.

 2. В менюто формат щракнете върху Свойства на навигационната лента.

 3. В диалоговия прозорец Свойства на навигационната лента изберете отметка в квадратчето Актуализирай тази навигационна лента с връзки към нови страници, които са добавени към тази публикация .

Ръчно добавяне на връзки към навигационната лента

 1. В преобразувания публикацията щракнете върху навигационната лента и след това щракнете върху бутона съветник Бутон за съветник .

 2. В диалоговия прозорец Свойства на навигационната лента щракнете върху Добавяне на връзка.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка под връзка къмщракнете върху място в този документ.

 4. Под Изберете място в този документщракнете върху страницата, която искате да създадете връзка от лентата за навигация.

 5. В полето текст за показване въведете текста на връзката, която искате да се показва в навигационната лента и след това щракнете върху OK.

 6. В диалоговия прозорец Свойства на навигационната лента щракнете върху OK.

Конвертиране на съдържание към списък на уеб съдържание

Ако вашия печатен бюлетин съдържание, списък на всички членове и съответните им номера на страници, тази таблица съдържание може да стане вашата лента за навигация, предоставяне на връзки към всички страници във вашия уеб публикация.

На първата страница на публикацията ви можете да включите по-малка таблица съдържание, която предоставя връзки към определени членове. Изтриване на номера на страници и форматирате заглавия на статия като хипервръзки, които препращат към съответните им статии.

Форматиране на заглавие на статия като хипервръзка

 1. В таблицата на съдържанието изберете заглавието на статията.

 2. В менюто Вмъкване щракнете върху хипервръзка.

 3. В прозореца Връзка към щракнете върху Място в този документ.

 4. Под Изберете място в този документщракнете върху страницата, която искате заглавието да се свържете и след това щракнете върху OK.

Други настройки за интернет

Печат функции за форматиране, които не се показват в уеб браузъри не са налични в уеб режим. След като Publisher преобразува печат публикуване в уеб публикация, трябва да направите някои допълнителни настройки за форматирането на публикацията, която да направи готов за уеб показване.

След конвертиране вече не са автоматично текстът около картина рамки. Ако една рамка на картина е на върха на рамката на текстовото поле, текстът е скрита. Можете да или да преместите или преоразмерите рамката на текста или преместите рамка на картина, така че да няма припокриване.

Има по принцип повече място между текста в текстовото поле и ръбовете на публикацията, отколкото е необходимо в уеб сайт. Можете да зададете на текста или картината рамките на по-добро запълване празното пространство.

Шрифт схеми, достъпни за уеб публикации се различават от тези, които са налични за печат публикации. Шрифтове, които са били използвани във вашия печатен бюлетин не се конвертират автоматично в шрифтове, които са по-добре за интернет. Това е добра идея да промените шрифтовете в преобразувания бюлетин в уеб шрифтове, за да ги направите по-лесен за четене в уеб.

За да изберете уеб шрифтов набор

 1. Изберете някакъв текст в публикацията си.

 2. В менюто форматиране щракнете върху шрифт.

 3. В диалоговия прозорец шрифт , под ОбщиУверете се, че е поставена отметка в квадратчето Показвай само уеб шрифтове .

 4. В менюто формат щракнете върху Първи стъпки.

 5. Изберете един от шрифтовете в списъка под Приложи шрифтов набор.

  Схемата на шрифта за целия публикацията се конвертира в шрифтове, които са подходящи за преглеждане в уеб.

Промяна на размера на страницата по време на преобразуване

Ще забележите, след като сте преобразували печатна публикация в уеб публикация, промяна на размера на страницата. Допълнително място в долната част на страницата ви позволява да преместите текста в текстовото поле и рамки за картини от други страници в една страница да опростите уеб сайта.

Проверете вашия графики

Прегледайте във файлов формат на всеки от графични изображения в бюлетина. Ако вашия оригинален бюлетин съдържа висока разделителна способност снимки или илюстрации, използвайте програма като Microsoft картина го за редактиране на изображения! или Microsoft Digital Image Pro да преоразмерите и ги запишете отново в уеб среда формат. Това ще ускори времето за изтегляне на файл.

В менюто инструменти щракнете върху Диспечер на графики, за да можете бързо да прегледате всички графики във вашата публикация.

Връща на първоначалната публикация

Забележка: Ако конвертирате бюлетин в уеб публикация и след това искате да се върнете към първоначалния бюлетин, не изберете Конвертиране в печатна публикация в менюто " файл ". Това ще конвертиране на файл на вече преобразувани и да доведе до промени в публикацията си оригиналната. Вместо това в менюто файл щракнете върху Отвори и след това намерете публикацията си оригиналната бюлетин.

За да визуализирате вашия уеб сайт

 1. В менюто файл щракнете върху Визуализация на уеб страница.

 2. Уеб сайтът се отвори в прозорец на браузър. Можете да навигирате от една страница, като щракнете върху хипервръзките в публикацията и връзките на уеб ленти за навигация.

Публикуване на вашия бюлетин като уеб сайт в интернет

Когато редактирате завърши, сте готови да създадете вашия действителните уеб файлове. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия интернет доставчик (ISP), за да публикувате вашия уеб сайт, или прочетете раздела файлове за публикуване в интернет на тази статия.

Намерете кратък преглед на това как да публикувате вашите файлове в уеб по-долу във файлове на публикуване в интернет.

Най-горе на страницата

Конвертиране на печатни публикации в PDF или XPS файлове за публикуване в интернет

Преди да публикувате вашите файлове на Publisher уеб, трябва да ги конвертирате PDF или XPS файлове.

Забележка: Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

Намерете връзки към информация как да запишете вашите файлове на Publisher във формати, които могат другите да видят в секцията Вижте също .

Записване на файлове на Publisher като PDF или XPS файлове

За да запишете публикацията си в PDF формат

Използвайте тази опция, ако искате да запишете публикацията си във формат, който е често лесно да могат да бъдат споделени и е формат, който използва много професионалните печатари.

 1. В Publisher Отворете публикацията, която искате другите да виждат.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикуване като PDF или XPS.

 3. В списъка Запиши като тип в диалоговия прозорец публикуване като PDF или XPS щракнете върху PDFи след това щракнете върху Запиши.

  Публикацията ви се записва по подразбиране като публикация име.pdf в папката Моите документи на вашия компютър. Щракнете върху Промянаи след това щракнете върху стандартен или минимален размер в диалоговия прозорец Опции за публикуване. Тези настройки са предназначени за онлайн преглед.

Можете също да запишете файла като PDF с помощта на диалоговия прозорец Запиши като .

За да запишете публикацията си в XPS формат

Използвайте тази опция, ако искате да запишете публикацията си с още по-голяма компресия от PDF формат, докато останалите високо качество печат файл идеални за настолен печат.

 1. В Publisher Отворете публикацията, която искате другите да виждат.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикуване като PDF или XPS.

 3. В списъка Запиши като тип в диалоговия прозорец публикуване като PDF или XPS щракнете върху XPSи след това щракнете върху Запиши.

  Публикацията ви се записва по подразбиране като публикация име.xps в папката Моите документи на вашия компютър. Публикацията, която ще бъде оптимизиран за печат на високо качество , но може да се промени на по-ниско като щракнете върху Промяна.

Можете също да запишете файла като XPS файл с помощта на диалоговия прозорец Запиши като .

Най-горе на страницата

Публикуване на файлове в интернет

Можете да публикувате уеб сайт да Уеб сървър, мрежов сървър, на Протокола за прехвърляне на файлове (FTP) сървър или в папка на вашия компютър.

Публикуване на уеб сайт към местоположение в интернет или в мрежа

За да публикувате вашия уеб сайт на World Wide Web (WWW), трябва да се абонирате за уеб хостинг услуги. Уеб хостинг услугата предоставя интернет достъп и място за съхранение на уеб сървъри. Преди да публикувате вашия уеб сайт, обърнете се към вашия интернет доставчик (ISP) или системният администратор да получи информацията, която трябва да публикувате и локатор на еднородни ресурси (URL) на уеб сайта, където можете да записвате файлове.

 1. В менюто файл щракнете върху публикуване в интернет.

 2. В полето име на файл в диалоговия прозорец публикуване в интернет , въведете URL адреса на уеб или мрежов сървър, където искате да запишете вашия уеб сайт – например http://www.northwindtraders.com – и след това щракнете върху Запиши.

 3. Ако получите подкана, въведете вашето потребителско име и парола и след това щракнете върху OK.

  Директория, свързани с вашия URL адрес ще се появи в диалоговия прозорец публикуване в интернет .

 4. Щракнете двукратно върху папката, където искате да запишете вашия уеб сайт.

 5. В полето име на файл изберете индекс име по подразбиране на началната си страница и след това щракнете върху Запиши.

 6. Когато бъдете подканени, щракнете върху OK.

Публикуване на уеб сайт с помощта на FTP

Преди да изпълните тази процедура, се обърнете към вашия интернет доставчик или системният администратор да получите информацията, която трябва да публикувате в сайт на FTP . Можете също така трябва да създадете FTP сайт на FTP места.

Как?

 1. В менюто файл щракнете върху публикуване в интернет.

 2. В полето Запиши в щракнете върху FTP места.

 3. Щракнете двукратно върху Добавяне/модифициране на FTP места.

 4. Въведете информацията, получена от вашия интернет доставчик и след това щракнете върху OK.

 5. Щракнете върху Отказ.

 1. В менюто файл щракнете върху публикуване в интернет.

 2. В полето Запиши в щракнете върху FTP места.

 3. В списъка на FTP сайтове щракнете двукратно върху сайта, който искате и след това щракнете двукратно върху папката, където искате да публикувате вашия уеб сайт.

  Забележка: Ако вашият интернет доставчик (ISP) се изисква да използвате определена програма за качване на вашия уеб сайт или ако публикувате вашия уеб сайт към корпоративна интранет, може да се наложи да запишете версия на вашия уеб сайт в определена HTML файлов формат и следвайте ра под наем процедура, за да публикувате вашия уеб сайт. Помолете вашия интернет доставчик или вашият системен администратор за информация относно начина за записване и публикуване на вашия уеб сайт.

Записване на уеб сайт в папка на вашия компютър

 1. В менюто файл щракнете върху публикуване в интернет.

 2. В списъка Запиши в , в диалоговия прозорец публикуване в интернет щракнете върху устройството или папката, където искате да публикувате вашия уеб сайт, като например папката Моите документи .

  Ако искате да добавите вашия уеб сайт към нова папка, щракнете с десния бутон там, където искате да добавите нова папка, изберете Създай , щракнете върху папката , за да създадете нова папка и след това въведете име за новата папка в полето име .

 3. В полето име на файл въведете име на файл за вашата начална страница.

 4. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×