Преобразуване на печатен бюлетин за използване в уеб

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Вие създавате печатен бюлетин в Publisher за бизнеса си. Как сега можете да използвате същата публикация в Интернет? Имате две опции:

 • Можете да създадете уеб сайт от печатния бюлетин.

 • Можете да промените печатен бюлетин файл в PDF или XPS файл и след това го публикувате в уеб сайт, които създавате в Publisher.

Като изпратите имейл съобщение, което съдържа връзка към уеб бюлетин, можете както да спестите пощенски разходи, така и да достигнете до по-широка аудитория.

Какво искате да направите?

Създаване на уеб сайт от печатен бюлетин

Конвертиране на печатни публикации в PDF или XPS файлове за публикуване в интернет

Публикуване на файловете в уеб

Създаване на уеб сайт от печатен бюлетин

Преди да започнете преобразуването на бюлетина си

Важно: Направете промените, които искате, в печатния си бюлетин, преди да го преобразувате в уеб публикация. След като започнете преобразуването, някои опции за редактиране не са повече налични. (Например след като използвате съветника Преобразуване в уеб публикация, за да преобразувате печатния си бюлетин в уеб публикация, опцията Колони не е повече налична в прозореца на задачите Опции на страница.)

Обмислете да направите следните промени в печатния си бюлетин, преди да го преобразувате в уеб публикация:

 • Ако пълният текст на статия се разпростира на много страници, помислете да преместите статията на единствена страница за по-лесно четене. Като алтернатива, след като преобразувате публикацията, можете да използвате хипервръзки, за да свържете секциите една към друга.

 • Ако последната страница на печатния ви бюлетин съдържа контейнер на текст за потребителски пощенски адрес и информация за връзка с фирмата, може да е полезно да изтриете страницата, да промените информацията или да преместите информацията за връзка на други страници.

 • Понеже в уеб е по-лесно да се чете една колона, отколкото много колони, помислете да използвате опциите под Колони в прозореца на задачите Опции на страница, за да промените печатния бюлетин с много колони в уеб публикация с една колона.

  Забележка: Трябва да промените избора на колони поотделно за всяка страница от публикацията.

 • Печатният бюлетин има специфични за печата проектни характеристики, които не се изискват за уеб. Номерата на страници в съдържанието и на всяка страница от публикацията, са пример от специфични за печата елементи, които може да искате да премахнете. Друг такъв пример е пощенската информация за потребителя.

Създаване на уеб публикация от печатен бюлетин

След като установите и направите всички промени, които искате, в печатната публикация, можете да продължите към преобразуването.

Преобразуване на печатен бюлетин в уеб бюлетин

 1. Стартирайте Publisher.

 2. В списъка на Скорошни публикации щракнете върху файла на печатния бюлетин. (Като алтернатива, щракнете върху От файл, намерете и изберете съществуващия файл на бюлетин и после го отворете.)

 3. Направете всички промени на съдържанието или оформлението на бюлетина (като промяна на статия на много страници на една страница, промяна на оформлението от много колони на публикация с една колона, премахване на областта на пощенския адрес или премахване специфичните за печат проектни характеристики).

 4. В менюто Файл щракнете върху Преобразуване в уеб публикация.

 5. Под Записване на текущата ви печатна публикация направете едно от следните неща:

  • За да запишете промените си в оригиналния файл на печатния бюлетин, преди да продължите преобразуването, щракнете върху Да.

   Като алтернатива, след като завършите съветника, можете да запишете променената си публикация с ново име на файл, като щракнете върху Запиши като в менюто Файл, а после въведете ново име на файл.

   Забележка: Ако запишете, като използвате същото име на файл, което сте използвали за оригиналната си публикация, ще запишете върху оригиналната си публикация.

  • За да преобразувате бюлетина, без да записвате промените си в оригиналния файл на печатния бюлетин, щракнете върху Не.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. Под Добавяне на навигационна лента направете едно от следните неща:

  • За да добавите навигационна лента към преобразуваната си уеб публикация, щракнете върху Да.

  • За да преобразувате уеб публикацията си, без да добавяте навигационна лента, щракнете върху Не.

   Важно: Без навигационна лента посетителите на уеб сайта ви нямат никакъв начин за достъп до други страници на уеб публикацията. Можете обаче да добавите все още навигационна лента, дори след като преобразувате бюлетина си.

 8. Щракнете върху Готово.

 9. Ако изберете да запишете променената в стъпка 5 версия на печатния бюлетин, диалоговият прозорец на Запиши като показва предлагано име за променената версия. Запишете променената печатна публикация под ново, описателно име на файл (като например July2008Modified), като промените предлаганото има в полето Име на файл, а после в списъка на Запиши като тип, изберете или Уеб страница от един файл или Уеб страница, филтрирана.

  Важно: Ако използвате името по подразбиране, ще запишете върху печатната си публикация.

  Забележка: Като използвате различно име на файл от това, което сте използвали за оригиналната печатна публикация, ще си осигурите, че оригиналната ви публикация на печатен бюлетин остава непроменена.

 10. В преобразуваната уеб публикация направете всички промени във форматирането, които искате. (Може например да искате да промените положението на навигационната лента.)

 11. Запишете новата си уеб публикация, като въведете описателно име на файл (като например July2008Web).

Настройка на навигационната лента

Ако добавите навигационна лента, когато преобразувате публикацията си, то може по желание да настроите положението й така, че да е еднакво на всяка страница. Горното поле на всяка страница е често добър избор, особено ако направите навигационната лента хоризонтална, така че да се побира по-добре с мястото.

Добавяне на нова навигационна лента

Ако изберете да не добавяте навигационна лента по време на преобразуването на публикацията си, можете да добавите такава по-късно, като използвате следната процедура:

 1. В менюто Вмъкване посочете Навигационна лента и после щракнете върху Нова.

 2. В диалоговия прозорец Галерия с проекти щракнете върху проекта на навигационна лента и опциите, които искате.

  Забележка: За да създадете връзки, които имат както неизбрано състояние (като показват цвета по подразбиране), така и избрано състояние (като показват различен цвят, когато щракнете върху връзката, за да я изберете), щракнете върху Покажи избраното състояние.

 3. Под Автоматична актуализация, направете едно от следните неща:

  • За да актуализирате навигационната лента, като включите връзка на всички съществуващи страници в публикацията, отметнете квадратчето Актуализирай тази навигационна лента с връзки към съществуващи страници в публикацията.

  • За да зададете ръчно към кои страници има връзка от навигационната лента, изчистете квадратчето Актуализирай тази навигационна лента с връзки към съществуващи страници в публикацията и после задайте кои страници искате да се свържат, като използвате опциите в диалоговия прозорец Свойства на навигационната лента.

 4. Щракнете върху Вмъкване на обект.

Промяна на текста в навигационната лента

 1. Запишете навигационната лента на всяка страница.

 2. Изберете текста, който искате да промените, а после въведете новия текст, с който искате да го замените.

  Промененият текст се променя във всяка навигационна лента на всяка страница.

Автоматично добавяне на връзки в навигационна лента

Ако добавяте страници към уеб бюлетина си, връзките към тези страници могат да бъдат автоматично добавени към съществуваща навигационна лента.

 1. Изберете навигационната лента на която и да е страница.

 2. В менюто Форматиране щракнете върху Свойства на навигационната лента.

 3. В диалоговия прозорец Свойства на навигационната лента отметнете квадратчето Актуализирай тази навигационна лента с връзки към нови страници, които се добавят към публикацията..

Ръчно добавяне на връзки към навигационната лента

 1. В преобразуваната публикация щракнете върху навигационната лента, а после щракнете върху бутона за съветник Бутон за съветник .

 2. В диалоговия прозорец Свойства на навигационната лента щракнете върху Добавяне на връзка.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка, под Връзка към, щракнете върху Постави в този документ.

 4. Под Избор на място в този документ щракнете върху страницата, към която искате да се свържете от навигационната лента.

 5. В полето Текст за показване въведете текста на връзката, който искате да се показва на навигационната лента, а след това щракнете върху OK.

 6. В диалоговия прозорец Свойства на навигационната лента щракнете върху OK.

Преобразуване на съдържание в списък на уеб съдържание

Ако печатният ви бюлетин има съдържание, изброяващо всички статии и съответните им номера на страници, то може да стане навигационна лента, предоставяща връзки към всички страници в уеб публикацията ви.

На първата страница на публикацията си можете да включите по-малко съдържание, което осигурява връзки към определени статии. Изтрийте номерата на страниците и форматирайте заглавията на страницата като хипервръзки, които преминават към съответните им статии.

Форматиране на заглавие на статия като хипервръзка

 1. Изберете в съдържанието си заглавието на статията.

 2. В менюто Вмъкване щракнете върху Хипервръзка.

 3. Под Връзка с щракнете върху Място в този документ.

 4. Под Избор на място в този документ щракнете върху страницата, към която искате да свързва заглавието, а после щракнете върху OK.

Извършване на други настройки за уеб

Характеристиките за форматирането на печат, които не се показват добре в уеб браузърите, не са налични в режим за уеб. След като Publisher преобразува печатната ви публикация в уеб публикация, ще е нужно да направите някои допълнителни настройки на форматирането на публикацията, за да я направите готова за показване в уеб.

След преобразуването текстът повече не обтича автоматично рамките на картините. Ако картина е отгоре на текстова рамка, тестът се скрива. Можете или да преоразмерите текстовата рамка, или да преместите рамката на картината така, че да няма препокриване.

Най-общо, между текстовите рамки и ръбовете на публикацията има повече разстояние, отколкото е необходимо в уеб сайт. Можете да настроите всяка от рамките на текст или картина така, че да запълнят по-добре празното място.

Шрифтовите схеми, налични за уеб публикации са различни от тези, налични за печатни публикации. Шрифтовете, които са били използвани в печатния ви бюлетин, не се преобразуват автоматично в шрифтове, които са по-добри за уеб. Добра идея е да промените всички шрифтове в преобразувания бюлетин на уеб шрифтове, за да ги направите по-лесни за четене в уеб.

За да изберете схема на уеб шрифтове

 1. Изберете някой текст в публикацията си.

 2. В менюто Форматиране щракнете върху Шрифт.

 3. В диалоговия прозорец Шрифт, под Общи проверете дали квадратчето Показвай само уеб шрифтове е отметнато.

 4. В менюто Форматиране щракнете върху Шрифтови набори.

 5. Изберете един от шрифтовата в списъка под Приложи шрифтов набор.

  Шрифтовият набор за цялата публикация се преобразува в шрифтове, които са подходящи за разглеждане в уеб.

Промяна на размера на страница по време на преобразуването

След като сте преобразували печатна публикация в уеб публикация, ще забележите, че размерът на страница се е променил. Допълнителното пространство в дъното на страницата ви позволява да премествате текстови рамки и рамки на картини от други страници на единствена страница, за да се опрости уеб сайта.

Проверка на графиката ви

Прегледайте файловия формат на всички графични изображения в бюлетина си. Ако оригиналният ви бюлетин съдържа снимки или илюстрации с висока разделителна способност, използвайте програми за редактиране на изображения, като Microsoft Picture It! или Microsoft Digital Image Pro, за да ги преоразмерите и да ги запишете отново в подходящ за уеб формат. Това ще ускори времето за изтегляне.

В менюто Инструменти щракнете върху Диспечер на графики, за да прегледате бързо всички графики в публикацията си.

Връщане обратно към оригиналната публикация

Забележка: Ако сте преобразували бюлетин в уеб публикация, а после искате да се върнете обратно към оригиналния бюлетин, не избирайте Преобразуване в печатна публикация в менюто Файл. Това ще преобразува вече преобразуван файл и ще доведе до промени в оригиналната ви публикация. Вместо това, в менюто Файл щракнете върху Отвори, а после намерете оригиналната си публикация на бюлетина.

За да визуализирате уеб сайта си

 1. От менюто Файл щракнете върху Визуализация на уеб страница.

 2. Уеб сайтът се отваря в прозорец на браузър. Можете да навигирате от страница на страница, като щраквате върху хипервръзките в публикацията и връзките в навигационните ленти за уеб.

Публикуване на бюлетина ви като уеб сайт в уеб

Когато редактирате завърши, сте готови да създадете вашия действителните уеб файлове. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия интернет доставчик (ISP), за да публикувате вашия уеб сайт, или прочетете раздела файлове за публикуване в интернет на тази статия.

Можете да намерите кратък преглед как да публикувате файловете си в уеб по-долу, в Публикуване на файлове в.

Най-горе на страницата

Конвертиране на печатни публикации в PDF или XPS файлове за публикуване в интернет

Преди да публикувате вашите файлове на Publisher уеб, трябва да ги конвертирате PDF или XPS файлове.

Забележка: Можете да запишете като файл с формат PDF или XPS от програма на 2007 Microsoft Office system само след като инсталирате добавка. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжка за други файлови формати, като например PDF и XPS.

Можете да намерите връзки към информация как да запишете файловете си на Publisher във формати, които другите могат да разглеждат, в раздела Вж. още.

Записване на файлове на Publisher като PDF или XPS файлове

За да запишете публикацията си в PDF формат

Използвайте тази опция, ако искате да запишете публикацията си във формат, който е общ, може да бъде лесно споделен и е формат, който много печатници използват.

 1. Отворете в Publisher публикацията, която искате и други да разглеждат.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикуване като PDF или XPS.

 3. В списъка на Запиши като тип, в диалоговия прозорец Публикуване като PDF или XPS щракнете върху PDF и после щракнете върху Запиши.

  Публикацията ви се записва по подразбиране като публикация име.pdf в папката Моите документи на вашия компютър. Щракнете върху Промянаи след това щракнете върху стандартен или минимален размер в диалоговия прозорец Опции за публикуване. Тези настройки са предназначени за онлайн преглед.

Можете също да запишете файла като PDF, като използвате диалоговия прозорец Запиши като.

За да запишете публикацията си в XPS формат

Използвайте тази опция, ако искате да запишете публикацията си с дори по-голяма компресия, отколкото в PDF формат, като оставяте висококачествения печатен файл, идеален за настолен печат.

 1. Отворете в Publisher публикацията, която искате и други да разглеждат.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикуване като PDF или XPS.

 3. В списъка на Запиши като тип, в диалоговия прозорец Публикуване като PDF или XPS, щракнете върху XPS и после щракнете върху Запиши.

  Публикацията ви се записва по подразбиране като публикация име.xps в папката Моите документи на вашия компютър. Публикацията, която ще бъде оптимизиран за печат на високо качество , но може да се промени на по-ниско като щракнете върху Промяна.

Можете също да запишете файла като XPS, като използвате диалоговия прозорец Запиши като.

Най-горе на страницата

Публикуване на файлове в уеб

Можете да публикувате уеб сайт да Уеб сървър, мрежов сървър, на Протокола за прехвърляне на файлове (FTP) сървър или в папка на вашия компютър.

Публикуване на уеб сайт в местоположение в Интернет или мрежа

За да публикувате вашия уеб сайт на World Wide Web (WWW), трябва да се абонирате за уеб хостинг услуги. Уеб хостинг услугата предоставя интернет достъп и място за съхранение на уеб сървъри. Преди да публикувате вашия уеб сайт, обърнете се към вашия интернет доставчик (ISP) или системният администратор да получи информацията, която трябва да публикувате и локатор на еднородни ресурси (URL) на уеб сайта, където можете да записвате файлове.

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикуване в уеб.

 2. В полето Име на файл, в диалоговия прозорец Публикуване в уеб, въведете URL адреса на уеб или мрежовия сървър, където искате да запишете уеб сайта си  – например http://www.northwindtraders.com  – и после щракнете върху Запиши.

 3. Ако ви бъде поискано, въведете потребителското си име и паролата, а след това щракнете върху OK.

  Свързаният каталог с вашия URL адрес ще се появи в диалоговия прозорец Публикуване в уеб.

 4. Щракнете двукратно върху папката, където искате да запишете уеб сайта си.

 5. В полето Име на файл изберете index като име по подразбиране за началната си страница, а после щракнете върху Запиши.

 6. Когато бъдете подканени, щракнете върху OK.

Публикуване на уеб сайт, като се използва FTP

Преди да последвате тази процедура, свържете се с доставчика си на Интернет услуги или системния администратор, за да получите информацията, от която се нуждаете, за да публикувате в FTP сайт. Трябва също да създадете FTP сайт в FTP място.

Как?

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикуване в уеб.

 2. В полето Запиши в щракнете върху FTP места.

 3. Щракнете двукратно върху Добавяне/модифициране на FTP места.

 4. Въведете информацията, която сте получили от доставчика си на Интернет, а после щракнете върху OK.

 5. Щракнете върху Отказ.

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикуване в уеб.

 2. В полето Запиши в щракнете върху FTP места.

 3. В списъка на FTP сайтове щракнете двукратно върху сайта, който искате, а после щракнете двукратно върху папката, където искате да публикувате уеб сайта си.

  Забележка: Ако доставчикът ви на Интернет изисква от вас да използвате определена програма, за да качите уеб сайта си, или ако публикувате уеб сайта си в корпоративна интранет, може да е нужно да запишете версията на уеб сайта си в определен HTML файлов формат и да следвате различна процедура, за да публикувате уеб сайта си. Попитайте доставчика на Интернет или системния администратор за информация относно това, как да запишете или публикувате вашия уеб сайт.

Записване на уеб сайт в папка на вашия компютър

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикуване в уеб.

 2. В списъка на Запиши в, в диалоговия прозорец Публикуване в уеб, щракнете върху диска или папката, където искате да публикувате уеб сайта си, като например папката ви Моите документи.

  Ако искате да добавите уеб сайта си към нова папка, щракнете с десния бутон там, където искате да добавите нова папка, изберете Създай , щракнете върху Папка, за да създадете нова папка, а после въведете име за новата папка в полето Име.

 3. В полето Име на файл въведете име на файл за началната си страница.

 4. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×