Преминаване към PowerPoint 2010

Общ преглед

PowerPoint 2010 Ако надстройвате от предишна версия на PowerPoint, особено от PowerPoint 2003 или по-ранна версия, този курс е тъкмо за вас. Тук ще се запознаете с промените в интерфейса в PowerPoint 2010, като дизайна на менютата и лентите с инструменти, наречен "лентата", и ще изпълните нещата, които обикновено правите, за да създадете презентация.

От Шели Такър

След като завършите този курс, ще можете да:

 • Работете удобно с интерфейса на лентата.

 • Правете основните неща, като създаване на слайдове, прилагане на проект на слайдове и вмъкване на елементи на слайдове.

 • Управлявайте файлове с помощта на раздела Файл.

 • Възползвайте се от новите изгледи, ленти с инструменти и бързи клавиши.

 • Работете между нови и стари версии на PowerPoint.

Този курс съдържа:

 • Един урок за самостоятелно четене и едно занятие за самостоятелно упражнение. Упражнението изисква PowerPoint 2010.

 • Кратък тест в края на урока. Тестът е без оценки.

 • Карта за бързи справки, която можете да отпечатате при приключване на курса.

Преди да започнете:

 • Ако надстройвате до PowerPoint 2010 от PowerPoint 2003 или по-ранна версия, то този курс е тъкмо за вас.

 • Ако надстройвате от PowerPoint 2007, вероятно желаете да се информирате само за новите функции в PowerPoint 2010. Предлагаме ви следната статия: Какво е новото в PowerPoint 2010

Офлайн версия (87 МБ)

Запознайте се с лентата

Нова задача

Създаване на слайдове, форматиране на текст

Нова задача

Вмъкване на елементи на слайдове

Нова задача

Проектиране, анимиране, преглед

Нова задача

Преглед на изгледа Backstage

Нова задача

Записване или отмяна с лентата с инструменти за бърз достъп

Нова задача

Използване на клавишни комбинации, стари или нови

Нова задача

Превключване между нови и стари версии на PowerPoint

Нова задача

Упражнение

Упражнение в Powerpoint 2010

Размер за изтегляне: 46 КБ.

Упражнение по PowerPoint 2010

Опознайте лентата, като изпълните упражнението. Ще работите с PowerPoint 2010, като изпълнявате типични действия и междувременно ще се позабавлявате.

Когато щракнете върху Упражнение в PowerPoint, на вашия компютър ще се изтегли и ще се отвори в PowerPoint презентация за упражнение и ще се появи отделен прозорец с инструкциите за упражнението.
Забележка    Трябва да имате PowerPoint 2010, инсталиран на вашия компютър.

Тест

Попълнете следния тест, за да се уверите, че сте разбрали материала. Вашите отговори са поверителни, а резултатите от теста не се оценяват.

Искате да вмъкнете нов слайд и да изберете оформление за него – какво ще направите?

Щраквате върху иконата със слайд в раздела Начало.

Близо сте, но не е това. Трябва да щракнете другаде, ако искате първо да изберете оформление.

Щраквате върху стрелката под иконата със слайд в раздела Начало, до Нов слайд.

Да, точно така. Като щракнете върху стрелката, се отваря галерията Оформление и оформлението, което изберете, ще се приложи към новия слайд.

Щраквате върху иконата със слайд в раздела Вмъкване.

Не е това. Няма икона със слайд в раздела Вмъкване.

Искате да защитите презентацията си с парола. Какви са първите стъпки?

Щраквате върху раздела Файл и после върху Запиши и изпрати.

Не, не е това. Би трябвало да приложите паролата, преди да сте готови да изпратите или споделите файла. Опитайте друг отговор.

Щраквате върху раздела Файл и после върху Информация.

Отлично! В раздела Разрешения щракнете върху Защита на презентацията и изберете от предложените опции.

Щраквате върху раздела Файл и после върху Опции.

Неправилно. Прозорецът "Опции" включва настройки, които се прилагат към PowerPoint като цяло, а не за една презентация. Опитайте пак.

Как ще отворите опциите за печат?

Щраквате върху раздела Файл и после върху Печат.

Така е, но има и по-добър отговор. Опитайте пак.

Натискате ALT+F+P.

Да, но има по-подробен отговор. Опитайте пак.

Щраквате върху иконата Визуализация на печата, която сте добавили към Лентата с инструменти за бърз достъп.

Да, това работи, но има един отговор, който е дори по-добър.

Всички от горните.

Да! Може би ви поизмъчихме малко, но ще ви е полезно да запомните всички начини да отворите опциите за печат.

Готови сте с презентацията и искате да пуснете правописна проверка. Къде се намира тя на лентата?

В раздела Начало.

Звучи правдоподобно, но не е това. Каква е другата възможност?

В раздела Слайдшоу.

Не, не е там. Опитайте пак.

Раздела Преглед.

Точно така!

Виждате на лентата един раздел, който досега не бяхте забелязали – "Инструменти за рисуване". За какво е там той?

За да ви помогне да работите с фигури.

Да. Разделът Инструменти за рисуване съдържа раздела Формат и винаги се появява, когато щракнете върху фигура, като например текстово поле или контейнер на списък. Използвайте раздела Формат на "Инструменти за рисуване", за да вмъквате или променяте фигури, да редактирате текущата фигура, да прилагате стил на фигура, да добавяте WordArt и да позиционирате всички фигури на слайда.

За да ви помогне да работите с картини.

Близо сте, но не е това. Имате специални инструменти за работа с картини, но те се наричат "Инструменти за картини". Те включват раздел "Формат" и са налични, когато вмъквате и избирате картина. Опитайте друг отговор.

За да ви помогне да работите с графики SmartArt, като например организационни диаграми.

Близо сте, но не е това. Разделът Инструменти за SmartArt, който включва разделите "Проектиране" и Формат, отговаря за тези графики. Той се появява, когато изберете графика SmartArt, като например организационна диаграма.

Обратна връзка

Карта за бързи справки

Вж. също

Отваряне на презентация или свързан файл, получен по имейла

Основни раздели на лентата

Следните раздели се намират винаги на лентата:

 • Разделът Файл: Стартиране на нов файл, записване на файл или използване на Запиши като, отваряне на файл; преглед на най-често използваните файлове; защитаване на файлове с прилагане на парола; изтриване на личната информация от файл; подготвяне за споделяне; използване на прозореца Опции за промяна на настройките на PowerPoint.

 • Разделът Начало: Копиране, поставяне; добавяне на слайдове; форматиране на текст и абзаци; работа с фигури; търсене и заместване на текст.

 • Разделът Вмъкване: Вмъкване на таблици, картини, снимки на екрана, графики Microsoft® SmartArt™, диаграми, фигури, хипервръзки, филми, звуци, файлове от други програми и други неща.

 • Разделът Проектиране: Прилагане на дизайн на фона, цветове, шрифтове и специални ефекти на цялата презентация.

 • Разделът Преходи: Прилагане на преходи между слайдовете, задаване на времената за преходите, задаване на времена за слайдовете.

 • Разделът Анимации: Прилагане на прости и потребителски анимации и регулиране на настройките за ефекти.

 • Разделът Слайдшоу: Подготовка преди слайдшоуто. Преминаване през слайдовете, настройване на потребителско слайдшоу, записване на дикторски текст.

 • Разделът Преглед: Проверка на правописа, добавяне и преглед на коментари, използване на услугата за изследване или синонимен речник.

 • Разделът Изглед: Превключване на всички изгледи, включително страницата с бележките и изгледа образец, показване на мрежата, подреждане на прозорците.

Специални раздели

Следните оцветени раздели се появяват, когато работите с елемент на слайд, като например таблица или картина, и сте избрали този елемент.

 • Инструменти за таблица (раздели Проектиране и Оформление): Избор на дизайн на таблица; задаване на броя на редовете и колоните, позицията на текста и размерите на редовете и колоните.

 • Инструменти за рисуване (раздел Формат): За фигури, контейнери и текстови полета, промяна на стила, избор на фигура и позиция. Прилагане на WordArt и друго форматиране към текст.

 • Инструменти за картини (раздел Формат): За картини, добавяне на ефекти като сянка или блясък; изрязване; компресиране и преоразмеряване.

 • Инструменти за SmartArt (раздели Проектиране и Формат): Прилагане на стил на графика SmartArt, като например организационна диаграма, и форматиране на фигурите в графиката.

 • Инструменти за диаграма (раздели Проектиране, Оформление и Формат): Прилагане на стил на диаграма, редактиране на подробни данни в диаграмата и форматиране на фигури в диаграмата.

 • Инструменти за видео (раздели Формат и Възпроизвеждане): Добавяне на ефекти към видеокадър и избор на настройките за възпроизвеждане на видеото.

 • Инструменти за аудио (разделите Формат и Възпроизвеждане): Форматиране на контролата за аудио и избор на настройките за възпроизвеждане на звука.

Къде да намерите още опции и галерии на лентата

 • Опции: Щракнете върху малката диагонална стрелка (икона за стартиране на диалогов прозорец) в долната дясна част на съответната група. Тази стрелка се появява, когато на слайда е избрано нещо, за което може да искате повече опции, като например текст или контейнер.

 • Галерии: Щракнете върху стрелките за превъртане или бутона Още отдясно на дадена група, за да видите пълните галерии с теми, стилове на фигури, цветове, шрифтове, анимационни ефекти и т. н.

Временно скриване на командите на лентата

Или:

 • Щракнете двукратно върху текущо показания раздел. За да покажете цялата лента отново, щракнете върху кой да е раздел.
  Или:

 • Щракнете с десния бутон върху кой да е раздел или команда на лентата и щракнете върху Намаляване на лентата. За да покажете отново цялата лента, щракнете с десния бутон върху кой да е раздел и изчистете селекцията, като щракнете отново върху Намаляване на лентата.

Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп

Има два бързи начина да добавите команда или бутон, като използвате меню на лентата с инструменти или като щракнете с десния бутон върху коя да е от командите на лентата. Ако с тези методи не откриете командата, която искате да добавите, можете да отворите прозореца Опции за PowerPoint, за да намерите повече команди. Всички команди са описани по-долу.

Добавяне на команди с помощта на менюто на лентата с инструменти за бърз достъп:

 • Щракнете върху стрелката в десния край на лентата с инструменти и щракнете върху кой да е елемент от менюто, за да го добавите към лентата с инструменти. (Това меню има набор от команди на на лентата.)

Добавяне на команди с щракване с десния бутон на мишката върху команда или бутон на лентата:

 • На лентата щракнете с десния бутон на мишката върху желания бутон или команда, след което щракнете върху Добави към лентата с инструменти за бърз достъп.

За да премахнете команда от лентата с инструменти:

 • Щракнете върху командата и щракнете върху Премахни от лентата с инструменти за бърз достъп.

Добавяне или премахване на команда, която сте избрали от прозореца Опции за PowerPoint:

 1. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху стрелката в десния край на лентата с инструменти за бърз достъп, след което щракнете върху Още команди в долната част на менюто,
   или:

  • Щракнете с десния бутон на мишката върху кой да е раздел или команда на лентата и щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп,
   или:

  • Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции и в прозореца Опции за PowerPoint щракнете върху Лента с инструменти за бърз достъп.

 2. Потърсете списъчното поле Избирай команди от в горната част на прозореца, вляво. Това, което изберете тук, определя командите, които да се показват в списъка под списъчното поле. Ако не виждате желаната команда в списъка, изберете нещо друго в списъчното поле Избирай команди от.

 3. Когато намерите желаната команда за добавяне към лентата с инструменти, изберете я в списъка и щракнете върху Добави.
  Имайте предвид, че всички команди, които в момента са на лентата с инструменти, са показани в списъка отдясно на прозореца.

 4. За да премахнете коя да е от командите на лентата с инструменти, изберете командата в списъка отдясно и щракнете върху Премахване.

 5. За да персонализирате лентата с инструменти само за някои презентации, променете селекцията в списъчното поле горе вдясно, което се казва Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп.

 6. За да рестартирате лентата с инструменти, щракнете върху бутона Начално състояние под списъка, който показва текущите команди в лентата с инструменти, след което щракнете върху Възстановяване на началното състояние само на лентата с инструменти за бърз достъп.

 7. Щракнете върху OK, за да запишете вашите промени.

Преместване на лентата с инструменти за бърз достъп под лентата

 • Щракнете върху стрелката в десния край на лентата с инструменти и щракнете върху Покажи под лентата.
  Или:

 • Щракнете с десния бутон на мишката върху кой да е бутон или команда на лентата с инструменти и щракнете върху Показвай лентата с инструменти за бърз достъп под лентата.

За да поставите лентата с инструменти отново над лентата, или щракнете върху стрелката в десния край на лентата с инструменти, или щракнете с десния бутон върху кой да е бутон или команда на лентата с инструменти и щракнете върху опцията да преместите лентата с инструменти над лентата.

Персонализиране на лентата

Това не беше покрито в курса, но можете да добавяте нови групи към разделите на лентата, както и да добавяте команди към тях. Ето как можете да добавите командата Правопис в раздела Начало:

 1. Направете едно от следните неща, за да отворите прозореца Опции за PowerPoint:

 2. Щракнете с десния бутон върху кой да е раздел или команда на лентата и щракнете върху Персонализиране на лентата

Или:

 • В раздела Файл щракнете върху Опции и в прозореца Опции за PowerPoint щракнете върху Персонализиране на лентата.

 • Преди да можете да добавите команда към раздел на лентата, трябва да създадете нова група за командата. Така че в списъчното поле Персонализиране на лентата в горната дясна част на прозореца изберете Основни раздели.

 • В списъка под списъчното поле изберете раздела Начало.

 • В долната част на списъка щракнете върху Нова група.

 • Изберете Нова група (По избор), която се появява с групите в раздела Начало.

 • Щракнете върху Преименуване в долната част на списъка. Ако искате икона на тази група, щракнете върху някоя и въведете ново име в полето Показвано име, като например Проверка на правописа.
  Групата Проверка на правописа сега вече е в списъка с групи под раздела Начало и е избрана.

 • Сега в списъчното поле Избирай команди от, в горната лява част на прозореца изберете Популярни команди.

 • В списъка под списъчното поле изберете Правопис от списъка с популярни команди.

 • Щракнете върху Добави.
  Командата Правопис е добавена към групата Проверка на правописа. Това не я маха от нейния оригинален раздел (Преглед).

 • Щракнете върху OK.
  Сега вече ще видите новата група и команда в раздела Начало.

Точно както при опциите на лентата с инструменти за бърз достъп, и тук имате бутон Премахни, за да махате команди или нови раздели от лентата; имате и Нов раздел, за да добавяте раздел; и също така имате бутона Начално състояние, ако искате да върнете към първоначалната конфигурация на разделите и командите на лентата.

Използване на новите клавишни комбинации

За да използвате разделите на лентата, лентата с инструменти за бърз достъп и раздела Файл с помощта на клавишни комбинации:

 1. Натиснете клавиша ALT. На разделите на лентата и лентата с инструменти за бърз достъп се показват означенията на клавишните подсказвания.

 2. Натиснете буквата или цифрата, която искате, както следва:

  • Натиснете клавиша за раздела, който съдържа необходимата ви команда, след което ще видите означенията на клавишните подсказвания за всички команди на този раздел. След това натиснете клавиша за желаната от вас команда.

  • Натиснете клавиша за желания бутон на лентата с инструменти за бърз достъп. Това е еквивалентът на щракване върху този бутон.

Използване на старите клавишни комбинации

 • Клавишните комбинации, които започват с клавиша CTRL (CTRL+C, CTRL+V и т. н.) все още работят. Можете да ги използвате както досега.

 • Старите клавишни комбинации, които започват с клавиша ALT и се използваха за достъп до менютата и командите, също работят. Например, ALT+O+F все още отваря диалоговия прозорец Шрифт. (Ако предпочетете да използвате новите клавишни комбинации, то комбинацията ще бъде ALT+H+FN.)

Управление и печат на файлове

За да запишете файла: В лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху Запиши.

За да отмените действие: В лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху Отмяна.

За да създадете нова презентация или да отворите съществуваща:

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това:

  • Щракнете върху Създай и направете избора си в Налични шаблони и теми, след което щракнете върху Създай.
   Или:

  • Щракнете върху Отвори и намерете файла, който искате да отворите.

Съвет    Можете лесно да добавите тези команди към лентата с инструменти за бърз достъп. Просто щракнете върху стрелката отдясно на лентата с инструменти и в менюто, което се показва, щракнете върху Създай или Отвори.

За да запишете файл под ново име, на ново местоположение или със специфичен файлов формат:

 • Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Запиши като, след което дайте име на файла, намерете другото местоположение или изберете различния файлов формат.

За да използвате визуализацията на печата и да печатате:

 • Щракнете върху раздела Файл и после върху Печат. Визуализацията на печата се намира в дясната част на прозореца. Под Настройки изберете какъв тип разпечатка искате, както и ориентацията на слайда и цветовите настройки. Щракнете върху връзката Редактиране на горен и долен колонтитул в долната част, ако искате да направите промени в горните и долните колонтитули.

Задаване на опции за PowerPoint:

За да включите или изключите проверката на правописа и граматиката, за да изберете изгледа по подразбиране или настройките по подразбиране за печата, както и да промените настройките за автоматично форматиране и да зададете други опции, важащи за цялата програма:

 • Щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Опции. Щракнете върху някоя от категориите там, за да промените настройките за PowerPoint.

Превключване между версии на PowerPoint

Отваряне на файл на PowerPoint 2010 в PowerPoint 2003 или по-стара версия

 1. Когато опитате да отворите файла, ще видите съобщение, което ви пита дали да се инсталира пакет за съвместимост.

 2. Щракнете върху Да.

 3. На страницата с файлове за изтегляне, озаглавена "Microsoft Office Compatiblity Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats", щракнете върху бутонаИзтегляне и продължете оттам.

 4. Когато изтеглянето приключи, върнете се в прозореца на PowerPoint и отворете файла.

Записване на презентация в по-стар формат:

 • Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Запиши и изпрати, щракнете върху Промяна на типа на файла, след което щракнете върху Презентация на PowerPoint 97-2003. След това щракнете върху Запиши като.
  ИЛИ

 • Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Запиши като и в диалоговия прозорец Запиши като щракнете върху Презентация на PowerPoint 97-2003 в полето Запиши като тип . След това щракнете върху Запиши.

След като запишете в този формат, PowerPoint преминава в "Режим на съвместимост" и можете да видите това указано в заглавната лента. ­Сега при записване, ако сте използвали функция, която няма да бъде редактируема в PowerPoint 2003 или по-стара версия, проверката ще намери и посочи слайда, в който се използва тази функция. За да продължите и запишете в по-стария формат, щракнете върху Продължи в проверката. Примери за неща, които не могат да се редактират в по-старите версии, са диаграми SmartArt и WordArt или стилове на фигури и ефекти, които са специфични за версиите след PowerPoint 2003.

Конвертиране на файл на PowerPoint 2003 (или по-стара версия) във формата на PowerPoint 2010

 1. В PowerPoint 2010 отворете файла. Той ще се отвори в "Режим на съвместимост", което е посочено в заглавната лента.

 2. Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Информация, след което щракнете върху Конвертирай. Отваря се диалоговият прозорец Запиши като; щракнете върху Запиши.
  PowerPoint повече няма да се опитва да запазва функциите, които използвате, съвместими с по-стария формат.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×