Преместване на публикуван шаблон на формуляр в нова библиотека с документи

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Получаване на работно копие на вашия шаблон на формуляр

Стъпка 1: Публикуване на шаблон за формуляр в новата библиотека с документи

Стъпка 2: Копиране и повторно свързване на съществуващите формуляри

Общ преглед

След като публикувате шаблон на формуляр в библиотека с документи, за да могат вашите потребителите да го попълват, може да трябва да преместите този шаблон на формуляр в друга библиотека с документи. Например може да трябва да преместите вашия шаблон на формуляр на сървър с повече капацитет, така че повече потребители да могат да попълват формуляри по едно и също време. Някои потребителите може вече да са попълвали формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, съхраняван в първоначалната библиотека с документи. Когато преместите вашия шаблон на формуляр в нова библиотека с документи, ще искате да преместите и тези съществуващи формуляри. Също ще искате да сте сигурни, че тези съществуващи формуляри ще работят в новата библиотека с документи, преди да архивирате или изтриете старата библиотека с документи.

Съвет: Преди да преместите публикуваните шаблони на формуляри в нова библиотека с документи, създайте план, който включва информиране на вашите потребители, че техните формуляри са преместени в нова библиотека с документи. Искате вашите потребители да използват новата библиотека с документи, за да съхраняват нови формуляри или за да модифицират съществуващи формуляри. Планът трябва да включва и процес за архивиране или изтриване на първоначалната библиотека с документи.

За да преместите шаблон на формуляр и неговите съществуващи формуляри в нова библиотека с документи, най-напред трябва да публикувате работното копие на вашия шаблон на формуляр в новата библиотека с документи. Работното копие е версията, която се съхранява на вашия компютър или в програма за управление на версиите, като например Microsoft Visual SourceSafe.

Съвет: Ако нямате работно копие на шаблона на формуляр, можете да запишете копие на шаблона на формуляр от първоначалната библиотека с документи на вашия компютър, което да използвате като работно копие.

След като публикувате работното копие в новата библиотека с документи, трябва да копирате всички формуляри от старата библиотека с документи в новата и след това да свържете повторно формулярите в новата библиотека с документи с наново публикувания шаблон на формуляр.

Ако трябва да правите някакви промени като резултат от преместването на шаблона на формуляра, направете тези промени, преди да публикувате шаблона на формуляр. Например местоположението на външните източници на данни, които се използват от формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, може също да се промени като резултат от преместването на шаблона на формуляр. В този случай трябва да промените връзката към данни в шаблона на формуляр на новото местоположението на външните източници на данни, преди да публикувате шаблона на формуляр. Връзки към повече информация за промяна на връзките за данни можете да намерите в раздела Вж. още.

Забележка: Публикуване на шаблон на формуляр, не е същото като записването на шаблон на формуляр. Когато публикувате шаблон за формуляр, съветникът за публикуване добавя местоположението за публикуване и инструкциите за обработка към шаблона за формуляр така, че потребителите могат да отварят формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. Когато записвате шаблон за формуляр, записвате копие на шаблона за формуляр, точно както правите, когато записвате файл на вашия компютър. Винаги трябва да използвате съветника за публикуване, когато искате да направите достъпни за вашите потребители да попълват вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да публикувате шаблона на формуляр и всички съществуващи формуляри, базирани на шаблона на формуляр, в нова библиотека с документи, ще ви трябват следните неща:

 • Работното копие на шаблона на формуляр    Това е копие на шаблона на формуляр, което ще модифицирате и след това публикувате повторно в новата библиотека с документи. Работното копие може да се съхранява на вашия компютър или в програма за управление на версиите, като например Visual SourceSafe.

 • Местоположенията на всички нови източници на данни    Ако формулярите, базирани на шаблона на формуляр, използват външни източници на данни, които са променени, ще ви трябват новите местоположения на външните източници на данни. Проверете заедно с вашия администратор дали вие и вашите потребители имате подходящите разрешения, за да използвате външните източници на данни. Ако шаблонът на формуляр използва настройки във файл за връзка към данни, за да се свързва с външен източник на данни, проверете дали файлът за връзка към данни е актуализиран с новото местоположение на външния източник на данни.

 • Подходящите права на сървъра, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0    Ще ви трябват подходящите права на сървъра, за да публикувате шаблон на формуляр и да копирате всички съществуващи формуляри от старата библиотека с документи в новата. Проверете заедно с вашия администратор, за да се уверите, че имате тези права.

Най-горе на страницата

Получаване на работно копие на вашия шаблон на формуляр

Ако искате да модифицирате шаблон на формуляр, публикуван в библиотека с документи или споделена мрежова папка, и нямате работно копие на вашия шаблон на формуляр, можете да запишете работно копие на шаблона на формуляра от местоположението за публикуване на вашия компютър.

Съвет: Помислете за използването на програма за управление на версиите, като например Microsoft Visual SourceSafe, за да управлявате работните копия на вашите шаблони на формуляри.

Записване на копие на шаблона на формуляр от библиотека с документи на вашия компютър

 1. В уеб браузър Отворете библиотеката с документи, където е публикуван шаблона за формуляр.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройкии след това щракнете върху Настройки на библиотеката с формуляри.

 3. Под Общи настройки изберете Разширени настройки.

 4. В раздела Шаблон на документ изберете Редактиране на шаблон.

  Шаблона за формуляр ще се отвори в Microsoft Office InfoPath.

 5. В диалоговия прозорец Microsoft Office InfoPath щракнете върху Да.

 6. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.

 7. В диалоговия прозорец Microsoft Office InfoPath щракнете върху OK.

 8. В диалоговия прозорец Запиши като намерете местоположението, където желаете да запишете копие на шаблона на формуляр, и след това щракнете върху Запиши.

Записване на копие на шаблона на формуляр от споделената мрежова папка на вашия компютър

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под Отваряне на шаблон за формуляр щракнете върху На моя компютър.

 3. Намерете споделената мрежова папка на публикувания шаблон на формуляр, щракнете върху шаблона за формуляр и след това щракнете върху Отвори.

 4. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.

 5. В диалоговия прозорец Microsoft Office InfoPath щракнете върху OK.

 6. В диалоговия прозорец Запиши като изберете местоположение, различно от първоначалното местоположение, където искате да запишете работно копие на шаблона на формуляр за публикуване и след това щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Публикуване на шаблона на формуляр в новата библиотека с документи

 1. Отворете работното копие на шаблона на формуляр в режим на проектиране.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 3. В съветника за публикуване щракнете върху Към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services и след това щракнете върху Напред.

 4. В полето Въведете местоположението на вашия сайт на SharePoint или на InfoPath Forms Services въведете местоположението на SharePoint сайта, който съдържа новата библиотека с документи, в която искате да преместите вашия шаблон на формуляр, и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника, щракнете върху Библиотека с документи и след това изберете Напред.

 6. Щракнете върху Създаване на нова библиотека с документи и след това изберете Напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете име и описание за новата библиотека с документи и след това изберете Напред.

 8. Изберете полетата в шаблона на формуляр, които искате да се появяват като колони в изгледа по подразбиране на библиотеката с документи.

  Как?

  1. Щракнете върху Добави.

  2. Изберете полето, което искате да добавите като колона в библиотеката с документи и след това направете едно от следните неща:

   • Въведете име за колоната в полето име на колона .

   • Изберете колоната за сайт в списъка група за колони на сайт , изберете име в списъка име на колона и след това щракнете върху OK.

    Забележка: Ако сте избрали повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или дали да се обединяват всички стойности.

  3. Щракнете върху OK.

  Връзки към повече информация за показване на данни в колони в библиотека с документи ще намерите в раздела Вж. още.

 9. Щракнете върху Напред.

 10. На следващата страница на съветника проверете дали информацията, която се показва, е правилна и след това щракнете върху Публикуване.

 11. За да отворите библиотеката с документи и да проверите процеса на попълване на формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, поставете отметка в квадратчето Отвори тази библиотека с документи и след това щракнете върху Затвори.

  Библиотеката с документи ще се отвори в браузър. Когато щракнете върху Създай в лентата със списъци, в Microsoft Office InfoPath ще се отвори формуляр, базиран на този шаблон на формуляр.

След като публикувате шаблона на формуляр в нова библиотека с документи, можете да копирате съществуващите формуляри, базирани на старата версия на шаблона на формуляр, от старата библиотека с документи в новата. След като копирате съществуващите формуляри, можете да свържете повторно съществуващите формуляри с новата версия на шаблона на формуляр. Ако не свържете съществуващите формуляри, потребителите може да не могат да отварят тези съществуващи формуляри.

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Копиране и повторно свързване на съществуващите формуляри

Тази процедура предполага, че и двете библиотеки с документи се намират на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Отворете старата библиотека с документи в уеб браузър.

 2. В менюто Изглед щракнете върху Изглед на Explorer.

 3. Натиснете и задръжте клавиша CTRL, изберете всеки формуляр, който искате да преместите и след това щракнете с десния бутон на мишката върху някой от формулярите.

 4. В диалоговия прозорец Internet Explorer щракнете върху Да и след това изберете Копирай от контекстното меню.

 5. Отворете новата библиотека с документи.

 6. Под Избор на изглед щракнете върху Изглед на Explorer.

 7. Щракнете с десния бутон на мишката в празната област в прозореца на папката.

 8. В диалоговия прозорец Internet Explorer щракнете върху Да и след това изберете Постави от контекстното меню.

 9. В менюто Изглед щракнете върху Повторно свързване на документи.

 10. В колоната Свързване отново поставете отметка в квадратчето за всеки формуляр, с който искате да свържете новия шаблон на формуляр.

 11. В лентата със списъци щракнете върху Свържи повторно избраните документи.

След като свържете повторно съществуващите формуляри с новия шаблон на формуляр, вашите потребители могат да променят съществуващите формуляри, които сте копирали в новата библиотека с документи, или да попълват нови формуляри, базирани на публикувания наново шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×