Преместване или копиране на файлове в SharePoint

Преместване или копиране на файлове в SharePoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: екранът ви изглежда различно от този? Вашият администратор може да е задал класическа среда за работа в библиотеката с документи. Ако е така, вижте Въведение в библиотеките. Ако сте собственик на библиотека с документи, собственик на сайт или администратор, вижте Превключване на средата за работа по подразбиране за библиотеките с документи от нов или класически за стъпките, за да зададете средата за работа по подразбиране.

Копиране

 1. Изберете елементите, които искате да копирате, и след това щракнете върху Копирай в. Или изберете още разширено меню >Copy to за този елемент.

  Бутон "Копирай в" в главното меню

  Забележка: Преминете към съвременната среда, ако копирането не е налично.

 2. Под избор на местоназначениеизберете местоположението, където искате да се намира копие на файловете, папките или връзките. Ако копирате в друг сайт или подсайт и не го виждате в списъка, щракнете върху Преглед на сайтове , за да видите пълния списък със сайтове, на които можете да копирате.

  Забележка: Ако не виждате други сайтове, които са посочени при копиране на елементи, вашата организация не разрешава копирането между сайтовете. Ако сте администратор на SharePoint или глобален администратор за вашата организация, вижте Разрешаване или забраняване на скрипт по избор , за да научите как да разрешите копирането на кръстосано място в центъра за администриране на SharePoint.

  Екранна снимка на изБирането на местоназначение при копиране на файлове от OneDrive за бизнеса в сайт на SharePoint.

  За да създадете нова папка, в която да копирате файловете, изберете местоположение в йерархията на папките и щракнете върху нова папка.

 3. Въведете името на новата папка в текстовото поле.

  Екранна снимка на избирането на местоположение при копиране на файл в SharePoint

 4. Щракнете върху квадратчето за отметка и след това щракнете върху Копирай тук.

  Ново копие в библиотеката с документи

Забележки: 

Преместване

 1. Изберете елементите, които искате да прехвърлите.

 2. В главното меню в горния край на страницата щракнете върху преминаване към. Ако не виждате " преминаване към", щракнете върху Многоточието (...) в главното меню и след това щракнете върху " преминаване към".

  Бутонът ' ' преместя в ' ' в главното меню

  Забележка: Преминете към съвременната среда, ако копирането не е налично.

 3. В екрана избор на местоназначение изберете новото местоположение в библиотеката с документи, където искате да отидете файловете, и щракнете върху Преместване тук.

  Забележка: Преместването на файлове в сайтове в момента се предлага в програмата за целево издание.

  Екранна снимка на панела за местене на библиотека с документи

  В екрана избор на местоназначение можете също да щракнете върху нова папка , за да добавите нова папка в библиотеката с документи, и да я поставите в новата папка. Въведете името на новата папка в текстовото поле, щракнете върху квадратчето за отметка и след това щракнете върху Премини оттук.

  Изображение на бутон

Забележки: 

Копиране

 1. Изберете елементите, които искате да копирате, и след това щракнете върху Копирай в. Или изберете още разширено меню >Copy to за този елемент.

  Бутон "Копирай в" в главното меню

  Забележка: Копирането на не е налично, ако използвате класическата среда за работа на SharePoint.

 2. Под избор на местоназначениеизберете местоположението, където искате да има копие на файловете или папките.

  Изберете вашата дестинация

  За да създадете нова папка, в която да копирате файловете, щракнете върху нова папка.

 3. Въведете името на новата папка в текстовото поле.

  Въведете името на новата папка

 4. Щракнете върху квадратчето за отметка и след това щракнете върху Копирай тук.

Забележки: 

 • В даден момент можете да копирате до 500 МБ файлове и папки.

 • Когато използвате Копиране с документи, които имат Хронология на версиите, се копира само последната версия. За да копирате по-стари версии, трябва да възстановите и копирате всеки един от тях. За повече информация относно версиите вижте разрешаване и конфигуриране на версии за списък или библиотека.

Преместване

 1. Изберете елементите, които искате да прехвърлите.

 2. В главното меню в горния край на страницата щракнете върху преминаване към. Ако не виждате " преминаване към", щракнете върху Многоточието (...) в главното меню и след това щракнете върху " преминаване към".

  Бутонът ' ' преместя в ' ' в главното меню

  Забележка: Преминаването към не е налично, ако използвате класическата среда за работа на SharePoint.

 3. В екрана избор на местоназначение изберете новото местоположение в библиотеката с документи, където искате да отидете файловете, и щракнете върху Преместване тук.

  Преместване в папка

  В екрана избор на местоназначение можете също да щракнете върху нова папка , за да добавите нова папка в библиотеката с документи, и да я поставите в новата папка. Въведете името на новата папка в текстовото поле, щракнете върху квадратчето за отметка и след това щракнете върху Премини оттук.

  Създаване на нова папка, в която да се придвижат

Забележка: Когато използвате Move to, хронологията на документа се копира в новото местоназначение. За повече информация относно версиите вижте разрешаване и конфигуриране на версии за списък или библиотека

Копиране на файл в друга библиотека в SharePoint Server 2016 или SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2016 и 2013 предоставят опцията " Изпрати до " за копиране в друга библиотека или местоположение. Изпращайте копия по един файл в друга библиотека. " Изпрати до " не предоставя опцията за копиране на папки. Копието на местоназначението ще има връзка с първоначалния файл.

Забележка: Изпрати, за да копира публикуваната версия на документа. За повече информация относно версиите вижте как работи създаването на версии в списък или библиотека?.

 1. В библиотека с документи щракнете вляво от името на файла, за да изберете файл.

  Изберете файл, като щракнете върху отметката отляво на името
 2. В лентата щракнете върху файлове , в които _GT_ да се изпрати в секцията копия . Опцията е налична, когато една, и само една, е избрана файла.

 3. Изберете Копиране или друго местоположение.

  Изображение на бутон
 4. Направете едно от следните неща:

  • Когато се появи библиотеката с документи на местоназначението или полето за папка, то трябва да има БАЗОВИЯ URL адрес на вашия сайт. Ако е така, отидете в края на и въведете името на библиотеката, в която искате да копирате файла.

  • Ако библиотеката, в която искате да изпратите файла, е в лентата за бързо стартиране, щракнете с десния бутон върху името на библиотеката и изберете Копирай пряк път.

   Щракнете с десния бутон върху библиотека в "бързо стартиране", изберете Копиране на пряк път

   Поставете URL адреса на библиотеката местоназначение в библиотеката с документи местоназначение или в полето за Копиране .

  • Ако не можете да получите последните методи за работа, опитайте следното заобиколно решение:

   Отворете библиотеката с документи, в която искате да изпратите файловете, и Копирайте адреса от адресната лента. Може да се наложи да редактирате URL адреса, за да премахнете излишните знаци.

   Поставете URL адреса в NotePad и премахнете съдържанието след името на библиотеката, в която искате да копирате, както е показано на тази илюстрация.

   Диаграма на това, което трябва да бъде премахнато от URL адрес, за да се използва с копиране

   1. URL АДРЕСЪТ на базата за библиотеката.

   2. Името на библиотеката с% 20 знака, заместващи интервали в името.

   3. Допълнително съдържание не е необходимо. Изтрийте тази част.

   Забележка: Някои URL адреси надвишават 255 знака и не могат да бъдат използвани. Ако можете, използвайте лентата за бързо стартиране или добавете името на библиотеката към URL адреса на базата в полето местоназначение, за да получите своя пряк път, тъй като адресната лента може да съдържа допълнително съдържание.

 5. Проверете URL адреса на местоназначението с (щракнете тук, за да тествате). Библиотеката местоназначение ще се отвори в друг раздел или прозорец. Можете да я оставите отворена, за да проверите своето копие по-късно или да го затворите.

  Изображение на бутон
 6. Ако искате копието да има друго име на файл, въведете го в незадължителното име на файл за полето Копиране .

 7. Ако желаете, можете също да изберете да помолите автора да изпрати актуализации, когато файлът бъде вкаран, или да настроите известие в документа източник. За повече информация относно предупрежденията вижте Създаване на известяване

 8. Щракнете върху OK, когато сте готови. Щракнете върху OK на страницата Копиране на хода на изпълнение, за да стартирате копието.

 9. Ако копирането е успешно, щракнете върху Готово. Ако е неуспешно, отбележете грешката и я Коригирайте.

  Копиране на напредъка със завършено осветяване
 10. Уверете се, че файлът е копиран успешно в новото местоназначение. Ако искате да изтриете копието на източника, трябва да премахнете връзката на копието, след което да го изтриете.

Актуализиране на копия от страницата "управление на копия" в SharePoint Server 2016 или SharePoint Server 2013

Ако даден файл е копиран в една или повече различни библиотеки, можете да актуализирате всички различни копия от едно местоположение на страницата управление на копия , което е достъпно от всяко копие на елемент.

 1. Ако Библиотека, която съдържа копие, което искате да актуализирате, все още не е отворена, щракнете върху името й в "бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се показва, щракнете върху Настройкина Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. , съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Щракнете вляво от името на файла, който искате да актуализирате, за да го изберете, и след това щракнете върху раздела файлове .

  Раздел "файлове" на лентата
 3. В лентата щракнете върху управление на копия.

  Управление на копия на лентата източник
 4. За да актуализирате всички копия, които вече са подканени за актуализации, щракнете върху актуализиране на копия.

  Актуализиране на всички копия на файла
 5. В секцията дестинации под копияизберете копията, които искате да актуализирате, след което щракнете върху OK.

  Изберете копията на местоназначението за актуализиране

  Забележка: Ако искате да актуализирате копия, които са описани на страницата управление на копия под копия, които не питат за актуализации, първо трябва да промените настройките за актуализиране за тези копия. За повече информация как да направите това, вижте Промяна на настройките за копие, за да го подканите за актуализации.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките за копие, за да го подканите за актуализации в SharePoint Server 2016 или SharePoint Server 2013

Ако сте създали копие на файл с помощта на командата " Изпрати до " и не сте избрали да бъдете подканени за актуализации, това копие не може да получи актуализации от файла източник. Можете да промените тази настройка и да направите копието достъпно за актуализации.

 1. Ако в библиотеката, която съдържа копие, което искате да актуализирате, все още не е отворено, щракнете върху името й в "бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се показва, щракнете върху Настройкина Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. , щракнете върху съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Щракнете вляво от името на файла, който искате да актуализирате, за да го изберете, и след това щракнете върху раздела файлове .

  Раздел "файлове" на лентата
 3. В секцията копия на лентата щракнете върху отиване на източника.

  Отиване на "източник" от раздела "файлове" на лентата
 4. В лентата щракнете върху управление на копия.

  Управление на копия на лентата източник
 5. Щракнете върху Редактиране до елемента.

  Щракнете върху Редактиране в прозореца за управление на файлове
 6. Щракнете върху да под подкана на автора да изпрати актуализации, когато документът бъде вкаран обратно?в секцията актуализация .

  Щракнете върху да в подКана на автора да изпрати актуализации, когато документът е отметнат.
 7. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Прекъснете връзката на копие от източника му и го изтрийте в SharePoint Server 2016 или SharePoint Server 2013

Ако искате да изтриете изцяло елемент, който е копие на друг елемент, първо трябва да се уверите, че този елемент е премахнат от списъка с елементи на файла източник, за да се актуализира. В противен случай елементът може да бъде пресъздаден всеки път, когато някой реши да актуализира всички съществуващи копия на файла източник. Препоръчва се също да премахнете връзката на копието с файла източник. След като изцяло премахнете връзката между файла източник и неговото копие, можете да изтриете копието.

 1. Ако в библиотеката, която съдържа копие, което искате да актуализирате, все още не е отворено, щракнете върху името й в "бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се показва, щракнете върху Настройкина Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. , щракнете върху съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Щракнете вляво от името на файла, който искате да актуализирате, за да го изберете, и след това щракнете върху раздела файлове .

  Раздел "файлове" на лентата
 3. В секцията копия на лентата щракнете върху отиване на източника.

  Отиване на "източник" от раздела "файлове" на лентата
 4. В лентата щракнете върху управление на копия.

  Управление на копия на лентата източник
 5. Щракнете върху Редактиране до елемента.

  Щракнете върху Редактиране в прозореца за управление на файлове
 6. Щракнете върху Премахни връзката.

  Щракнете върху преМахни връзката
 7. В диалоговия прозорец за потвърждение щракнете върху OK.

  Диалогов прозорец "премахване на потвърждението на връзката"

  Това действие премахва копието от списъка с копия, които могат да бъдат актуализирани от файла източник.

 8. Върнете се в библиотеката, която съдържа копието, което искате да прекъснете връзката с файла източник.

 9. Щракнете с десния бутон върху името на копието, което искате да прекъснете връзката, след което щракнете върху свойства.

 10. В горния край на страницата щракнете върху Премахване на връзката, след което щракнете върху OK.

  Премахване на връзката със свойствата

  Това действие премахва връзката на копието към изходния му файл.

 11. За да изтриете, щракнете с десния бутон върху името на копието, изберете Изтриванеи след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Използвайте командата "Изпрати до" в SharePoint Server 2010 или SharePoint Server 2007

Когато даден файл е копиран чрез " Изпрати до", копието поддържа релация с файла източник и можете да изберете да актуализирате това копие с всички промени, направени във файла източник. Освен това, ако копирането и файлът източник споделят общи колони или полета, тези колони или полета също се актуализират, когато копието се актуализира.

Командата " Изпрати до " улеснява поддържането на файлове в библиотеки и сайтове в организация, защото когато файловете са копирани с помощта на командата " Изпрати до ", сървърът проследява релацията между файла източник и всички негови копия. Потребителите могат да преглеждат и управляват всички копия на даден елемент централно от страницата за управление на копия, където могат да видят кои копия са подканени за актуализации, да променят настройките за актуализиране на копия, да актуализират копията или да създават нови копия.

Забележки: 

 • По подразбиране можете да използвате командата " Изпрати до ", за да копирате файлове в библиотеки в колекция от сайтове. Ако копирате файлове от компютър клиент, който има програма, съвместима с SharePoint, като например Word, и браузър, поддържащ Microsoft ActiveX контроли, като например Internet Explorer, можете да използвате командата " Изпрати до ", за да копирате файловете не само между библиотеки в колекция от сайтове, но също и между различни уеб приложения. Ако копирате файлове от браузър на компютър клиент, който не поддържа ActiveX контроли, ще можете да копирате файлове само в библиотеки в колекции от сайтове, които споделят същото име на домейн като библиотеката източник. Microsoft Edge, Mozilla Firefox и Google Chrome не поддържат ActiveX контроли.

 • Ако трябва да копирате файлове в сайт, който има разрешена удостоверяване на формуляри или е защитен сайт (например сайт с URL адрес, който започва с https://), трябва да добавите местоназначението за копие към списъка с надеждни сайтове в браузъра си.

Най-горе на страницата

Копиране на файл в предварително зададена дестинация в SharePoint Server 2010 или SharePoint Server 2007

Ако местоназначението "Изпрати до" вече е зададено за вашата библиотека, можете да копирате файловете от тази библиотека в друга библиотека с помощта на командата " Изпрати до ".

 1. Ако библиотеката, която съдържа файла, който искате да копирате в друго местоназначение, все още не е отворена, щракнете върху името му в "бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се показва, щракнете върху действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Посочете името на файла, който искате да копирате, щракнете върху стрелката, която се появява, посочете Изпрати дои след това щракнете върху името на местоназначението, в което искате да копирате документ или елемент.

  Забележка: Ако не виждате името на местоназначение "Изпрати до", това може да означава, че местоназначението "Изпрати до" не е зададено за тази библиотека или че нямате ниво на разрешение "сътрудничество" за библиотеката местоназначение.

  Предварително определено място за ''Изпрати до'' в контекстното меню

 3. Ако искате да преименувате копието на файла, в секцията местоназначение , под име на файл за копиетовъведете ново име.

  1. В раздела актуализиране направете едно от следните неща:

   • Ако искате да получите подкана да актуализирате копия, когато нови версии на изходния файл бъдат вкарани от браузъра, щракнете върху да.

    Ако изберете тази опция, копираното от вас копие ще бъде маркирано като копие, което подкани за актуализации, и ще се актуализира всеки път, когато изберете да актуализирате съществуващи копия на файла източник.

    Забележка: Ако вкарвате файлове от програма, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, като например Microsoft Office Word 2007, няма да бъдете подканени да актуализирате копията в клиентската програма.

   • Ако искате да бъдете уведомявани при актуализирането на файла източник, поставете отметка в квадратчето Създай предупреждение за мен в документа източник .

    Забележка: Няма да получавате имейл известявания, когато файлът източник е актуализиран, освен ако имейлът не е разрешен на сървъра. Ако не сте сигурни дали имейлът е разрешен на сървъра, обърнете се към администратора на сървъра.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Копиране на файл в местоназначение, което указвате в SharePoint Server 2010 или SharePoint Server 2007

Можете да използвате командата " Изпрати до ", за да копирате файл в библиотека, която укажете. Трябва да имате ниво на разрешение "сътрудничество" за библиотеката, в която искате да копирате документа.

 1. Обърнете внимание на URL адреса на библиотеката на SharePoint, в която искате да копирате файла.

 2. Ако библиотеката, която съдържа файла, който искате да копирате в друго местоположение, все още не е отворена, щракнете върху името му в "бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се показва, щракнете върху действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 3. Посочете името на файла, който искате да копирате, щракнете върху стрелката, която се появява, посочете Изпрати дои след това щракнете върху друго място.

  Изпращане в зададено местоположение

 4. Направете едно от следните неща:

  • Когато се появи библиотеката с документи на местоназначението или полето за папка, то трябва да има БАЗОВИЯ URL адрес на вашия сайт. Ако е така, отидете в края на и въведете името на библиотеката, в която искате да копирате файла. Например, за да копирате в определена библиотека с документи или папка в библиотека с документи, въведете: http://ServerName/sitename/libraryname или http://ServerName/sitename/libraryname/foldername.

  • Ако библиотеката, в която искате да изпратите файла, е в лентата за бързо стартиране, щракнете с десния бутон върху името на библиотеката и изберете Копирай пряк път.

   Щракнете с десния бутон върху библиотека в "бързо стартиране", изберете Копиране на пряк път

   Поставете URL адреса на библиотеката местоназначение в библиотеката с документи местоназначение или в полето за Копиране .

  • Ако не можете да получите последните методи за работа, изпробвайте това.

   Отворете библиотеката с документи, в която искате да изпратите файловете, и Копирайте адреса от адресната лента. Може да се наложи да редактирате URL адреса, за да премахнете излишните знаци. За да направите това, изпробвайте следното заобиколно решение:

   Важно: Не копирайте и поставете URL адреса на библиотеката местоназначение SharePoint директно от браузъра в това текстово поле, защото тази версия на URL адрес ще съдържа допълнителни знаци, които ще ви попречат да можете да копирате файл успешно в местоназначението Библиотека.

   Поставете URL адреса в NotePad и премахнете съдържанието след името на библиотеката, в която искате да копирате, както е показано на тази илюстрация.

   Диаграма на това, което трябва да бъде премахнато от URL адрес, за да се използва с копиране

   1. URL АДРЕСЪТ на базата за библиотеката.

   2. Името на библиотеката с% 20 знака, заместващи интервали в името.

   3. Допълнително съдържание не е необходимо. Изтрийте тази част.

   Забележка: Някои URL адреси надвишават 255 знака и не могат да бъдат използвани. Ако можете, използвайте лентата за бързо стартиране или добавете името на библиотеката към URL адреса на базата в полето местоназначение, за да получите своя пряк път, тъй като адресната лента може да съдържа допълнително съдържание.

 5. Ако искате да преименувате копието на документа, под име на файл за копиетовъведете ново име.

  1. В раздела актуализиране направете едно от следните неща:

   • Ако искате да получите подкана да актуализирате копия, когато нови версии на изходния файл бъдат вкарани от браузъра, щракнете върху да.

    Ако изберете тази опция, копираното от вас копие ще бъде маркирано като копие, което подкани за актуализации, и ще се актуализира всеки път, когато изберете да актуализирате съществуващи копия на файла източник.

    Забележка: Ако вкарвате файлове от програма, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, като например Microsoft Office Word 2007, няма да бъдете подканени да актуализирате копията в клиентската програма.

   • Ако искате да бъдете уведомявани при актуализирането на файла източник, поставете отметка в квадратчето Създай предупреждение за мен в документа източник .

    Забележка: Няма да получавате имейл известявания, когато файлът източник е актуализиран, освен ако имейлът не е разрешен на сървъра. Ако не сте сигурни дали имейлът е разрешен на сървъра, обърнете се към администратора на сървъра.

 6. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Актуализиране на копия на файл в SharePoint Server 2010 или SharePoint Server 2007

Има два начина, по които можете да актуализирате копия на елемент:

 • От файл източник можете да използвате командата " Изпрати до ", за да актуализирате съществуващи копия на даден елемент.

 • От всяко копие на елемент можете да отидете на страницата " управление на копия " и да прегледате всички съществуващи копия и след това да изберете кои от тях искате да актуализирате.

Актуализиране на копия от файла източник

 1. Ако библиотеката, която съдържа файла, за който искате да актуализирате копия, все още не е отворена, щракнете върху името му в "бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се показва, щракнете върху действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Посочете името на файла, щракнете върху стрелката, която се появява, посочете Изпрати дои след това щракнете върху съществуващи копия.

  Забележка: Командата ' ' съществуващи копия ' ' се показва само ако сте избрали да бъдете подканени за актуализации, когато първоначално сте използвали командата " Изпрати до ", за да копирате този файл източник на друго място.

 3. В секцията дестинации под копияпоставете отметки в квадратчетата за копията, които искате да актуализирате, след което щракнете върху OK.

Ако даден файл е копиран в една или повече различни библиотеки, можете да актуализирате всички различни копия от едно местоположение на страницата управление на копия , което е достъпно от всяко копие на елемент.

 1. Ако Библиотека, която съдържа копие, което искате да актуализирате, все още не е отворена, щракнете върху името й в "бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се показва, щракнете върху действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Посочете името на копието, което искате да актуализирате, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това щракнете върху Отиване на елемента източник.

 3. Щракнете върху управление на копия.

 4. За да актуализирате всички копия, които вече са подканени за актуализации, щракнете върху актуализиране на копия.

 5. В секцията дестинации под копияизберете копията, които искате да актуализирате, след което щракнете върху OK.

  Забележка: Ако искате да актуализирате копия, които са описани на страницата управление на копия под копия, които не питат за актуализации, първо трябва да промените настройките за актуализиране за тези копия. За повече информация как да направите това, вижте Промяна на настройките за копие, за да го подканите за актуализации.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките за копие, за да го подканите за актуализации в SharePoint Server 2010 или SharePoint Server 2007

Ако сте създали копие на файл с помощта на командата " Изпрати до " и не сте избрали да бъдете подканени за актуализации, това копие не може да получи актуализации от файла източник. Можете да промените тази настройка и да направите копието достъпно за актуализации.

 1. Ако в библиотеката, която съдържа копие, което искате да актуализирате, все още не е отворено, щракнете върху името й в "бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се показва, щракнете върху действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Посочете името на копието, което искате да актуализирате, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това щракнете върху Отиване на елемента източник.

 3. Щракнете върху управление на копия.

 4. Щракнете върху Редактиране до елемента и след това щракнете върху да под подкана на автора да изпрати актуализации, когато документът бъде вкаран обратно?в секцията актуализация .

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Прекъснете връзката и изтрийте копие в SharePoint Server 2010 или SharePoint Server 2007

Ако искате да изтриете изцяло елемент, който е копие на друг елемент, първо трябва да се уверите, че този елемент е премахнат от списъка с елементи на файла източник, за да се актуализира. В противен случай елементът може да бъде пресъздаден всеки път, когато някой реши да актуализира всички съществуващи копия на файла източник. Препоръчва се също да премахнете връзката на копието с файла източник. След като изцяло премахнете връзката между файла източник и неговото копие, можете да изтриете копието.

 1. За да премахнете напълно всякакви връзки между файла източник и неговото копие, прекъснете връзката с файла източник и неговото копие по следните начини:

  • Прекъснете връзката на копие от неговия източник, така че копието вече да не запазва връзката си към файла източник. Ако направите това, файлът източник запазва връзка към копието и копието все още може да се актуализира, ако някой реши да актуализира съществуващите копия на файла източник.

  • Премахнете връзката към копие от файла източник, така че файлът източник да не актуализира повече копието.

  1. В библиотеката, която съдържа копието, което искате да премахнете връзката от файл източник, посочете името на копието, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това щракнете върху Отиване на елемента източник.

  2. Щракнете върху управление на копия.

  3. Щракнете върху Редактиране до копието, което искате да прекъснете връзката с файла източник.

  4. Щракнете върху Премахни връзката, след което щракнете върху OK.

   Това действие премахва копието от списъка с копия, които могат да бъдат актуализирани от файла източник.

  5. Върнете се в библиотеката, която съдържа копието, което искате да прекъснете връзката с файла източник.

  6. Посочете името на копието, което искате да прекъснете връзката, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това щракнете върху свойства на изгледа.

  7. В горния край на страницата щракнете върху Премахване на връзката, след което щракнете върху OK.

   Това действие премахва връзката на копието към изходния му файл.

 2. За да изтриете файл, в библиотеката, която съдържа копието, което искате да изтриете, посочете името на копието, щракнете върху стрелката, която се появява, щракнете върху Изтрий, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Ако не сте сигурни коя версия на SharePoint използвате, вижте коя версия на SharePoint използвам?.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×