Преместване или копиране на клетки, редове и колони

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато премествате или копирате редове и колони, Excel премества или копира всички данни, които съдържат, включително формулите и им получените стойности, коментари, форматите на клетките и скрити клетки.

Ако клетката съдържа формула, не се коригират препратка към клетка . Следователно съдържанието на преместените или копирани клетки и на всички клетки, които сочат към тях може да се показват #REF! стойността за грешка. Ако това се случи, ще трябва да ръчно, настройте препратките. За повече информация вижте откриване на грешки във формули

Можете да използвате командата " изрязване " или командата " Копирай " да преместите или копирате избраните клетки, редове и колони, но можете да също да ги премествате или копирате с помощта на мишката.

Следвайте тези стъпки, за да преместите или копирате клетки:

 1. Изберете клетка, ред или колона , която искате да преместите или копирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преместите редове или колони, в раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху изрязване на изображение на бутон .

   изображение на лентата в excel

   Клавишна комбинация: натиснете CTRL + X.

  • За да копирате редове или колони, в раздела Начало , в групата клипборд , щракнете върху Копирай изображение на бутон .

   Клавишна комбинация: Натиснете CTRL+C.

 3. Щракнете с десния бутон на ред или колона под или вдясно от мястото, където искате да преместите или копирате селекцията и след това направете едно от следните неща:

  • Когато се движат редове или колони, щракнете върху Вмъкни изрязаните клетки.

  • Когато копирате редове или колони, щракнете върху Вмъкни копираните клетки.

   Забележка: Ако щракнете върху постави изображение на бутон в раздела Начало , в клипборда група (или натиснете CTRL + V) вместо да щракнете върху команда в контекстното меню, ще заместят съществуващата съдържанието на клетките.

Преместване или копиране на редове и колони с помощта на мишката

 1. Изберете ред или колона , която искате да преместите или копирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преместите редове или колони, посочете границата на селекцията. Когато показалецът се премести показалеца Показалец за преместване в Excel , плъзнете редове или колони на друго място.

  • За да копирате редове или колони, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато посочвате границата на селекцията. Когато показалецът стане копие показалеца показалец за копиране , плъзнете редове или колони на друго място.

   Важно: Уверете се, че държите натиснат клавиша CTRL по време на операцията за плъзгане и пускане. Ако отпуснете CTRL, преди да отпуснете бутона на мишката, ще се премести редовете или колоните, вместо да ги копирате.

  Когато използвате мишката, за да вмъкнете копирания или изрязания колони или редове, се замества съществуващите съдържанието на клетките. За да вмъкнете копирани или изрязани редове и колони, без да се сменя на съществуващото съдържание, трябва да щракнете с десния бутон на ред или колона под или вдясно от мястото, където искате да преместите или копирате селекцията и след това щракнете върху Вмъкни изрязаните клетки или Вмъкни копираните клетки.

  Забележка: Не можете да преместите или копирате несъседни редове и колони с помощта на мишката.

Преместване или копиране на клетки

 1. Изберете клетките или диапазон от клетки, които искате да преместите или копирате.

 2. Посочете границата на клетката или диапазона, който сте избрали.

 3. Когато показалецът стане Hand pointer , направете едно от следните неща:

За

Направете следното

Преместване на клетки

Плъзнете клетките на друго място.

Копиране на клетки

Задръжте натиснат опция и плъзнете клетки на друго място.

Забележка: Когато плъзнете или поставите клетки в новото местоположение, ако в това местоположение има съществуващи данни, Excel ще замести първоначалните данни.

Преместване или копиране на редове или колони

 1. Изберете редовете или колоните, които искате да преместите или копирате.

 2. Посочете границата на клетката или диапазона, който сте избрали.

 3. Когато показалецът стане Hand pointer , направете едно от следните неща:

За

Направете следното

Преместване на редове или колони

Плъзнете редове или колони на друго място.

Копиране на редове или колони

Натиснете и задръжте опция и плъзнете редове или колони на друго място.

Преместване или копиране на данни между съществуващи редове или колони

Задръжте натиснат клавиша SHIFT и плъзнете ред или колона между съществуващи редове или колони. Excel прави пространство за нов ред или колона.

Преобразуване на колони в редове и редове в колони

 1. Копиране на редове или колони, които искате да транспонирате.

 2. Изберете клетка местоназначение (първата клетка на реда или колоната, в която искате да поставите данните) за редове или колони, които са транспонирането.

 3. В раздела Начало , под Редактиранещракнете върху стрелката до поставии след това щракнете върху транспониране.

  Съобщение, което ви напомня да изтеглите конвертора

  Забележка: Колони и редове, които не могат да се припокриват. Например ако изберете стойности в колона C и се опитате да ги поставите в ред, който се припокрива с колона C, Excel показва съобщение за грешка. Областта на местоназначението на поставените колона или ред трябва да бъде извън първоначалните стойности.

Вж. също

Вмъкване или изтриване на клетки, редове, колони

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×