Представяне на данни в точкова или линейна диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Точковите и линейните диаграми изглеждат по подобен, особено когато точковата диаграма е показана със свързващи линии. Въпреки това начина, по който всеки от тези типове диаграми начертава данни по хоризонталната ос (известен също като оста x) и вертикалната ос (известен също като оста y) е много по-различен.

Форматирана точкова диаграма
Тази форматирана точкова диаграма представя числови стойности по хоризонталната и вертикалната ос, като комбинира тези стойности в единични точки от данни, показвани през неравни интервали.
Форматирана линейна диаграма
Тази форматирана линейна диаграма разпределя данните за категорията (в този случай времеви интервал) равномерно по хоризонтална ос, а всички числови данни – равномерно по вертикална ос.

Забележка: За информация относно различните типове точковата и линейната диаграма вижте Налични типове диаграми в Office.

Преди да изберете един от тези типове диаграми, може да искате да научите повече за разликите и да разберете кога е по-добре да използвате точкова диаграма вместо линейна диаграма, или по друг начин.

Основната разлика между точковата и линейната диаграма е начина, по който изчертават данните по хоризонталната ос. Например когато използвате следните данни в работен лист за създаване на точкова диаграма и линейна диаграма, можете да видите, че данните са разпределени по различен начин.

Картина на данните от работния лист за дневните валежи

В точковата диаграма стойностите за дневните валежи от колона A са показани като стойности за x по хоризонталната ос (ос x), а праховите стойности от колона B са показани като стойности по вертикалната ос (y). Често наричана xy диаграма, точковата диаграма никога не показва категории по хоризонталната ос.

Картина на точкова диаграма

Точковата диаграма винаги има две оси за стойности, за да покаже един набор от числови данни по хоризонтална ос (стойности) и друг набор от числови стойности по вертикална ос (стойности). Диаграмата показва точките на пресичане на числова стойност по x и y, комбинирайки тези стойности в една точки от данни. Тези точки от данни може да са разпределени равномерно или неравномерно по хоризонталната ос, в зависимост от данните.

Първата точка от данни в точкова диаграма представя стойност за y, равна на 137 (частици), и стойност за x, равна на 1,9 (дневно количество валежи). Тези числа представят стойностите в клетки A9 и B9 в работния лист.

В линейната диаграма обаче еднаквите стойности за дневните валежи и частиците се показват като две отделни точки от данни, които са разпределени равномерно по хоризонталната ос. Това е така, защото линейната диаграма има само една ос на стойностите (вертикалната). Хоризонталната ос на линейната диаграма показва само равномерно разположени групи (категории) от данни. Тъй като в данните не са дадени категории, те са създадени автоматично, например 1, 2, 3 и т.н.

Това е един добър пример кога да не използвате линейна диаграма.

Картина на линейна диаграма

Линейната диаграма разпределя категориите данни по хоризонтална ос (на категориите), а всички числови данни разпределя по вертикална ос (на стойностите).

Стойността на частиците y 137 (клетка B9) и дневните валежи x стойност на 1,9 (клетка A9), се показват като отделни точки от данни в линейна диаграма. Нито една от тези точки от данни е първата точка от данни, показани в диаграмата – вместо това първата точка от данни за всяка серия от данни препраща към стойностите в първия ред за данни в работния лист (клетка A2 и B2).

Тип на осите и разлики в мащабирането

Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма винаги е ос на стойностите, тя може да показва числови стойности или стойности за дата (като дни или часове), които са представени с числови стойности. За да показвате числовите стойности по хоризонталната ос с по-голяма гъвкавост, можете да промените опциите за мащабиране на тази ос по същия начин, по който можете да промените опциите за мащабиране по вертикалната ос.

Тъй като хоризонталната ос на линейната диаграма е ос на категориите, тя може да бъде само ос на текста или ос с дати. Оста на текста показва само текст (данни, които не са числови, или числови категории, които не са стойности) на равномерно разположени интервали. Оста с дати показва дати в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години – дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици.

Опциите за мащабиране на оста на категориите са ограничени в сравнение с опциите за мащабиране на оста на стойностите. Наличните опции за мащабиране също зависят от типа на оста, която използвате.

Точковите диаграми обикновено се използват за показване и сравняване на числови стойности, например научни, статистически и инженерни данни. Тези диаграми са полезни за показване на отношенията между числовите стойности в няколко серии от данни и могат да изчертават две групи от числа като една серия с xy координати.

Линейните диаграми могат да показват непрекъснати данни във времето, зададени спрямо обща скала, и следователно са идеални за показване на тенденции в данните на равни интервали или с течение на времето. В линейната диаграма данните за категориите се разпределят равномерно по хоризонталната ос, а всички данни за стойностите се разпределят равномерно по вертикалната ос. Като общо правило, използвайте линейна диаграма, ако данните имат нечислови стойности за x – за числови стойности по x обикновено е по-добре да използвате точкова диаграма.

Помислете за използването на точкова диаграма вместо линейна, ако искате да:

 • Променяте мащаба на хоризонталната ос    Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма е ос на стойностите, има повече опции за мащабиране.

 • Използвате логаритмичен мащаб на хоризонталната ос    Можете да превърнете хоризонталната ос в логаритмична скала.

 • Покажете данни в работен лист, които са по двойки или са групирани набори от стойности    В точковата диаграма можете да настроите независими скали на осите, за да разкриете повече информация за групираните стойности.

 • Покажете модели в големи набори от данни    Точковите диаграми са полезни за илюстриране на модели в данните, например като показват линейни или нелинейни тенденции, групи и отклонения.

 • Сравнявате много точки от данни без отчитане на времето    Колкото повече са данните, които включвате в точковата диаграма, толкова по-добри са сравненията, които можете да направите.

Помислете относно използването на линейна диаграма вместо точкова, ако искате да:

 • Използвате текстови етикети по хоризонталната ос    Тези текстови етикети могат да представят равномерно разпределени стойности, като месеци, тримесечия или финансови години.

 • Използвате малък брой числови етикети по хоризонталната ос    Ако използвате малко, равномерно разположени числови етикети, които изобразяват времеви интервал, като например години, можете да използвате линейна диаграма.

 • Използвате времева скала по хоризонталната ос    Ако искате да покажете дати в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици, използвайте линейна диаграма.

Забележка: Процедурата по-долу се отнася за Office 2013 и по-нови версии. Стъпки за office 2010?

Създаване на точкова диаграма

Форматирана точкова диаграма

И така, как създадохме тази точкова диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете точкова диаграма със същите резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Дневните валежи

  Частици

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

 3. Щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Вмъкване на точкова диаграма (X, Y) или мехурчеста диаграма.

  Точкова диаграма

 4. Щракнете върху точкова.

  Съвет: Можете да задържите мишката върху всеки тип диаграма, за да видите името й.

 5. Щракнете върху област от диаграма на диаграмата, за да покажете разделите проектиране и формат .

 6. Щракнете върху раздела " проектиране " и след това щракнете върху стила на диаграма, който искате да използвате.

  Стил на диаграма

 7. Щракнете върху заглавието на диаграмата и въведете текста, който искате.

 8. За да промените размера на шрифта на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон на заглавието, щракнете върху шрифти след това въведете желания размер в полето размер . Щракнете върху OK.

 9. Щракнете върху областта на диаграмата.

 10. В раздела проектиране , щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Надписи на осии след това направете следното:

  Добавяне на елемент на диаграма

  1. За да добавите надпис на ос, щракнете върху Основна хоризонтална.

  2. За да добавите заглавие на вертикална ос, щракнете върху Основна вертикална.

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете текста, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

  4. За повече опции, в раздела формат , в полето Елементи на диаграма за форматиране на заглавие изберете заглавието от списъка и след това щракнете върху Избор на формат. Форматиране на заглавие на екран ще се появи. Щракнете върху размер и свойства Размер и свойства , и след това можете да изберете вертикално подравняване, посока на текстаили ъгъл по избор.

 11. Щракнете върху чертожна област на диаграмата или в раздела формат , в полето Елементи на диаграма , изберете Област за чертане от списъка с елементи на диаграма.

  Полето за елементи на диаграма

 12. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

 13. Щракнете върху областта на диаграмата, или в раздела формат , в полето Елементи на диаграма , изберете Област от диаграма от списъка с елементи на диаграма.

 14. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

 15. Ако искате да използвате цветове за теми, които са различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Щракнете върху оформление на страница > теми

  2. Под Officeщракнете върху темата, която искате да използвате.

Създаване на линейна диаграма

Форматирана линейна диаграма

И така, как създадохме тази линейна диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете линейна диаграма със същите резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в линейна диаграма.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Дата

  Дневните валежи

  Частици

  1.1.07 г.

  4,1

  122

  2.1.07 г.

  4,3

  117

  3.1.07 г.

  5,7

  112

  4.1.07 г.

  5,4

  114

  5.1.07 г.

  5,9

  110

  6.1.07 г.

  5,0

  114

  7.1.07 г.

  3,6

  128

  8.1.07 г.

  1,9

  137

  9.1.07 г.

  7,3

  104

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в линейна диаграма.

 3. Щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Вмъкване на линия или площна диаграма.

  Вмъкване на линия или област за диаграма

 4. Щракнете върху Линейна с маркери.

 5. Щракнете върху област от диаграма на диаграмата, за да покажете разделите проектиране и формат .

 6. Щракнете върху раздела " проектиране " и след това щракнете върху стила на диаграма, който искате да използвате.

  Стил на диаграма

 7. Щракнете върху заглавието на диаграмата и въведете текста, който искате.

 8. За да промените размера на шрифта на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон на заглавието, щракнете върху шрифти след това въведете желания размер в полето размер . Щракнете върху OK.

 9. Щракнете върху областта на диаграмата.

 10. В диаграмата щракнете върху легендата или я добавите от списък с елементи на диаграма (в раздела проектиране , щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > легендаа след това изберете местоположение за легендата).

  Добавяне на елемент на диаграма

 11. За да изчертаете едната от сериите данни по вторична вертикална ос, щракнете върху серията от данни или го изберете от списък с елементи на диаграма (в раздела формат , в групата Текуща селекция щракнете върху Елементи на диаграма).

  Полето за елементи на диаграма

 12. В раздела форматиране , в групата Текуща селекция щракнете върху Форматиране на селекцията. Появява се прозорецът на задачите форматиране на серия от данни.

 13. Под Опции на серията изберете Вторична ос, а след това щракнете върху Затвори.

 14. В раздела проектиране , в групата Оформления на диаграми щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това направете следното:

  1. За да добавите заглавие на основна вертикална ос, щракнете върху Надпис на ос >Основна вертикална. и след това в екрана форматиране на заглавие на ос, щракнете върху размер и свойства Размер и свойства да конфигурирате типа на вертикална ос, която искате.

  2. За да добавите заглавие на вторична вертикална ос, щракнете върху Надпис на ос > Вторична вертикалнаи след това в екрана форматиране на заглавие на ос, щракнете върху размер и свойства Размер и свойства да конфигурирате типа на вертикална ос, която искате.

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете текста, който искате и след това натиснете клавиша Enter

 15. Щракнете върху чертожна област на диаграмата или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделформатиране , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ).

 16. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  Групата "Стилове на фигури" на лентата на Excel

 17. Щракнете върху областта на диаграмата.

 18. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

 19. Ако искате да използвате цветове за теми, които са различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Щракнете върху оформление на страница > теми

  2. Под Officeщракнете върху темата, която искате да използвате.

Създаване на точкова или линейна диаграма в Office 2010

Форматирана точкова диаграма

И така, как създадохме тази точкова диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете точкова диаграма със същите резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в точкова диаграма.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Дневните валежи

  Частици

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

 3. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху Точкова.

  Изображение на лентата на Excel

 4. Щракнете върху Точкова само с маркери.

  Съвет: Можете да задържите мишката върху всеки тип диаграма, за да видите името й.

 5. Щракнете върху областта от диаграма на диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 6. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила, който искате да използвате.

  "Стилове на диаграми" на лентата на Excel

  За нашата точкова диаграма използвахме Стил 26.

 7. В раздела оформление щракнете върху Заглавие на диаграмата и след това изберете местоположение за заглавието от падащия списък.

  Избрахме Над диаграмата.

 8. Щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете текста, който искате.

  За нашата точкова диаграма въведохме Прахови нива във валежите.

 9. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете върху заглавието и след това въведете желания размер в полето Размер на шрифта в контекстното меню.

  За нашата точкова диаграма използвахме 14.

 10. Щракнете върху областта на диаграмата.

 11. Щракнете върху Надписи на осите в раздела Оформление, в групата Етикети и след това направете следното:

  1. За да добавите надпис на хоризонталната ос, щракнете върху Надпис на основна хоризонтална ос, след което щракнете върху Надпис под оста.

  2. За да добавите надпис на вертикалната ос, щракнете върху Надпис на основна вертикална ос и след това щракнете върху типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   За нашата точкова диаграма използвахме Завъртян надпис.

   Изображение на лентата на Excel

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете текста, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

   За нашата точкова диаграма въведохме Дневно количество валежи в надписа на хоризонталната ос и Ниво на частиците в надписа на вертикалната ос.

 12. Щракнете върху чертожната област на диаграмата или изберете Чертожна площ от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текуща селекция, поле Елементи на диаграма).

 13. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата точкова диаграма използвахме Блед ефект – акцентиране 3.

  Групата "Стилове на фигури" на лентата на Excel

 14. Щракнете върху областта на диаграмата.

 15. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата точкова диаграма използвахме Блед ефект – акцентиране 1.

 16. Ако искате да използвате цветове за теми, които са различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Office.

Форматирана линейна диаграма

И така, как създадохме тази линейна диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете линейна диаграма със същите резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в линейна диаграма.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Дата

  Дневните валежи

  Частици

  1.1.07 г.

  4,1

  122

  2.1.07 г.

  4,3

  117

  3.1.07 г.

  5,7

  112

  4.1.07 г.

  5,4

  114

  5.1.07 г.

  5,9

  110

  6.1.07 г.

  5,0

  114

  7.1.07 г.

  3,6

  128

  8.1.07 г.

  1,9

  137

  9.1.07 г.

  7,3

  104

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в линейна диаграма.

 3. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху Линейна.

  Изображение на лентата на Excel

 4. Щракнете върху Линейна с маркери.

 5. Щракнете върху областта от диаграма на диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 6. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила, който искате да използвате.

  "Стилове на диаграми" на лентата на Excel

  За нашата линейна диаграма използвахме Стил 2.

 7. Щракнете върху Заглавие на диаграмата в раздела Оформление, в групата Етикети, след което щракнете върху Над диаграмата.

  Изображение на лентата на Excel

 8. Щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете текста, който искате.

  За нашата линейна диаграма въведохме Прахови нива във валежите.

 9. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете върху заглавието и след това въведете желания размер в полето Размер в контекстното меню.

  За нашата линейна диаграма използвахме 14.

 10. В диаграмата щракнете върху легендата или я изберете от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текуща селекция, поле Елементи на диаграма).

 11. Щракнете върху Легенда в раздела Оформление, в групата Етикети и след това щракнете върху желаната позиция.

  За нашата линейна диаграма използвахме Покажи легендата горе.

 12. За да изчертаете едната от сериите данни по вторична вертикална ос, щракнете върху серията данни за валежите и или я изберете от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текуща селекция, поле Елементи на диаграма).

 13. В раздела Оформление, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Група "Текущата селекция" на лентата на Excel

 14. Под Опции на серията изберете Вторична ос, а след това щракнете върху Затвори.

 15. Щракнете върху Надписи на осите в раздела Оформление, в групата Етикети и след това направете следното:

  1. За да добавите надпис на основната вертикална ос, щракнете върху Надпис на основна вертикална ос и след това щракнете върху типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Завъртян надпис.

  2. За да добавите надпис на вторичната вертикална ос, щракнете върху Надпис на вторична вертикална ос и след това щракнете върху типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Завъртян надпис.

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете текста, който искате, и след това натиснете ENTER.

   За нашата линейна диаграма въведохме Ниво на частиците в надписа на основната вертикална ос и Дневно количество валежи в надписа на вторичната вертикална ос.

 16. Щракнете върху чертожната област на диаграмата или я изберете от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текуща селекция, поле Елементи на диаграма).

 17. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата линейна диаграма използвахме Блед ефект – тъмен 1.

  Групата "Стилове на фигури" на лентата на Excel

 18. Щракнете върху областта на диаграмата.

 19. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата линейна диаграма използвахме Блед ефект – акцентиране 3.

 20. Ако искате да използвате цветове за теми, които са различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Office.

Създаване на точкова диаграма

 1. Изберете данните, които искате да изчертаете в диаграма.

 2. Щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху X Y точковаи под точкова диаграма, изберете диаграма.

 3. С избрана диаграмата щракнете върху раздела Отзад да направите някое от следните неща:

  • Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма , за да модифицирате данни като заглавие, етикетите и легендата.

  • Щракнете върху Бързо оформление , за да изберете от предварително дефинирани набори от елементи на диаграма.

  • Щракнете върху някоя от визуализациите в галерията със стилове за промяна на оформлението или стила.

  • Щракнете върху Превключване ред/колона или Избор на данни , за да промените изгледа на данните.

 4. С избрана диаграмата щракнете върху раздела проектиране , за да по желание променете запълване на фигурата, структура или на елементи на диаграма.

Създаване на линейна диаграма

 1. Изберете данните, които искате да изчертаете в диаграма.

 2. Щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху реди изберете опция от реда за налични стилове на диаграми.

 3. С избрана диаграмата щракнете върху раздела Отзад да направите някое от следните неща:

  • Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма , за да модифицирате данни като заглавие, етикетите и легендата.

  • Щракнете върху Бързо оформление , за да изберете от предварително дефинирани набори от елементи на диаграма.

  • Щракнете върху някоя от визуализациите в галерията със стилове за промяна на оформлението или стила.

  • Щракнете върху Превключване ред/колона или Избор на данни , за да промените изгледа на данните.

 4. С избрана диаграмата щракнете върху раздела проектиране , за да по желание променете запълване на фигурата, структура или на елементи на диаграма.

Вж. също

Записване на диаграма по избор като шаблон

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×