Представяне на данни в пръстеновидна диаграма

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Като използвате Microsoft Excel, можете бързо да превърнете вашите данни в пръстеновидна диаграма и след това използвайте новите функции за форматиране, за да направите диаграмата по-лесен за четене. Например като добавите легенда, етикети на данни и текстови полета, които посочват какво представлява всеки позвъняване на пръстеновидна диаграма, можете бързо да разберете данните, които се изчертават в диаграмата.

Форматирана пръстеновидна диаграма

След като създадете пръстеновидна диаграма, можете да завъртате секторите за различни перспективи, наблегнете на някои сектори чрез изваждане сегменти от пръстеновидна диаграма или промяна на размера на скритите на пръстеновидна диаграма, за да увеличите или намалите размера на сегменти.

Забележка: Започвайки с Office 2016, пръстеновидните диаграми са прекратени в полза starburst диаграми.

Какво искате да направите?

Научете повече за изчертаването на данни в пръстеновидна диаграма

Създаване на сложна пръстеновидна диаграма

Завъртане на сектори в пръстеновидна диаграма

Изнасяне на сектори от пръстеновидна диаграма

Промяна на размера на скритите в пръстеновидна диаграма

Записване на диаграма като шаблон

Научете повече за изчертаването на данни в пръстеновидна диаграма

Данни, които са подредени в колони или редове само в работен лист могат да се начертаят в пръстеновидна диаграма. Точно както на кръгова диаграма пръстеновидната диаграма показва отношението на частите към цялото, но пръстеновидна диаграма може да съдържа повече от един серия от данни. Всяка серия от данни, които можете да изчертаете в пръстеновидна диаграма добавя позвъняване към диаграмата. Първата серия от данни се показва в центъра на диаграмата.

Поради своя кръгов характер пръстеновидните диаграми не са лесни за четене, особено когато показват няколко серии от данни. Пропорциите на пръстени и вътрешна пръстени не представляват точно размера на данните – точки от данни на външно пръстени може да се появи по-голям от точки от данни за вътрешно пръстени, докато реалните им стойности могат да бъдат по-малък. Показване на стойности или проценти в етикети на данни е много полезно в пръстеновидна диаграма, но ако искате да сравните точките от данни един до друг, който трябва да използвате колонна или стълбовидна с наслагване стълбовидна диаграма вместо това.

Помислете за използването на пръстеновидна диаграма, когато:

 • искате да изчертаете една или няколко серии от данни;

 • Никоя от стойностите, които искате да изчертаете е отрицателна.

 • Никоя от стойностите, които искате да изчертаете е нула (0) стойност.

 • Нямате повече от седем категории за всяка серия от данни.

 • Категориите представят части от цялото във всеки позвъняване на пръстеновидната диаграма.

Когато създавате пръстеновидна диаграма, можете да изберете една от следните типове пръстеновидна диаграма:

 • Пръстеновидна    Пръстеновидните диаграми показват данните в пръстени, където всеки пръстен представя серия от данни. Ако в етикетите на данни са показани проценти, сумата във всеки пръстен ще е 100%.

  Тип пръстеновидна диаграма

 • – Пръстеновидна с отделени сегменти    Подобно на кръговите диаграми с отделени сегменти, пръстеновидните диаграми с отделени сегменти показват приноса на всяка стойност за общата сума, като същевременно подчертават отделните стойности, но те могат да съдържат повече от една серия от данни.

  Тип – пръстеновидна диаграма с отделени сегменти

Пръстеновидна с отделени сегменти диаграми и пръстеновидните диаграми не са налични в 3D, но можете да използвате 3-D форматиране, за да предадете 3-d-подобни вид, тези диаграми.

Най-горе на страницата

Създаване на сложна пръстеновидна диаграма

Форматирана пръстеновидна диаграма

И така как създадохме тази пръстеновидна диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете пръстеновидна диаграма с подобни резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни във вашия работен лист, или можете да използвате ваши собствени данни.

 1. Отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в пръстеновидна диаграма, или копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист.

  Как да копирате данните от примерния работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в "Помощ".

   Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''
   Избиране на пример от ''Помощ''
  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете CTRL+V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005

  2006

  Европа

  $12,704,714.00

  $17,987,034.00

  Азия

  $8,774,099.00

  $12,214,447.00

  САЩ

  $12,094,215.00

  $10,873,099.00

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в пръстеновидната диаграма.

 3. В раздела Вмъкване , в групата диаграми щракнете върху Други диаграми.

  Изображение на лентата на Excel

 4. Под пръстеновиднащракнете върху пръстеновидна.

 5. Щракнете върху чертожна област на пръстеновидната диаграма.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 6. В раздела проектиране в групата Оформления на диаграми, изберете оформлението, което искате да използвате.

  изображение на лентата на excel

  За нашата пръстеновидна диаграма използвахме оформление 6.

  Оформление 6 показва легенда. Ако диаграмата ви има твърде много записи в легендата или ако не е лесно да ги разграничите, може да искате да добавите етикети на данни към точки от данни на пръстеновидната диаграма вместо да показвате легенда (разделоформление , група етикети , Етикети на данни бутон).

 7. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила, който искате да използвате.

  Изображение на лентата на Excel

  За нашата пръстеновидна диаграма използвахме стил 26.

 8. За да промените размера на диаграмата, направете следното:

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела формат в групата размер въведете желания размер в полето Височина на фигура и Ширина на фигура .

   За нашата пръстеновидна диаграма ние зададете височина на фигурата 4" и за ширина – 5.5".

 9. За да промените размера на пръстеновидни скритите, направете следното:

  1. Щракнете върху серия от данни, или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделформатиране , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ).

   excel ribbon image

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  3. Щракнете върху Опции на сериятаи след това под Размер на отвораплъзнете плъзгача до желания размер или въведете процент между 10 и 90 в полето за проценти .

   За нашата пръстеновидна диаграма използвахме 20 %.

 10. За да направите данните етикети изпъкват по-добре, направете следното:

  1. Щракнете веднъж етикет на данни, за да изберете етикетите на данни за цялата серия от данни или да ги изберете от списък с елементи на диаграма (разделформатиране , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ).

  2. В раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху още Бутон "Още" и след това щракнете върху стил на фигура.

   Стилове на фигури в лентата на Excel

   За нашата пръстеновидна диаграма използвахме Изтънчен ефект – тъмна 1.

  3. Повторете тези стъпки, за да форматирате етикетите на данни на всички серии от данни във вашата пръстеновидна диаграма.

 11. За да промените и форматирате заглавието на диаграмата, направете следното:

  1. Щракнете върху заглавието на диаграмата или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделформатиране , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ).

  2. Въведете заглавието, което искате да използвате и след това натиснете клавиша ENTER.

  3. В раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху още Бутон "Още" и след това щракнете върху стил на фигура.

   За нашата пръстеновидна диаграма използвахме Умерено – акцент 1.

  4. Ако искате да промените мястото на заглавието, плъзнете го до мястото, което искате.

 12. За да промените формата на легендата, щракнете върху легендата и след това изберете желания стил в полето стилове на фигури (раздел заформатиране , в групата Стилове на фигури, бутонът " още Бутон "Още" ").

 13. За да добавите етикети с текст със стрелки, които сочат към пръстеновидна звъни, направете следното:

  1. В раздела оформление , в групата Вмъкване щракнете върху Текстово поле.

  2. Щракнете върху диаграмата, където искате да поставите текстовото поле, въведете текста, който искате и след това натиснете клавиша ENTER.

  3. Изберете текстовото поле и след това в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стартиране на диалоговия прозорец изображение на бутон .

  4. Щракнете върху Текстовото полеи след това под Автопобиране, поставете отметка в квадратчето преоразмерете фигурата да се побере текстът и щракнете върху OK.

  5. В групата Стилове на фигури щракнете върху стила, който искате да използвате.

  6. В раздела оформление , в групата Вмъкване щракнете върху фигури.

  7. В линиищракнете върху стрелката.

  8. В диаграмата начертайте стрелка от ъгъла на текстовото поле за пръстеновидна позвъняване, които искате да сочат към.

  9. За да промените формата на текстови полета, щракнете върху текстово поле и след това изберете желания стил в групата Стилове на фигури (разделформатиране , група Стилове на фигури ).

   Повторете тези стъпки за всички пръстеновидни пръстени във вашата диаграма.

 14. За да промените фона на диаграмата, направете следното:

  1. Щракнете върху областта на диаграмата или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделформатиране , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ).

  2. В раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху още Бутон "Още" и след това щракнете върху стил на фигура.

   За нашата пръстеновидна диаграма използвахме Изтънчен ефект – акцент 3.

 15. За да закръглите ъглите на фона на диаграмата, направете следното:

  1. В раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стартиране на диалоговия прозорец изображение на бутон .

  2. Щракнете върху Стилове на границии след това отметнете квадратчето заоблени ъгли .

 16. Ако искате да използвате цветове за теми, които са различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   За нашата пръстеновидна диаграма използвахме темата връх .

Най-горе на страницата

Завъртане на сектори в пръстеновидна диаграма

Редът, в която серия от данни в пръстеновидни диаграми се чертаят в Office Excel 2007 се определя реда на данните в работния лист. За различна перспектива можете да въртите секторите на пръстеновидната диаграма на 360 градуса кръг на пръстеновидната диаграма.

Завъртяна пръстеновидна диаграма

 1. В пръстеновидна диаграма щракнете върху серията от данни или точка от данни или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете върху диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела форматиране , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху серията от данни или точка от данни, който искате.

   excel ribbon image

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 3. Под полето ъгъл на първия сектор плъзнете плъзгача до желания градус на завъртане, които искате, или въведете стойност между 0 (нула) и 360, за да зададете ъгъла, от който искате да се появи първият сектор.

Най-горе на страницата

Изнасяне на сектори от пръстеновидна диаграма

За да акцентирате върху отделни сегменти от пръстеновидна диаграма, можете да използвате типа пръстеновидна с отделени сегменти диаграма, когато създавате диаграмата. Пръстеновидна с отделени сегменти диаграми показват приноса на всяка стойност за общата сума, като същевременно подчертават отделните стойности. Можете да промените настройката за пръстеновидна кръговата за всички сегменти или отделни сегменти.

Пръстеновидна диаграма с отделени сегменти

Можете също да издърпате сегменти ръчно.

Пръстеновидна диаграма с един изнесен сектор

Промяна на настройките на сектори в диаграма на пръстеновидна с отделени сегменти

 1. В диаграмата, пръстеновидна с отделени сегменти щракнете върху серия от данни или точка от данни или направете следното, за да изберете серия от данни от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете върху диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела форматиране , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху серия от данни.

   excel ribbon image

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 3. Под Пръстеновидна-разгъванеплъзнете плъзгача, за да увеличите или намалите процента на разгъване или въведете желания процент на разгъване в полето за проценти .

Ръчно изнасяне на сектори от пръстеновидна диаграма

Щракнете върху пръстеновидната диаграма и след това направете едно от следните неща:

 • За да издърпате навън всички сегменти на пръстеновидната диаграма, плъзнете в посока, обратна на центъра на диаграмата.

 • Да изнесете отделни сектори от пръстеновидната диаграма, щракнете върху сектор, която искате да изнесете и след това плъзнете този противоположна на центъра на диаграмата.

Най-горе на страницата

Промяна на размера на скритите в пръстеновидна диаграма

Чрез увеличаване или намаляване на размера на скритите в пръстеновидна диаграма, увеличавате или намалявате ширината на секторите. Например може да искате да покажете по-широк сегменти към по-добре етикетите на данни, които съдържат дълги серии или имената на категориите или комбинация от имена стойности и проценти.

 1. В пръстеновидна диаграма щракнете върху серия от данни или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете върху диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела форматиране , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху серия от данни.

   excel ribbon image

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 3. Под Размер на отвораплъзнете плъзгача до желания размер или въведете процент между 10 и 90 в полето за проценти .

Най-горе на страницата

Записване на диаграма като шаблон

Ако искате да създадете друга диаграма като тази, която току що сте създали, можете да запишете диаграмата като шаблон и да използвате този шаблон като основа за други подобни диаграми

 1. Щракнете върху диаграмата, който желаете да запишете като шаблон.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип щракнете върху Запиши като шаблон.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В полето Име на файл въведете име за шаблона.

  Съвет: Освен ако не зададете друга папка, файлът за шаблон (.crtx) ще се запише в папката Диаграми и шаблонът става достъпен под Шаблони и в двата диалогови прозореца – Вмъкване на диаграма (раздел Вмъкване, група Диаграми, икона за стартиране на диалогов прозорец изображение на бутон ) и Промяна на типа диаграма (раздел Проектиране, група Тип, Промяна на типа диаграма).

  За повече информация как да приложите шаблон на диаграма, вижте Записване на диаграма по избор като шаблон.

Забележка: Шаблон на диаграма включва форматирането на диаграмата и съхранява цветовете, които се използват, когато запишете диаграмата като шаблон. Когато използвате шаблон на диаграма, за да създадете диаграма в друга работна книга, новата диаграма използва цветовете на шаблона на диаграма – не на цветовете на темата на документа, която в момента е приложена към работната книга. За да използвате цветове за тема на документа вместо цветовете на шаблон на диаграма, щракнете с десния бутон в областта на диаграмата и след това щракнете върху Начално състояние да отговаря на стила в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×