Представяне на данни в мехурчеста диаграма

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Мехурчеста диаграма е вариация на точкова диаграма, в която точки от данни се заместват с мехурчета, и допълнителни измерение на данните е представена в размера на мехурчетата. Точно както на точкова диаграма, мехурчестата диаграма не използва ос на категориите – хоризонтални и вертикални оси са оси на стойностите. В допълнение към x стойности и y-стойностите, които се изчертават в точковата диаграма, мехурчестата диаграма начертава x стойности, стойности за y и z (размер) стойности.

Можете да използвате мехурчеста диаграма вместо точкова диаграма, ако вашите данни имат три серии от данни, че всеки съдържа набор от стойности. За размерите на мехурчетата са определени от стойностите в третата серия от данни. Мехурчестите диаграми често се използват за представяне на финансови данни. Различните размери на мехурчетата са полезни за наблегнете визуално конкретни стойности.

За да създадете мехурчеста диаграма, Подредете данните си в редове или колони в работен лист, така че x стойностите са изброени в първия ред или колона и съответните y-стойности и стойностите за размера (z) на мехурчетата са изредени в съседни редове или колони. Например да организирате данните в работния лист, както е показано на следващата картина.

Мехурчеста диаграма

В тази мехурчеста диаграма броят на продуктите е показан по хоризонталната ос, продадените количества са показани по вертикалната ос и процентите на пазарно участие са представени с размера на мехурчетата.

Помислете за използване на мехурчеста диаграма, когато вашите данни съдържат следното:

 • Посочете три стойности на данни    Три стойности са необходими за всеки балон. Тези стойности могат да бъдат в редове или колони в работния лист, но те трябва да бъдат в следния ред: x стойност, стойност y и след това я стойност.

 • Множество серии от данни    Изчертаване на множество серии от данни в мехурчеста диаграма (няколко серии мехурчета) е подобно на изчертаването на няколко серии от данни в точкова диаграма (няколко серии точки). Точковите диаграми използват набори от x стойности и y-стойности, но мехурчести диаграми използват набори от x стойности, стойности за y и z стойности.

Когато създавате мехурчеста диаграма, можете да изберете да покажете мехурчета в 2D формат или с 3D ефект.

Мехурчеста и мехурчеста с 3D ефект

Най-горе на страницата

Създаване на сложна мехурчеста диаграма

Форматирана точкова диаграма

И така как създадохме тази мехурчеста диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете мехурчеста диаграма с подобни резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни във вашия работен лист, или можете да използвате ваши собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в мехурчеста диаграма.

  За да копирате данните от примерния работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в "Помощ".

   Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''
   Избиране на пример от ''Помощ''
  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Брой продукти

  Продажби

  Процент на пазарния дял

  2

  5

  5 500 лв.

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  $ 60 000

  33 %

  5

  18

  $24,400

  10%

  6

  22

  32 000

  42 %

  Забележка: Уверете се, че вашият работен лист има най-малко четири редове или колони с данни. Когато създавате мехурчеста диаграма от три или по-малко редове или колони с данни, диаграмата не чертане на мехурчетата правилно.

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в мехурчестата диаграма.

  Забележка: Това е най-добре да не включва заглавия на редове или колони в селекцията. Ако изберете заглавията на колоните с данни, диаграмата може да се получат неправилни резултати.

 3. В раздела Вмъкване , в групата диаграми щракнете върху стрелката до Точкови диаграми.

  Изберете стрелката до точкови диаграми

 4. Изберете мехурчеста с 3D ефект икона.

 5. Щракнете върху област от диаграма на диаграмата. Това показва Инструменти за диаграма.

 6. Под Инструменти за диаграмав раздела проектиране , в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила, който искате да използвате.

 7. Ако виждате легендата на диаграмата, щракнете върху легендата и след това натиснете клавиша DELETE.

 8. За да промените размера на диаграмата, в раздела форматиране , в групата размер изберете размера на фигурата, която искате, в полето Височина на фигура и Ширина на фигура и след това натиснете клавиша ENTER.

  За нашата мехурчеста диаграма използвахме 3.5" за височина на фигура и ширина на фигура.

  Лентата на Outlook

 9. За да форматирате и позиционирате заглавие на диаграмата, щракнете върху област от диаграмаи след това направете следното:

  1. В диаграмата щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете текста, който искате.

   За нашата мехурчеста диаграма ние въведените Market споделяне проучване.

  2. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон заглавието, изберете шрифти след това въведете желания от вас размер.

   За нашата мехурчеста диаграма използвахме 12.

  3. За да подравните заглавие на диаграмата с чертожна област, щракнете върху заглавието на диаграмата и след това я плъзнете до желаната позиция.

 10. За да добавите надпис на ос, щракнете върху областта на диаграмата и след това направете следното:

  1. Щракнете върху знака плюс до диаграмата

  2. Изберете Надписи на осии след това изберете Основна хоризонтална.

  3. Изберете текстовото поле надпис на ос и след това въведете вашия текст.

   Меню за елементи на диаграма

   За нашата мехурчеста диаграма ние въведените Брой продукти.

 11. Щракнете върху вертикалната ос, или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделформатиране , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ).

 12. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 13. Под Опции за оситенаправете следното:

  1. За минимумвъведете 0 (нула).

  2. За максималнавъведете номера, който искате.

   За нашата мехурчеста диаграма ние въведените 80000.

 14. В диалоговия прозорец Форматиране на ос щракнете върху число.

 15. Под номерв полето цифри след десетичния въведете 0 (нула) и след това щракнете върху стрелката надолу в горния десен ъгъл и щракнете върху Затвори.

 16. За да приложите ефект на специално форматиране към областта за Чертожна област от диаграма, заглавие на диаграмата или вертикалната ос на диаграмата, щракнете върху този елемент на диаграмата или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделформатиране , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ), и след това направете следното:

  1. В раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона още до Ефекти на фигура.

  2. Щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

   Стилове на фигури в лентата на Excel

 17. Ако искате да използвате цветови теми, различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Щракнете върху темата, която искате да използвате. (Задръжте курсора над всяка тема, за да видите визуализация как ще се показват темата, когато се прилагат към вашата диаграма.)

Можете да запишете диаграмата като шаблон, който можете да използвате като основа за други подобни диаграми. За повече информация отидете на записване на потребителска диаграма като шаблон.

Най-горе на страницата

Създаване на сложна мехурчеста диаграма

Форматирана точкова диаграма

И така как създадохме тази мехурчеста диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете мехурчеста диаграма с подобни резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни във вашия работен лист, или можете да използвате ваши собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в мехурчеста диаграма.

  Как да копирате данните от примерния работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в "Помощ".

   Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''
   Избиране на пример от ''Помощ''
  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Брой продукти

  Продажби

  Процент на пазарния дял

  2

  5

  5 500 лв.

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  $ 60 000

  33 %

  5

  18

  $24,400

  10%

  6

  22

  32 000

  42 %

  Забележка: Уверете се, че вашият работен лист има най-малко четири редове или колони с данни. Когато създавате мехурчеста диаграма от три или по-малко редове или колони с данни, диаграмата не чертане на мехурчетата правилно.

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в мехурчестата диаграма.

  Забележка: Това е най-добре да не включва заглавия на редове или колони в селекцията. Ако изберете заглавията на колоните с данни, диаграмата може да се получат неправилни резултати.

 3. В раздела Вмъкване , в групата диаграми щракнете върху Други диаграми.

  Изображение на лентата на Excel

 4. Под мехурчестащракнете върху мехурчеста с 3D ефект.

 5. Щракнете върху областта от диаграма на диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 6. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила, който искате да използвате.

  Стилове на диаграми в лентата на Excel

  За нашата мехурчеста диаграма използвахме стил 29.

 7. В диаграмата щракнете върху легендата и след това натиснете клавиша DELETE.

 8. За да промените размера на диаграмата, в раздела форматиране , в групата размер изберете размера на фигурата, която искате, в полето Височина на фигура и Ширина на фигура и след това натиснете клавиша ENTER.

  За нашата мехурчеста диаграма използвахме 3.5" за височина на фигура и ширина на фигура.

  Лентата на Outlook

 9. За да добавите, форматирате и позиционирате заглавие на диаграмата, щракнете върху област от диаграмаи след това направете следното:

  1. Щракнете върху Заглавие на диаграмата в раздела Оформление, в групата Етикети, след което щракнете върху Над диаграмата.

   Изображение на лентата на Excel

  2. В диаграмата щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете текста, който искате.

   За нашата мехурчеста диаграма ние въведените Market споделяне проучване.

  3. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете върху заглавието и след това въведете желания размер в полето Размер в контекстното меню.

   За нашата мехурчеста диаграма използвахме 12.

  4. За да подравните заглавие на диаграмата с чертожна област, щракнете върху заглавието на диаграмата и след това я плъзнете до желаната позиция.

 10. За да добавите надпис на ос, щракнете върху областта на диаграмата и след това направете следното:

  1. В раздела оформление , в групата етикети щракнете върху Надписи на оситеи след това щракнете върху Основна хоризонтална оси след това щракнете върху Надпис под оста.

  2. Щракнете върху хоризонталната ос, въведете текста, който искате и след това натиснете клавиша ENTER.

   За нашата мехурчеста диаграма ние въведените Брой продукти.

 11. Щракнете върху вертикалната ос, или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделоформление , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ).

 12. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 13. Под Опции за оситенаправете следното:

  1. За минимумизберете опцията фиксиран и след това въведете 0 (нула) в полето фиксиран .

  2. За максималнаизберете опцията фиксиран и след това въведете желаното число в полето фиксиран .

   За нашата мехурчеста диаграма ние въведените 80000.

 14. В диалоговия прозорец Форматиране на ос щракнете върху число.

 15. Под номерв полето след десетичния знак въведете 0 (нула) и след това щракнете върху Затвори.

 16. За да приложите ефект на специално форматиране към областта за Чертожна област от диаграма, заглавие на диаграмата или вертикалната ос на диаграмата, щракнете върху този елемент на диаграмата или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделоформление , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ), и след това направете следното:

  1. В раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху още бутон Бутон "Още" .

  2. Щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

   Стилове на фигури в лентата на Excel

   За нашата мехурчеста диаграма използвахме Изтънчен ефект – акцент 4 за зоната, заключена между осите, Предизвикват силен ефект – акцент 4 за областта на диаграмата, Изтънчен ефект – акцент 4 за заглавие на диаграмата и Интензивно линия – акцент 6 за вертикалната ос.

 17. Ако искате да използвате цветови теми, различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   За нашата мехурчеста диаграма използвахме темата Леярна .

Най-горе на страницата

Записване на диаграма като шаблон

Ако искате да създадете друга диаграма като тази, която току що сте създали, можете да запишете диаграмата като шаблон и да използвате този шаблон като основа за други подобни диаграми

 1. Щракнете върху диаграмата, който желаете да запишете като шаблон.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип щракнете върху Запиши като шаблон.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В полето Име на файл въведете име за шаблона.

  Съвет: Освен ако не зададете друга папка, файлът за шаблон (.crtx) ще се запише в папката Диаграми и шаблонът става достъпен под Шаблони и в двата диалогови прозореца – Вмъкване на диаграма (раздел Вмъкване, група Диаграми, икона за стартиране на диалогов прозорец Изображение на бутон ) и Промяна на типа диаграма (раздел Проектиране, група Тип, Промяна на типа диаграма).

  За повече информация как да приложите шаблон на диаграма, вижте Записване на диаграма по избор като шаблон.

Забележка: Шаблонът на диаграма включва форматирането на диаграмата и съхранява използваните цветове при записването на диаграмата като шаблон. Когато използвате шаблон на диаграма за създаване на диаграма в друга работна книга, новата диаграма използва цветовете от шаблона, а не цветовете от темата на документа, която в момента е приложена към работната книга. За да използвате темите за цветове на документа вместо цветовете от шаблона на диаграма, щракнете с десния бутон върху област от диаграма и после изберете Възстанови, за да отговаря на стила в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×