Предотвратяване и отстраняване на проблеми във файлове на БД с помощта на уплътняване и поправка

Предотвратяване и отстраняване на проблеми във файлове на БД с помощта на уплътняване и поправка

Файловете на базите данни може бързо да нарастват, докато ги използвате, понякога възпрепятствайки производителността. Понякога може дори да се повредят. Можете да използвате командата Уплътняване и поправка на база данни в Microsoft Office Access, за да предотвратите или коригирате тези проблеми.

Тази статия не обяснява как да архивирате или възстановите база данни. Намерете връзки към допълнителна информация в раздела Вижте също.

Забележка: Когато уплътнявате и поправяте уеб база данни, която е публикувана, трябва да синхронизирате базата данни след приключване на уплътняването и поправката. Командата за уплътняване и поправка може да не успее да коригира всички възможни проблеми в публикувана уеб база данни.

В тази статия

Защо се използва уплътняване и поправка на база данни

Преди да започнете

Уплътняване и поправка на база данни

Защо се използва уплътняване и поправка на база данни

Този общ преглед пояснява как използването на командата Уплътняване и поправка на база данни може да ви помогне да предотвратите и коригирате следните проблеми, които понякога засягат базите данни: нарастване на файловете с употребата и повреждане на файловете.

Файловете на базите данни нарастват с употребата

Докато добавяте и актуализирате данни и променяте структурата им, файлът на базата данни нараства. Част от това нарастване се дължи на новите данни, но друга част се дължи на различни източници:

 • Access създава временни, скрити обекти, за да изпълни различни задачи. Понякога тези временни обекти остават в базата данни, след като Access вече не се нуждае от тях.

 • Когато изтриете обект на база данни, дисковото пространство, заемано от обекта, не се освобождава автоматично – файлът на базата данни все още използва това дисково пространство, въпреки че обектът е изтрит.

Успоредно със запълването на файла на базата данни с останки от временни и изтрити обекти неговата производителност може да се влоши. Обектите може да се отварят по-бавно, изпълнението на заявките може да отнема повече време от обикновено и изглежда, че изобщо типичните операции се извършват по-бавно.

Забележка: Уплътняването не компресира вашите данни, а намалява размера на файла на базата данни чрез елиминиране на неизползваното пространство.

Файловете на базите данни може да се повредят

При определени обстоятелства файл на база данни може да се повреди. Ако файл на база данни се споделя през мрежа и множество потребители работят директно с файла едновременно, този файл има малък риск от повреждане. Рискът от повреждане е по-голям, ако потребителите редактират често данните в полетата за бележка, и рискът нараства в течение на времето. Можете да понижите този риск, като използвате командата Уплътняване и поправка на база данни.

Често този вид повреда възниква в резултат на проблем с Visual Basic for Applications (VBA) модул и не поражда опасност от загуба на данни. Този вид повреда обаче може да засегне структурата на базата данни, като например загуба на VBA код или неизползваеми формуляри.

В редки случаи повреждането на файла на базата данни води до загуба на данни. Обикновено тази загуба се ограничава до последното действие на един потребител, т.е. една-единствена промяна на данните. Когато потребител започне да променя данни и промяната бъде прекъсната, например поради загуба на мрежовата услуга, Access обозначава файла на базата данни като повреден. Файлът може да се поправи, но някои данни може да липсват след приключване на поправката.

Съвет: Разделянето на база данни може да помогне за предотвратяване на повреждането на файловете на базата данни и да ограничи загубата на данни чрез съхраняването им в отделен файл, до който потребителите нямат пряк достъп.

Access ви подканва да поправите повреден файл на база данни

Когато се опитате да отворите файл на база данни, който е повреден, ще бъдете подканени да позволите на Access да поправи автоматично файла. Можете също така да използвате ръчно командата Уплътняване и поправка на база данни, за да поправите и отворите повреден файл на база данни.

Ако Access напълно поправи повреден файл, ще се покаже съобщение, гласящо, че поправката е успешна и че трябва да проверите съдържанието на базата данни, за да се уверите, че всичко е както трябва.

Ако Access успее само частично да поправи файла, програмата ще проследи обекти на базата данни, които не е могла да поправи, за да можете да определите какво трябва да възстановите от архивно копие.

Забележка: Можете да зададете опция на базата данни, която предизвиква автоматичното изпълнение на командата за уплътняване и поправка при всяко затваряне на конкретна база данни. Ако сте единственият потребител на база данни, трябва да зададете тази опция. Ако базата данни се използва от множество потребители, може да не искате да зададете тази опция поради опасността от моментно нарушаване на наличността на базата данни.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Обмислете предприемането на следните действия, преди да започнете операция за уплътняване и поправка:

 • Винаги правете архивно копие    По време на процеса на поправка Access може да отреже някои данни от повредени таблици. Понякога е възможно да възстановите тези данни от архивно копие. В допълнение към вашата обичайна стратегия за архивиране трябва да правите архивно копие, преди да използвате командата Уплътняване и поправка на база данни. Можете да направите архивно копие с помощта на командата Архивиране на базата данни:

  • В раздела Файл щракнете върху Запис и публикуване, след което под Разширени щракнете върху Архивиране на базата данни.

 • Автоматично уплътняване и поправка    Освен ако не споделяте един-единствен файл на база данни с други потребители в мрежа, трябва да настройте базата данни за автоматично уплътняване и поправка.

 • Разгледайте таблицата с грешки във възстановяването на системата    Когато Access не успее да поправи всички обекти в повреден файл на база данни, обектите, които не могат да бъдат възстановени, се записват в таблица, озаглавена MSysCompactErrors. Ако има грешки, Access отваря таблицата MSysCompactErrors в изглед на лист с данни.

  Ако имате архивно копие на базата данни, което сте направили, преди да се повреди, можете да използвате таблицата MSysCompactErrors, за да определите кои обекти искате да импортирате от архивното копие в поправената база данни.

 • Получете изключителен достъп до вашата база данни, за да използвате командата Уплътняване и поправка на база данни    Ако сте единствените, които използват вашата база данни, можете да прескочите останалата част от този раздел и да преминете директно към Уплътняване и поправка на база данни.

  Операцията за уплътняване и поправка изисква изключителен достъп до файла на базата данни, защото може да възпрепятства работата на другите потребители. Трябва да уведомите другите потребители кога планирате да изпълните операцията за уплътняване и поправка, така че да не използват базата данни през това време.

  Кажете на потребителите колко дълго трябва да не използват базата данни. Ако изпълнявате операции за уплътняване и поправка редовно, записвайте си колко дълго продължават. Тогава ще можете да дадете по-точни предвиждания, указващи на другите потребители колко дълго не трябва да използват базата данни.

 • Получете достатъчно разрешения за изпълнение на операция за уплътняване и поправка    Ако използвате файл на база данни от по-стара версия и сте част от работна група, може да не сте в състояние да уплътните и поправите базата данни сами. Ако нямате достатъчно разрешения, а трябва да уплътните и поправите база данни, обърнете се за съдействие към вашия администратор на работна група.

Най-горе на страницата

Предотвратяване и отстраняване на проблеми във файлове на БД с помощта на уплътняване и поправка

Автоматично уплътняване и поправка на база данни, когато се затваря

Автоматично уплътняване и поправка на база данни, когато се затваря

Можете да изберете опцията за база данни Уплътнявай при затваряне, ако искате базата данни да се уплътнява и поправя автоматично, когато се затваря.

Забележка: Задаването на тази опция засяга само базата данни, която е отворена в момента. Трябва да зададете тази опция поотделно за всяка база данни, която искате да се уплътнява и поправя автоматично.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

 2. В диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Текуща база данни.

 3. Под Опции на приложение поставете отметка в квадратчето Уплътнявай при затваряне.

Най-горе на страницата

Ръчно уплътняване и поправка на база данни

В допълнение към или в замяна на опцията за база данни Уплътнявай при затваряне можете ръчно да изпълните командата Уплътняване и поправка на база данни. Можете да изпълните командата, когато сте отворили база данни, а можете да изпълните командата и за база данни, която не е отворена. Можете също да създадете пряк път на работния плот, който изпълнява командата Уплътняване и поправка на база данни за конкретен файл на база данни.

Уплътняване и поправка на база данни, които сте отворили

Забележка: Ако други потребители също използват в момента файла на базата данни, няма да можете да изпълните операция за уплътняване и поправка.

 • В раздела Файл щракнете върху Информация, след което щракнете върху Уплътняване и поправка на база данни.

Уплътняване и поправка на база данни, която не е отворена

Забележка: Ако други потребители използват в момента файла на базата данни, няма да можете да изпълните операция за уплътняване и поправка. Докато изпълнявате операцията за уплътняване и поправка, никой не може да използва файла на базата данни.

 1. Стартирайте Access, но не отваряйте база данни.

 2. Посочете Информация, след което щракнете върху Уплътняване и поправка на база данни.

 3. В диалоговия прозорец База данни за уплътняване от намерете и щракнете двукратно върху базата данни, която искате да уплътните и поправите.

Създаване на пряк път на работния плот за уплътняване и поправяне на конкретна база данни

Можете да създадете пряк път на вашия работен плот, който да използвате за уплътняване и поправка на конкретна база данни.

Преди да започнете, проверете местоположението на файла Msaccess.exe на вашия компютър. Файлът Msaccess.exe обикновено се намира в следната папка:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

Ако не намирате файла Msaccess.exe в това местоположение, потърсете файла и си запишете пълния му път.

Създаване на пряк път на работния плот    

 1. Щракнете с десния бутон върху работния плот, посочете Създай, а след това щракнете върху Пряк път в контекстното меню.

 2. В първата страница на съветника за създаване на пряк път, в полето Въведете местоположението на елемента въведете кавичка ("), попълнете пълния път до файла Msaccess.exe (включително името на файла), след което въведете още една кавичка. (Като алтернатива, щракнете върху Преглед, за да намерите и изберете файла. В този случай кавичките се добавят автоматично.)

  Например въведете:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. След затварящата кавичка въведете интервал, след което попълнете пълния път до базата данни, която искате да уплътните и поправите. Ако пътят включва интервали, поставете пътя в кавички. Въведете още един интервал и след това въведете /compact.

  Въведете например: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Щракнете върху Напред.

 5. В полето Въведете име за този пряк път въведете име за прекия път и след това щракнете върху Край.

  Съветникът създава прекия път и го поставя на работния ви плот.

 6. Когато искате да уплътните и поправите базата данни, щракнете двукратно върху прекия път.

  Съвет: За да добавите прекия път от работния плот към менюто Старт, щракнете с десния бутон върху прекия път и след това щракнете върху Закачи към менюто "Старт" в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×