Преглед на филтъра за нежелана поща

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Microsoft Office Outlook 2007 съдържа филтъра за нежелана поща, предназначени да се намали нежеланата поща, представена в папката "Входящи". Нежелана поща, известна още като спам, се пренасочват от филтъра вместо това към папка за Нежелана поща , където може да се управлява по-ефективно. В тази статия се обсъжда филтърът за нежелана поща и как можете да регулирате настройките му според нуждите си.

В тази статия

Как работи филтърът за нежелана поща

Папката '' нежелана поща

Списъците на филтъра за нежелана поща

Типове имейл акаунти, поддържани от филтъра за нежелана поща

Филтърът за нежелана поща с различни версии на Microsoft Exchange

Филтриране за измамнически съобщения

Как работи филтърът за нежелана поща

Филтърът за нежелана поща оценява всяко входящо съобщение, за да се оцени дали може да е нежелана поща, въз основа на няколко фактора. Те могат да включват часа, когато съобщението е изпратено и съдържанието на съобщението. По подразбиране филтърът за нежелана поща е включен и нивото на защита е зададено на ниско. Това ниво на уловите най-очевидна нежелана поща. Можете да направите филтъра още строги, като промените нивото на защита. Също така филтърът за нежелана поща може да бъде актуализиран периодично, за да предпазя от най-новите методи, използвани от създателите на спам вашата папка "Входящи".

Забележка : Филтърът за нежелана поща на Outlook не спира доставянето на нежеланата поща, а по-скоро отклонява подозирания спам към папката ''Нежелана поща'' вместо в папката ''Входящи''. Съществуват някои решения на други производители, които може да бъдат по-агресивни в това отношение.

Съвет : Можете да управлявате много от настройките на филтъра за нежелана поща с диалоговия прозорец Опции за нежелана поща . От папката "Входящи", в менюто действия посочете Нежелана поща и след това щракнете върху Опции за нежелана поща.

Най-горе на страницата

Папката ''Нежелана поща''

Всяко съобщение, които се откриват от филтъра за нежелана поща се премества в специална папка за Нежелана поща . Това е добра идея да преглеждате съобщенията в папката Нежелана поща периодично да се уверите, че те не са нормални съобщения, които искате да видите. Ако има такива, можете да ги преместите обратно в папката "Входящи" като ги маркирате като не е нежелана поща. Можете също да ги плъзнете във всяка папка.

Папката ''Нежелана поща''

Най-горе на страницата

Списъци на филтъра за нежелана поща

Въпреки че филтърът за нежелана поща филтрира входящите ви съобщения автоматично, списъците на филтъра за нежелана поща ви позволяват по-голям контрол над това, което е или не се счита за нежелана поща. Тези списъци ви позволяват да разрешавате съобщения от източници, които имате доверие, или блокиране на съобщения, които пристигат от конкретни имейл адреси и домейни, които не знаете или доверие.

Има пет списъка към филтъра за нежелана поща

Списък с безопасни податели

Списък с безопасни получатели

Списък с блокирани податели

Международни – списък с блокирани домейни от първо ниво

Международни – списък на блокираните кодирания

Списък на безопасните податели

безопасни податели

Ако филтърът погрешно маркира дадено съобщение като нежелана поща, можете да добавите подателя на това съобщение към списъка на безопасните податели. Можете също ръчно да създадете вашия списък с безопасни податели в диалоговия прозорец Опции за нежелана поща. Имейл адреси и имена на домейни в списъка с безопасни податели никога не се третира като нежелана поща, независимо от съдържанието на съобщението.

 • Всички имейл адреси от вашите контакти са включени в този списък, ако е отметнато квадратчето пощата от моите контакти също е надеждна в опции за нежелана поща (настройката по подразбиране). Тази настройка, съобщения от хората във вашата папка Контакти никога не ще бъде третиран като нежелана поща.

 • Имейл адреси на лица, които не са във вашите "Контакти", но с които си кореспондирате, се включват в този списък, ако има отметка в квадратчето Автоматично добавяне на хора, на които изпращам електронна поща, към списъка на безопасни податели (по подразбиране това квадратче не е отметнато).

  • Имейл адресът на получателя е записан в списъка по подразбиране само когато създадете и ръчно изпратите съобщението в Outlook, вместо съобщението се генерира автоматично от програма.

  • Личните списъци за разпространение няма да бъдат добавяни чрез отметка в това квадратче.

  • Ако случайно отговорите на нежелана поща (например чрез изпращане на искане за прекъсване на податели пощенския списък) по време на това квадратче е отметнато, имейл адресите на тези податели ще бъдат добавени към списъка с безопасни податели. Ако забележите нови съобщения във вашата папка "Входящи", трябва да добавите имейл адрес на подател към списъка с блокирани податели и да премахнете съответния запис от списъка с безопасни податели. Ако един и същ адрес се показва в списъка с блокирани податели и списъка с безопасни податели, списъка с безопасни податели има приоритет и адрес няма да се смята за опасно.

 • Ако използвате акаунт за Exchange (по-често в използва бизнес настройки от за домашна или лична електронна поща), всички имена и имейл адреси в Глобален адресен списък се автоматично смятат за безопасни.

 • Можете също да конфигурирате Outlook, така че да приема съобщения само от хора във вашия списък с безопасни податели. Тази конфигурация е в щракнете върху поле в раздела Опции в опции за нежелана поща.

Списък на безопасните получатели

безопасен получател

Ако принадлежите към пощенския списък или списък за разпространение, можете да добавите списъка подателя към списъка с безопасни получатели. Съобщения, изпратени до тези имейл адреси или имена на домейни никога не се смятат за нежелана поща, независимо от съдържанието на съобщението.

Списък на блокираните податели

Блокирани податели

Можете лесно да блокирате съобщения от конкретни податели, като добавите техните имейл адреси или имена на домейни към списъка с блокирани податели. Когато добавите име или имейл адрес в този списък, Outlook премества всички входящи съобщения от този източник в папката Нежелана поща . Съобщения от хората или имена на домейни, които се показват в този списък, винаги се третира като нежелана поща, независимо от съдържанието на съобщението.

 • Ако имате съществуващи списъци на безопасни или блокирани имена и адреси, можете да импортирате тях в Outlook.

 • Можете да добавите съобщение подател или получател към всеки списък на филтъра за нежелана поща, щракнете с десния бутон на съобщението в папката "Входящи" или други пощенска папка, посочите нежелана поща и щракнете върху желаната опция.

Международни – Списък на блокираните домейни от най-високо ниво

Международни

За да блокирате нежелани имейл съобщения, които идват от друга страна/регион, можете да добавите кодовете на страната/региона към списъка на блокираните домейни Top-Level.

Този списък ви позволява да блокирате имейл адреси, които завършват с определен домейн от най-високо ниво. Например ако поставите отметки в квадратчетата за CA [Канада], US [САЩ] и MX [Мексико] в списъка, ще се блокират съобщенията с имейл адреси, завършващи на .ca, .us и .mx. В списъка има и други кодове на страни.

Международни – Списък на блокираните кодирания

Международни

За да блокирате нежелани имейл съобщения, които се показват на друг език, можете да добавите кодирания към списъка на блокираните кодирания.

Този списък ви позволява да блокирате имейл адреси в избрания език кодиране, известен също като набор от знаци. Днес, повечето нежелана поща се изпраща в US-ASCII кодиране. Остатъкът се изпраща чрез други международни кодови. Списък с блокирани кодирания ви позволява да филтрирате нежелана поща, която се показва на езика, който не разбирате.

Забележка : 

 • Unicode кодови таблици не се включват в списъка на блокираните кодови таблици.

 • Съобщения с неизвестно или неуказано кодиране ще бъдат подложени на филтриране от обикновения филтър за нежелана поща.

Най-горе на страницата

Типове имейл акаунти, поддържани от филтъра за нежелана поща

Филтърът за нежелана поща може да бъде използван със следните видове имейл акаунти:

 • Имейл акаунт на Exchange в кеширан режим на Exchange

 • Акаунт на Exchange, който извършва доставката във Файл с лични папки (.pst)

 • Акаунт на HTTP (Windows Live Mail)

 • Акаунт POP3

 • Акаунт на IMAP

 • Microsoft Office Outlook Connector за IBM Lotus Domino

 • Outlook Connector за MSN

Всички имейл акаунти в един и същ имейл профил на Outlook споделят една и съща настройките за нежелана поща и списъци. Ако имате акаунт за Exchange и акаунт в Windows Live Mail, например всеки акаунт има свои собствени " Нежелана поща ". Въпреки това ако имате акаунт за Exchange и POP3 акаунт, нежелана поща за двете сметки се намира в папката за Нежелана поща за акаунта на Exchange.

Ако промените профила си, трябва да експортирате копие на списъците за нежелана поща, преди да направите промените и след това да импортирате информацията в Outlook. По този начин, ще избегнете необходимостта от повторно създаване на списъците на филтъра за нежелана поща.

Най-горе на страницата

Филтърът за нежелана поща с различни версии на Microsoft Exchange

Използване на Outlook в среда на Microsoft Exchange - много по-често в бизнес, отколкото с домашна или лична електронна поща - предлага друг слой от възможности и инструменти за борба с нежелана поща.

Microsoft Exchange Server 2003

 • Ако използвате кеширан режим на Exchange или изтегляте във файл с лични папки (.pst)     Списъците за филтриране на нежелана поща се съхраняват на сървъра и са достъпни от всеки компютър. Освен това те се използват от сървъра за оценка на съобщенията. Това означава, че ако даден подател фигурира във вашия списък на блокираните податели, съобщенията от него ще бъдат преместени в папката Нежелана поща на сървъра и няма да се оценяват от Outlook.

 • Ако работите в режим онлайн     Списъците за филтриране на нежелана поща се съхраняват на сървъра. Те са достъпни от всеки компютър, но само ако сте разрешили в Outlook Web Access филтрирането на нежелана поща. Това означава, че ако даден подател фигурира във вашия списък с блокирани податели, съобщенията от него ще бъдат преместени в папката Нежелана поща на сървъра и няма да се оценяват от Outlook.

Microsoft Exchange 2000 и по-стари версии

 • Ако използвате кеширан режим на Exchange или изтегляте във файл с лични папки (.pst)     Можете да създадете и използвате списъци за филтриране на нежелана поща, които се съхраняват на сървъра и са достъпни от всеки компютър, който използвате. Имайте предвид, че ако използвате както кеширан режим на Exchange, така и опцията да изтегляте във файл с лични папки(.pst) като място по подразбиране за доставка, списъците на филтъра за нежелана поща ще бъдат достъпни само на компютъра, който се използва за добавяне на имената и адресите.

 • Ако работите в режим онлайн     Филтърът за нежелана поща не е достъпен.

Най-горе на страницата

Филтриране на измамническите съобщения

Някои нежелани съобщения може да бъде опасен или дори измама. Филтърът за нежелана поща автоматично оценява всяко входящо съобщение, за да разберете дали може да е подозрително, потенциално измамническо или част от фишинг атака. За повече информация вижте Разрешаване или забраняване на връзки и функционални възможности в измамнически съобщения.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×