Преглед на моите опции за поверителност в Microsoft Office

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия описва опциите за поверителност за функции, които можете да използвате. Някои опции за поверителност засягат каква информация и файлове се изтеглят от или изпратена до Microsoft. Други опции, описани в тази статия може да ви помогне да защитите вашата поверителност, когато споделяте файлове с други хора.

Клиенти, които търсят за продуктовия ключ информация да отидете до: въведете продуктовия ключ за вашата програма от Office

Разделите по-долу има информация за всеки от различните версии на Microsoft Office.

За да видите поверителност опции в Office 2016 за Windows приложение следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност > Настройки на центъра за сигурност > Опции за поверителност.

Опции за поверителност

 • Изпращайте лична информация на Microsoft, за да подобряваме Office.

  Когато отметнете това квадратче, помагате за подобряване на качеството, надеждността и производителността на Microsoft. Microsoft автоматично събира информация от вашия компютър, включително съобщения за грешка и информация за хардуера и софтуера. Всяка информация, която се изпраща на Microsoft, е анонимна. Тази информация по никакъв начин не се използва за целите на рекламата или продажбите.

 • Разрешете на Office да се свързва с онлайн услугите на Microsoft, за да предоставя функции, подходящи за вашето местоположение и предпочитания.

  Когато отметнете това квадратче, разрешавате на Microsoft да събира информация за вашето използване на онлайн услугите и сайтовете, предоставяни от Microsoft и неговите партньори. Тази настройка разрешава използването на опциите за превод, налични в секциите "Изследване" и "Справка".

Настройки, специфични за документа

 • Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис

  Тази опция е изключена в Excel, PowerPoint и Word и е включена за Publisher и SharePoint Designer.

  За програмите, в които опцията е включена, тя е достъпна само ако работите с документ, който е бил създаден в по-стара версия на Office, и сте използвали тази опция в по-старата версия за премахване на личните данни. За да премахнете личните данни от този документ, щракнете върху Преглед на документ.

"Изследване" и "Справка"

 • Опции за превод

  Използвайте Опции за превод, за да изберете настройки за двуезичните онлайн речници и машинния превод. Опциите в този диалогов прозорец са достъпни само ако сте отметнали квадратчето Разрешете на Office да се свързва с онлайн услугите на Microsoft, за да предоставя функции, подходящи за вашето местоположение и предпочитания под "Опции за поверителност".

 • Опции при изследване

  Използвайте Опции при изследване, за да активирате услугите за многоезичен справочник и сайтове за изследване.

За да видите поверителност опции в Office 2010 или 2013 за Windows app следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност > Настройки на центъра за сигурност > Опции за поверителност.

Описание на всяка опция за поверителност

Разреши на Office да осъществява връзка с интернет

Отнася се за Office 2013

Когато отметнете квадратчето Разреши на Office да осъществява връзка с интернет, когато сте в интернет, Office може да използва онлайн услуги и да намира най-новото онлайн съдържание.

Свързвай се с Office.com за актуализирано съдържание, когато съм свързан към интернет

Отнася се за Office 2010

Когато поставите отметка в квадратчето Свързвай се с Office.com за актуализирано съдържание, когато съм свързан към интернет, получавате най-актуалното помощно съдържание, изтеглено на вашия компютър от уеб сайта на Office.com. За да получите тези файлове за изтегляне, трябва да сте свързани с интернет. Не се изтегля цялата помощна система, а само статията от помощта, върху която сте щракнали в полето с резултати от търсене.

Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата

Когато поставите отметка в квадратчето Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата, вие:

 • Позволявате да бъде изтеглен файл от Office.com на вашия компютър, така че ако той е нестабилен или се получи срив, инструментът за диагностика на Microsoft Office се пуска автоматично като помощ за диагностициране и поправяне на проблема вместо вас.

 • Позволявате на Microsoft да поиска да му изпратите отчети с грешки за определени типове съобщения за грешки, които е възможно да получите. Когато изпратите такъв отчет, данните помагат на Microsoft да разбере и се опита да отстрани проблема.

 • Позволявате на Microsoft да ви предостави актуално помощно съдържание, което помага да се отстрани неизправността на вашия компютър.

За повече информация вж. Промяна на настройките за диагностика на Office.

Абониране за "Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите"

Когато поставите отметка в квадратчето Абониране за "Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите", спомагате за подобряване на качеството, надеждността и производителността на Microsoft Office.

 • Ако желаете да участвате, не е нужно да извършвате някакви допълнителни действия. Не се налага да попълвате формуляри или анкети, или да отговаряте на телефонни обаждания.

 • Microsoft автоматично събира информация от вашия компютър, включително получените съобщения за грешки и кога са видени, вид на използваното компютърно оборудване, дали вашият компютър среща затруднения при изпълнение на софтуер на Microsoft и дали вашият софтуер и хардуер реагират добре и работят бързо. Принципно тази информация се събира веднъж дневно.

 • Всяка изпратена на Microsoft информация е анонимна. Тази информация не се използва по никакъв начин за реклама или продажби.

За пълни подробности относно тази програма посетете уеб сайта на Програмата за продуктови подобрения .

Автоматично откривай инсталирани приложения на Office, с цел подобряване на резултатите от търсенето на Office.com

Отнася се за Office 2010

Когато поставите отметка в квадратчето Автоматично откривай инсталирани приложения на Office, с цел подобряване на резултатите от търсенето на Office.com, помагате на търсенето в Office.com да подбира обхвата на резултатите според инсталираните програми от Office.

Проверяване на документи на Microsoft Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове

Отнася се за следните програми от Office 2010 : Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter и Word Starter.

Когато отметнете полето проверка на Microsoft Office документи, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове , включете подправени уеб сайт откриване, за да помогне за защитата ви от измамнически схеми. Когато Office открие връзка към уеб сайт с име на подправени домейн, който ще бъдат уведомени предупреждение за защита. Проверката за откриване на подправени уеб сайт се извършва локално на вашия компютър. Тази функция не изпраща цялата информация на Microsoft. За повече информация вижте Разрешаване или забраняване на предупреждения за защита относно връзки към и файлове от подозрителни уеб сайтове.

Позволи на прозореца на задачите "Изследване" да търси и инсталира нови услуги

Когато поставите отметка в квадратчето Позволи на прозореца на задачите "Изследване" да търси и инсталира нови услуги, позволявате на програмата от Office автоматично да проверява за нова услуга за изследване и да я инсталира.

Разрешаване на изпращане на файлове за подобряване на проверката на файлове

Важи само за Word и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Разрешаване на изпращане на файлове за подобряване на проверката на файлове, разрешавате на Microsoft да събира информация за файлове, които не успяват да преминат през проверката. По подразбиране периодично се показва диалогов прозорец с въпрос за изпращане на файловете на Microsoft.

Позволяване на персонализация на рекламите в Microsoft Office Starter

Отнася се само за Excel Starter и Word Starter

Когато поставите отметка в квадратчето Позволяване на персонализация на рекламите в Microsoft Office Starter, разрешавате на Microsoft да събира информация за използването ви на онлайн услугите и сайтовете, предоставени от Microsoft и неговите партньори. Тази информация се използва за предвиждане кои рекламни съобщения ще ви заинтересуват.

Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари

Важи само за Word и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари, получавате предупредително съобщение, ако се опитате да отпечатате, запишете или изпратите документ, който съдържа проследени промени.

Съхранявай случайни числа за подобряване на точността на комбиниране

Важи само за Word.

Когато поставите отметка в квадратчето Съхранявай случайни числа за подобряване на точността на комбиниране, подобрявате шансовете си за получаване на оптимален резултат при обединяване на проследени промени от няколко рецензента.

Показвай скритата коректура при отваряне и запис

Важи само за Word и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Показвай скритата коректура при отваряне и запис, виждате всички проследени промени, които все още остават в даден документ, когато го отваряте или записвате. По този начин можете да премахнете всички нежелани проследени промени, преди да изпратите документа за преглед.

Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис

Отнася се за следните програми от Office: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter и Word Starter.

Опцията Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис е изключена в Excel, PowerPoint и Word и е включена за Publisher и SharePoint Designer.

За програмите, в които опцията е включена, тя е достъпна само ако работите с документ, който е бил създаден в по-стара версия на Office, и сте използвали тази опция в по-старата версия за премахване на личните данни. За да премахнете личните данни от този документ, щракнете върху Преглед на документ.

Инспектор на документи

За да премахнете лични данни и други скрити данни от файлове, създадени в Excel, PowerPoint и Word, щракнете върху Преглед на документ. За повече информация относно инспектора на документи вж. следните статии:

Метод за достъп до опциите за поверителност се различава малко в зависимост от продукта, който използвате. Изберете продукта, който искате да знаете за от падащото меню контролата и след това превъртете надолу, за да прочетете конкретни поверителност опция описания.

Access, Excel, PowerPoint или Word

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции за вашата програма (ex: Опции на Word.)

 2. Щракнете върху Център за сигурност, след това върху Настройки на центъра за сигурност и накрая върху Опции за поверителност.

Clip Organizer, OneNote, SharePoint Designer или проект

В менюто " помощ " щракнете върху Опции за поверителност.

InfoPath, Outlook, Publisher или Visio

В менюто инструменти щракнете върху Център за сигурности след това щракнете върху Опции за поверителност.

Прочетете описание на всяка опция за поверителност

Търсене в Microsoft Office Online помощно съдържание, когато съм свързан към интернет

Отнася се за всички програми от Издание на Office 2007 .

Когато изберете квадратчето за отметка за Търсене в Microsoft Office Online помощно съдържание, когато съм свързан към интернет , можете да получите най-актуалната помощно съдържание, изтеглени на вашия компютър от сайта на Microsoft Office Online Web. Трябва да бъдат свързани с интернет, за да получите тези изтегляния. Не се изтегля цялата система на помощта, просто помощна статия, щракнете в полето Търсене полето с резултати.

Покажи актуалните връзки в Microsoft Office Online

Отнася се за следните програми от Издание на Office 2007 : Access, Excel, PowerPoint, Word и Visio.

Когато изберете квадратчето Показване на Microsoft Office Online актуалните връзки , ще получите най-актуалната заглавия и актуални шаблони, изтеглени на вашия компютър от сайта на Microsoft Office Online Web. Трябва да бъдат свързани с интернет, за да получите тези изтегляния.

Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата

Отнася се за всички програми от Издание на Office 2007 .

Когато изберете квадратчето Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата :

 • Позволявате файл, за да се изтеглят от Office Online във вашия компютър, така че ако ви е нестабилен или се срива, инструмента на диагностиката на Microsoft Office автоматично се изпълнява да помогне диагностика и поправяне на проблема вместо вас.

 • Позволявате на Microsoft да поиска от вас да изпратите отчети за грешки за определени типове съобщения за грешки, които може да се появи. Когато изпратите отчет, данните помагат на Microsoft да разбере и се опитате да отстраните проблема.

 • Позволявате на Microsoft да ви предостави актуално помощно съдържание, което помага да се отстрани неизправността на вашия компютър.

За повече информация относно тази функция вижте диагностика и поправяне на сривове програми от Office с помощта на диагностиката на Office.

Абониране за "Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите"

Отнася се за всички програми от Издание на Office 2007 .

Когато изберете квадратчето записване за програмата за продуктови подобрения , спомагате за подобряване на качеството, надеждността и производителността на Microsoft Office.

 • Ако сте готови да участвате, не е нужно да правите никаква допълнителна работа. Никога не трябва да попълвате формуляр, анкета или да отговаряте на телефонни обаждания.

 • Microsoft автоматично събира информация от вашия компютър, включително съобщенията за грешки, генерирани от софтуера и кога са генерирани, вид на компютърно оборудване, които използвате, независимо дали компютърът има затруднения при изпълнение на Софтуер от Microsoft, и дали вашият софтуер и хардуер реагира добре и работят бързо. Като цяло тази информация се събира веднъж на всеки ден.

 • Всяка информация, която се изпраща на Microsoft е анонимно. Тази информация не се използва в реклама или продажби по никакъв начин.

За пълни подробности относно тази програма посетете уеб сайта на Програмата за продуктови подобрения .

Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари

Отнася се за Office Word 2007 само.

Когато щракнете върху опцията Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари , получавате предупредително съобщение, ако се опитате да отпечатате, запишете или изпратите документ, който съдържа проследени поправки. За повече информация относно проследени поправки вижте се отървете от проследени промени.

Съхраняване на случайни числа за подобряване на точността на обединяване

Отнася се за Office Word 2007 само.

Когато щракнете върху опцията Съхранявай случайни числа за подобряване на точността на обединяване , подобрявате шансовете си за получаване на оптимален резултат при обединяване на проследени промени от няколко рецензента. За повече информация вижте обединяване на коментари и промени от няколко проверяващи в един документ.

Показвай скритата коректура при отваряне и запис

Отнася се за Office Word 2007 само.

Когато щракнете върху опцията Показвай скритата коректура при отваряне и записване , сте сигурни, че виждате всички проследени промени, които все още остават в документ, когато отворите или запишете документа. Това ви позволява да премахнете всички нежелани проследени поправки, преди да изпратите документа за преглед. За повече информация относно проследени поправки вижте се отървете от проследени промени.

Премахвай личните данни от свойствата на файла на запис (забранено)

Отнася се за Office Word 2007 само.

Опцията Премахвай личните данни от свойствата на файла (забранено) е налична само ако работите с документ, който е създаден в предишна версия на Office и сте използвали тази опция в тази версия за премахване на личните данни. За да премахнете личните данни от този документ, щракнете върху Преглед на документ.

Инспектор на документи

Отнася се за Office Word 2007 само.

За да премахнете лични данни и други скрити данни от документи, създадени в Office Word 2007 и по-стари версии, щракнете върху Преглед на документ. За повече информация относно инспектора на документи вижте Премахване на скрити и лични данни от документи на Office.

Проверка на документи на Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове

Отнася се за следните програми от Издание на Office 2007 : Access, Excel, InfoPath, PowerPoint, Visio и Word.

Когато изберете квадратчето за отметка провери Office документи, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове , включете подправени уеб сайт откриване, за да помогне за защитата ви от измамнически схеми. Когато Издание на Office 2007 открие връзка към уеб сайт с име на подправени домейн, който ще бъдат уведомени предупреждение за защита. Проверката за откриване на подправени уеб сайт се извършва локално на вашия компютър. Тази функция не изпраща цялата информация на Microsoft. За повече информация вижте Разрешаване или забраняване на предупреждения за връзки към и файлове от подозрителни уеб сайтове.

Декларация за поверителност на Microsoft

За да прочетете нашата поверителност декларация посетете Декларация за поверителност на Microsoft

Слушаме ви

В тази статия е актуализиран от Бен на 20 юни 2017 като резултат от вашите коментари. Ако сте намерили полезна информация и особено ако не сте, използвайте контролите за обратна връзка по-долу, за да ни кажете как можем да го направите по-добре.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×