Потребителски свойства на уеб част Excel Web Access

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте свойства по избор, за да персонализирате изгледа, оформлението, лентата с инструменти и интерактивност на уеб част Microsoft Office Excel Web Access. Следващите раздели съдържат справочна информация за всяко свойство.

В тази статия

Разделът "Показване на работна книга"

Лента с инструменти и заглавие на раздел

Навигация и интерактивност секция

Разделът "Показване на работна книга"

Работна книга (WorkbookUri)

Въведете в текстовото поле URL или UNC на работната книга, която искате да се показват в Excel Web Access.

За да намерите лесно работна книга, щракнете върху Изберете връзка Бутон на конструктор и след това използвайте прозореца Изберете връзка – диалог на уеб страница , за да намерите работната книга.

За повече информация вижте Показване на работна книга на Excel в Office Excel Web Access.

Наименуван елемент (VisibleItem)

Въведете наименувания диапазон или името на работен лист, таблица, диаграма, отчет с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма, която искате да се показват в Excel Web Access.

За да го направите по-лесно да редактирате дълги низове, щракнете върху Изберете връзка Бутон на конструктор и използвайте прозорец на Конструктора на текст – диалог на уеб страница , за да редактирате низ.

Забележка: Можете да използвате това свойство, независимо дали сте избрали определени работни листове или наименувани елементи, когато сте записали работната книга в Excel Services.

За повече информация вижте Преглед на наименуван елемент в Excel Services.

Редове (RowsToDisplay)

Въведете брой редове, за да покажете, когато ви страницата лист нагоре, надолу, наляво, или надясно. Валидните стойности са от 1 до 500. Стойността по подразбиране е 75. По-голяма стойност да създадете по-малък размер на шрифта.

За повече информация вижте навигиране в работна книга в Excel Services.

Тази стойност може да бъде персонализиран. За повече информация за персонализиране на уеб част вижте Microsoft Windows SharePoint Services помощ.

Колони (ColumnsToDisplay)

Въведете брой редове, за да покажете, когато ви страницата лист нагоре, надолу, наляво, или надясно. Валидните стойности са от 1 до 500. Стойността по подразбиране е 75. По-голяма стойност да създадете по-малък размер на шрифта.

Тази стойност може да бъде персонализиран. За повече информация за персонализиране на уеб част вижте помощ за Windows SharePoint Services.

За повече информация вижте навигиране в работна книга в Excel Services.

Най-горе на страницата

Лента с инструменти и заглавие на раздел

Заглавна лента:   

Автоматично генериране на заглавие на уеб част (AutoGenerateTitle)

Отметнете това квадратче, за да създадете автоматично заглавие на базата на името на файла на работната книга, указана в свойството за заглавие в секцията облик и след това добавете това заглавие в заглавната лента на уеб частта. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете това квадратче за отметка или да използвате текущата стойност, въведена в свойството за заглавие или да скриете заглавие, ако това свойство има няма стойност.

Автоматично генериране на уеб част за URL адрес на заглавие (AutoGenerateDetailLink)

Отметнете това квадратче, за да създадете автоматично хипервръзка в заглавната лента на уеб частта, която, при щракване върху от потребителя, работната книга се показва в прозореца на браузъра. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчисти това квадратче, за да използвате друга стойност, въведена в свойството на URL адрес на заглавие в раздела Разширени , които може да бъде всеки валиден URL адрес или няма стойност, след това квадратче е отметнато. Изчистването на това квадратче премахва текущата стойност в свойството на URL адрес на заглавие .

Тип лента с инструменти (ToolBarStyle)

Изберете една от следните опции, за да покажете или скриете командите и бутоните в лентата с инструменти:

Пълен     Показва цяла лента с инструменти. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Цяла лента с инструменти включва следното: меню за отваряне ("Отвори в Excel " и Отвори снимка в Excel командата), актуализиране меню (командаОбнови избраната връзка , Обнови всички връзки команда, Изчисляване на работната книга команда и командата Презареждане на работна книга ), Намерете Изображение на бутон бутон, изглед на падащия списък в изглед на наименувани елементи и помагат.

Можете да използвате изгледа на цяла лента с инструменти, когато показвате Excel Web Access сама на страница с уеб части и кога искате потребителят да има достъп до всички налични команди и бутони.

Резюме     Показва само следните: меню за отваряне (отворена в Excel и Отвори снимка в Excel), актуализиране меню (Обнови избраната връзка и Презареждане на работна книга), изглед падащ списък, когато сте в изглед на наименувани елементи, бутони за навигация, ако е необходимо и помощ.

Можете да използвате лентата с инструменти Резюме, когато се свързвате Excel Web Access с други уеб части на табло или други страница с уеб части, и трябва само този ограничен подмножество на командите и бутоните.

Само навигация     В зависимост от следните обстоятелства показва следните команди и бутони:

  • Ако Excel Web Access е в изглед на работен лист, бутони за навигация, ако е необходимо и помощ.

  • Ако Excel Web Access е в изглед на наименуван елемент, падащия списък изглед , бутони за навигация, ако е необходимо и помощ.

Няма     Скрива лентата с инструменти.

Може да изберете няма кога сте избрали конкретен елемент, например наименуван диапазон или диаграма, че искате да покажете само, и потребителят не изисква всяко взаимодействие или помощ, например, когато създавате табло или страница с уеб части на име.

Командите на менюто на лентата с инструменти:   

Отвори в Excel, отвори снимка в Excel (AllowInExcelOperations)

Отметнете това квадратче, за да показва командите Отвори в Excel и Отвори снимка в Excel в менюто " отваряне " на лентата с инструменти, така че потребителят да отворите работната книга в Microsoft Office Excel, ако Excel е инсталиран на компютъра на този потребител. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете отметката в квадратчето да скриете " Отвори в Excel " и Отвори снимка в Excel команди и да попречите на потребителите да отворите работната книга в Excel.

За повече информация вижте Отваряне на работна книга или снимка в Excel от Excel Services.

Обнови избраната връзка, Обнови всички връзки (AllowManualDataRefresh)

Избрано или отметнете това квадратче за показване на командите на Обнови избраната връзка "и" Обнови всички връзки на менюто " актуализиране " на лентата с инструменти и да разрешите на потребител за ръчно обновяване на всички връзки към външни източници на данни. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете това квадратче, за да скриете Обнови избраната връзка "и" Обнови всички връзки команди в менюто " актуализиране " на лентата с инструменти.

Забележка: Операция за ръчно обновяване също може да възникне при изпълнение на взаимодействие, което се изпълнява на заявка за онлайн анализ обработка (OLAP) в отчет с обобщена таблица.

За повече информация вижте обновяване на външни данни в Excel Services.

Изчисляване на работната книга (AllowRecalculation)

Отметнете това квадратче, за да се покаже командата Изчисляване на работната книга в менюто " актуализиране " на лентата с инструменти. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете това квадратче, за да скриете командата за Изчисляване на работната книга в менюто " актуализиране " на лентата с инструменти.

Забележка: Това свойство само влияе върху показването на командата и не оказва влияние върху текущата настройка на изчисленията в работна книга.

За повече информация вижте изчисляване и преизчисляване на данни в Office Excel Web Access.

Наименуван елемент от падащия списък (ShowVisibleItemButton)

Отметнете това квадратче, за да покажете изглед на падащия списък в лентата с инструменти. По подразбиране това квадратче е отметнато. Excel Web Access също трябва да сте в изглед на наименуван елемент.

Изчистете това квадратче, за да скриете падащия списък изглед на лентата с инструменти. Може да искате да забраните тази падащия списък, ако сте в изглед на наименуван елемент, но не искате потребителят да променя елементите и искате определен елемент, показани в табло или страница с уеб части.

За повече информация вижте Преглед на наименуван елемент в Excel Web Access.

Най-горе на страницата

Навигация и интерактивност секция

Навигация:   

Навигация в работната книга (AllowNavigation)

Отметнете това квадратче, за да разрешите на потребителите да се придвижват работната книга с помощта на бутоните на страницата и разделите на листовете за страница или преместване на различни листове и с помощта на намиране на Изображение на бутон . По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете това квадратче, за да попречите на потребителите да се движат около работната книга с помощта на бутоните за страница, листовете и намерите бутон. Може да изчистете това квадратче, ако използвате Excel Web Access, за да покажете само определени наименуван елемент, например наименуван диапазон или диаграма, или Excel Web Access е свързан към друга уеб част на табло или страница с уеб части.

Хипервръзки (AllowHyperlinks)

Отметнете това квадратче, за да разрешите активни хипервръзки към местоположения в работната книга или да файлове и документи извън работната книга. Свойството Навигация в работната книга също трябва да бъде разрешено да разрешите хипервръзки към местоположения в работната книга.

Изчистете отметката от това квадратче, за да забраните хипервръзките, независимо дали в местоположения в рамките на работната книга или към файлове и документи извън работната книга. Хипервръзката се конвертира в неактивно текстов низ.

За повече информация вижте работа с хипервръзки в Excel за Windows.

Интерактивност:   

Интерактивност на работната книга (AllowInteractivity)

Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните взаимодействие с работна книга. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Взаимодействие с работната книга включва следните операции: ръчно, периодични и автоматично обновяване на външни данни, задаване на стойности на параметрите за сортиране, филтриране, структуриране и разгъване или свиване на нивата на данни в отчет с обобщена таблица.

Модификация на параметри (AllowParameterModification)

Отметнете това квадратче, за да покажете прозореца на задачите параметри и разрешаване на възможността за промяна на стойностите на параметрите, ако са дефинирани за работната книга. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете прозореца на задачите параметри и да се предотврати преглед и промяна на стойностите на параметрите, ако са дефинирани за работната книга.

Забележка: Ако квадратчето за отметка Интерактивност е изчистено, свойството Модификация на параметър е недостъпно и не можете да изберете или изчистете я.

За повече информация вижте Промяна на параметри на работна книга в Excel Services.

Показване на прозореца на задачите на параметри (ShowWorkBookParameters)

Отметнете това квадратче, за да разрешите прегледа на прозореца на задачите параметри , ако са дефинирани параметри за работната книга. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете това квадратче, за да предотвратите показването на прозореца на задачите параметри , дори ако са дефинирани параметри за работната книга. Можете също така може да изчистите това квадратче, за да забраните на потребител да променят параметри, защото искате стойностите, променени с помощта на уеб части за филтриране вместо това.

Забележка: Ако квадратчето Модификация на параметрите свойство е изчистено, свойството Показване параметри на задачите е недостъпно и не можете да изберете или изчистете я.

За повече информация вижте Промяна на параметри на работна книга в Excel Services.

Сортиране (AllowSorting)

Отметнете това квадратче, за да разрешите сортиране на диапазон от клетки, таблица на Excel и отчет с обобщена таблица. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете това квадратче, за да се предотврати сортиране на диапазон от клетки, таблица на Excel и отчет с обобщена таблица. Въпреки това, сортиране, който вече се прилага към работната книга все още се поддържа.

За повече информация вижте сортиране на данни в Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Отметнете това квадратче да разреши филтриране на диапазон от клетки, таблица на Excel и отчет с обобщена таблица и да разрешите структуриране. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете отметката от това квадратче за отметка за предотвратяване на филтриране на диапазон от клетки, таблица на Excel и отчет с обобщена таблица и да се предотврати структуриране. Въпреки това, за филтриране, която вече се прилага към работната книга все още се поддържа.

За повече информация вижте филтриране на данни в Excel Services.

Всички интерактивност на обобщена таблица (AllowPivotSpecificOperations)

Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните следните операции за интерактивни обобщена таблица: разширяване (задълбочаване надолу) и свиване (задълбочаване нагоре) на нивата на данни, сортиране и филтриране. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Периодично обновяване, ако е разрешено в работна книга (AllowPeriodicDataRefresh)

Отметнете това квадратче, за да управлявате показването на периодично обновяване операция за съобщения в долната част на уеб частта на Excel Web Access. По подразбиране това квадратче е отметнато.

Изчистете отметката в квадратчето да пречат на книгата да периодично обновяване на външни данни и да забраните периодично обновяване операция за съобщения в долната част на уеб частта на Excel Web Access.

За повече информация вижте обновяване на външни данни в Excel Services.

Подкана за обновяване на показване периодични данни (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Изберете една от следните опции, за да контролирате автоматичното периодично обновяване:

Винаги    Показване на подкана за периодично обновяване без винаги опция. По подразбиране е избрана тази опция. Използвайте тази опция, за да разрешите на потребителя да решите дали да обновите данните на всеки планирано интервал, но без възможност да изберете винаги.

По желание    Показване на подкана за периодично обновяване с опцията винаги . Използвайте тази опция, за да разрешите на потребителя да решите дали да обновите данните на всеки планирано интервал и да решите дали да се обновява автоматично при всяко планирано интервал без последващо запитване.

Никога не     Скриване на подкана за периодично обновяване и опцията винаги . Използвайте тази опция, за да разрешите обновяване на данните на всеки планирано интервал без всяко запитване.

Забележка: За да зададете това свойство, трябва да бъде поставена отметка в квадратчето Периодично обновяване, ако е разрешено в работната книга .

За повече информация вижте обновяване на външни данни в Excel Services.

Затворете сесията преди отваряне на нов такъв (CloseWorkbookSessions)

Отметнете това квадратче, за да затворите текущата работна книга, след като отворите нова работна книга. Можете да изберете това квадратче за отметка за подобряване на производителността, когато много потребители разглеждате същата работна книга.

Изчистете това квадратче, за да отворите текущата работна книга, след като отворите нова работна книга. По подразбиране това квадратче е отметнато. Може да изчистете това квадратче, за да се запази всяко взаимодействие с текущата работна книга, например филтри, сортирания или настройки на стойност на параметър, след като отворите друга работна книга.

За повече информация вижте сесии за изчакване на сесия и в Excel Services.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×