Поправяне на повредена работна книга

Excel за Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато отворите работна книга, която е повредена, Excel автоматично стартира режим на възстановяване на файлове и се опитва да отворите отново и да поправи работната книга.

Excel автоматично винаги не можете да стартирате режим на възстановяване на файлове. Ако не можете да отворите работна книга, тъй като тя е повреден, можете да опитате да поправите работната книга ръчно.

Можете също да опитате други методи за възстановяване на данни на работна книга, когато поправянето на работната книга не е успешно. Като мярка може да искате да запишете работната си книга често и да създадете архивно копие всеки път, когато я записвате. Или можете да укажете, че Excel автоматично създава файл за възстановяване на определени интервали. По този начин, ще имате достъп до добро копие на работната книга, ако първоначалното случайно е изтрито или ако се повреди.

Ръчно поправяне на повредена работна книга

 1. В раздела Файл щракнете върху Отвори.

 2. В Excel 2013 или Excel 2016щракнете върху мястото, където се намира електронната таблица и щракнете върху Преглед.

 3. В диалоговия прозорец отваряне изберете повредената работна книга, която искате да отворите.

 4. Щракнете върху стрелката до бутона Отваряне, след което щракнете върху Отвори и поправи.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да възстановите колкото повече данни на работната книга е възможно, щракнете върху поправи.

  • За да извлечете стойностите и формулите от работната книга, когато Опитът за поправяне на работната книга не е успешно, щракнете върху Извличане на данни.

Възстановяване на данни от повредена работна книга

Следните методи може да ви помогне да остатъчна данните, които може да се загубят. Ако един метод не е успешен, можете да опитате друг. Можете също да опитате други софтуерни решения да опитате да възстановите данни на работна книга, ако не можете да възстановите данните си с помощта на тези методи.

Важно: Ако диск или мрежа грешка е невъзможно да отворите работна книга, преместете работната книга към друг твърд диск или от мрежата на локалния диск преди да прекарват време, се опитва някой от следните опции за възстановяване.

 • За да възстановите данните, когато работната книга е отворена в Excel, направете едно от следните неща:

  • Връщане на работната книга към последната записана версия     Ако редактирате работен лист и работната книга се повреди, преди да запишете промените си, можете да възстановите първоначалния работен лист, връщайки го към последната записана версия.

   За да се върнете работната книга към последната записана версия, направете следното:

   1. В раздела Файл щракнете върху Отвори.

   2. Щракнете двукратно върху името на работната книга, която сте отворили в Excel.

   3. Щракнете върху Да, за да отворите отново работната книга.

    Забележка: Работната книга се връща към последната записана версия на работната книга. Всички промени, които може да са причинили повреждането на работната книга са отхвърлени. За повече информация за възстановяване на по-стари версии на работна книга вижте автоматично записване и възстановяване на файлове на Office.

  • Запишете работната книга в SYLK (символна връзка) формат     Като запишете работната книга в SYLK формат, може да успеете да филтрира повредените елементи. SYLK формат обикновено се използва за премахване на повреда на принтер.

   За да запишете работната книга в SYLK формат, направете следното:

   1. Щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Запиши като.

   2. В списъка Запиши като тип щракнете върху SYLK (символна връзка) и след това щракнете върху Записване.

    Забележка: Само активния лист в работната книга се записва, когато използвате SYLK файлов формат.

   3. Ако съобщение ви подкани, че Избраният тип на файл не поддържа работни книги, които съдържат множество листове, щракнете върху OK , за да запишете само активния лист.

   4. Ако съобщение ви подкани, че работната книга може да съдържа функции, които не са съвместими с формата SYLK, щракнете върху да.

   5. В раздела Файл щракнете върху Отвори.

   6. Изберете .slk файла, който сте записали и след това щракнете върху Отвори.

    Забележка: За да видите .slk файла, може да се наложи да щракнете върху Всички файлове или Файлове на SYLK в списъка файлове от тип .

   7. В раздела Файл щракнете върху Запиши като.

   8. В полето Запиши като тип щракнете върху Работна книга на Excel.

   9. В полето име на файл въведете ново име за работната книга, за да създадете копие без заместване на първоначалната работна книга и след това щракнете върху Запиши.

    Забележка: Тъй като този формат записва само активния работен лист в работната книга, трябва да отворите повредената работна книга многократно и да запишете всеки работен лист поотделно.

 • За да възстановите данните, когато не можете да отворите работната книга в Excel, направете едно от следните неща:

  • Задаване на опцията за изчисляване в Excel като ръчно     За да отворите работна книга, опитайте да промените настройката за изчисляване от автоматично на ръчно. Тъй като работната книга не се преизчислява, тя може да се отвори.

   За да зададете опцията за изчисляване в Excel като ръчно, направете следното:

   1. Уверете се, че нова, празна работна книга е отворена в Excel. Ако не е отворена нова, празна работна книга, направете следното:

  • В раздела <ui>Файл</ui> щракнете върху <ui>Създай</ui>.

  • Под Налични шаблонищракнете върху празна работна книга.

   1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

   2. В категорията формули под Опции за изчисленията, щракнете върху ръчно.

   3. Щракнете върху OK.

   4. В раздела Файл щракнете върху Отвори.

   5. Изберете повредената работна книга и след това щракнете върху Отвори.

  • Използване на външни препратки за свързване с повредена работна книга     Ако искате да извлечете само данни а не формули или изчисляеми стойности от работната книга, можете да използвате външни препратки за свързване с повредена работна книга.

   За да използвате външни препратки за свързване с повредена работна книга, направете следното:

   1. В раздела Файл щракнете върху Отвори.

   2. Изберете папката, която съдържа повредената работна книга, копирайте името на файла на повредената работна книга и след това щракнете върху Отказ.

   3. Щракнете върху раздела файл и след това щракнете върху Създай.

   4. Под Налични шаблонищракнете върху празна работна книга.

   5. В клетка A1 на новата работна книга, въведете = име на файл! A1, където името на файла е името на повредената работна книга, която сте копирали в стъпка 2 и след това натиснете клавиша ENTER.

    Съвет: Трябва да въведете само името на работната книга – не е необходимо да въвеждате разширението на името на файла.

   6. Ако се появи диалоговият прозорец Актуализиране на стойности , изберете повредената работна книга и щракнете върху OK.

   7. Ако се появи диалоговият прозорец Избор на лист, изберете подходящия работен лист и след това щракнете върху OK.

   8. Изберете клетка A1.

   9. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копиране.

   10. Изберете област, започваща с A1, която е приблизително със същия размер като диапазона от клетки, който съдържа данните в повредената работна книга.

   11. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Поставяне.

   12. Диапазонът от клетки, все още е избрана, в раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху Копирай отново.

   13. В раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху стрелката под поставии след това под Поставяне на стойности, щракнете върху стойности.

    Забележка: Поставянето на стойности премахва връзките към повредената работна книга и оставя само данните.

  • Използване на макрос за извличане на данни от повредена работна книга     Ако дадена диаграма е свързана с повредената работна книга, можете да използвате макрос, за да извлечете данните източник от диаграмата.

   За да използвате макрос, направете следното:

   1. Въведете следния код на макрос в лист на модул:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Вмъкнете нов работен лист във вашата работна книга и го преименувайте на ChartData.

   3. Изберете диаграмата, от която искате да извлечете базовите стойности на данните.

   4. Забележка: Диаграмата може да е вградена в работен лист или в отделен лист с диаграма.

   5. Изпълнете макроса GetChartValues.

   6. Данните от диаграмата ще бъдат поставени в работния лист ChartData.

Автоматично записване на архивно копие на работна книга

Автоматично записване на архивно копие на вашата работна книга ви помага да се уверите, че ще имате достъп до добро копие на работната книга, ако първоначалното случайно е изтрито или ако се повреди.

 1. В раздела Файл щракнете върху Запиши като.

 2. В Excel 2013 или Excel 2016щракнете върху мястото, където се намира електронната таблица и щракнете върху Преглед.

 3. Щракнете върху падащата стрелка до инструменти, разположена непосредствено до бутона Запиши и след това щракнете върху Общи опции.

 4. Поставете отметка в квадратчето Винаги създавай резервно копие .

За повече информация за записване и възстановяване на по-ранни версии на работна книга както и информация за възстановяване на нови работни книги, (които не са били записани), вижте възстановяване на Office файлове.

Автоматично създаване на файл за възстановяване на определени интервали

Конфигуриране на Excel, за да периодично създаване на файл за възстановяване на вашата работна книга ви помага да се уверите, че ще имате достъп до добро копие на работната книга, ако първоначалното случайно е изтрито или ако се повреди.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

 2. В категорията Запиши , под записване на работни книги, изберете Записвай информация за всеки Поставете отметка в квадратчето и след това въведете брой минути.

 3. В полето Местоположение на файла за автоматично възстановяване въведете местоположението, където искате да записвате файла за възстановяване.

 4. Уверете се, че квадратчето Забрани автовъзстановяване само тази работна книга не е отметнато.

За повече информация за записване и възстановяване на по-ранни версии на работна книга както и информация за възстановяване на нови работни книги, (които не са били записани), вижте възстановяване на Office файлове.

Ръчно поправяне на повредена работна книга

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

 2. В диалоговия прозорец отваряне изберете повредената работна книга, която искате да отворите.

 3. Щракнете върху стрелката до бутона Отваряне, след което щракнете върху Отвори и поправи.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да възстановите колкото повече данни на работната книга е възможно, щракнете върху поправи.

  • За да извлечете стойностите и формулите от работната книга, когато Опитът за поправяне на работната книга не е успешно, щракнете върху Извличане на данни.

Възстановяване на данни от повредена работна книга

Следните методи може да ви помогне да остатъчна данните, които може да се загубят. Ако един метод не е успешен, можете да опитате друг. Можете също да опитате други софтуерни решения да опитате да възстановите данни на работна книга, ако не можете да възстановите данните си с помощта на тези методи.

Важно: Ако диск или мрежа грешка е невъзможно да отворите работна книга, преместете работната книга към друг твърд диск или от мрежата на локалния диск преди да прекарват време, се опитва някой от следните опции за възстановяване.

 • За да възстановите данните, когато работната книга е отворена в Excel, направете едно от следните неща:

  • Връщане на работната книга към последната записана версия     Ако редактирате работен лист и работната книга се повреди, преди да запишете промените си, можете да възстановите първоначалния работен лист, връщайки го към последната записана версия.

   За да се върнете работната книга към последната записана версия, направете следното:

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

   2. Щракнете двукратно върху името на работната книга, която сте отворили в Excel.

   3. Щракнете върху Да, за да отворите отново работната книга.

    Забележка: Работната книга се връща към последната записана версия на работната книга. Всички промени, които може да са причинили повреждането на работната книга са отхвърлени.

  • Запишете работната книга в SYLK (символна връзка) формат     Като запишете работната книга в SYLK формат, може да успеете да филтрира повредените елементи. SYLK формат обикновено се използва за премахване на повреда на принтер.

   За да запишете работната книга в SYLK формат, направете следното:

   1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това посочете стрелката до Запиши като.

   2. В списъка Запиши като тип щракнете върху SYLK (символна връзка) и след това щракнете върху Записване.

    Забележка: Само активния лист в работната книга се записва, когато използвате SYLK файлов формат.

   3. Ако съобщение ви подкани, че Избраният тип на файл не поддържа работни книги, които съдържат множество листове, щракнете върху OK , за да запишете само активния лист.

   4. Ако съобщение ви подкани, че работната книга може да съдържа функции, които не са съвместими с формата SYLK, щракнете върху да.

   5. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Затвори.

   6. Ако съобщение ви подканва да запишете промените, които сте направили, щракнете върху да.

   7. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

   8. Изберете .slk файла, който сте записали и след това щракнете върху Отвори.

    Забележка: За да видите .slk файла, може да се наложи да щракнете върху Всички файлове или Файлове на SYLK в списъка файлове от тип .

   9. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това посочете стрелката до Запиши като.

   10. В полето Запиши като тип щракнете върху Работна книга на Excel.

   11. В полето име на файл въведете ново име за работната книга, за да създадете копие без заместване на първоначалната работна книга и след това щракнете върху Запиши.

    Забележка: Тъй като този формат записва само активния работен лист в работната книга, трябва да отворите повредената работна книга многократно и да запишете всеки работен лист поотделно.

 • За да възстановите данните, когато не можете да отворите работната книга в Excel, направете едно от следните неща:

  • Задаване на опцията за изчисляване в Excel като ръчно     За да отворите работна книга, опитайте да промените настройката за изчисляване от автоматично на ръчно. Тъй като работната книга не се преизчислява, тя може да се отвори.

   За да зададете опцията за изчисляване в Excel като ръчно, направете следното:

   1. Уверете се, че нова, празна работна книга е отворена в Excel. Ако не е отворена нова, празна работна книга, направете следното:

    1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Създай.

    2. Под Създай празенщракнете върху празен документ.

   2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Excel.

   3. В категорията формули под Опции за изчисленията , щракнете върху ръчно.

   4. Щракнете върху OK.

   5. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

   6. Изберете повредената работна книга и след това щракнете върху Отвори.

  • Използване на външни препратки за свързване с повредена работна книга     Ако искате да извлечете само данните а не формули или стойности от работната книга, можете да използвате външни препратки за свързване с повредена работна книга.

   За да използвате външни препратки за свързване с повредена работна книга, направете следното:

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

   2. В полето търси в изберете папката, която съдържа повредената работна книга и след това щракнете върху Отказ.

   3. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Създай.

   4. Под Създай празенщракнете върху празен документ.

   5. В клетка A1 на новата работна книга, въведете = име на файл! A1, където името на файла е името на повредената работна книга и след това натиснете клавиша ENTER.

    Съвет: Трябва да въведете само името на работната книга – не е необходимо да въвеждате разширението на.

   6. Щракнете върху работната книга и след това щракнете върху OK.

   7. Ако се появи диалоговият прозорец Избор на лист, изберете подходящия работен лист и след това щракнете върху OK.

   8. Изберете клетка A1.

   9. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копиране.

    Клавишна комбинация Можете също да натиснете CTRL+C.

   10. Изберете област, която е приблизително със същия размер като диапазона от клетки, който съдържа данните в повредената работна книга.

   11. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Поставяне.

   12. Диапазонът от клетки, все още е избрана, в раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху Копирай отново.

   13. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Поставяне, а след това върху Специално поставяне.

   14. Под поставиизберете стойностии след това щракнете върху OK.

    Забележка: Поставянето на стойности премахва връзките към повредената работна книга и оставя само данните.

  • Отворете повредената работна книга в Microsoft Office Word или Microsoft дума     Ако имате инсталиран Microsoft Office Excel конвертора, бихте могли да отворите работната книга в Word. Ако работната книга се отваря в Word, можете да възстановите данните. Не можете да използвате този метод за възстановяване на листове на модули, диалогови листове, листове с диаграми, листове с макроси или вградени диаграми. Няма да можете да възстановите формули в клетки или. Можете да възстановите само резултатите от тези формули, които в момента се показват в клетките на повредената работна книга.

   Можете също да отворите работна книга на Excel в дума. Ако работната книга се отваря, е възможно да можете да възстановите кода на Microsoft Visual Basic във вашите модули и модули за класове. Можете да търсите думите "Sub" или "Функция", за да намерите вашия код.

  • Използване на макрос за извличане на данни от повредена работна книга     Ако дадена диаграма е свързана с повредената работна книга, можете да използвате макрос, за да извлечете данните източник от диаграмата.

   За да използвате макрос, направете следното:

   1. Въведете следния код на макрос в лист на модул:

    Въведете следния код на макрос в лист на модул:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Вмъкнете нов работен лист във вашата работна книга и го преименувайте на ChartData.

   3. Изберете диаграмата, от която искате да извлечете базовите стойности на данните.

    Забележка: Диаграмата може да е вградена в работен лист или в отделен лист с диаграма.

   4. Изпълнение на макроса GetChartValues97.

    Данните от диаграмата ще бъдат поставени в работния лист ChartData.

Автоматично записване на архивно копие на работна книга

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това посочете стрелката до Запиши като.

 2. Щракнете върху стрелката до инструментии след това щракнете върху Общи опции.

 3. Поставете отметка в квадратчето Винаги създавай резервно копие .

Автоматично създаване на файл за възстановяване на определени интервали

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Excel.

 2. В категорията записване под Съхранявайте архивна информация за вашите работни книги, изберете Записвай информация за всеки Поставете отметка в квадратчето и след това въведете брой минути.

 3. В полето Местоположение на файла за автоматично възстановяване въведете местоположението, където искате да записвате файла за възстановяване.

 4. Уверете се, че квадратчето Забрани автовъзстановяване само тази работна книга не е отметнато.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×