Помощ за Microsoft Office Excel Viewer

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .


Покажи лицензионното споразумение с краен потребител

С помощта на Microsoft Office Excel Viewer можете да отваряте, преглеждате, използвате и отпечатвате работна книга на Microsoft Office Excel дори ако нямате инсталиран Excel. Можете също да копирате данни от Excel Viewer в други програми. Не можете обаче да създавате нова работна книга, да редактирате данни или да записвате работна книга в Excel Viewer.

Забележка : Някои функции на Excel Viewer 2003 вече не се поддържат в Excel Viewer.

В тази статия

За помощ за Excel Viewer

Отваряне на работна книга

Преглед на работен лист

Работа с данни

Печат

Функции на Excel Viewer 2003, вече не се поддържат в Excel Viewer

За помощта за Excel Viewer

Тази статия е достъпна само когато сте свързани към Интернет. Ако планирате да работите офлайн, може да искате да отпечатате тази статия. Щракнете върху Версия за печат и после върху Покажи всички (горе вдясно), за да разгънете всички раздели на статията. За да отпечатате статията, натиснете CTRL+P.

За технически подробности относно Excel Viewer щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Информация за Microsoft Excel Viewer.

За информация относно актуализации на Excel Viewer щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху проверка за актуализации.

Най-горе на страницата

Отваряне на работна книга

В Excel Viewer можете да отваряте работни книги, създадени в Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel за Windows (версии 95 и по-нови) и Microsoft Excel за Macintosh (версии 2.2 и по-нови). Не можете да отворите работна книга, записана в HTML или CSV формат.

Ако имате инсталиран и Excel на компютъра си, можете да отворите работната книга в Excel, за да я редактирате, след като сте я отворили в Excel Viewer.

В този раздел

Отваряне на работна книга за преглед

Отваряне на работна книга за редактиране

Проверка на сертификата на цифрово подписано работна книга

Отваряне на работна книга за преглеждане

Можете да отваряте само файлове на Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm и .xlw). Въпреки че можете да отваряте файлове с разрешени макроси (.xlsm, .xltm и .xlm), няма да можете да стартирате макросите. Не можете да отваряте HTML файлове (.mht, .mhtml, .htm и .html) и CSV файлове (.csv). Освен това вече не можете да отваряте файлове с диаграми на Excel (.xlc) в текущата версия на Excel Viewer.

 1. В раздела Начало, в групата Файл щракнете върху Отваряне.

  Клавишна комбинация можете също да натиснете CTRL + O.

  Съвет    За да отворите работна книга, която сте използвали скоро, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това под Последни документи, щракнете върху името на файла на работната книга, която искате да отворите.

 2. На компютър, на който се изпълнява Windows Vista   

  • В Адресната лента щракнете върху устройството, папката или мястото в Интернет, където се намира работната книга, която искате да отворите.

   На компютър, който изпълнява Microsoft Windows XP   

  • В полето Търси в щракнете върху устройството, папката, мрежата или мястото в Интернет, където се намира работната книга, която искате да отворите.

 3. В списъка с папките намерете и отворете папката, съдържаща работната книга.

 4. Щракнете върху работната книга и след това изберете Отвори.

  • В Excel Viewer можете да отворите работна книга, която има ограничения от управлението на правата за достъп до информация (IRM), когато имате разрешение да преглеждате работната книга. Можете също да отпечатвате или копирате съдържание от ограничената работна книга, ако са ви дадени конкретните права за отпечатване и копиране.

  • Когато стартирате Excel Viewer от менюто Старт или като щракнете върху иконата му на работния плот, се показва диалоговият прозорец Отваряне. За да стартирате Excel Viewer и да отворите дадена работна книга, щракнете двукратно върху нея.

  • Когато отворите повече от една работна книга в Excel Viewer, можете да превключвате между тях. В раздела Начало, групата Прозорец щракнете Превключване на прозорци и след това щракнете върху работната книга, която искате да активирате.

  • Когато отворите работна книга, която съдържа данни в таблица на Excel, която е свързана със списък в сайт на Windows SharePoint Services, не можете да актуализирате данните в работния лист от данните в сайта на SharePoint. Excel Viewer не може да обновява външни връзки с данни или обобщени таблици.

  • Работна книга, която преди това е записана в изглед за визуализация в Excel за нова страница ще се отвори в този изглед и не може да покаже цялото съдържание на работната книга в Excel Viewer. За да превключите към нормален изглед, щракнете върху нормален Изображение на бутон в лентата на състоянието.

Отваряне на работна книга за редактиране

 1. В Excel Viewer отворете работната книга, която искате да преглеждате.

 2. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху отвори за редактиране.

  Работната книга се затваря в Excel Viewer и се отваря в Excel, така че да можете да я редактирате.

Проверка на сертификата на работна книга с цифров подпис

Когато отворите работна книга, защитена с цифров подпис, може да искате да прегледате подробностите за цифров сертификат и да проверите автентичността на цифров подпис, за да се уверите, че цифровият подпис заслужава доверие.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Преглед на подписи.

  Преглед на подписи е достъпно само когато работната книга, която отваряте в Excel Viewer, има цифров подпис.

 2. За да видите подробности за даден сертификат, в прозореца на задачите Подписи под Валидни подписи, щракнете върху стрелката до името на подписания и след това изберете Подробни данни за цифровия подпис.

 3. Щракнете върху Изглед и направете следното:

  • За да определите дали да се доверите на източника на цифровия сертификат, погледнете полетата Издаден на и Издаден от.

  • За да определите дали сертификатът още е валиден, погледнете полето Валиден от.

Най-горе на страницата

Преглеждане на работен лист

В Excel Viewer можете да използвате всяка от следните функции за преглеждане на данните в работния лист.

В този раздел

Придвижване в работен лист

Превъртане и мащабиране с помощта на мишката

Изглед на различни части от работен лист в същото време

Намаляване на лентата

Увеличите или намалите показването

Превключване към друг работен лист

Придвижване в работен лист

За да се придвижвате между клетките в работен лист, щракнете върху някоя клетка или използвайте клавишите със стрелки. Когато се преместите в някоя клетка, тя става активна клетка.

За да видите друга област на работния лист, използвайте плъзгачите, както е описано в следната таблица.

За да превъртите

Направете следното

Един ред нагоре или надолу

Щракнете върху стрелките на вертикалния плъзгач.

Един колона наляво или надясно

Щракнете върху стрелките на хоризонталния плъзгач.

Един прозорец нагоре или надолу

Щракнете над или под бутона на вертикалния плъзгач.

Един прозорец наляво или надясно

Щракнете вляво или вдясно от плъзгача в хоризонталната лента за превъртане.

На голямо разстояние

Плъзнете бутона на плъзгача. В много голям работен лист задръжте натиснат клавиша SHIFT при плъзгането.

 • Можете също да щракнете с десния бутон върху плъзгача и да изберете опция за превъртане.

 • Размерът на бутона на плъзгача показва пропорционалния размер на използваната област от листа, която се вижда в прозореца. Позицията на бутона на плъзгача показва относителното местоположение на видимата област в работния лист.

Превъртане и мащабиране с мишката

Можете да се придвижвате в работния лист и да увеличавате или намалявате мащаба с помощта на посочващо устройство на Microsoft IntelliMouse®.

За да

Направете следното

Превъртане нагоре или надолу едновременно с няколко реда

Завъртете колелото напред или назад.

Преминаване през работния лист

Натиснете бутона на колелото и с плъзгане отдалечете показалеца от началния маркер в посоката, в която искате да превъртате. За да ускорите превъртането, отдалечете се от началния маркер,а за да го забавите, приближете се към началния маркер.

Автоматично преминаване през работния лист

Щракнете върху колелото на бутона и преместете мишката в посоката, в която искате да превъртате. За да ускорите превъртането, отдалечете се от началния маркер, а за да го забавите, приближете се към началния маркер. За да спрете автоматичното превъртане, щракнете с някой от бутоните на мишката.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Задръжте натиснат клавиша CTRL и завъртете колелото на IntelliMouse напред или назад.

Едновременно показване на различни части от работен лист

За да преглеждате и превъртате различни части на даден работен лист независимо една от друга, можете да разделите работния лист хоризонтално и вертикално на отделни екрани.

 1. Посочете разделителното блокче в горния край на вертикалния плъзгач или в десния край на хоризонталния плъзгач.

  eddtoolsform

  Забележка : Разделителното блокче не е видимо, ако работният лист съдържа фиксирани прозорци

 2. Когато показалецът се промени в разделен показалеца показалец за регулиране на разделителна лента или вертикален разделителен показалец (двупосочна стрелка) , плъзнете разделящия плъзгач в желаната позиция.

 • За да премахнете разделянето, щракнете двукратно върху разделителната лента.

 • Разделените екрани не се показват при отпечатване на работния лист.

Минимизиране на лентата

Лентата, която е компонент на Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent, е предназначена да ви улесни в бързото намиране на необходимите команди за изпълнението на дадена задача. Няма начин да изтриете лентата или да я замените с лентите с инструменти или менютата от по-ранните версии на Excel Viewer. Можете обаче да минимизирате лентата, за да освободите повече място на екрана си.

 • За да минимизирате лентата, щракнете двукратно върху раздела Начало. Щракнете двукратно върху раздела Начало отново, за да възстановите лентата.

  Клавишна комбинация за да намалите или възстановите лентата, натиснете CTRL + F1.

  Когато лентата е минимизирана, все пак можете да използвате клавишни комбинации.

Увеличаване или намаляване на екрана

 • В лентата на състоянието преместете плъзгача на процент между 10 и 400, или щракнете върху Намали или Увеличаване на мащаба бутон Плъзгач за мащабиране , докато стигнете до процента от увеличението, която искате.

Промяната на увеличението не засяга отпечатването. Работните листове се отпечатват с мащаб 100 процента (Нормален размер) освен ако не промените мащабирането в раздела Страница на диалоговия прозорец Настройка на страниците (раздел Начало, група Настройка на страниците, бутон Настройка на страниците).

Превключване на друг работен лист

Направете едно от следните неща:

 • Ако разделът на работния лист, на който искате да превключите, е видим, щракнете върху него.

 • Ако не виждате раздела на работния лист, щракнете върху бутоните за превъртане, докато разделът се покаже, и след това щракнете върху него.

  Бутони за превъртане на разделите

Най-горе на страницата

Работа с данни

В Excel Viewer можете да използвате всяка от следните функции за работа с данните в работния лист.

В този раздел

Изберете клетка, диапазон, ред или колона

Търсене на текст или числа в работен лист

Намерете и изберете конкретни клетки в работен лист

Копиране на данни в работен лист в друга програма

Избиране на клетка, диапазон, ред или колона

За да изберете

Направете следното

Единична клетка

Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

Диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазон и плъзнете до последната клетка.

Можете да натиснете и задържите SHIFT, а след това да използвате клавишите със стрелки, за да се преместите до последната клетка.

Всички клетки в работен лист

Щракнете върху бутона Избери всичкиили натиснете CTRL+A.

бутон ''избери всички''

Несъседни клетки или диапазони от клетки

Изберете първата клетка или диапазон от клетки и при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

Голям диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона и при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

Цял ред

Щракнете върху заглавието на реда.

Цяла колона

Щракнете върху заглавието на колоната.

Съседни редове или колони

Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете заглавието на първия ред или колона, а след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете заглавието на последния ред или колона.

Несъседни редове или колони

Изберете заглавието на първия ред или колона, задръжте CTRL и след това изберете заглавията на другите редове или колони.

Първа или последна клетка от ред или колона

Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете CTRL+ клавиш със стрелка (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

Първа или последна клетка на работен лист или списък на Excel

Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

Повече или по-малко клетки от активната селекция

Задръжте натиснат клавиша SHIFT и след това щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

Търсене на текст или числа в работен лист

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да търсите текст или числа в даден диапазон от клетки, изберете диапазона.

  • За да търсите текст или числа в целия работен лист, щракнете върху произволна клетка.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Търсене.

  Клавишна комбинация можете също да натиснете CTRL + F.

 3. В полето Търси въведете текста или числото, което искате да намерите.

 4. По подразбиране данните ще се търсят ред по ред. За да търсите колона по колона, щракнете върху Опции и после – По колони в полето Търсене.

 5. В полето Търси в изберете типа на съдържанието, в което искате да извършите търсене.

 6. Щракнете върху Намери следващ, за да намерите първото появяване на текста или числото.

  Можете да продължите да натискате Намери следващ, докато бъдат намерени всички срещания.

За да отмените текущото търсене, натиснете ESC.

Търсене и избиране на определени клетки в работен лист

 1. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Отиди на.

  Клавишна комбинация можете също да натиснете CTRL + G.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да намерите и изберете наименувани препратки към клетки или диапазони, щракнете върху препратка наименувана клетка или диапазон, в полето отидете на .

   За да намерите и изберете ненаименувани препратки към клетки или диапазони, въведете препратката към клетката в полето Препратка.

  • За бързо търсене и избиране на всички клетки, които съдържат определени данни, или само на клетки, които отговарят на определен критерий, щракнете върху Специален и след това изберете една от следните опции.

Щракнете върху

За да изберете

Коментари

Клетки, които съдържат коментари.

Константи

Клетките, които съдържат константи. Отметки под формули ще са налични, когато щракнете върху константи.

Формули

Формули не е налично в Excel Viewer.

Празни

Празни клетки.

Текуща област

текуща област, като например цял списък.

Текущ масив

Цял масив, в случай че активната клетка се съдържа в масив.

Обекти

Графични обекти, включително диаграми и бутони, в работния лист и в текстови полета.

Разлики между редовете

Всички клетки в избран ред, които са различни от активната клетка. Ако е избран повече от един ред, за всеки отделен ред от селекцията се прави сравнение, а клетката, която се използва за сравнение за всеки допълнителен ред, се намира в същата колона като активната клетка.

Разлики между колоните

Всички клетки в избрана колона, които са различни от активната клетка. Ако е избрана повече от една колона, за всяка отделна колона от селекцията се прави сравнение, а клетката, която се използва за сравнение за всяка допълнителна колона, се намира в същия ред, както активната клетка.

Предшестващи

Предшестващи не е налично в Excel Viewer.

Зависимости

Зависимости и опциите под Зависимости не са налични в Excel Viewer.

Последна клетка

Последната клетка в работен лист, която съдържа данни или форматиране.

Само видими клетки

Само клетки, които са видими в диапазон, съдържащ скрити редове или колони.

Условни формати

Само клетки, на които е приложено условно форматиране.

 • Щракнете върху Всички, за да намерите всички клетки, за които е приложено условно форматиране.

 • Щракнете върху Като текущата, за да намерите клетките, които имат същите условни формати, както избраната клетка.

Проверка на данни

Само клетките, на които са приложени правила за проверка на данни.

 • Щракнете върху Всички, за да намерите всички клетки, на които е приложена проверка на данните

 • Щракнете върху Като текущата, за да намерите клетките, които имат същата проверка на данните, както избраната клетка.

Копиране на данни от работен лист в друга програма

Можете да копирате данни от работен лист в Excel Viewer и след това да ги поставяте в друга програма. Обаче не можете да поставяте данни от работен лист в работна книга, която е отворена в Excel Viewer. За да редактирате работна книга, трябва да имате инсталиран Excel на компютъра си.

Забележка : Не можете да копирате данни в лист с диаграма.

 1. В работния лист изберете данните, които искате да копирате.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Копиране.

  Клавишна комбинация Можете също да натиснете CTRL+C.

 3. Превключете на програмата, в която искате да копирате данните, и след това използвайте командата за поставяне на програмата

Ако избраната област за копиране включва скрити клетки, Excel Viewer копира и тези клетки.

Най-горе на страницата

Печат

В Excel Viewer можете да използвате всяка от следните функции за отпечатване на данните от работния лист.

В този раздел

Задаване или премахване на област за печат

Промяна на ориентацията на страница, мащабиране и размера на хартията

Задаване на полета на страница и да центрирате данните на всяка страница

Отпечатване на определени редове или колони на всяка страница

Включване на етикети на линиите на мрежата или редове и колони върху всяка отпечатвана страница

Изглед на знаци за нова страница

Преглед на страница преди отпечатване

Печат на активния работен лист, избран диапазон или цяла работна книга

Отпечатване на няколко работни листа едновременно

Задаване или премахване на област за печат

 1. В работния лист изберете клетките, които искате да отпечатате.

 2. В раздела Начало, в групата Настройка на страниците щракнете върху Област за печат.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да зададете областта за печат, щракнете върху Задаване на област за печат.

  • За да изчистите зададената област за печат, щракнете върху Изчисти областта за печат.

Промяна на ориентацията на страницата, мащабирането и размера на хартията

Ако вашият документ не се побира точно в желания брой печатни страници, можете да го настроите (или мащабирате), така че да се побере в повече или по-малко страници, отколкото при нормален размер. Можете също да зададете, че искате да отпечатате документа в определен брой страници и да изберете различен размер на хартията.

 1. В раздела Начало, в групата Настройка на страниците щракнете върху Настройка на страниците.

 2. В раздела Страница под Ориентация щракнете върху Портретна или Пейзажна.

 3. За да промените мащабирането на страниците, под Мащабиране, направете едно от следните неща:

  • За да увеличите или намалите работния лист в известна степен, въведете размера в проценти в полето Настрой на.

  • За да увеличите или намалите работния лист, така че да се побира в определен брой страници, щракнете върху Побери в и след това въведете броя страници, на който искате да отпечатате работния лист.

 4. За да зададете размера на хартията, щракнете върху желания размер хартия в полето Размер на хартията.

 5. За да зададете качеството на печат, изберете желаното качество в полето Качество на печат.

 6. Ако искате да зададете началният номер на отпечатаната страница да е различен от 1, можете да въведете желания номер в полето Номер на първата страница.

Задаване на полета на страницата и центриране на данните на всяка страница

 1. Изберете работен лист.

 2. В страницата Начало, в групата Настройка на страниците щракнете върху Настройка на страниците.

 3. Щракнете върху раздела Полета.

 4. В полетата Горно, Долно, Ляво и Дясно въведете желаните размери на полето.

  Тези настройки трябва да са по-големи от минималните полета, изисквани от вашия принтер.

 5. Под Центриране в страницата направете някое от следните неща, или и двете:

  • Отметнете квадратчето Хоризонтално, ако искате да центрирате данните на работния лист между лявото и дясното поле.

  • Отметнете квадратчето Вертикално, ако искате да центрирате данните на работния лист между горното и долното поле.

Отпечатване на определени редове или колони на всяка страница

 1. Щракнете върху работния лист, който искате да отпечатате.

 2. В раздела Начало, в групата Настройка на страниците щракнете върху Настройка на страниците.

 3. Щракнете върху раздела Лист.

 4. Под Заглавия за печат щракнете върху полето Повтаряни редове отгоре или Повтаряни колони отляво и изберете редовете или колоните, които искате да се показват на всяка отпечатана страница.

Включване на помощна мрежа или етикети на редове и колони на всяка отпечатана страница

 1. Щракнете върху работния лист, който искате да отпечатате.

 2. В раздела Начало, в групата Настройка на страниците щракнете върху Настройка на страниците.

 3. Щракнете върху раздела Лист.

 4. За да отпечатате помощната мрежа, отметнете квадратчето Помощна мрежа.

 5. За да отпечатате етикетите с номерата на редовете и буквите на колоните, отметнете квадратчето Заглавия на редове и колони.

Показване на разделянето по страници

 1. В лентата на състоянието щракнете върху Визуализация на разделянето по страници Изображение на бутон .

 2. За да се върнете към нормален изглед, в лентата на състоянието, щракнете върху нормален Изображение на бутон .

Ръчно въведените разделители на страници се показват като плътни линии. Пунктираните линии показват автоматично преминаване на нова страница. Можете да преместите разделителите на страници, но не можете да ги добавяте или изтривате.

Визуализация на страницата преди отпечатване

 1. В раздела Начало, в групата Файл щракнете върху Визуализация на печата.

  Клавишна комбинация можете също да натиснете CTRL + F2.

 2. Използвайте следните бутони на лентата с инструменти, за да прегледате страницата или да направите допълнителни промени преди печат.

Бутон

Действие

Следваща страница

Показва следващата страница за отпечатване. Ако имате няколко избрани работни листа и щракнете върху Следваща страница, когато се появи последната страница от избран работен лист, Excel Viewer показва първата страница на следващия избран работен лист.

Тази опция не е налична, когато работният лист има само една страница.

Предишна страница

Показва предишната страница за отпечатване. Ако имате няколко избрани работни листа и щракнете върху Предишна страница, когато се появи първата страница от избран работен лист, Excel Viewer показва последната страница на предишния избран работен лист.

Тази опция не е налична, когато работният лист има само една страница.

Мащабиране

Превключва между изглед на цяла страница на работния лист и увеличен изглед. Мащабирането не засяга размера при отпечатване. Можете също да превключвате между изглед на цяла страница и увеличен изглед на работен лист чрез щракване върху някоя област на работния лист.

В зависимост от разделителната способност на вашия монитор в изгледа на цяла страница може да не се виждат някои части от графичните изображения, например тънки граници.

Печат

Показва се диалоговият прозорец Печат, в който можете да зададете опциите за печат и след това да отпечатате избрания работен лист.

Настройка на страниците

Показва се диалоговият прозорец Настройка на страниците, където можете да зададете опциите, които определят облика на отпечатаните работни листове.

Покажи полетата

Показва или скрива манипулатори, които можете да плъзгате, за да настройвате ширината на полетата на страницата, полетата на колонтитулите и колоните.

Затвори визуализацията на печат

Затваря прозореца за визуализация на печата и връща в предишния изглед на активния работен лист.

Начинът, по който страниците се показват в прозореца за визуализация, зависи от наличните шрифтове, цветове и разделителната способност на принтера.

Отпечатване на активен работен лист, избран диапазон или цяла работна книга

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Печат.

 2. Под Печатай щракнете върху една от следните опции:

  • Изберете Селекцията, за да отпечатате избран диапазон.

  • Изберете Активните страници, за да отпечатате активния работен лист или всички избрани работни листове.

  • Изберете Цялата работна книга, за да отпечатате всички работни листове.

  • Изберете Таблица, за да отпечатате данни от таблица на Excel. Тази опция е налична само когато работният лист съдържа данни в табличен формат на Excel и тези данни са избрани за отпечатване.

Ако работният лист има дефинирана област за печат, Excel Viewer отпечатва само нея. Ако изберете диапазон от клетки за отпечатване и след това щракнете върху Селекция, Excel Viewer отпечатва селекцията и игнорира всяка област за печат, дефинирана за работния лист.

Отпечатване на няколко работни листа едновременно

 1. За да изберете желаните работни листове за отпечатване, направете едно от следните неща.

За да изберете

Направете следното

Два съседни листа или повече

Щракнете върху раздела за първия работен лист, задръжте натиснат клавиша SHIFT и след това щракнете върху раздела на последния работен лист.

Два несъседни листа или повече

Щракнете върху раздела за първия работен лист, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху разделите на другите работни листове.

 1. В раздела Начало, в групата Файл щракнете върху Бърз печат.

  Бърз печат изпраща работни листове на принтера по подразбиране, без да правите промени в текущия настройки за печат. Ако искате да зададете принтер, брой копия и други опции за печат, преди да отпечатате, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху печат.

Най-горе на страницата

Функции на Excel Viewer 2003, които вече не се поддържат в Excel Viewer

Следните функции на Excel Viewer 2003 вече не се поддържат в текущата версия на Excel Viewer.

Функция

Коментари

Отваряне на файлове с диаграми

Не можете да отворите файл, записан в формат за файл с диаграма (.xlc).

Подреждане на прозорци

Командата Подреди всички вече не е достъпна. Не можете да я използвате за едновременно преглеждане на работни листове от няколко работни книги. Вместо това можете да подреждате прозорците ръчно.

Фиксиране на прозорци

Командата Фиксирай прозорците вече не е достъпна. Не можете да я използвате, за да запазите видими етикетите на редове или колони или други данни по време на превъртане в работния лист.

Филтриране на данни

Командата Автофилтър вече не е достъпна. Не можете да приложите филтър, за да се съсредоточите върху конкретни данни.

Преоразмеряване на редове и колони

Вече не можете да плъзгате границите на заглавията на редовете и колоните или да щраквате двукратно върху тях, за да промените размера на редовете и колоните.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×