Получаване на данни чрез добавката Power Pivot

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Импортирането на релационни данни посредством добавката Power Pivot често е по-бързата и ефикасна алтернатива, отколкото импортирането в Excel.

 1. Проверете при администратора на база данни, за да получите информация за връзка към база данни и да проверите дали имате разрешение за достъп до данните.

 2. В Power Pivot щракнете върху Начало > Получаване на външни данни > От база данни, ако базата данни е сродна или многомерна.

Като алтернатива, Импортиране от други източници на данни:

 • Щракнете върху Начало > От услуга за данни , ако е от Microsoft Azure пазар или данни на OData канал за данни.

 • Щракнете върху Начало > Получаване на външни данни > От други източници, за да изберете от пълния списък с поддържани източници на данни.

На страницата Изберете как да се импортират данните избирате дали да вземете всички данни от даден източник на данни или да филтрирате данни, като изберете таблици и изгледи от списък, или направите заявка, указваща кои данни да се импортират.

Предимствата при импортиране посредством Power Pivot са, че можете:

 • Да филтрирате ненужни данни, за да импортирате само даден поднабор.

 • Да преименувате таблици и колони, докато импортирате данните.

 • Да поставяте в предварително дефинирана заявка, за да изберете данните, които тя да връща.

Съвети при избора на източници на данни

 • Доставчиците на OLE бази данни понякога могат да предложат по-бързо изпълнение за по-голям обем данни. При избора между различните доставчици на един и същи източник на данни първо трябва да опитате доставчика на OLE бази данни.

 • Импортирането на данни от релационни бази данни ви спестява стъпки, защото зависимостите външен ключ се използват по време на импортирането, за да създадете релации между работните листове в прозореца на Power Pivot .

 • Импортирането на няколко таблици и изтриването на ненужните може да ви спести някои стъпки. Ако импортирате таблиците една по една, пак може да се наложи да създадете ръчно релации между таблиците.

 • Колоните, съдържащи сходни данни в различни източници на данни, са основата за създаването на релации в прозореца на Power Pivot. Когато използвате разнородни източници на данни, изберете таблици с колони, които могат да бъдат нанесени в таблици в други източници на данни, съдържащи идентични или сходни данни.

 • За да поддържате обновяването на данни в работна книга, публикувана на SharePoint, изберете източници на данни, които са еднакво достъпни както за работни станции, така и за сървъри. След публикуването на работната книга може да зададете график за обновяване на данните, за да актуализирате автоматично информацията в работната книга. Използването на източници на данни, достъпни на мрежови сървъри, прави възможно обновяването на данните.

Получаване на данни от други източници

Получаване на данни от услуги за анализ

Получаване на данни от канал за данни

Получаване на данни от пазара на Microsoft Azure

Свързване с плосък файл от Power Pivot

Добавяне на данни от работен лист в модел на данни чрез свързана таблица

Копиране и поставяне на редове в модел на данни в Power Pivot

Обновяване на релационните данни

В Excel щракнете върху Данни > Връзки > Обнови всички, за да се свържете отново към база данни и да обновите данните във вашата работна книга.

Обновяването ще актуализира отделните клетки и ще добави редове, въведени във външната база данни след последното импортиране. Обновяват се само редовете и съществуващите колони; ако искате да добавите нова колона в модела, ще трябва да я импортирате с помощта на стъпките, описани по-назад в тази статия.

Обновяването пуска отново заявката, използвана за импортиране на данните. Ако източникът на данни вече не е на същото място или ако има премахнати или преименувани таблици или колони, обновяването ще е неуспешно, но все още ще имате данните, които сте импортирали преди това. За да прегледате заявката, използвана по време на обновяването на данните, щракнете върху Power Pivot > Управление, за да отворите прозореца на Power Pivot. Щракнете върху Проектиране > Свойства на таблица, за да прегледате заявката.

За обновяване на данните обикновено се изискват разрешения. Ако споделяте работната книга с други хора, които също искат да обновят данните, те също трябва да имат разрешения за четене на базата данни.

Запомнете, че начинът, по който споделяте своята работна книга, определя дали може да се извършва обновяване на данните. В Office 365 не можете да обновявате данните в работна книга, която е записана в Office 365. В SharePoint Server 2013 можете да планирате автоматично обновяване на данните в сървъра, но това изисква Power Pivot за SharePoint 2013 да бъде инсталиран и конфигуриран във вашата среда на SharePoint. Обърнете се към администратора на SharePoint, за да разберете дали планираното обновяване на данни е възможно.

Най-горе на страницата

Поддържани източници на данни

Импортиране на данни от източниците на данни в тази таблица. Power Pivot в Microsoft Excel 2013 не инсталира доставчиците, изброени за всеки източник на данни. Някои доставчици може вече да са инсталирани с други приложения на вашия компютър. В други случаи може да е необходимо да изтеглите и инсталирате доставчика.

Можете също така връзка към таблици в Excel и копирайте и поставете данните от приложения, например Excel и Word, които използват HTML формат за клипборда. За повече информация вижте Добавяне на данни с помощта на свързани таблици на Excel и Копиране и поставяне на данни на Power Pivot.

Източник

Версии

Тип на файла

Доставчици 1

База данни на Access

Microsoft Access 2003 или по-нова версия.

.accdb или .mdb

Доставчик на ACE 14 OLE DB

Релационни бази данни на SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 или по-късна; SQL база данни на Microsoft Azure

(не е приложимо)

Доставчик на OLE база данни за SQL Server

Доставчик на SQL Server Native Client OLE DB

Доставчик на база данни за клиент на SQL Server Native 10.0

Доставчик на данни на .NET Framework за SQL Client

Паралелен склад за данни (PDW) на SQL Server

SQL Server 2008 или по-нова версия

(не е приложимо)

Доставчик на OLE база данни за SQL Server PDW

Релационни бази данни Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g.

(не е приложимо)

Доставчик на OLE бази данни за Oracle

Доставчик на данни на .NET Framework за Oracle Client

Доставчик на данни на .NET Framework за SQL Server

Доставчик MSDAORA за OLE бази данни 2

OraOLEDB

MSDASQL

Релационни бази данни Teradata

Teradata V2R6, V12

(не е приложимо)

Доставчик на TDOLEDB за OLE бази данни

Доставчик на данни на .Net за Teradata

Релационни бази данни Informix

(не е приложимо)

Доставчик на OLE бази данни за Informix

Релационни бази данни DB2 на IBM

8.1

(не е приложимо)

DB2OLEDB

Релационни бази данни Sybase

(не е приложимо)

Доставчик на OLE бази данни за Sybase

Други релационни бази данни

(не е приложимо)

(не е приложимо)

Доставчик на OLE бази данни или драйвер ODBC

Текстови файлове
Свързване с текстов файл

(не е приложимо)

.txt, .tab, .csv

Доставчик на ACE 14 OLE база данни за Microsoft Access

Файлове на Microsoft Excel

Excel 97-2003 или по-нова версия

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

Доставчик на ACE 14 OLE DB

Power Pivot книга
Импортиране на данни от услугите за анализ или Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 или по-нова версия

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(използва се само с работни книги на Power Pivot, публикувани в сървърна група на SharePoint, на които е инсталиран Power Pivot за SharePoint)

Куб на услугите за анализ на
Импортиране на данни от услугите за анализ или Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 или по-нова версия

(не е приложимо)

ASOLEDB 10

Канали за данни
Импортиране на данни от канал за данни

(използва се за импортиране на данни от отчети от услуги за отчет, документи за услуги на атом, пазар на Microsoft Azure DataMarket и един канал за данни)

Формат Атом 1.0

Всяка база данни или документ, изложен като услуга за данни на Фондация за комуникация на Windows (WCF) (преди известна като ADO.NET Data Services).

.atomsvc за документ за услуга, определящ един или повече канали

.atom за документ за атом уеб канал

Доставчик на канал за данни на Microsoft за Power Pivot

Доставчик на данни от канал за данни на .NET Framework за Power Pivot

Отчети на Reporting Services
Импортиране на данни от отчет на услугите за отчет

Microsoft SQL Server 2005 или по-нова версия

.rdl

Файлове за връзка с база данни на Office

.odc

1Можете да използвате също доставчика на OLE бази данни за ODBC.

2 В някои случаи използването на доставчик MSDAORA за OLE бази данни може да доведе до възникване на грешки във връзката, особено при по-новите версии на Oracle. Ако възникнат грешки, препоръчваме използването на някой от другите доставчици изброени за Oracle.

Най-горе на страницата

Неподдържани източници

Следният източник на данни в момента не се поддържа:

 • Публикуваните документи на сървъри, като например бази данни на Access, които вече са публикувани на SharePoint, не могат да бъдат импортирани.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×