Полета за междинни и общи суми в отчет с обобщена таблица

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато работите с отчет с обобщена таблица, можете да показвате или скривате междинни суми за отделни полета на колони и редове, да показвате или скривате общи суми за колони и редове за целия отчет и да изчислявате общи суми с или без филтрирани елементи.

Какво искате да направите?

Междинно сумиране на полета на колони и редове

Показване или скриване на общи суми за целия отчет

Изчисляване на междинни и общи суми със или без филтрирани елементи

Полета за междинни суми на колони и редове

 1. Изберете елемент на поле за ред или колона в отчет с обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групатаАктивно поле щракнете върху Настройки на поле.

  Показва се диалоговият прозорец Настройки на поле.

 3. Направете едно от следните неща:

  Междинна сума на етикет на външен ред или колона   

  1. Под Междинни суми щракнете върху Автоматично, за да пресметнете междинната сума със сумиращата функция по подразбиране.

  2. По желание, за да използвате различна функция или да покажете повече от един тип на междинна сума, щракнете върху По избор и след това изберете функция.

   Функции, които можете да използвате като междинни суми

   Функция

   Описание

   Сума

   Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови данни.

   Брой

   Броят на стойностите на данните. Обобщаващи функции работи както функцията COUNTA на работен лист . COUNT е функцията по подразбиране за данни, които не са числа.

   Средна стойност

   Средната стойност на стойностите.

   Max

   Най-голямата стойност.

   Min

   Най-малката стойност.

   Продукт

   Произведението на стойностите.

   Брой числа

   Броят на стойностите на данните, които са числа. Брой числа обобщаваща функция работи също като функцията COUNT работен лист.

   Стандартно отклонение

   Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

   Неизместено отклонение

   Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички данни, които трябва да бъдат обобщени.

   Дисперсия

   Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

   Неизместена дисперсия

   Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички данни, които трябва да бъдат обобщени.

   Забележка: Не можете да използвате потребителска функция с OLAP източник на данни.

  3. За етикети на външни редове в компактна или структурирана форма, можете да покажете междинни суми над или под техните елементи, или да скриете междинните суми, правейки следното:

   1. В раздела Проектиране, в групата Оформление щракнете върху Междинни суми.

   2. Направете едно от следните неща:

    • Изберете Не показвай междинни суми.

    • Изберете Покажи всички междинни суми в долната част на групата.

    • Изберете Покажи всички междинни суми в горната част на групата.

     Междинна сума на етикет на вътрешен ред или колона   

  4. За да изберете функция, под Междинни суми щракнете върху По избор, ако тази опция е налична, а след това изберете функция.

   Функции, които могат да се използват като междинна сума

   Функция

   Описание

   Сума

   Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови данни.

   Брой

   Броят на стойностите на данните. Обобщаващи функции работи както функцията COUNTA на работен лист . COUNT е функцията по подразбиране за данни, които не са числа.

   Средна стойност

   Средната стойност на стойностите.

   Max

   Най-голямата стойност.

   Min

   Най-малката стойност.

   Продукт

   Произведението на стойностите.

   Брой числа

   Броят на стойностите на данните, които са числа. Брой числа обобщаваща функция работи също като функцията COUNT работен лист.

   Стандартно отклонение

   Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

   Неизместено отклонение

   Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички данни, които трябва да бъдат обобщени.

   Дисперсия

   Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

   Неизместена дисперсия

   Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички данни, които трябва да бъдат обобщени.

   Забележка: Не можете да използвате потребителска функция с OLAP източник на данни.

   Премахване на междинни суми   

  5. Щракнете върху Няма под Междинни суми.

   Забележка: Ако едно поле съдържа изчисляем елемент, не можете да променяте сумиращата функция за междинната сума.

 4. Отметнете или изчистете квадратчето Включвай новите елементи в ръчния филтър, за да включите или изключите нови елементи, когато прилагате филтър, в който сте избрали определени елементи в менюто "Филтър".

Съвет: За да покажете или скриете бързо текущата междинна сума, щракнете с десния бутон върху полето и след това изберете Междинна сума "<Име на етикет>".

Най-горе на страницата

Показване или скриване на общи суми за целия отчет

Можете да покажете или скриете общите суми за текущия отчет с обобщена таблица.

Показване или скриване на общи суми   

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Проектиране, в групата Оформление щракнете върху Общи суми, а след това изберете едно от следните неща:

  • Без редове и колони

  • С редове и колони

  • Само без редове

  • Само с колони

Задаване на поведение по подразбиране за показване или скриване на общи суми   

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции за обобщена таблица.

 3. Щракнете върху раздела Общи суми и филтри.

 4. Направете едно от следните неща:

  Показване на общи суми   

  • Отметнете квадратчето Показвай общите суми за колоните, квадратчето Показвай общите суми за редовете или и двете.

   Скриване на общи суми   

  • Изчистете квадратчето Показвай общите суми за колоните, квадратчето Показвай общите суми за редовете или и двете.

Най-горе на страницата

Изчисляване на междинни и общи суми със или без филтрирани елементи

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции за обобщена таблица.

 3. Щракнете върху раздела Обща сума и филтри и след това направете едно от следните неща:

  OLAP данни източник     Направете едно от следните неща:

  • Отметнете или изчистете квадратчето Включвай в междинните суми филтрираните елементи на страницата, за да включите или изключите елементите на филтъра на отчета.

   Забележка: OLAP източникът на данни трябва да поддържа синтаксиса на MDX израз за междинно избиране.

  • Отметнете или изчистете квадратчето Отбелязвай общите суми със *, за да покажете или скриете звездичка до общите суми. Звездичката указва, че видимите стойности, които се показват и които се използват, когато Excel изчислява обща сума, не са единствените суми, използвани в изчислението.

   Забележка: Тази опция е налична само ако OLAP източникът на данни не поддържа синтаксиса на MDX израз за междинно избиране.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×