Показване на числа като проценти

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия обяснява как да показвате числа като проценти в Excel 2007. Въпреки това той не покрива техники за изчисляване на проценти. За да научите как да изчислявате стойности, като например данък за определена сума или процент промяна в продажбите между две финансовите тримесечия, вижте изчисляване на проценти.

В тази статия

Как Excel 2007 работи с проценти

Показване на числа като проценти

Съвети за показване на проценти

Как Excel 2007 работи с проценти

Макар че форматирането на числа като проценти е просто, резултатите, които получавате след прилагане на формата може да са различни, в зависимост от това дали числата вече съществуват във вашата работна книга.

 • Форматиране на клетки, които съдържат числа    Ако приложите формат процент за съществуващи числа в работна книга, Excel умножава стреми по 100 да ги преобразувате в проценти. Например ако клетката съдържа число 10, Excel умножава това число по 100, което означава, че вие ще видите 1000,00 % , след като приложите формат процент . Това може да не е това, което очаквате. За да точно показване на проценти, преди да можете да форматирате числата като процент, се уверете, че те са били изчислени като проценти и че те се показват в десетичен формат. Процентите се изчисляват с помощта на уравнение сума / общо = процент. Например ако клетка съдържа формулата = 10/100, резултатът от това изчисление е 0,1. Ако след това форматирате 0,1 като процент, числото ще бъде показана правилно като 10 %. За да научите повече за изчисляване на проценти, вижте изчисляване на проценти.

 • Форматиране на празни клетки    Числата, които въвеждате в клетките, след като приложите формат процент към тези клетки се обработват по различен начин. Числа, равно на и по-големи от 1 се преобразуват в проценти по подразбиране; и номера на по-малък от 1 са умножено по 100 да ги преобразувате в проценти. Например въведете 10 или 0,1 и двете водят до 10,00 %. (Ако не искате да покажете две нули след десетичния знак, е лесно да се отървете от тях, както е обяснено в процедурата по-долу.)

Най-горе на страницата

Показване на числа като проценти

За да приложите бързо процент форматиране към избраните клетки, щракнете върху Стил за процент Изображение на бутон в групата число на раздела " Начало " или натиснете CTRL + SHIFT + %. Ако искате повече контрол над формата или искате да промените други аспекти на форматирането на селекцията, можете да използвате следната процедура.

 1. Изберете клетките, които искате да форматирате.

Как да се избират клетки, диапазони, редове или колони

За да изберете

Направете следното

Единична клетка

Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

Диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

Голям диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

Всички клетки в работен лист

Щракнете върху бутона Избери всички.

Бутон "Избери всички"

За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

Забележка : Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

Несъседни клетки или диапазони от клетки

Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

Цял ред или колона

Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

Заглавия на работен лист

Заглавие на ред

Заглавие на колона

Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

Забележка : Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

Съседни редове или колони

Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

Несъседни редове или колони

Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

Първа или последна клетка от ред или колона

Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

Клетките до началото на работния лист

Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

Повече или по-малко клетки от активната селекция

Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

Съвет : За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 1. В раздела Начало щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на бутон до Число.

  Изображение на лентата на Excel

 2. В диалоговия прозорец Форматиране на клетки, в списъка Категория щракнете върху Процент.

  категорията "процент" в диалоговия прозорец "форматиране на клетки"

 3. В полето Цифри след десетичния знак въведете броя на цифрите след десетичния знак, които искате да покажете. Например ако искате да видите 10% вместо 10,00%, въведете 0 в полето Цифри след десетичния знак.

Най-горе на страницата

Съвети за показване на проценти

 • За да върнете началното състояние на числовия формат на избраните клетки, щракнете върху Общ в списъка Категория. Клетки, които са форматирани с формата Общ, нямат специфичен числов формат.

 • Ако искате отрицателните проценти да се открояват – искате например да се показват с червен цвят – можете да създадете потребителски формат на числата (диалогов прозорец Форматиране на клетки, раздел Число, категория По избор). Форматът би трябвало да е нещо подобно на това: 0.00%;[Red]-0.00%. Когато е приложен към клетки, този формат показва положителните проценти с цвета на текста по подразбиране, а отрицателните проценти – с червен. Частта, която следва знака за точка и запетая, представя формата, който се прилага към отрицателна стойност.

  потребителски числов формат

  По същия начин, можете да показвате отрицателни проценти в скоби чрез създаване на потребителски формат, който изглежда приблизително така: 0.00%_);(0.00%). За повече информация относно създаването на формати по избор вижте Създаване или изтриване на потребителски числов формат.

 • Можете също да използвате условно форматиране (разделаНачало , групата " стилове ", Условно форматиране) за да персонализирате начина, по който се показват отрицателни проценти във вашата работна книга. Conditonal правило за форматиране, можете да създадете трябва да е подобен на този, показан в следващия пример. Това специално правило указва на Excel, за да приложите формат (червен текст) към клетка, ако стойността на клетката е по-малък от нула. За повече информация за условно форматиране вижте Добавяне, промяна, или изчистване на условни формати.

  Правило за условно форматиране, което показва числата по-малки от 0 с червен текст

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×