Показване на числа като дроби

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте формата Дроб, за да покажете или въведете числа като обикновени дроби, вместо като десетични.

В тази статия

Показване на числа като дроби

Съвети за показване на дроби

Показване на числа като дроби

 1. Изберете клетките, които искате да форматирате.

  Как да се избират клетки, диапазони, редове или колони

За да изберете

Направете следното

Единична клетка

Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

Диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

Голям диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

Всички клетки в работен лист

Щракнете върху бутона Избери всички.

бутон ''избери всички''

За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

Забележка : Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

Несъседни клетки или диапазони от клетки

Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

Забележка : Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

Цял ред или колона

Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

1. Заглавие на ред

2. Заглавие на колона

Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

Забележка : Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

Съседни редове или колони

Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

Несъседни редове или колони

Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

Първа или последна клетка от ред или колона

Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

Клетките до началото на работния лист

Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

Повече или по-малко клетки от активната селекция

Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

Съвет : За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 1. В раздела Начало щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец до Число.

  Бутон за стартиране на диалогов прозорец в групата "Число"

 2. В списъка Категория щракнете върху Дроб.

  Диалогов прозорец "Форматиране на клетки"

 3. В списъка Тип щракнете върху формата на дроб, който искате да използвате.

Формат на дроб

Този формат показва 123.456 as

Едноцифрена дроб

123 1/2, закръглявайки до най-близката стойност на едноцифрена дроб

Двуцифрена дроб

123 26/57, закръглявайки до най-близката стойност на двуцифрена дроб

Трицифрена дроб

123 57/125, закръглявайки до най-близката стойност на трицифрена дроб

Дроб като половини

123 1/2

Дроб като четвъртини

123 2/4

Дроб като осмини

123 4/8

Дроб като шестнайсетини

123 7/16

Дроб като десети

123 5/10

Дроб като стотни

123 46/100

 1. Числото в активната клетка на селекцията в работния лист се появява в полето Образец, така че можете да разгледате избраните от вас опции за числово форматиране.

  Менюто "Сайт"

Най-горе на страницата

Съвети за показване на дроби

 • След като приложите формат на дроб към клетката, десетичните числа, както и действителните дроби, които въвеждате в тази клетка, ще се показват като дроб. Например въвеждането на 0,5 или 1/2 води до 1/2, когато клетката е форматирана с тип на дроб за До една цифра.

 • Ако към клетката не е приложен формат на дроб и въведете дроб като 1/2, тя ще бъде форматирана като дата. За да се покаже правилно, приложете формата Дроб, а след това въведете дробта отново. Можете също да въведете нула пред дробта, например0 1/2, и тя ще се покаже, както трябва.

 • Ако не се нуждаете от извършване на пресмятания с дроби, можете да форматирате клетка като текст, преди да въведете в нея дроб, като щракнете върху Текст в списъка Категория. По този начин въвежданите от вас дроби няма да се ограничават или преобразуват до десетично числа. Обаче не можете да извършвате математически изчисления с дроби, които са показани като текст.

 • За да инициализирате числовия формат, щракнете върху Общи в полето Категория (диалогов прозорец Форматиране на клетки) или в полето Формат на числата (раздел Начало, група Число). Клетките, които са форматирани с формата Общ, не притежават точно определен числов формат.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×