Показване на състоянието на синхронизация на бележника и разрешаване на конфликти

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато работите в бележници, които се съхраняват на вашия компютър, Microsoft Office OneNote 2007 непрекъснато и автоматично записва промените, така че не трябва да използвате командата Запиши. Когато обаче вие и други хора едновременно работите в споделен бележник - бележник, който се съхранява на споделено място - записването и управлението на направените от всеки един промени е по-сложно.

За да запише едновременно направени промени в споделен бележник, OneNote периодично синхронизира бележника на компютъра на всеки потребител с файловете на бележника, които се съхраняват в споделеното местоположение. Можете да регулирате настройките, които управляват този процес. За да се гарантира, че споделеният бележник точно заснема бележките на всички, можете също да разрешавате определени конфликти, които може да възникнат.

Какво искате да направите?

Преглед на състоянието на синхронизацията

Промяна на настройките за синхронизация

Разрешаване на конфликти при всяко синхронизиране

Прегледайте всички Разместени секции

Показване на състоянието на синхронизация

При нормални условия, OneNote автоматично синхронизира споделени бележници през постоянни интервали от време. На навигационната лента Бележници OneNote показва икона за състоянието на синхронизацията, за да посочва текущото състояние на синхронизация за всеки споделен бележник.

Изображение на икона OneNote синхронизира промени    Тази икона се показва всеки път, когато OneNote опитва да синхронизирате промените, които сте направили с тези на други потребители, които редактират споделения бележник в същото време. По време на синхронизацията е препоръчително да изключите от мрежата или да изключи вашия компютър. 

изображение на икона OneNote завърши синхронизирането на промените    Тази икона се показва, когато промените, които сте направили в споделения бележник са синхронизирани с бележника файла в споделено местоположение. Когато синхронизацията е успешна, другите потребители могат да виждат най-новата версия на вашите бележки. 

Изображение на икона OneNote може да не е напълно синхронизиране на промени    Тази икона се показва, когато не сте свързани към мястото, където се съхранява споделения бележник, или ако възникнали грешки по време на най-новите опит за синхронизация. За да видите причината за грешка, задръжте показалеца над името на бележника на навигационната лента бележници и изчакайте екранно пояснение, за да се появи. Ако не сте свързани в споделеното местоположение, можете да редактирате вашето локално копие на избрания бележник на компютъра ви. Промени, които правите офлайн автоматично ще се синхронизира следващия път, когато свържете споделено местоположение. 

Забележка : OneNote трябва да е пуснат, за да синхронизира споделени бележници. Ако вашият компютър има връзка със споделеното местоположение в мрежата, но OneNote е затворен, споделеният бележник няма да бъде синхронизиран на вашия компютър.

Показване на грешки в синхронизацията

 1. В менюто Файл изберете Синхронизация и после щракнете върху Състояние на синхронизиране на бележника.

 2. В диалоговия прозорец Синхронизация на споделени бележници щракнете върху раздела Грешки.

Забележка : Ако конкретна секция в споделен бележник не може да бъде правилно синхронизирана, OneNote въпреки това ще синхронизира останалите секции в същия бележник.

Най-горе на страницата

Промяна в настройките за синхронизация

Въпреки че в повечето случаи е най-добре бележниците да се синхронизират автоматично, можете да контролирате кога искате OneNote да синхронизира вашите промени в даден бележник на споделеното му местоположение. Това е полезно, когато искате да сте сигурни, че синхронизацията става бързо (например точно преди да изключите вашия компютър). Можете и временно да прекратите автоматичната синхронизация, ако не искате други потребители на бележника да виждат вашите бележки или допълнения, докато не сте готови да ги направите публични.

Ръчно синхронизиране на споделен бележник

 • В менюто Файл изберете Синхронизиране, след което направете следното:

  • Щракнете върху Синхронизиране сега на всички бележници, за да синхронизирате всички споделени бележници, изброени във вашата навигационна лента Бележници.

  • Щракнете върху Синхронизиране на текущия бележник, за да синхронизирате само бележника, който редактирате в момента.

Изключване на автоматична синхронизация на бележници

Автоматичното синхронизиране на споделени бележници е включено по подразбиране. Ако не искате други да виждат промените, които правите в споделения бележник, докато не приключите редактирането им (например ако все още проверявате факти), можете да дезактивирате автоматичното синхронизиране.

 1. Отворете споделения бележник, за който искате да дезактивирате автоматичното синхронизиране между вашия компютър и споделения файл на бележника.

 2. В менюто Файл изберете Синхронизиране и след това щракнете върху Работа офлайн.

  Важно : Когато работите офлайн, OneNote вече не опитва да синхронизира никакви промени, които правите на вашия компютър, дори и ако излезете от OneNote и го рестартирате по-късно. Никой не може да вижда вашите промени в бележниците, докато не включите обратно функцията на автоматичното синхронизиране на бележници.

Включване на автоматичното синхронизиране на бележници отново

 1. Отворете споделения бележник, за който искате да активирате автоматичното синхронизиране между вашия компютър и споделения файл на бележника.

 2. В менюто Файл изберете Синхронизиране и после щракнете върху Състояние на синхронизиране на бележника.

 3. В диалоговия прозорец Синхронизиране на споделен бележник щракнете върху командата Автоматична синхронизация, след което изберете Затвори.

Най-горе на страницата

Разрешаване на конфликти при синхронизиране

Прекъснати връзки към местоположенията на споделени бележници и мрежови условия могат да наложат собственика на бележника или други потребители ръчно да разрешават конфликти при синхронизиране.

Съобщения за конфликт във версията обикновено се появяват, ако вие и друг потребител се опитвате да промените един и същ абзац от бележките по едно и също време или ако вие правите промени, докато промените на друг потребител се синхронизират. Може също да получите съобщение за грешка, ако вие и някой друг потребител сте променили един и същ абзац, докато и двамата сте работили офлайн.

В такива случаи съобщение за грешка се появява в жълтата информационна лента. Ще видите и икона на страницата, на която е конфликтът.

За управление на конфликт в споделен бележник в OneNote направете следното:

 1. Щракнете върху жълтата информационна лента отгоре на вашата страница, за да се покаже страница, която посочва промените в конфликт (маркирани в червено).

 2. Включете промените в основната страница, ако е необходимо.

 3. Когато свършите с включването на всички промени, изтрийте страницата "Конфликти", като щракнете с десния бутон върху нейния раздел за страница, след което в контекстното меню щракнете върху Изтрий.

Забележка : Не е необходимо да разрешавате конфликтите незабавно. Страниците, които пораждат конкретни конфликти, ще продължат да бъдат синхронизирани, когато вие или друг потребител правите допълнителни промени в споделения бележник. Страниците, които посочват конфликтите, остават в секцията на бележника, докато не решите какво действие да предприемете по разрешаването им. Страниците с конфликти за конкретен споделен бележник са видими на компютъра на всеки потребител, така че всеки, който използва въпросния споделен бележник, може да разреши конфликта.

Най-горе на страницата

Преглед на разместени секции

Разместени секции могат да възникнат, когато OneNote се опитва да синхронизира промени, които са направени в секция на бележник, чийто файл на секция не може да бъде намерен. В такъв случай иконата Разместени секции се появява близо до дъното на навигационната лента Бележници над иконата Всички бележници.

Разместени секции могат да се получат и в следните ситуации:

 • Направили сте промени в секция, която е изтрита в споделеното местоположение от друг потребител.

 • Направили сте промени в секция, която е преместена на друго местоположение от друг потребител. Ако секцията е преместена в друг споделен бележник, който е отворен на вашия компютър, OneNote може да открие повторно файла на секцията и правилно да синхронизира вашите промени в нея на новото местоположение. В този случай иконата Разместени секции изчезва, след като промените се синхронизират.

Разместените секции остават в споделения бележник, докато OneNote не открие новото местоположение на секцията или докато вие, или някой друг потребител не изтрие или не премести разместената секция.

Изтриване на разместена секция

Ако дадена секция в споделен бележник нарочно е изтрита и не ви е нужно повече да синхронизирате или записвате вашите промени, направете следното:

 1. В дъното на навигационната лента Бележници щракнете върху Разместени секции.

 2. В списъка с разместени секции щракнете с десния бутон върху името на секцията, която искате да изтриете, след което щракнете върху командата Изтрий.

  Важно : Когато изтриете разместена секция, то информацията, която се съдържа в нея, се премахва за постоянно. Ако не сте сигурни дали да премахнете окончателно разместена секция, можете да я преместите в друга част от вашия бележник, вместо да я изтривате.

Преместване на разместена секция в друг бележник

Ако дадена секция в споделен бележник не може повече да бъде синхронизирана, но вие искате да запазите информацията, която съдържа, може да преместите несинхронизираната секция в друг бележник. Това я премахва от споделения бележник, като запазва съдържанието й.

 1. Щракнете с десния бутон върху разместената секция, която искате да преместите, след което в контекстното меню щракнете върху Премести.

 2. В диалоговия прозорец Преместване на секция в направете следното:

  • За да преместите текущата секция преди друг раздел на секция, щракнете върху раздела за целевата секция от списъка, след което щракнете върху Премести преди.

  • За да преместите текущата секция след друг раздел за секция, щракнете върху раздела за целевата секция от списъка, след което щракнете върху Премести след.

  • За да преместите текуща секция в група от секции или бележник без никакви съществуващи секции, щракнете върху целевата група от секции в списъка, след което щракнете върху Премести в.

   Съвет : За да създадете нова група от секции, изберете местоположение в списъка, след което щракнете върху Създаване на нова група от секции, преди да преместите текущата секция.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×