Показване на доверие чрез добавяне на цифров подпис

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да покажете, че смятате, че базата данни е безопасна и че нейното съдържание може да бъде надеждно чрез добавяне на цифров подпис към базата данни. Това помага на хората, които използват базата данни, да решат дали да му вярват и нейното съдържание.

Процесът, който използвате за цифрово подписване на база данни, зависи от това дали базата данни използва по-нов файлов формат, като например. ACCDB файл, или по-ранен формат, като например. MDB файл. Същевременно и двата процеса изискват да използвате сертификат за защита.

Можете да използвате сертификат за търговски защита или можете да създадете свой собствен. Тази тема обяснява как да създадете свой собствен сертификат за защита.

В тази статия

Преди да започнете

Опаковане, подписване и разпространяване на база данни на Access

Цифрово подписване на по-стара база данни за версии

Преди да започнете

За да добавите цифров подпис, трябва първо да получите или създадете сертификат за защита. Мислете за защитен сертификат като перото, което използвате за цифрово подписване на неща или восъчен печат, който само вие можете да приложите.

Ако нямате сертификат за защита, можете да създадете такъв, като използвате инструмента SelfCert (включен с Microsoft Office).

Създаване на самоподписан сертификат

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт , посочете всички програми, посочете Microsoft Office, посочете инструменти на Microsoft Office, след което щракнете върху цифров сертификат за VBA проекти.

  -или-

  Отидете до папката, която съдържа вашите файлове от програмата на Microsoft Office.

  Ще трябва да намерите изпълнимия файл, Selfcert. exeи местоположението може да варират в зависимост от различни условия, като например ако използвате 32bit или 64bit операционна система Windows или ако използвате версия на абонамент на Office 365.

  Ако използвате Office 2019 или Office 2016, изпробвайте едно от следните местоположения:

  • C:\Program файлове \ Microsoft Office\Office16

  • C:\Programни файлове (x86) \Microsoft Office\Office16

  Ако използвате Office 365, изпробвайте едно от следните местоположения:

  • C:\Program файлове \ Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Programни файлове (x86) \Microsoft Office\root\Office16

  Ако използвате Office 2013, потърсете папката Office15 от горните опции. Ако използвате Office 2010, потърсете папката Office14. Ако използвате Office 2007, потърсете папката Office12.

  Намерете правилната папка и щракнете двукратно върху Selfcert. exe.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на цифров сертификат.

 2. В полето Име на вашия сертификат въведете име за новия пробен сертификат.

 3. Щракнете два пъти върху OK.

Забележка: Ако не виждате командата Цифров сертификат за VBA проекти или не можете да намерите SelfCert.exe, може да се наложи да инсталирате SelfCert.

Инсталиране на SelfCert.exe

 1. Стартирайте КОМПАКТДИСКА с инсталиращата програма на Microsoft Office или друг инсталационен носител.

 2. В инсталирането щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти и след това щракнете върху Продължи.

  Забележка: Ако работите в среда, в която Microsoft Office е инсталиран на отделни компютри от ИТ администратори, а не чрез компактдиск, изпълнете следните стъпки:

  1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт и след това върху Контролен панел.

  2. Щракнете двуКратно върху Добавяне или премахване на програми.

  3. Изберете своята версия на Microsoft Office и след това щракнете върху промени.

   Инсталирането започва.

  4. Щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти и след това щракнете върху Продължи.

  5. Продължете със следните стъпки.

 3. Разгънете Microsoft Office и възлите на Споделени компоненти на Office чрез щракване върху знаците плюс (+) до тях.

 4. Щракнете върху Цифров сертификат за VBA проекти.

 5. Щракване върху Изпълнение от моя компютър.

 6. Щракнете върху Продължи, за да инсталирате компонента.

Трябва да използвате SelfCert, за да създавате подписи за използване във вашата организация. Ако искате да подпишете цифрово база данни и след това да разпространите тази база данни в търговската мрежа, трябва да получите сертификат за защита на търговската мрежа от търговски сертифициращ орган (CA).

Опаковане, подписване и разпространяване на база данни на Access

Access прави лесно и бързо подписване и разпространение на база данни. Когато създадете .accdb файл или .accde файл, можете да окомплектовате файла, приложите цифров подпис към пакета и след това да разпространите подписания пакет на други потребители. Инструментът "Пакетиране и подписване" поставя базата данни във файл за разполагане на Access (.accdc), подписва файла и след това поставя подписания пакет в местоположение, което вие определите. След това потребителите могат да извлекат базата данни от пакета и да работят директно в базата данни (а не във файла на пакета).

Помнете тези факти, докато напредвате:

 • Окомплектоването на база данни и подписването на пакета е начин да изразите доверие. Когато окомплектовате и подпишете база данни, вашият цифров подпис потвърждава, че базата данни не е била променена, след като сте създали пакета.

 • След като базата данни се извлече от пакета, вече няма връзка между подписания пакет и извлечената база данни.

 • Можете да използвате инструмента за опаковане и подписване само с бази данни, записани в по-нов файлов формат (. ACCDB,. accde,...). Access също така предоставя инструменти за подписване и разпространяване на бази данни, които имат по-стар файлов формат. Трябва да използвате инструмента за цифров подпис, който е подходящ за формата на базата данни, който използвате.

 • Можете да добавяте само една база данни към пакет.

 • Процесът цифрово подписва пакет, който съдържа цялата ви база данни, не само макроси или модули.

 • Процесът компресира файла на пакета, за да се намали времето за изтегляне.

 • Можете да извлечете бази данни от файлове на пакети, които се намират на сървърите, които работят с Windows SharePoint Services 3.0 или по-нова версия.

Стъпките в следващите раздели обясняват как да създадете файл на подписан пакет и как да извлечете и да използват базата данни от файл на подписан пакет.

Създаване на подписан пакет

 1. Отворете базата данни, която искате да окомплектовате и подпишете.

 2. Щракнете върху файл _GT_ Запиши като > иподпишете. 

  Появява се диалоговият прозорец Избор на сертификат.

 3. Изберете цифров сертификат и след това щракнете върху OK.

  Показва се диалоговият прозорец Създаване на подписан пакет на Microsoft Access .

 4. В списъка Запиши в изберете местоположение за вашия пакет на подписана база данни.

 5. Въведете име за подписания пакет в полето Име на файла, а след това щракнете върху Създай.

  Access създава .accdc файла и го поставя в местоположението, което сте избрали.

Извличане и използване на подписан пакет

 1. Щракнете върху файл > Отворете > Browse. Появява се диалоговият прозорец Отваряне

 2. Изберете подписани пакети на Microsoft Access (*. accdc) като тип на файла.

 3. Намерете папката, която съдържа вашия. accdc файл, изберете файла и след това щракнете върху Отвори.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Ако изберете да се доверите на сертификата за защита, който е бил използван за подписване на пакета за разполагане, се появява диалоговият прозорец Извличане на база данни в. Преминете към следващата стъпка.

  • Ако все още не сте избрали да се доверите на сертификата за защита, се показва съобщението по-долу.

   Консултативно съобщение

   Ако се доверявате на базата данни, щракнете върху Отвори. Ако имате доверие на всеки сертификат от този доставчик, щракнете върху Доверявай се на всичко от този издател. Появява се диалоговият прозорец Извличане на база данни в.

   Забележка: Ако използвате самоподписан сертификат, за да подпишете пакет на база данни, и след това щракнете върху Доверявай се на всичко от този издател, когато отворите този пакет, пакети, подписани с помощта на вашите самоподписани сертификати, винаги ще бъдат надеждни.

 5. По желание в Запиши в изберете местоположение за извлечената база данни и след това в полето Име на файла въведете друго име за извлечената база данни.

  Съвет: Ако извлечете базата данни в надеждно местоположение, нейното съдържание ще бъде разрешено автоматично, когато и да я отворите. Ако изберете ненадеждно местоположение, част от съдържанието на базата данни може да бъде забранено по подразбиране.

 6. Щракнете върху OK.

Ако не сте сигурни дали да се доверите на сертификат, статията Как да разпознаем дали един цифров подпис е достоверен предоставя обща информация за проверка на датите и други елементи в сертификат, за да може да се уверите, че е валиден.

Най-горе на страницата

Цифрово подписване на по-стара база данни за версии

Важно: Стъпките в този раздел не се отнасят за бази данни, които използват един от новите файлови формати.

За бази данни с помощта на. MDB или. MDE файлови формати можете да приложите цифров подпис към компонентите в базата данни. Цифровият подпис потвърждава, че всички макроси, модули с код и други изпълними компоненти в базата данни произлизат от подписващия и че никой друг не ги е променял от подписването на базата данни насам.

За да приложите подпис към вашата база данни, първо ви е необходим цифров сертификат. Ако създавате бази данни за търговско разпространение, трябва да получите сертификат от търговски сертифициращ орган (CA). Сертифициращите органи правят проверки, за да се уверят, че лицата, които създават съдържание (например бази данни), са с добра репутация.

Ако искате да използвате база данни за лични или ограничени сценарии за работна група, Access предоставя инструмент за създаване на самоподписан сертификат. Стъпките в следващите раздели обясняват как да инсталирате и използвате инструмент, наречен SelfCert.exe, за да създадете самоподписан сертификат.

Подписване с код на база данни

Забележка: Не забравяйте, че тези стъпки са приложими само когато използвате бази данни, които използват един от по-старите файлови формати на база данни, например. MDB файл. За да подпишете по-нови бази данни, вижте раздела пакет, подписване и разпространяване на база данни на Access.

 1. Отворете базата данни, която искате да подпишете.

 2. В раздела Инструменти за бази данни отидете в групата Макрос и щракнете върху Visual Basic, за да стартирате редактора на Visual Basic.

  Клавишна комбинация  натиснете ALT + F11.

 3. В прозореца за разглеждане на проекта изберете базата данни или Visual Basic for Applications (VBA) проект, който искате да подпишете.

 4. В менюто Инструменти щракнете върху Цифров подпис.

  Появява се диалоговият прозорец Цифров подпис.

 5. Щракнете върху Избор, за да изберете вашия сертификат за теста.

  Появява се диалоговият прозорец Избор на сертификат.

 6. Изберете сертификата, който искате да приложите.

  Ако сте изпълнили стъпките в предишния раздел, изберете сертификат, който сте създали с помощта на SelfCert.

 7. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец избор на сертификат , след което щракнете върху OK отново, за да затворите диалоговия прозорец цифров подпис .

Съвети за подписване на по-ранна версия бази данни

 • Ако искате да не позволите на потребителите на вашето решение случайно да променят VBA проекта и да направят вашия подпис невалиден, заключете VBA проекта, преди да го подпишете.

  Забележка: Заключването на проекта на VBA не пречи на друг потребител да смени цифровия подпис с друг подпис. Корпоративните администратори могат повторно да подпишат шаблони и добавки, така че да контролират какво точно потребителите могат да изпълняват на компютрите си.

 • Когато подписвате VBA проект, помислете за осигуряване на клеймо, така че другите да могат да проверят вашия подпис, дори след като е изтекъл сертификатът, използван за подписа.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×