Показване на динамичен изглед на съдържание в страница чрез добавяне на уеб частта за заявка на съдържание

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да създадете динамични изгледи на вашето съдържание с помощта на уеб частта на заявка за съдържание. Можете да персонализирате заявката, която определя какво съдържание се показва и да персонализирате настройките на изгледа, които определят как се представя това съдържание на страницата.

В тази статия

Какво е уеб частта на заявка за съдържание?

Съставяне на заявка

Персонализиране на презентацията на данни

Какво е уеб частта на заявка за съдържание?

Уеб частта на заявка за съдържание показва динамичен набор от елементи, въз основа на заявка, която създавате с помощта на уеб браузър. Можете да използвате заявката да укажете кои елементи се показват, и можете да зададете опции за представяне, за да определите как тези елементи се показват на завършената страница.

Елементите, които се показват в уеб частта на заявка за съдържание, винаги отразяват най-актуалния набор от елементи, които са извлечени от заявката, която потребителят на страницата има разрешение да вижда. Заявката се изпълнява всеки път, когато се разглежда страницата, която съдържа уеб частта на заявка за съдържание. Ако се добавя ново съдържание и отговаря на критериите на заявката, то се показва автоматично от уеб компонента на заявка за съдържание.

Забележка: Може да има закъснение от няколко минути между времето, което се добавя ново съдържание и кога да се покаже от уеб компонента на заявка за съдържание.

След като добавите уеб частта на заявка за съдържание към страница, можете да редактирате уеб частта, за да промените кои елементи той показва и как ги показва. За да редактирате уеб частта на заявка за съдържание, посочете уеб частта, щракнете върху стрелката за надолу в горния десен ъгъл на уеб частта и след това щракнете върху Редактиране на уеб част. Екранът с инструменти се отваря и показва настройките на уеб частта на заявка за съдържание.

Има пет категории настройки:

 • Заявка   Използвайте тези настройки, за да съставите заявката.

 • Презентация   Използвайте тези настройки, за да персонализирате презентацията на елементите, които са извлечени от заявката.

 • Облик   Използвайте тези настройки за промяна на облика на уеб частта за себе си. Можете да промените заглавието, височината, ширината и chrome (дизайн и навигация елементите, които рамката на уеб част) на уеб частта, като промените тези настройки.

 • Оформление   Използвайте тези настройки, за да настроите оформлението на уеб частта. Можете да промените дали уеб частта се вижда, независимо дали е посока на текста (отляво надясно, отдясно наляво или нито една), коя зона на уеб частта се показва в (най-горе, лявата колона или дясната колона) и индекса на зоната на уеб частта.

 • Разширени   Използвайте тези настройки, за да настроите разнообразни по-разширени опции за уеб частта.

Най-горе на страницата

Съставяне на заявка

Можете да укажете кое съдържание обработва заявката, като използвате следните настройки на заявка .

Източник Тази настройка определя обхвата на вашата заявка. Тази настройка е задължителна. Има три опции:

 • Показване на елементи от всички сайтове в тази колекция от сайтове   Изберете тази опция, за да подадете заявка цялата колекция от сайтове. Това е настройката по подразбиране.

 • Показване на елементи от следния сайт и всички подсайтове   Изберете тази опция, за да ограничите заявката до определен сайт в колекцията от сайтове. Можете да въведете адреса за сайта, но ние препоръчваме да използвате бутона Преглед , за да изберете сайт. Когато щракнете върху Преглед, Изберете сайта уеб частта за диалоговия прозорец отваря и показва дървовиден изглед на колекцията от сайтове. Щракнете върху сайта, който искате да отправите заявка и след това щракнете върху OK.

 • Показване на елементи от списъка по-долу:  Изберете тази опция, за да ограничите заявката до определен списък или библиотека в колекцията от сайтове. Можете да въведете адреса за списъка, но ние препоръчваме да използвате бутона Преглед , за да изберете списък или библиотека. Когато щракнете върху Преглед, диалоговия прозорец избор на списък или библиотека на уеб частта се отваря и показва дървовиден изглед на колекцията от сайтове. Ако списъкът или библиотеката, която искате да подадете заявка се намира в даден сайт, щракнете върху знака плюс (+) до името на сайта. Когато видите списъка или библиотеката, които искате да отправите заявка, щракнете върху него и след това щракнете върху OK.

Тип списък   Тази настройка е задължителна. Можете да изберете всякакъв тип списък, който е във вашата колекция от сайтове. Типът на списъка, който сте избрали, определя кои от списъците или библиотеките, които са в обхвата на заявката се обработват от заявката.

Тип съдържание   Има две настройки за тип съдържание: Група на тип на съдържание и Тип съдържание. Тези настройки са задължителни. Можете да използвате тези настройки, за да ограничите заявката до елементи от определени типове съдържание, които са дефинирани за вашата колекция от сайтове.

Насочване към аудитория   Тази настройка е по желание. Ако изберете Насочване към аудитория, заявката филтрира съдържанието, което обработва, за да се показва само съдържание, което е предназначено за аудиторията, към която принадлежи потребителят на страницата. Аудиториите са дефинирани системните и не може да бъде променен с помощта на уеб частта на заявка за съдържание. Тази настройка определя само дали уеб частта спазва насочване към аудитория.
Когато изберете Насочване към аудитория, става налична втора настройка: включи и елементите, които не са насочени. Когато изберете тази настройка, всяко съдържание, което не е изрично насочена към аудитория извлечени от заявката, независимо кой разглежда страницата. Ако изберете Насочване към аудитория , но не избирайте тази настройка, съдържанието, което не е изрично насочена към аудитория не се обработва от заявката.

Допълнителни филтри Тази настройка е по желание. Можете да използвате тази настройка, за да ограничите допълнително съдържанието, което заявката извлича. Изберете поле на филтър, оператор за сравнение и въведете вашите критерии. Например можете да използвате полето за филтър автор, оператор за сравнение Е равно наи критерия Теодор Тодоров, за да ограничите резултатите от заявката до елементи, които са били създадени от Теодор Тодоров. Опции за филтри се различават в зависимост от полето за филтър, който сте избрали. Например ако изберете полето създаден от, са представени с допълнителни опции:

 • [Аз] показване на съдържание, създадено от вас.

 • Тип или Намерете човека, така че уеб частта на ще се показва съдържание, създадено от тях.

 • Стойност по избор или заявка Може да въведете тези маркери и като стойности на филтър:

  • PageFieldValue: име на поле – можете да използвате тази настройка, за да филтрирате съдържанието динамично въз основа на указаното поле на текущата страница.

  • PageQueryString: име на параметъра на низа на заявката – можете да използвате тази настройка, за да филтрирате съдържанието динамично въз основа на стойността на свойството на низ за заявка, зададени в текущата страница URL.

   Забележка: Ако стойността на полето на страницата или стойност на параметър на низа на заявката е празна, филтъра няма да бъдат включени в заявката.

Можете да зададете до три филтъра, като използвате настройката Допълнителни филтри . Ако използвате повече от един филтър, трябва да зададете как се прилагат заедно филтрите с помощта на и и или опции, който предхожда второ и трето филтъра.

Забележка: Опциите под Допълнителни филтри могат да се различават в зависимост на източника на избран.

Най-горе на страницата

Персонализиране на презентацията на данни

Можете да персонализирате представянето на съдържанието, което заявката извлича, като използвате следните настройки за презентация . Всички тези настройки са задължителни.

Групиране и сортиране   Използвайте тези настройки, за да подредите елементите, които са извлечени от заявката.

 • Групирай елементите по   Изберете полето, за да използвате, за да разделите елементите по групи. Например ако искате да групирате елементите, въз основа на кой е авторът им, изберете автор.

 • Когато изберете поле за групиране, можете да укажете дали елементите са подредени във възходящ или низходящ ред с помощта на опциите за Показване на групи във възходящ ред и Показване на групи в низходящ ред .

 • Брой колони   Задайте броя на колоните, които искате да използвате, за да подредите елементите. Елементи могат да бъдат подредени в до пет колони.

 • Сортиране по   Изберете полето, за да използвате, за да сортирате елементите. Ако сте задали, че елементите са групирани, елементите се сортират в рамките на групите.

 • Когато изберете поле, за да сортирате, можете да укажете дали елементите са подредени във възходящ или низходящ ред с помощта на опциите за Показване на елементи във възходящ ред и Показване на елементи в низходящ ред .

 • Ограничение за броя на елементи за показване   Можете да ограничите броя на елементите, които се показват като зададете тази опция. Ако не зададете ограничение, се показват всички елементи, които са извлечени от заявката. Ако има голям брой елементи, страницата се разширява, за да ги побере.

Стилове   Използвайте тези настройки, за да приложите визуални стилове към групи и елементи.

 • Стил на група   Изберете стил, за да приложите към заглавката на групата. Например ако групирате по автор, всяка група елементи се ръководи от името на автора и името на автора се появява в стила, който сте задали с помощта на тази настройка.

 • Стил на елемент   Изберете стил, за да приложите към елементи

Полета за показване В зависимост от обхвата на вашата заявка можете да изберете един или повече сайт или списък колони, чиито стойности, които искате да покажете в полетата за показване за този стил. За да зададете колона от определена група, въведете името на групата в квадратни скоби след името на колоната, например колона [група]. Не забравяйте да отделяте всяка колона, въведете с точка и запетая.

Ако първата колона, която зададете има празна стойност, уеб частта ще покаже стойността на следващата колона.

Информационен канал   Можете да изберете да има вашето съдържание от уеб част за заявка служи като RSS канал. Това ви дава страницата зрителите възможност да се абонирате за резултатите от заявката на уеб частта, така че да получават новите елементи, когато те се появяват, без да се налага да отново на страницата. Използвайте тези настройки, за да зададете заглавие и описание за RSS канала.

 • Заглавие на подаване   Въведете име, което искате да използвате за RSS канала. Това име помага на абонатите да идентифицират информационния канал в техните RSS четец.

 • Описание на подаване   Въведете описание, което искате да използвате за RSS канала. Това описание помага на абонатите да идентифицират информационния канал в техните RSS четец.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×