Поддържани функции във формата OpenDocument за презентации (.odp)

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Таблицата по-долу показва кои функции на PowerPoint се поддържат изцяло, частично или не се поддържат въобще във формата OpenDocument за презентации (.odp).

 • Поддържа се     Както форматът на PowerPoint, така и форматът OpenDocument за презентации поддържат тази функция. Съдържанието, форматирането и използваемостта няма да бъдат загубени.

 • Поддържа се частично     Както форматът на PowerPoint, така и форматът OpenDocument за презентации поддържат тази функция, но форматирането и използваемостта може да бъдат засегнати. Не се губят текст или данни, но форматирането и начинът на работа с текст или графики може да са различни.

 • Не се поддържа    Тази функция не се поддържа във формата OpenDocument. Ако планирате да запишете своята презентация във формат OpenDocument, не използвайте тези функции.

Област

Подобласт

Ниво на поддръжка

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010

PowerPoint 2013

PowerPoint 2016

Анимации

Анимации за

вход/изход

Поддържа се частично

Анимациите, които не се поддържат от формата ODF, се променят на анимации за появяване и изчезване.

Поддържа се частично

Анимациите, които не се поддържат от формата ODF, се променят на анимации за появяване и изчезване.

Анимации

Цветови анимации

Не се поддържа

Не се поддържа

Анимации

Анимации с мащабиране

Не се поддържа

Не се поддържа

Анимациите за взривяване, електрическа крушка, разрастване и свиване и вертикална височина не се поддържат.

Анимации

Забавяне на анимация

Поддържа се

Поддържа се

Анимации

Времена на анимации

Поддържа се

Поддържа се

Анимации

Текстови анимации

Поддържа се

Поддържа се

Анимации

Задействани анимации

Поддържа се

Поддържа се

Анимации

Звуци в

анимации

Не се поддържа

Не се поддържа

Анимации

Мултимедийни анимации

Поддържа се

Поддържа се

Анимации

SmartArt

Не се поддържа

Не се поддържа

Анимации

Части на диаграма

Поддържа се частично

Анимациите на части от диаграма се конвертират в анимация на цялата диаграма.

Поддържа се частично

Анимациите на части от диаграма се конвертират в анимация на цялата диаграма.

Анимации

Анимации на

OLE действие

Не се поддържа

Не се поддържа

Анимации

Анимации на образец/оформление

Не се поддържа

Не се поддържа

Преходи

Преходи

Поддържа се частично

Следните преходи не се поддържат: "Щори", "Изрязване", "Обелване", "Гребен" и "Важна новина".

Поддържа се частично

Следните преходи не се поддържат: "Щори", "Изрязване", "Обелване", "Гребен" и "Важна новина".

Преходи

Звуци при преход

Не се поддържа

Не се поддържа

Мултимедия в съдържание (филми/звуци)

Изрязване и поставяне на показалци

Поддържа се частично

Поддържа се частично

Съдържание

Вграждане на WAV файлове

Поддържа се

Поддържа се

Съдържание

OLE

Поддържа се

Поддържа се

Съдържание

ActiveX контроли

Не се поддържа

Не се поддържа

Съдържание

Таблици

Поддържа се частично

Когато запишете презентация, съдържаща таблици, в .odp формата, таблиците стават изображения и не могат да бъдат редактирани повече.

Поддържа се частично

Когато запишете презентация, съдържаща таблици, в .odp формата, таблиците стават изображения и не могат да бъдат редактирани повече.

Съдържание

Долни/горни колонтитули

Поддържа се частично

Когато запишете файл с полета за горни или долни колонтитули, вкл. полета за дата/час или номер на страница, в .odp формат, горните и долните колонтитул стават текстови полета.

Поддържа се частично

Когато запишете файл с горни или долни колонтитули в .odp формата, горните и долните колонтитули стават текстови полета.

Съдържание

Полета за дата

Поддържа се частично

Включени са всички типове данни, но може да бъдат конвертирани в типа по подразбиране от други приложения на формата ODF.

Поддържа се частично

Включени са всички типове данни, но може да бъдат конвертирани в типа по подразбиране от други приложения на формата ODF.

Съдържание

Скриване на фигура

Поддържа се

Поддържа се

Съдържание

Скриване на слайд

Поддържа се

Поддържа се

Макроси, програмируемост

Макроси, ОМ, програмируемост

Не се поддържа

Не се поддържа

Настройки на презентация

Размер на страница

Поддържа се частично

Въпреки че размерът на страниците се записва заедно с презентацията, настройките в "Размер на страница" в диалоговия прозорец "Настройка на страниците" не са точни. Диалоговият прозорец се опитва да покаже размера на страница по подразбиране.

Поддържа се частично

Въпреки че размерът на страниците се записва заедно с презентацията, настройките в "Размер на страница" в диалоговия прозорец "Настройка на страниците" не са точни. Диалоговият прозорец се опитва да покаже размера на страница по подразбиране.

Настройки на презентация

Шоута по избор

Поддържа се

Поддържа се

Настройки на презентация

Дикторски текст, времена

Поддържа се

Поддържа се

Настройки на презентация

Настройки на показване

Поддържа се частично

Поддържа се частично

Настройки на презентация

Настройки за печат

Не се поддържа

Не се поддържа

Настройки на презентация

Настройки на изгледи       

Не се поддържа

Не се поддържа

Сътрудничество

Коментари

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Диаграми

Поддържа се частично

Поддържа се частично

Проектиране на презентация

Образци

Поддържа се частично

Информацията за темата се губи и се поставя в образци/оформления. Шрифтовете, цветовете и ефектите в новите фигури вече не се наследяват.

Когато отворите презентацията след записване в .odp формат, се използва темата по подразбиране, но би трябвало да няма промени в презентацията. Обаче това кара всички бъдещи редактирания да се извършват сякаш е приложена темата по подразбиране.

Поддържа се частично

Информацията за темата се губи и се поставя в образци/оформления. Шрифтовете, цветовете и ефектите в новите фигури вече не се наследяват.

Когато отворите презентацията след записване в .odp формат, се използва темата по подразбиране, но би трябвало да няма промени в презентацията. Обаче това кара всички бъдещи редактирания да се извършват сякаш е приложена темата по подразбиране.

Проектиране на презентация

Оформления

Поддържа се частично

Оформленията се обработват подобно на образците при отваряне в други приложения на формата ODF. В PowerPoint 2007 SP2 оформленията наследяват свойствата на фона и контейнерите от образеца на слайд. Информацията за темата се загубва и бъдещите редакции се извършват, сякаш е приложена темата по подразбиране.

Поддържа се частично

Оформленията се обработват подобно на образците при отваряне в други приложения на формата ODF.

Проектиране на презентация

Контейнери

Поддържа се частично

Информацията за темата се губи от контейнерите.

Поддържа се частично

Информацията за темата се губи от контейнерите.

Проектиране на презентация

Забележки

Поддържа се

Поддържа се

Проектиране на презентация

Образци за бележки

Поддържа се

Поддържа се

Проектиране на презентация

Образци за изложение

Поддържа се

Поддържа се

Шифроване

Шифроване

Не се поддържа

Не се поддържа

Защита

Защита

Не се поддържа

Не се поддържа

Текст

Форматиране на международен текст

Поддържа се частично

Неподдържаните функции са:

 • Кинсоку

 • Вертикално завъртане на текст (270, натрупан)

 • Нови редове за източноазиатски

 • Кумимоджи

 • Някои международни системи за номерация се назначават като водещи символи или западна номерация

 • Разпределено подравняване

Поддържа се частично

Неподдържаните функции са:

 • Кинсоку

 • Вертикално завъртане на текст (270, натрупан)

 • Нови редове за източноазиатски

 • Кумимоджи

 • Някои международни системи за номерация се назначават като водещи символи или западна номерация

 • Разпределено подравняване

Текст

Подравняване

Поддържа се частично

Разпределеното подравняване не се поддържа.

Може да се забележат някои визуални разлики в подравняването, фиксирането с котви или обтичането на текста в други приложения на форматите ODF.

Поддържа се частично

Разпределеното подравняване не се поддържа.

Може да се забележат някои визуални разлики в подравняването, фиксирането с котви или обтичането на текста в други приложения на форматите ODF.

Текст

Колони

Не се поддържа

Не се поддържа

Текст

Завъртане на текст

Поддържа се частично

Завъртането на 270 градуса и наслагването на текст не се поддържат.

Поддържа се частично

Завъртането на 270 градуса и наслагването на текст не се поддържат.

Текст

Хипервръзки

Поддържа се частично

Обикновените хипервръзки се поддържат, но хипервръзките при задържане на мишката над тях не се поддържат.

Поддържа се частично

Обикновените хипервръзки се поддържат, но хипервръзките при задържане на мишката над тях не се поддържат.

Текст

Списъци

Поддържа се

Другите приложения на формата ODF може да променят номерирането/водещите символи или да не ги поддържат изобщо.

Поддържа се

Другите приложения на формата ODF може да променят номерирането/водещите символи или да не ги поддържат изобщо.

Текст

Основно форматиране

Поддържа се

Курсив, получер, подчертаване и задраскване се поддържат в приложенията на форматите ODF.

Поддържат се различни шрифтове или размери.

Поддържа се

Курсив, получер, подчертаване и задраскване се поддържат в приложенията на форматите ODF.

Поддържат се различни шрифтове или размери.

Текст

Разширени ефекти на форматиране/графики

Поддържа се частично

Неподдържаните функции са:

 • Текст, запълнен с картина, преливане, шарка или незапълнен текст.

 • Някои от външните ефекти със сянка върху текста.

 • Текст с картина, преливане, шарка или незапълнени контури.

 • Текстът не може да има контури, различни от цвета на запълване.

Поддържа се частично

Неподдържаните функции са:

 • Текст, запълнен с картина, преливане, шарка или незапълнен текст.

 • Някои от външните ефекти със сянка върху текста.

 • Текст с картина, преливане, шарка или незапълнени контури.

 • Текстът не може да има контури, различни от цвета на запълване.

Текст

Автопобиране

Не се поддържа

Не се поддържа

Текст

Препълване

Поддържа се

Препълването може да се вижда различно в различните приложения на форматите ODF.

Поддържа се

Препълването може да се вижда различно в различните приложения на форматите ODF.

Графични елементи

Таблицата по-долу показва кои графични функции на PowerPoint се поддържат изцяло, частично или изобщо не се поддържат във формата OpenDocument (.odp).

Основни фигури

Ниво на поддръжка

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010, PowerPoint 2013,

PowerPoint 2016

Фигури

Поддържа се

Поддържа се

Текстови полета

Поддържа се

Обектите в текстови полета се пропускат, когато отворите файл във формат OpenDocument.

Поддържа се

Обектите в текстови полета се пропускат, когато отворите файл във формат OpenDocument.

Вмъкване на картина

Поддържа се частично

ODF не поддържа опциите за WordArt. Текстът и основният цвят на текста се запазват, но ефектите на WordArt и форматирането се губят.

Поддържа се частично

ODF не поддържа опциите за WordArt. Текстът и основният цвят на текста се запазват, но ефектите на WordArt и форматирането се губят.

Опции за 3D фигури

Не се поддържа

Не се поддържа

Картини

Поддържа се

Поддържат се с изключение на опциите за вмъкване и свързване, които не се поддържат от ODF.

Поддържа се

Поддържат се с изключение на опциите за вмъкване и свързване, които не се поддържат от ODF.

SmartArt диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група фигури.

Поддържа се

Конвертират се в група фигури.

ActiveX контроли

Не се поддържа

Не се поддържа

Обекти в диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група, съдържаща диаграмата и обектите.

Поддържа се

Конвертират се в група, съдържаща диаграмата и обектите.

Ръкописна анотация

Поддържа се

Ръкописната анотация се конвертира във фигура със свободна форма.

Поддържа се

Ръкописната анотация се конвертира в изображение на разширен метафайл (EMF).

Група обекти

Поддържа се

Поддържа се

Видимост на обектите

Поддържа се

Поддържа се

Граници на обекти

Поддържа се

Не всички стилове на граници се поддържат. Неподдържаните стилове се записват като стила на граница по подразбиране (черна плътна линия).

Поддържа се

Не всички стилове на граници се поддържат. Неподдържаните стилове се записват като стила на граница по подразбиране (черна плътна линия).

Запълвания на обекти

Поддържа се

Поддържат се с изключение на запълването на фона на слайд.

Запълванията с преливане с повече от две стъпки изгубват всички стъпки след първите две.

Поддържа се

Поддържат се с изключение на запълването на фона на слайд.

Запълванията с преливане с повече от две стъпки изгубват всички стъпки след първите две.

Форматиране на линии

Поддържа се

Не всички стилове на линии и краища на линии се поддържат във формата ODF. Стиловете, които не се поддържат, се записват съответно като черната плътна линия по подразбиране или като край тип отворена стрелка.

Поддържа се

Не всички стилове на линии и краища на линии се поддържат във формата ODF. Стиловете, които не се поддържат, се записват съответно като черната плътна линия по подразбиране или като край тип отворена стрелка.

Изрязване на картина

Поддържа се

Изрязването на картина с фигура не се поддържа.

Поддържа се

Изрязването на картина с фигура не се поддържа.

Преоцветяване на картина

Поддържа се частично

Някои видове преоцветяване на картина имат еквивалент във формата ODF, например черно-бяло. Другите видове преоцветяване нямат еквивалент и се изравняват. Картината изглежда по същия начин, но преоцветяването вече не може да бъде променяно.

Поддържа се частично

Някои видове преоцветяване на картина имат еквивалент във формата ODF, например черно-бяло. Другите видове преоцветяване нямат еквивалент и се изравняват. Картината изглежда по същия начин, но преоцветяването вече не може да бъде променяно.

Опции за триизмерни картини

Не се поддържа

Не се поддържа

Стилове на картина

Поддържа се частично

Границите се поддържат частично, но може да не изглеждат по същия начин.

Поддържа се частично

Границите се поддържат частично, но може да не изглеждат по същия начин.

Теми

Не се поддържа

Не се поддържа

Хипервръзка върху фигура

Не се поддържа

Не се поддържа

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×