Поддържани в Excel файлови формати

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да запишете файл на Microsoft Office Excel 2007 в друг файлов формат, като щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши като. Наличните файлови формати в полето Запиши като са различни, в зависимост от типа на активния лист (работен лист, лист с диаграма или друг тип).

Можете да отворите файл, създаден в друг файлов формат (в по-ранна версия на Microsoft Office Excel или в друга програма), като щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Отваряне. Ще бъдете подканени да го запишете във формат на Office Excel 2007, освен ако отваряте работна книга, която е споделена. За файлове, които са създадени в по-ранна версия на Excel, имате опция за запазване на първоначалния формат.

Забележка : Всеки път, когато записвате файл в друг файлов формат, някои от неговите форматирания, данни и функции могат да се загубят. За повече информация вж. Форматиране и функции, които не се предават при преобразуванията на файловия формат на Excel.

В тази статия

Формати на Excel

Текстови формати

Други формати

Формати за клипборда

Файлови формати, които не се поддържат в Excel 2007

Формати на Excel

Формат

Разширение

Описание

Работна книга на Excel

.xlsx

Подразбиращият се XML базиран файлов формат на Office Excel 2007. Не може да съхранява код на макроси на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) или листове с макроси на Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Работна книга на Excel (код)

.xlsm

XML базираният файлов формат на Office Excel 2007 с разрешени макроси. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Двоична работна книга на Excel

.xlsb

Двоичният файлов формат на Office Excel 2007 (BIFF12).

Шаблон

.xltx

Файловият формат по подразбиране на Office Excel 2007 за шаблони на Excel. Не може да съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Шаблон (код)

.xltm

Файловият формат на Office Excel 2007 за шаблони на Excel с разрешени макроси. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Работна книга на Excel 97 – Excel 2003

.xls

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8).

Шаблон на Excel 97– Excel 2003

.xlt

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8) за шаблони на Excel.

Работна книга на Microsoft Excel 5.0/95

.xls

Двоичният файлов формат на Excel 5.0/95 (BIFF5).

XML електронна таблица 2003

.xml

Файлов формат на XML електронна таблица 2003 (XMLSS).

XML данни

.xml

Формат на XML данни.

Добавка на Excel

.xlam

XML базираната добавка на Office Excel 2007 с разрешени макроси, добавъчна програма, която е предназначена да изпълнява допълнителен код. Поддържа използването на VBA проекти и листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Добавка за Excel 97-2003

.xla

Добавката за Excel 97-2003 е добавъчна програма, която е предназначена за изпълняване на допълнителен код. Поддържа използването на VBA проекти.

Работна книга на Excel 4.0

.xlw

Файловият формат на Excel 4.0, който записва само работни листове, листове с диаграми и листове с макроси. В Office Excel 2007 можете да отворите работна книга в този файлов формат, но не можете да запишете файл на Excel в този файлов формат.

Най-горе на страницата

Текстови формати

Формат

Разширение

Описание

Форматиран текст (разделен с интервали)

.prn

Разделен с интервали формат на Lotus. Записва само активния лист

Текст (разделен с табулатори)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори, за използване в друга Microsoft Windows операционна система, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Текст (Macintosh)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система Macintosh, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Текст (MS-DOS)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система MS-DOS, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Unicode текст

.txt

Записва работна книга като Unicode текст – стандарт за кодиране на символи, който е разработен от консорциума Unicode.

CSV (с разделители запетаи)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в друга Windows операционна система, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

CSV (Macintosh)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи за използване в операционната система на Macintosh, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

CSV (MS-DOS)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в операционната система MS-DOS, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

DIF

.dif

Формат за обмен на данни. Записва само активния лист.

SYLK

.slk

Формат за символна връзка. Записва само активния лист.

Забележка : Ако запишете работна книга в текстов формат, цялото форматиране се загубва.

Най-горе на страницата

Други формати

Формат

Разширение

Описание

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III и IV. Можете да отваряте тези файлови формати в Excel, но не можете да записвате файл на Excel в dBase формат.

Електронна таблица във формат OpenDocument

.ods

Електронна таблица в OpenDocument формат. Можете да запишете файлове на Excel 2007, така че да могат да бъдат отваряни в приложения за електронни таблици, които използват формата OpenDocument за електронни таблици, като Google Docs и OpenOffice.org Calc. Освен това можете да отваряте електронни таблици в .ods формат в Excel 2007. Възможно е загубване на форматирането при записване и отваряне на .ods файлове.

Най-горе на страницата

Формати за клипборда

Можете да поставяте данни от клипборда на Microsoft Office в Excel с помощта на командата Постави или Специално поставяне (раздел Начало, група Клипборд, бутон Постави), ако данните в клипборда на Office са в един от следните формати.

Формат

Разширение

Идентификатори за тип в клипборда

Картина

.wmf или .emf

Картини във формат Windows метафайл (WMF) или във формат Windows разширен метафайл (EMF).

Забележка : Ако копирате картина с формат на Windows метафайл от друга програма, Excel поставя картината като разширен метафайл.

Растерна графика

.bmp

Картини, съхранени във формат на растерно изображение (BMP).

Файлови формати на Microsoft Excel

.xls

Двоични файлови формати за Excel версии 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) и Office Excel 2007 (BIFF12).

SYLK

.slk

Формат за символна връзка.

DIF

.dif

Формат за обмен на данни.

Текст (разделен с табулатори)

.txt

Текстов формат с разделители табулатори.

CSV (с разделители запетаи)

.csv

Формат за стойности с разделители запетаи

Форматиран текст (разделен с интервали)

.rtf

RTF формат (RTF). Само от Excel.

Вграден обект

.gif, .jpg, .doc, .xls, или .bmp

Обекти на Microsoft Excel, обекти от правилно регистрирани програми, поддържащи OLE 2.0 (OwnerLink) и картинен, или други формати за презентация.

Свързан обект

.gif, .jpg, .doc, .xls, или .bmp

OwnerLink, ObjectLink, връзка, картинен или друг формат

Рисуван обект на Office

.emf

Формат на Office за рисуван обект или картина (формат на разширен Windows метафайл, EMF).

Текст

.txt

Показване на текст, OEM текст.

HTML

.htm

Език HTML.

Забележка : Когато копирате текст от друга програма, Excel поставя текста в HTML формат, независимо от формата на първоначалния текст.

Най-горе на страницата

Файлови формати, които не се поддържат в Excel 2007

Следните файлови формати вече не се поддържат в Office Excel 2007. Не можете да отваряте или записвате файлове в тези файлови формати.

Формат

Разширение

Идентификатори на типа на клипборда

Диаграма на Excel

.xlc

Файлови формати на Excel 2.0, 3.0 и 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Файлови формати на Lotus 1-2-3 (всички версии)

Microsoft Works

.wks

Файлов формат на Microsoft Works (всички версии)

DBF 2

.dbf

Файлов формат на DBASE II

WQ1

.wq1

Файлов формат на Quattro Pro за MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 и 7.0 за Windows

Съвети за файловите формати, които не се поддържат от Excel

Ако файлов формат, който искате да използвате, не се поддържа в Excel, можете да опитате следното:

  • Потърсете в Интернет фирма, която прави конвертори на файлови формати за файлови формати, които не се поддържат в Excel.

  • Запишете във файлов формат, който се поддържа от друга програма. Например може да поискате да импортирате ваша електронна таблица в друга програма, която не поддържа файловия формат на Excel. Но другата програма може да е в състояние да импортира друг поддържан файлов формат, като например XML електронна таблица или формат на текстов файл. В този случай можете да запишете вашата работна книга във формат на XML електронна таблица, а след това да импортирате XML файла от другата програма.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×