Подаване на данни на формуляр в имейл съобщение

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да добавите вторична връзка към данни на подаване във вашия шаблон на формуляр, която позволява на потребителите да изпращат своите данни от формуляра в имейл съобщение. Можете да използвате статични стойности, стойности, базирани на данни във формуляра или формула, за да укажете имейл адресите, към които се изпраща формулярът, реда с темата на имейл съобщението и името на формуляра. Можете да укажете също дали искате формулярът да се появява в тялото на имейл съобщението, или като прикачен файл в съобщението.

Ако конфигурирате вашия шаблон на формуляр да включва формуляра като прикачен файл в имейл съобщението, можете също да прикачите шаблона на формуляра в имейл съобщението. Включвайки формуляра и шаблона на формуляра като прикачени файлове в имейл съобщението, можете да осигурите, че получателите на имейл съобщението ще могат да отворят формуляра в Microsoft Office InfoPath, дори да нямат шаблона на формуляр, кеширан на своите компютри. За да могат получателите да отворят прикачените файлове, те трябва да имат InfoPath, инсталиран на своите компютри.

Когато потребителите подават своите данни от формуляра в имейл съобщение, InfoPath създава имейл съобщение с данните от формуляра и изпраща съобщението до имейл получателите, които сте указали, когато сте създали връзката за данни. Ако хората, които получават попълнените формуляри, използват Microsoft Office Outlook 2007, те могат да добавят папка в тяхната папка "Входящи", която да съдържа всички формуляри на InfoPath, които те получават, и да конфигурират тази папка да показва данните във формулярите в колони в Outlook.

След като добавите връзката за данни на подаване, конфигурирате вашия шаблон на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни от формуляр. В резултат, когато потребителите отворят формуляра, InfoPath автоматично добавя бутон Подаване в лентата с инструменти Стандартни и команда Подаване в менюто Файл. Можете също да персонализирате и опциите на подаване за вашия шаблон на формуляр по следните начини:

 • Променете текста, който се появява върху бутона Подаване в лентата с инструменти Стандартни и командата Подаване в менюто Файл.

 • Променете клавишната комбинация за бутона Подаване в лентата с инструменти Стандартни и командата Подаване в менюто Файл.

 • Създайте персонализирани съобщения, които да показвате на вашите потребители, когато подават своите формуляри.

 • Задайте дали след като потребителят подаде формуляра, той да остане отворен, да се затвори или да се отвори друг празен формуляр.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка към данни на подаване

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

 2. В диалоговия прозорец Опции за подаване отметнете квадратчето Позволявай на потребителите да подават този формуляр .

 3. Щракнете върху Изпращане на данните от формуляра на единствено местоназначение и след това в списъка щракнете върху Имейл.

 4. Щракнете върху Добавяне.

 5. В съветника за връзка към данни в подходящите полета въведете имейл адресите на получателите, темата, която искате да се появява в имейл съобщението, и въвеждащия текст, който искате, и след това щракнете върху Напред.

  Съвет : Можете също да укажете поле или да използвате формула, за да създадете стойността за всяко поле, освен за полето Въведение.

  Как?

  1. Щракнете върху Вмъкване на формула изображение на бутон .

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на формула направете едно от следните неща:

   • За да използвате поле във формулата, щракнете върху Вмъкване на поле или група, щракнете върху полето, което искате да използвате, в диалоговия прозорец Избор на поле или група и след това изберете ОК.

   • За да използвате функция във формулата, щракнете върху Вмъкване на функция, изберете функцията, която искате да използвате, в диалоговия прозорец Вмъкване на функция и след това щракнете върху OK.

    Съвет : Ако функцията изисква параметри, изберете функцията в диалоговия прозорец Вмъкване на функция, щракнете върху OK и след това в полето Формула в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете двукратно върху функцията, която сте добавили, и изберете поле или група. Връзки към повече информация за функциите можете да намерите в раздела Вж. още.

   • За да вмъкнете стойност или математически оператор във формулата, въведете стойността или символа за математическата операция в полето Формула.

  Операция

  Символ

  Събиране

  +

  Изваждане

  -

  Умножение

  *

  Деление

  /

  • Забележка : Ако вашата формула използва оператора за деление (/), уверете се, че има интервал преди и след оператора за деление. Ако операторът за деление няма интервали преди и след себе си, InfoPath може да изтълкува "/" като разделител за стъпки в адрес на местоположение на XPath, а не като оператор за деление.

  • За да проверите дали е правилен синтаксисът на формулата, в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Проверка на формула.

   Връзки към повече информация за формулите можете да намерите в раздела Вж. още.

 6. На следващата страница на съветника направете едно от следните неща:

  1. За да покажете формуляра в тялото на имейл съобщението, щракнете върху Изпрати само активния изглед на формуляра без никакви прикачвания.

  2. За да изпратите данните от формуляра като прикачен файл в имейл съобщението, щракнете върху Изпрати данните на формуляра като прикачен файл, поставете отметка в квадратчето Прикачи шаблона на формуляра, за да се осигури, че потребителите могат да го отворят и след това въведете име за формуляра в полето Име на прикачен файл. Можете също да укажете поле или да използвате формула, за да сте сигурни, че всяко име на формуляр е уникално.

   Как?

   1. Щракнете върху Вмъкване на формула изображение на бутон .

   2. В диалоговия прозорец Вмъкване на формула направете едно от следните неща:

    • За да използвате поле във формулата, щракнете върху Вмъкване на поле или група, щракнете върху полето, което искате да използвате, в диалоговия прозорец Избор на поле или група и след това изберете ОК.

    • За да използвате функция във формулата, щракнете върху Вмъкване на функция, изберете функцията, която искате да използвате, в диалоговия прозорец Вмъкване на функция и след това щракнете върху OK.

     Съвет : Ако функцията изисква параметри, изберете функцията в диалоговия прозорец Вмъкване на функция, щракнете върху OK и след това в полето Формула в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете двукратно върху функцията, която сте добавили, и изберете поле или група. Връзки към повече информация за функциите можете да намерите в раздела Вж. още.

    • За да вмъкнете стойност или математически оператор във формулата, въведете стойността или символа за математическата операция в полето Формула.

   Операция

   Символ

   Събиране

   +

   Изваждане

   -

   Умножение

   *

   Деление

   /

   • Забележка : Ако вашата формула използва оператора за деление (/), уверете се, че има интервал преди и след оператора за деление. Ако операторът за деление няма интервали преди и след себе си, InfoPath може да изтълкува "/" като разделител за стъпки в адрес на местоположение на XPath, а не като оператор за деление.

   • За да проверите дали е правилен синтаксисът на формулата, в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Проверка на формула.

    Връзки към повече информация за формулите можете да намерите в раздела Вж. още.

   Забележка : Хората, които получават данните от формуляра като прикачен файл в имейл съобщение, трябва да имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, за да отворят прикачения файл.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. На следващата страница на съветника, в полето Въведете име за тази връзка към данни въведете описателно име за тази връзка към подадените данни.

 9. Уверете се, че информацията е вярна, в раздела Резюме и след това изберете Край.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в диалоговия прозорец Опции на подаване .

   Съвет : Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 10. Ако не искате хората да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Съвет : Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×