Планирани стойности в серия

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Независимо дали се нуждаете от прогноза на разходите за следващата година или планирате очакваните резултати за поредица в научен експеримент, вие можете да използвате Microsoft Office Excel, за да генерирате автоматично бъдещи стойности, които се базират на съществуващи данни, или за да генерирате автоматично екстраполирани стойности, които са базирани на изчисления на линейна тенденция или на тенденция на растеж.

Можете да попълните серия от стойности, които отговарят на проста линейна тенденция или експоненциална тенденция на нарастване с помощта на манипулатор за запълване или командата серия . За да разширите сложни и нелинейни данни, можете да използвате функции за работен лист или инструмента регресионен анализ в Analysis ToolPak добавката.

В линейните серии стойността на стъпката или разликата между първата и следващата стойност в серията се добавя към началната стойност и след това към всяка следваща стойност.

Начална селекция

Разширена линейна серия

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

За да попълните серия за линейна тенденция с най-добро съвпадение, направете следното:

 1. Изберете поне две клетки, съдържащ началните стойности за тенденцията.

  Ако искате да увеличите точността на серията за тенденцията, изберете допълнителни начални стойности.

 2. Плъзнете манипулатора за попълване в посоката, която искате да попълните с нарастващи или намаляващи стойности.

  Ако например избраните начални стойности в клетки C1:E1 са 3, 5 и 8, плъзнете манипулатора за попълване надясно, за да попълните с нарастващи стойности, или наляво, за да попълните с намаляващи стойности.

Съвет: За да управлявате ръчно създаването на серията или да използвате клавиатурата за попълване на серия, щракнете върху командата Серия (раздел Начало, група Редактиране, бутон Запълване).

В нарастващата серия началната стойност се умножава по стойността на стъпката, за да се получи следващата стойност в серията. След това полученото произведение и всяко следващо произведение се умножават по стойността на стъпката.

Начална селекция

Разширена нарастваща серия

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

За да попълните серия за тенденция на растеж, направете следното:

 1. Изберете поне две клетки, съдържащ началните стойности за тенденцията.

  Ако искате да увеличите точността на серията за тенденцията, изберете допълнителни начални стойности.

 2. Задръжте натиснат десния бутон на мишката и плъзнете манипулатора за попълване в посоката, в която искате да попълните с нарастващи или намаляващи стойности, отпуснете бутона на мишката и след това щракнете върху Тенденция на растеж в контекстно меню.

Ако например избраните начални стойности в клетки C1:E1 са 3, 5 и 8, плъзнете манипулатора за попълване надясно, за да попълните с нарастващи стойности, или наляво, за да попълните с намаляващи стойности.

Съвет: За да управлявате ръчно създаването на серията или да използвате клавиатурата за попълване на серия, щракнете върху командата Серия (раздел Начало, група Редактиране, бутон Запълване).

Когато щракнете върху командата Серия, можете да управлявате ръчно създаването на линейна тенденция или тенденция на растеж и да използвате клавиатурата, за да запълвате стойностите.

 • В линейните серии началните стойности се използват в алгоритъм на най-малките квадрати (y=mx+b), за да се генерира серията.

 • В нарастващите серии началните стойности се използват в алгоритъма за експоненциална крива (y=b*m^x), за да се генерира серията.

И в двата случая стойността на стъпката се игнорира. Създадената серия е еквивалентна на стойностите, върнати от функцията TREND или от функцията GROWTH.

За да попълните стойностите ръчно, направете следното:

 1. Изберете клетката, откъдето искате да започне серията. Клетката трябва да съдържа първата стойност в серията.

  Когато щракнете върху командата Серия, получената серия замества първоначално избраните стойности. Ако искате да запишете първоначалните стойности, копирайте ги в друг ред или колона и след това създайте серията чрез избиране на копираните стойности.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране, щракнете върху Попълни, а след това върху Серия.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да попълните серията надолу в работния лист, щракнете върху Колони.

  • За да попълните серията хоризонтално в работния лист, щракнете върху Редове.

 4. В полето Стойност на стъпката въведете стойността, с която искате да нараства серията.

Тип на серията

Резултат

Линейна

Стойността на стъпката се добавя към първата начална стойност и след това се добавя към всяка следваща стойност.

Нарастване

Първата начална стойност се умножава по стойността на стъпката. След това полученото произведение и всяко следващо произведение се умножават по стойността на стъпката.

 1. Под Тип щракнете върху Линейни или Нарастване.

 2. В полето Крайна стойност въведете стойността, в която искате да завърши серията.

Забележка: Ако в серията има повече от една начална стойност и искате Excel да създаде тенденцията, изберете полето Тенденция.

Когато имате съществуващи данни, за които искате да прогнозирате тенденция, можете да създадете линия на тренда в диаграма. Ако например имате диаграма в Excel, която показва данни за продажби за първите няколко месеца на годината, можете да добавите към диаграмата линия на тенденцията, която показва общата тенденция на продажбите (нарастване, намаляване или хоризонтална), или която показва планираната тенденция за месеци напред.

Тази процедура предполага, че вече сте създали диаграма, която се базира на съществуващи данни. Ако не сте направили това, прегледайте темата за Създаване на диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. Щракнете върху серия от данни, към която искате да добавите линия на тренда или подвижна средна стойност.

 3. В раздела Оформление, в групата Анализ щракнете върху Линия на тенденцията, а след това щракнете върху искания тип на регресионната линия на тенденцията или на подвижната средна стойност.

 4. За да зададете опции и да форматирате регресионната линия на тенденцията или на подвижната средна стойност, щракнете с десния бутон и след това щракнете върху Форматиране на линия на тенденция в контекстното меню.

 5. Изберете желаните от вас опции за линията на тенденцията, линиите или ефектите.

  • Ако изберете Полиномиална, въведете в полето Подреждане най-високата степен на независимата променлива.

  • Ако изберете Подвижна средна стойност, въведете в полето Период броя периоди, който да се използва за изчисляване на подвижната средна стойност.

Забележки: 

 • Полето Базирана на серия изброява всички серии данни в диаграмата, които поддържат линии на тенденцията. За да добавите линия на тенденцията към други серии, щракнете върху името в полето и след това изберете желаните от вас опции.

 • Ако добавяте подвижна средна стойност към xy (точкова) диаграма, подвижната средна стойност се базира на реда на x стойностите, начертани в диаграмата. За да получите желания от вас резултат, може да се наложи да сортирате x стойностите, преди да добавите подвижна средна стойност.

Използване на функцията FORECAST    Функцията FORECAST изчислява или прогнозира бъдеща стойност като използва съществуващи стойности. Прогнозираната стойност е стойността на y при зададена стойност на x. Известните стойности са съществуващи стойности на x и на y, а новата стойност се прогнозира с помощта на линейна регресия. Можете да използвате тази функция, за да прогнозирате бъдещи продажби, изисквания към инвентар и потребителски тенденции.

Използване на функцията TREND или функцията GROWTH    Функциите TREND и GROWTH могат да екстраполират бъдещи y-стойности, които продължават права линия или експоненциална крива, която най-добре описва съществуващите данни. Те могат също да върнат само y-стойностите на базата на известни x-стойности за най-добро приближение на линия или крива. За да начертаете линия или крива, описваща съществуващи данни, използвайте съществуващите x-стойности и y-стойности, върнати от функцията TREND или GROWTH.

Използване на функцията LINEST или функцията LOGEST    Можете да използвате функцията LINEST или LOGEST, за да изчислите права или експоненциална крива от съществуващи данни. Функциите LINEST и LOGEST връщат различни регресионни статистики, включително наклона и пресечната точка на линията с най-добро съвпадение.

Следващата таблица съдържа връзки към още информация за тези функции на работен лист.

Функция

Описание

ПРОГНОЗИ

Прогнозиране на стойности

ТЕНДЕНЦИЯ

Прогнозира стойности, които се съгласуват с праволинейна тенденция

РАСТЕЖ

Прогнозира стойности, които се съгласуват с експоненциална крива

ПОЛУЧЕНА ИЗПРАТЕНА

Изчислява права линия от съществуващите данни

LOGEST

Изчислява експоненциална крива от съществуващите данни

Когато трябва да извършите по-сложен регресионен анализ – включително изчисляване и изобразяване на остатъчни стойности – можете да използвате инструмента за регресионен анализ в Analysis ToolPak добавката. За повече информация вижте Зареждане на Analysis ToolPak.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×