Печат

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Важно : За информация относно отстраняване на неизправности на принтера или относно драйвера вижте:

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Печат:

 • Име      В списъка изберете принтер, който сте инсталирали и искате да използвате.

 • Състояние      За избрания принтер, ви дава съвети за състоянието на принтера, като например празен, зает, или броя на файловете в ред, за да отпечатате преди заданието за печат.

 • Тип      За избрания принтер ви дава типа на принтера, например лазерен принтер, който сте избрали.

 • Където      За избрания принтер, дава местоположението на принтера или идентифицира кой порт, който е свързан принтера.

 • Коментар      За избрания принтер ви дава допълнителна информация, която може да се наложи да знаете за принтера.

 • Свойства на      Изберете този бутон, когато искате да промените на свойствата, като например тип на хартията за принтера, който използвате.

 • Намиране на принтер      Изберете този бутон, за да намерите принтер, който имате достъп до.

 • Печат във файл      Поставете отметка в това квадратче, за да създадете файл от документа, вместо да го маршрутизирате директно към принтер. Файлът се записва с форматиране за печат, например избор на шрифт и задаване на цвят във файл, който може да бъде отпечатан на друг принтер.

 • Брой копия      В този списък изберете броя на копията, които искате да отпечатате.

 • Съпоставя      Отметнете това квадратче, ако искате да се съхранява в реда, който сте създали във вашия документ, когато се отпечата заданието за печат. Това квадратче е налично, ако печатате множество копия.

 • Селекция      Изберете тази опция, за да отпечатате само това, което сте избрали.

 • Активните листове      Изберете тази опция, за да отпечатате само активните работни листове.

 • Цялата работна книга      Изберете тази опция, за да отпечатате цялата работна книга, включително всички работни листове в работната книга.

 • Таблица      Изберете тази опция, за да отпечатате само таблицата в работния лист.

 • Игнорирай областите за печат      Поставете отметка в това квадратче, за да игнорирате области за печат, които може да сте указали.

 • Всички      Изберете тази опция, ако искате да отпечатате всички страници във вашия файл.

 • Страници      Изберете тази опция и добавяне на номера на страници или обхвати на страници в полето.

 • (Предварителен преглед)      Изберете този бутон, за да визуализирате вашия работен лист, преди да го отпечатате, както и да изберете други опции за печат, като например настройка на страниците.

 • OK      Изберете този бутон, за да изпратите документа на принтера.

 • Отмяна на      Изберете този бутон, за да се върнете към вашия документ, без да го отпечатате.

Най-горе на страницата

InfoPath

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Печат:

 • Име      В списъка изберете принтер, който сте инсталирали и искате да използвате.

 • Състояние      За избрания принтер, ви дава съвети за състоянието на принтера, като например празен, зает, или броя на файловете в ред, за да отпечатате преди заданието за печат.

 • Тип      За избрания принтер ви дава типа на принтера, например лазерен принтер, който сте избрали.

 • Където      За избрания принтер, дава местоположението на принтера или идентифицира кой порт е свързан принтерът.

 • Коментар      За избрания принтер ви дава допълнителна информация, която може да се наложи да знаете за принтера.

 • Свойства на      Изберете този бутон, когато искате да промените свойствата, като например тип на хартията за принтера, който използвате.

 • Намиране на принтер      Изберете този бутон, за да намерите принтер, който имате достъп до.

 • Брой копия      В този списък изберете броя на копията, които искате да отпечатате.

 • Съпоставя      Отметнете това квадратче, ако искате да се съхранява в реда, който сте създали във вашия документ, когато се отпечата заданието за печат. Това квадратче е налично, ако печатате множество копия.

 • Всички      Изберете тази опция, ако искате да отпечатате всички страници във вашия файл.

 • Страници      Изберете тази опция и добавяне на номера на страници или обхвати на страници в полето.

 • (Предварителен преглед)      Изберете този бутон, за да визуализирате вашия работен лист, преди да го отпечатате, както и да изберете други опции за печат, като например настройка на страниците.

 • OK      Изберете този бутон, за да изпратите документа на принтера.

 • Отмяна на      Изберете този бутон, за да се върнете към вашия документ, без да го отпечатате.

Най-горе на страницата

Outlook

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Печат:

 • Име      В списъка изберете принтер, който сте инсталирали и искате да използвате.

 • Състояние      За избрания принтер, ви дава съвети за състоянието на принтера, като например неактивните, зает, или броя на файловете в ред, за да отпечатате преди заданието за печат.

 • Тип      За избрания принтер дава типа на принтера, например лазерен, които сте избрали.

 • Където      За избрания принтер, дава местоположението на принтера или идентифицира кой порт е свързан принтерът.

 • Коментар      За избрания принтер ви дава допълнителна информация, която може да се наложи да знаете за принтера.

 • Свойства на      Изберете този бутон, когато искате да промените свойствата, като например тип на хартията за принтера, който използвате.

 • Печат във файл      Поставете отметка в това квадратче, за да създадете файл от документа, вместо да го маршрутизирате директно към принтер. Файлът се записва с форматиране за печат, например избор на шрифт и задаване на цвят във файл, който може да бъде отпечатан на друг принтер.

 • Брой страници      В този списък изберете броя на страниците, които искате да отпечатате.

 • Брой копия      В този списък изберете броя на копията, които искате да отпечатате.

 • Съпоставя      Отметнете това квадратче, ако искате да се съхранява в реда, който сте създали във вашия документ, когато се отпечата заданието за печат. Това квадратче е налично, ако печатате множество копия.

 • Печат на прикачени файлове. Ще се отпечатват на принтера по подразбиране само.      Отметнете това квадратче, за да отпечатате файловете, които са прикачени към вашите Outlook елементи.

 • Стил на таблица      В списъка стил на печат изберете желаните от вас елемент ви Outlook отпечатани в стил.

 • Стил за паметна бележка      В списъка стил на печат изберете желаните от вас елемент ви Outlook отпечатани в стил.

 • Настройка на страниците      Изберете този бутон, за да зададете други опции на хартията и принтера.

 • Дефиниране на стилове      Изберете тази опция, за да дефинирате стиловете, използвани при отпечатване на Outlook елементи.

 • OK      Изберете този бутон, за да изпратите документа на принтера.

 • Отмяна на      Изберете този бутон, за да се върнете към вашия документ, без да го отпечатате.

Най-горе на страницата

PowerPoint

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Печат:

 • Име      В списъка изберете принтер, който сте инсталирали и искате да използвате.

 • Състояние      За избрания принтер, ви дава съвети за състоянието на принтера, като например празен, зает, или броя на файловете в ред, за да отпечатате преди заданието за печат.

 • Тип      За избрания принтер ви дава типа на принтера, например лазерен принтер, който сте избрали.

 • Където      За избрания принтер, дава местоположението на принтера или кой порт принтерът е свързан към.

 • Коментар      За избрания принтер ви дава допълнителна информация, която може да се наложи да знаете за принтера.

 • Свойства на      Изберете този бутон, когато искате да промените свойствата, като например тип на хартията за принтера, който използвате.

 • Намиране на принтер      Изберете този бутон, за да намерите принтер, който имате достъп до.

 • Брой копия      В този списък изберете броя на копията, които искате да отпечатате.

 • Съпоставя      Отметнете това квадратче, ако искате да се съхранява в реда, който сте създали във вашия документ, когато се отпечата заданието за печат. Това квадратче е налично, ако печатате множество копия.

 • На слайдове      В този списък изберете броя на слайдовете, които ще се появят в една отпечатана страница.

 • Поръчка      Изберете или хоризонтално или вертикално за организиране на вашите слайдове в страницата на принтера.

 • Мащабиране по размера на хартията      Поставете отметка в това квадратче, за да отпечатате слайдовете си на избраната за принтера ви хартия.

 • Слайдове с рамка      Поставете отметка в това квадратче, за да отпечатате тънка рамка за очертаване на вашите слайдове.

 • Отпечатай коментарите и ръкописната коректура      Поставете отметка в това квадратче, за да отпечатате коментари и ръкописни коректури.

 • Печат на скритите слайдове      Отметнете това квадратче, за да включите всички слайдове, които сте скрили в заданието за печат.

 • Високо качество      Поставете отметка в това квадратче, ако желаете да отпечатате сенки на текста или изображенията ви.

 • Цвят/с нива на сивото      В този списък изберете дали искате да отпечатате в нива на сивото, цвят или в черно-бяло.

 • Печатай      В този списък изберете елементите, които искате да отпечатате.

 • Всички      Изберете тази опция, ако искате да отпечатате всички страници във вашия файл.

 • Шоу по избор      Изберете тази опция, за да отпечатате само на конкретен шоу по избор – групиране на слайдове от в рамките на главното шоу.

 • На слайдове      Изберете тази опция и добавяне на номера на страници или обхвати на страници в полето.

 • Текущия слайд      Изберете тази опция, за да отпечатате само текущо избрания слайд.

 • Селекция      Изберете тази опция, за да отпечатате само слайдовете, които сте избрали.

 • Всички      Изберете тази опция, ако искате да отпечатате всички страници във вашия файл.

 • (Предварителен преглед)      Изберете този бутон, за да визуализирате слайдовете си преди отпечатването им и да изберете други опции за печат, като например настройка на страниците.

 • OK      Изберете този бутон, за да изпратите документа на принтера.

 • Отмяна на      Изберете този бутон, за да се върнете към вашия документ, без да го отпечатате.

Най-горе на страницата

Publisher

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Печат:

Раздел "Настройки на хартия и публикации"

 • Името на принтера      В списъка изберете принтер, който сте инсталирали и искате да използвате.

 • Свойства на      Изберете този бутон, когато искате да промените на свойствата, като например тип на хартията за принтера, който използвате.

 • Печат във файл      Поставете отметка в това квадратче, за да създадете файл от документа, вместо да го маршрутизирате директно към принтер. Файлът се записва с форматиране за печат, например избор на шрифт и задаване на цвят във файл, който може да бъде отпечатан на друг принтер.

 • Опции за печат      Изберете опцията за това как да отпечатате вашия файл.

 • Показване на хартията след отпечатване      Под Визуализацияизберете тази опция, за да видите миниатюри изглед на вашия файл.

 • Показване как да вмъкнете хартия      Под Визуализацияизберете тази опция, за да видите как да вмъкнете хартия, за да използвате двустранен печат.

 • Брой копия      Под копияизберете броя на копията, които искате да отпечатате.

 • Комплектуване      В Копия поставете отметка в това квадратче, ако искате при печата печатното ви задание да бъда запазено в реда, създаден в документа ви. Тази отметка е налична, ако отпечатвате няколко копия.

 • двустранна опциите за печат      Изберете тази опция за как искате да отпечатате вашия двустранни разпечатка.

 • Всички страници      Под обхват на странициизберете тази опция, ако искате да отпечатате всички страници във вашия файл.

 • Текущата страница      Под обхват на странициизберете тази опция, за да отпечатате само страниците, които в момента са избрани.

 • Страници      Под обхват на странициизберете тази опция и добавяне на номера на страници или обхвати на страници в полето.

 • Размер      Под хартияизберете размера на хартията, която искате да използвате.

 • Източник      Под хартияизберете източника на хартията, която искате да използвате.

 • Ориентация      Изберете опцията за как искате да отпечатате вашия файл.

 • Визуализация на печата      Изберете този бутон, за да видите визуализация на вашия файл.

 • Печат      Изберете този бутон, за да изпратите документа на принтера.

 • Отмяна на      Изберете този бутон, за да се върнете към вашия документ, без да го отпечатате.

Подробни данни за принтера

 • Името на принтера      В списъка изберете принтер, който сте инсталирали и искате да видите подробни данни. Данните се показват под състояние, тип, където, коментар, функциии област на печат.

 • Свойства на      Изберете този бутон, когато искате да промените на свойствата, като например тип на хартията за принтера, който използвате.

 • Намиране на принтер      Изберете този бутон, за да намерите принтер, който имате достъп до.

 • Разширена настройка на принтер      Изберете този бутон, когато искате да промените настройките за отделяне, настройка на страниците, графики, шрифтове и да настроите двустранни разпечатки.

 • Визуализация на печата      Изберете този бутон, за да видите визуализация на вашия файл.

 • Печат      Изберете този бутон, за да изпратите документа на принтера.

 • Отмяна на      Изберете този бутон, за да се върнете към вашия документ, без да го отпечатате.

Най-горе на страницата

Visio

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Печат:

 • Име      В списъка изберете принтер, който сте инсталирали и искате да използвате.

 • Състояние      За избрания принтер, ви дава съвети за състоянието на принтера, като например празен, зает, или броя на файловете в ред, за да отпечатате преди заданието за печат.

 • Тип      За избрания принтер ви дава типа на принтера, например лазерен принтер, който сте избрали.

 • Където      За избрания принтер, дава местоположението на принтера или идентифицира кой порт е свързан принтерът.

 • Коментар      За избрания принтер ви дава допълнителна информация, която може да се наложи да знаете за принтера.

 • Свойства на      Изберете този бутон, когато искате да промените на свойствата, като например тип на хартията за принтера, който използвате.

 • Без фон      Отметнете това квадратче, за да не се отпечатва на фон, който може да се наложи в страниците си Visio .

 • Цвят като черен      Маркирайте тази отметка за черно-бял печат на цветни елементи.

 • Печат във файл      Поставете отметка в това квадратче, за да създадете файл от документа, вместо да го маршрутизирате директно към принтер. Файлът се записва с форматиране за печат, например избор на шрифт и задаване на цвят във файл, който може да бъде отпечатан на друг принтер.

 • Брой копия      В този списък изберете броя на копията, които искате да отпечатате.

 • Всички      Изберете тази опция, ако искате да отпечатате всички страници във вашия файл.

 • Текущата страница      Изберете тази опция, за да отпечатате само в текущата страница.

 • Страници      Изберете тази опция и добавяне на номера на страници или обхвати на страници в полето.

 • Селекция      Изберете тази опция, за да отпечатате само фигурите, които в момента са избрани.

 • Текущ изглед      Изберете тази опция, за да отпечатате само на текущия изглед.

 • Оразмери за побиране на една страница      Маркирайте тази отметка, когато искате файлът ви да бъде побран в една страница.

 • OK      Изберете този бутон, за да изпратите документа на принтера.

 • Отмяна на      Изберете този бутон, за да се върнете към вашия документ, без да го отпечатате.

Най-горе на страницата

Word

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Печат:

 • Име      В списъка изберете принтера, който сте инсталирали и искате да използвате.

 • Състояние      За избрания принтер, ви дава съвети за състоянието на принтера, като например празен, зает, или броя на файловете в ред, за да отпечатате преди заданието за печат.

 • Тип      За избрания принтер ви дава типа на принтера, например лазерен, което сте избрали.

 • Където      За избрания принтер, дава местоположението на принтера или идентифицира кой порт е свързан принтерът.

 • Коментар      За избрания принтер ви дава допълнителна информация може да се наложи да знаете за принтера.

 • Свойства на      Изберете този бутон, когато искате да промените на свойствата, като например тип на хартията за принтера, който използвате.

 • Намиране на принтер      Изберете този бутон, за да намерите принтер, който имате достъп до.

 • Печат във файл      Поставете отметка в това квадратче, за да създадете файл от документа, вместо да го маршрутизирате директно към принтер. Файлът се записва с форматиране за печат, например избор на шрифт и задаване на цвят във файл, който може да бъде отпечатан на друг принтер.

 • Брой копия      В този списък изберете броя на копията, които искате да отпечатате.

 • Съпоставя      Отметнете това квадратче, ако искате да се съхранява в реда, който сте създали във вашия документ, когато се отпечата заданието за печат. Това квадратче е налично, ако печатате множество копия.

 • Страници на лист      В този списък изберете броя на страниците, които ще се появят в една отпечатана страница.

 • Мащабиране по размера на хартията     В този списък изберете размера на хартията, желани от вас документа за печат.

 • Всички      Изберете тази опция, ако искате да отпечатате всички страници във вашия файл.

 • Текущата страница     Изберете тази опция, ако искате да отпечатате страницата, което курсора в момента.

 • Страници      Изберете тази опция и добавяне на номера на страници или обхвати на страници в полето.

 • Печатай      В този списък изберете елементите, които искате да отпечатате.

 • Печат      В този списък изберете дали искате да отпечатате всички страници, нечетните страници или четни страници.

 • Опции      Изберете този бутон, за да отидете на още опции за печат в категорията " Показване " в диалоговия прозорец Опции на Word .

 • OK      Изберете този бутон, за да изпратите документа на принтера.

 • Отмяна на      Изберете този бутон, за да се върнете към вашия документ, без да го отпечатате.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×