Печат

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Основната употреба на Publisher 2010 е да произвежда висококачествена печатни публикации. Това може да отпечатва на настолен принтер или изпраща до копирно ателие или професионален печат магазин. За информация, за да ви помогне да изберете между тези опции вижте отпечатване: избор между настолен, копирно ателие и печат в голям обем.

Забележка : Прозорецът за визуализация може да е в черно-бяло, макар публикациите ви да са цветни, ако избраният принтер не поддържа цветен печат или ако избраният принтер поддържа цветен печат, но вие сте избрали опцията "Композитен с нива на сивото".

В тази статия

Къде е командата "печат"?

Печат на настройки и визуализацията на печата

Отпечатване на публикацията

Къде се намира командата за печат?

Командата "печат" сега е в изгледа Backstage. За да стигнете до изгледа Backstage, щракнете върху бутона "файл" в горния ляв ъгъл на Publisher Бутон "файл" . Освен печат, в изгледа Backstage съдържа команди за записване, отваряне и затваряне на файлове, както и информация за текущата публикация и споделяне на публикацията и опции на Publisher. За по-подробна информация вижте Първи стъпки – какво е новото в Publisher 2010 и Какво стана с менюто "файл"? статии.

Най-горе на страницата

Настройки за печат и визуализация на печата

Новия изглед Backstage за печат изглежда ето така: общ преглед върху настройките за печат в publisher

От лявата страна са настройките за печат и отдясно, екрана за визуализация. Настройките на левия ще засегне отпечатана публикация, докато настройките на дясната засягат само вашия изглед на публикацията.

Забележка : Някои от тези контроли зависят от други контроли, например контролата за цвят е достъпна само ако принтерът ви може да печата в цвят, а плъзгачът за прозрачност е достъпен само ако изберете двустранен печат.

Настройките за печат ви позволяват да конфигурирате:

Настройки за печат в Publisher 2010

1. Печат:     Въведете в заданието за печат броя на копията, които искате да отпечатате, и натиснете Печат, за да изпратите заданието в принтера.

2. Принтер:     В допълнение на възможността за избор от списък с принтери можете също да добавите нов принтер, да отворите "Разширени настройки за резултата" и да печатате във файл.

3. Настройки:     Разделът за настройки ви дава контрол над:

 • Страници:     Позволява ви да изберете за печат отделни страници или диапазони от страници.

 • Налагане при печат:     Тук можете да укажете къде върху листа хартия да се отпечата публикацията ви и как точно страниците на публикацията ви да бъдат разположени върху листата хартия.

 • Размер на хартията     Изберете размера и стила на листата хартия, които ще използвате за отпечатване на вашата публикация.

 • Едностранен/двустранен печат:     Изберете дали ще печатате от едната, или и от двете страни на листа, както и кой ръб ще използвате за сгъване на хартията.

 • Цвят:     Ако принтерът ви поддържа цвят, тази контрола ви позволява да изберете между цветен печат и печат в нива на сивото.

 • Запис на настройките в публикацията:     Ако отметнете тази опция, ще запишете вашитеНастройки в тази публикация.

Забележка : В Office Publisher размерът на страницата се отнася до работната област на вашата публикация. Размерът на хартията или на листа е размер на хартията, използвана при отпечатване. На един лист хартия може да има няколко страници, а голямата страница може да се наложи върху няколко листа хартия.

Екранът за визуализация се променя, като отразява промените, направени в настройките за печат. Той също ви позволява:

Визуализация на печата в Publisher 2010

1. Обхождане на листа:     Преместване през листата на вашата публикация.

2. Бутони "Отпред" и "Отзад":     Тези бутони са налични, когато печатате върху двете страни на лист хартия: щракнете върху единия или другия, за да видите предната или задната страна на листа.

3. Плъзгач за мащабиране:     Плъзнете наляво, за да намалите изображението, или надясно, за да увеличите изображението на публикацията ви.

4. Побери в листа:     Ако преглеждате повече от един лист, този бутон ще регулира мащаба така, че да виждате само един лист.

5. Преглед на няколко листа:     Ако публикацията ви ще се отпечата на няколко листа хартия, можете да използвате този бутон, за да визуализирате наведнъж повече от един лист.

6. Покажи/скрий номерата на страниците:     Този плъзгач ще ви покаже реда на страниците, наложени върху листа(-ата) хартия. Това е особено полезно, когато печатате публикация, състояща от няколко страници, върху лист хартия, подобен на поздравителна картичка.

7. Показване/скриване на линийките:    показва или скрива линийките за височината и ширината на текущо избрания лист хартия. Ако промените размера на хартията в настройките, линийката ще промени съответно.

8. прозрачен изглед плъзгача:    ако печатате от двете страни на листа, този плъзгач ще ви позволи да видите чрез от другата страна на листа, като задържите печатни хартия спрямо леката таблица. Това ви позволява да се уверите, че публикацията ви се изравни правилно от двете страни на листа хартия.

Най-горе на страницата

Печат на публикацията ви

 1. Щракнете върху бутона Файл, за да отворите изгледа Backstage.

 2. Щракнете върху Печат, за да отворите страницата за настройките на печата.

  Може да се наложи да изчакате малко, докато Publisher се свърже с вашия принтер.

 3. В раздела Печат задайте броя на копията, които искате да отпечатате, в Брой отпечатани копия.

 4. В раздела Принтер се уверете, че е избран правилният принтер.

  Прозорецът за визуализация ще показва в черно и бяло, независимо дали публикацията ви използва цветове, освен ако сте избрали цветен принтер.

 5. В раздела Настройки:

  1. Уверете се, че се избран правилният набор от страници или раздели.

  2. Изберете формата за налагането на страниците ви върху листа.

  3. Задайте размера на хартията.

  4. Задайте едностранен или двустранен печат и ако сте избрали двустранен печат, укажете дали ще сгъвате хартията по дължина или ширина.

  5. Ако принтерът ви е способен на цветен печат, изберете дали ще печатате в цвят, или в нива на сивото.

 6. Щракнете върху бутона Печат, за да изпратите публикацията си в принтера.

Печат на публикация в повече от едно копие

 1. Щракнете върху бутона Файл, за да отворите изгледа Backstage.

 2. Щракнете върху Печат, за да отворите страницата за настройките на печата.

  Може да се наложи да изчакате малко, докато Publisher се свърже с вашия принтер.

 3. В раздела Печат задайте броя на копията, които искате да отпечатате, в Брой отпечатани копия.

 4. Щракнете върху бутона Печат, за да изпратите публикацията си в принтера.

Най-горе на страницата

Печат на отделни страници от публикация

 1. Щракнете върху бутона Файл, за да отворите изгледа Backstage.

 2. Щракнете върху Печат, за да отворите страницата за настройките на печата.

  Може да се наложи да изчакате малко, докато Publisher се свърже с вашия принтер.

 3. В раздела Настройки щракнете върху текстовото полеСтраници.

 4. В текстовото поле, въведете номера на страницата на първата страница, която искате да отпечатате, въведете тире и след това въведете последната страница на диапазона, който искате да отпечатате, например: 2-4.

 5. Щракнете върху бутона Печат, за да изпратите публикацията си в принтера.

Печат на отделни страници от публикация

 1. Щракнете върху бутона Файл, за да отворите изгледа Backstage.

 2. Щракнете върху Печат, за да отворите страницата за настройките на печата.

  Може да се наложи да изчакате малко, докато Publisher се свърже с вашия принтер.

 3. В раздела Настройки щракнете върху текстовото полеСтраници.

 4. В текстовото поле въведете номера на страницата на първата страница, която искате да отпечатате, въведете запетая и след това въведете следващата страница, която искате да отпечатате. Повторете това за всеки номер на страница, че искате да отпечатате, например 2,4,6,8.

 5. Щракнете върху бутона Печат, за да изпратите публикацията си в принтера.

Най-горе на страницата

Печат на всяка страница в няколко копия

Ако печатате етикети или визитки, опцията по подразбиране ще бъде Няколко копия върху листа, което ще отпечатва всяка страница от публикацията ви в повече от едно копие, като всеки комплект от страници ще бъде на отделни листа хартия. Когато изберете тази опция, бутонът Опции за оформление става достъпен, като ви позволява да коригирате водачите на полетата и по този начин да увеличите или намалите броя копия на публикацията ви, които могат да се поберат на един лист хартия. Например, ако вашата публикация, съдържаща служебна визитка, се състои от две страници – и на всяка страница има различна визитка и вие изберете Няколко копия на лист и 10 копия, тогава ще се отпечатат общо 20 копия – 10 копия на всяка от двете различни служебни визитки на два листа хартия, по един за всяка страница.

 1. Щракнете върху бутона Файл, за да отворите изгледа Backstage.

 2. Щракнете върху Печат, за да отворите страницата за настройките на печата.

  Може да се наложи да изчакате малко, докато Publisher се свърже с вашия принтер.

 3. В раздела Настройки изберете Няколко копия на лист и след това изберете броя на копията.

 4. Щракнете върху бутона Печат, за да изпратите публикацията си в принтера.

  Забележки : 

  • Ако щракнете върху Една страница на лист, то публикацията ви ще бъде отпечатана в центъра на листа хартия.

  • Ако искате да печатате по една страница от публикацията си на лист, щракнете върху Няколко копия на лист, щракнете върху Опции за оформление и после променете положението на публикацията си върху листа, като настроите опциите за редове и колони, както и стойностите на хоризонталните и вертикалните междини под Още опции за печат. Тази опция е налична за публикации с размери на страницата, които са по-малки от размера на хартията, като реклами, визитки и картички с поздравления.

Печат на няколко страници върху всеки лист

Когато искате да печатате етикети, табелки с имена или визитки, обикновено е най-ефективни да печатате по много на отделен лист. Можете да направите това в Publisher чрез опцията Няколко страници на лист в страницата Печат. Когато изберете тази опция, става достъпен бутонът Опции за оформление, което ви позволява да регулирате водачите за полета и по този начин да увеличите или намалите броя на копията от вашата публикация, които се побират на един лист хартия. Например, ако имате комплект от 10 пощенски картички с различна информация на всяка от тях и изберете Няколко страници на лист и 1 копие, тогава всичките десет страници ще се отпечатат върху един лист хартия.

Забележка : Тази опция е достъпна само когато размерът на страницата на публикацията е по-малък от размера на хартията, който е зададен за печат на публикацията.

 1. Щракнете върху бутона Файл, за да отворите изгледа Backstage.

 2. Щракнете върху Печат, за да отворите страницата за настройките на печата.

  Може да се наложи да изчакате малко, докато Publisher се свърже с вашия принтер.

 3. В раздела Настройки изберете Няколко страници на лист и след това изберете броя на копията.

 4. Щракнете върху бутона Печат, за да изпратите публикацията си в принтера.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×