Печат на отчет

Тази статия обяснява как да визуализирате и печатате отчет, който е създаден с или отворен в Microsoft Office Access 2007. Тази статия предоставя също основна информация за използването на диалоговия прозорец Настройка на страниците – инструментът за настройка и промяна на опциите за печат, като например полетата и броя на колоните в печатна страница.

Какво искате да направите?

Печат на отчет

Бърз печат на целия отчет

Визуализация на отчет

Промяна на настройката на страниците

Печат на отчет

Следвайте стъпките в този раздел, когато искате да отпечатате някои от страниците в отчет и когато трябва да изберете изберете или промените опции за принтера, като например полета или колони.

 1. В навигационния екран изберете отчета, който искате да отпечатате. Няма нужда да отваряте отчета, въпреки че можете, ако трябва да проверите за проблеми, като например проблеми на оформлението, или да гарантирате, че печатате текущи данни.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и после върху Печат.

  Клавишна комбинация  Натиснете CTRL+P.

  Появява се диалоговият прозорец Печат.

 3. Ако е необходимо, задайте или променете опциите в диалоговия прозорец, а после щракнете върху Печат, за да отпечатате отчета си.

  За да получите помощна информация за опция, щракнете върху бутона Помощ, а след това щракнете върху полето или контролата, за които се нуждаете от помощ.

Най-горе на страницата

Бърз печат на целия отчет

Ако знаете, че отчетът ви ще се отпечата правилно, и искате да отпечатате всички страници в отчета, без да използвате диалоговия прозорец Печат или командите в раздела Печат, можете да печатате направо от лентата с инструменти за бърз достъп. Когато следвате тези стъпки, Access печата целия отчет, използвайки зададените за отчета полета, горни колонтитули, долни колонтитули и ориентация (портретно или пейзажно). Не можете да променяте никои от тези свойства, следвайки стъпките в тази секция. Ако трябва да промените полетата или други свойства, преди отпечатването, вижте следващия раздел, Визуализация на отчет.

Бърз печат на отчет

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху отчет и щракнете върху Печат.

  -или-

  В лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху Бърз печат Изображение на бутон .

  -или-

  Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон , посочете стрелката до Печат и след това изберете Бърз печат.

  Забележка: Може да се нуждаете от добавяне на бутона Бърз печат в лентата с инструменти за бърз достъп. За да направите това, щракнете върху падащата стрелка в края на лентата с инструменти и щракнете върху Бърз печат.

Access отпечатва всички страници в отчета ви.

Най-горе на страницата

Визуализация на отчет

Използвате "Визуализация на печата", за да се уверите, че вашият отчет ще се отпечата правилно. Не можете да използвате "Визуализация на печата", за да разглеждате отчети, които са създадени в Office Access 2007, а също и в по-ранни версии на Access. Ако визуализирате отчет, който е създаден в по-ранна версия на Access, отчетът се показва в отделен прозорец. Този прозорец предоставя бутоните за навигация на записи. Ако визуализирате отчет, който е създаден в Office Access 2007, бутоните за навигация на записи се показват в местоположението по подразбиране в горния край на прозореца на Access.

Стартиране на визуализацията на печата

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху отчета, който искате да визуализирате, и след това щракнете върху Визуализация на печата Изображение на бутон в контекстното меню.

  -или-

  Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон , посочете стрелката до Печат и след това изберете Визуализация на печата.

  -или-

  Ако отчетът е отворен, щракнете с десния бутон върху раздела на документа за отчета и щракнете върху Визуализация на печата.

 2. Щракайте върху бутоните за навигация на записи, за да се придвижвате из страниците в отчета.

За повече информация относно използването на бутоните за навигация вижте статията Научаване как се намират записи.

Визуализация на две или повече страница

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху отчета, който искате да визуализирате, и след това щракнете върху Визуализация на печата в контекстното меню.

  -или-

  Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон , посочете стрелката до Печат и след това щракнете върху Визуализация на печата.

  -или-

  Ако отчетът е отворен, щракнете с десния бутон върху раздела на документа за отчета и щракнете върху Визуализация на печата.

 2. В раздела Визуализация на печата, в групата Визуализация щракнете върху Две страници, за да визуализирате вашия отчет с по две страници наведнъж.

  -или-

  В групата Визуализация щракнете върху Още страници и след това изберете опция.

 3. Щракайте върху бутоните за навигация на записи, за да се придвижвате из страниците в отчета.

 4. За да се върнете на визуализиране с една страница, в групата Визуализация щракнете върху Една страница.

За повече информация относно използването на бутоните за навигация на записи вижте статията Научете как да намирате записи.

Обновяване на данните във визуализация

 • В раздела Визуализация на печата, в групата Данни, щракнете върху Обнови всичко.

  Забележка: Обновяването на данните във визуализация превключва на визуализация с една страница.

Отказ от визуализация на печата

 • В раздела Визуализация на печата, в групата Затваряне на визуализация щракнете върху Затвори визуализацията.

Най-горе на страницата

Промяна на настройката на страниците

Използвате диалоговия прозорец Настройка на страниците, за да променяте многообразие от опции за печат, включително горните и долните полета, и дали Access да печата само данните в отчета ви. Access осигурява два начина за показване на диалоговия прозорец Настройка на страниците. Можете да го стартирате от диалоговия прозорец Печат или пък го стартирате от раздела Визуализация на печата, който се показва, когато стартирате "Визуализация на печата".

Стъпките в този раздел обясняват как да покажете диалоговия прозорец Настройка на страниците. За помощ за командите и опциите, които предоставя диалоговият прозорец, щракнете върху бутона Помощ, а после щракнете върху командата или опцията.

Стартиране на диалоговия прозорец Настройка на страниците от диалоговия прозорец Печат

 1. В навигационния екран изберете отчета, който искате да промените. Няма нужда да отваряте отчета, въпреки че можете, ако трябва да проверите за проблеми, като например проблеми на оформлението, или да гарантирате, че печатате текущи данни.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и после върху Печат.

  Клавишна комбинация  Натиснете CTRL+P.

  Появява се диалоговият прозорец Печат.

 3. Щракнете върху Настройка, за да се покаже диалоговият прозорец Настройка на страниците.

 4. Ако е необходимо, задайте или променете опциите в диалоговия прозорец.

  За да получите помощна информация за опция, щракнете върху бутона Помощ, а след това щракнете върху полето или контролата, за които се нуждаете от помощ.

Стартиране на диалоговия прозорец "Настройка на страниците" от раздела "Визуализация на печата"

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху отчета, които искате да промените, и щракнете върху Визуализация на печата.

  Access отваря отчета във "Визуализация на печата".

 2. В раздела Визуализация на печата, в групата Оформление на страница щракнете върху бутона Настройка на страниците, който се намира в долния ляв или десен ъгъл на групата. Местоположението на бутона зависи от вашите регионални и езикови настройки на Windows.

 3. Ако е необходимо, задайте или променете опциите в диалоговия прозорец.

  За да получите помощ за опция, щракнете върху бутона Помощ, а след това щракнете върху полето или контролата, за които се нуждаете от помощ.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×