Печат и визуализация на печата

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Officeможете да отпечатвате и визуализирате файлове от същото местоположение, като щракнете върху файл и след това Отпечатване на (или натиснете CTRL + P).

За да видите как ще изглежда вашето задание за печат, преди да го изпратите на принтера, отидете на файл > печат.

Съвет: Можете да добавите визуализация на печата или бутони за печат към лентата с инструменти за бърз достъп, за да имате достъп до тях по-бързо. За повече информация вижте: Добавяне на команди към лентата с инструменти за бърз достъп.

Изберете вашата програма от следните падащия списък, за да видите информация за отпечатване и визуализиране на от конкретни програми.

 1. Щракнете върху Файл > Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате вашия файл, щракнете върху Визуализация на печата.

  • За да се върнете към вашия файл и направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела " файл ".

  • За да отпечатате вашия файл и проверка или промяна на свойствата за принтера, щракнете върху печат.

  • За да отпечатате вашия файл без проверка или промяна на свойствата за принтера, щракнете върху Бърз печат.

Вж. също

Excel комбинира отпечатване и визуализиране в същия прозорец.

 1. Щракнете върху файл > печат. Вдясно ще видите визуализация на вашия файл. От лявата страна ще видите бутона печат и конфигуриране на Настройки.

  Забележка: Ако не всички редове или колони, които сте очаквали се показват във визуализацията на печата е възможно да имате неправилен област за печат избран. Вижте да задавате или изчиствате област за печат в работен лист.

 2. За да се върнете към вашата работна книга, без да го отпечатате, щракнете върху Бутон ''Назад'' .

Ако сте готови да отпечатате работната книга...

 1. Изберете броя на копията, които искате.

 2. Погледнете под Настройки , за да изберете други опции за печат като отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страница или отпечатване на двустранни.

 3. Когато сте готови, щракнете върху печат.

Вж. също

 1. Щракнете върху Файл > Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате вашия файл, щракнете върху Визуализация на печата.

   За да се върнете към вашия бележник и направите промени, преди да го отпечатате, щракнете върху Затвори.

  • За да отпечатате вашия файл и проверка или промяна на свойствата за принтера, щракнете върху печат.

Вж. също

Outlook комбинира отпечатване и визуализиране в същия прозорец.

 1. Щракнете върху файл > печат. Вдясно ще видите визуализация на съобщението си. От лявата страна ще видите бутона печат и конфигуриране на Настройки.

  Забележка: Когато използвате файл > печат за показване на изгледа за печат, която съдържа настройките на принтера и визуализация на печата, текущия прозорец може да се премести фона зад главния прозорец на Outlook. Можете да намалите главния прозорец на Outlook за печат обратно към на преден план. За повече информация за този проблем вижте печат визуализация на проблеми в Outlook.

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. Изберете броя на копията, които искате.

 4. Погледнете под Настройки , за да изберете дали вашето съобщение ще се появи като таблица или известие.

 5. Когато сте готови, щракнете върху печат.

 6. Щракнете върху Бутон ''Назад'' , за да се върнете към документа.

Вж. също

PowerPoint комбинира отпечатване и визуализиране в същия прозорец.

 1. Щракнете върху файл > печат. Вдясно ще видите визуализация на вашата презентация. От лявата страна ще видите бутона печат и конфигуриране на Настройки.

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. За да се върнете към вашата презентация без отпечатване това щракнете върху Бутон ''Назад'' .

Ако сте готови да отпечатате презентацията...

 1. Изберете броя на копията, които искате.

 2. Погледнете под Настройки , за да изберете други опции за печат като отпечатване само определени слайдове, отпечатване на няколко слайда на страница или отпечатване на нива на сивото.

 3. Когато сте готови, щракнете върху печат.

Вж. също

Project комбинира отпечатване и визуализиране в същия прозорец.

 1. Щракнете върху файл > печат. Вдясно ще видите визуализация на вашата презентация. От лявата страна ще видите бутона печат и конфигуриране на Настройки.

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. Изберете броя на копията, които искате.

 4. Погледнете под Настройки , за да изберете други опции за печат като отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страница или отпечатване на двустранни.

 5. Когато сте готови, щракнете върху печат.

 6. Щракнете върху Бутон ''Назад'' , за да се върнете към документа.

Вж. също

Publisher комбинира отпечатване и визуализиране в същия прозорец.

 1. Щракнете върху файл > печат. Вдясно ще видите визуализация на вашата презентация. От лявата страна ще видите бутона печат и конфигуриране на Настройки.

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. Изберете броя на копията, които искате.

 4. Погледнете под Настройки , за да изберете други опции за печат като отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страница или отпечатване на двустранни.

 5. Когато сте готови, щракнете върху печат.

 6. Щракнете върху Бутон ''Назад'' , за да се върнете към документа.

Вж. също

Visio комбинира отпечатване и визуализиране в същия прозорец.

 1. Щракнете върху файл > печат. Вдясно ще видите визуализация на вашата презентация. От лявата страна ще видите бутона печат и конфигуриране на Настройки.

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. Изберете броя на копията, които искате.

 4. Погледнете под Настройки , за да изберете други опции за печат като отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страница или отпечатване на двустранни.

 5. Когато сте готови, щракнете върху печат.

 6. Щракнете върху Бутон ''Назад'' , за да се върнете към документа.

Вж. също

Word комбинира отпечатване и визуализиране в същия прозорец.

 1. Щракнете върху файл > печат. Вдясно ще видите визуализация на вашата презентация. От лявата страна ще видите бутона печат и конфигуриране на Настройки.

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

  Съвет: Ако искате да визуализирате множество страници едновременно, използвайте плъзгача за мащабиране, за да намалите мащабирането.

 3. Щракнете върху Бутон ''Назад'' да се върнете към вашия документ, без да го отпечатате.

Ако сте готови да отпечатате документа...

 1. Изберете броя на копията, които искате.

 2. Погледнете под Настройки , за да изберете други опции за печат като отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страница или отпечатване на двустранни.

  Забележка: За да отпечатате само някои страници в Word щракнете върху Печат на всички страници. Оттук можете да изберете да отпечатате само в текущата страница или можете да изберете Custom печат и да укажете страници, за да отпечатате като "1-3" или "3-6, 10, 14".

 3. Когато сте готови, щракнете върху печат.

Забележка: Ако получавате допълнителни, празна, страница в края на документа вижте Изтриване на страница в Word.

Вж. също

Отстраняване на неизправности

За информация за отстраняване на неизправности или драйвера на принтера вж.:

В някои програми, като например Excel и Wordвизуализация на печата се показва на главния екран за печат. В други програми, като например Access и OneNoteщракнете върху бутона "Визуализация на печата" на главния екран за печат за достъп до визуализация на печата.

Бутон за печат (предварителен преглед)

Гледайте видеоклип за отпечатването в Office:

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Вижте разделите по-долу за повече информация относно визуализацията и отпечатването от конкретни програми.

Изберете вашата програма от Office

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате вашия файл, щракнете върху Визуализация на печата.

   За да се върнете към вашия файл и направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела " файл ".

  • За да отпечатате вашия файл и проверка или промяна на свойствата за принтера, щракнете върху печат.

  • За да отпечатате вашия файл без проверка или промяна на свойствата за принтера, щракнете върху Бърз печат.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате вашия файл, щракнете върху Визуализация на печата.

  • За да се върнете към вашия файл и направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела " файл ".

  • За да отпечатате вашия файл и проверка или промяна на свойствата за принтера, щракнете върху печат.

За информация за отпечатването в Outlookвижте печатане в Outlook.

В раздела печат на свойствата на принтера по подразбиране автоматично се показват в първата секция и визуализация на вашата презентация автоматично се показва във втория раздел.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

  За да се върнете към вашата презентация и да направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела " файл ".

 2. Когато начина, по който искате да се появят свойствата за вашия принтер и презентация, щракнете върху печат.

  Забележка: За да промените свойствата на принтера, под името на принтера, щракнете върху Свойства на принтера.

В раздела печат на свойствата на принтера по подразбиране автоматично се показват в първата секция и визуализация на вашия файл автоматично се показва във втория раздел.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

  За да се върнете към вашия файл и направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела " файл ".

 2. Когато начина, по който искате да се появят свойствата за вашия принтер и файл, щракнете върху печат.

Забележка: За да промените свойствата на принтера, под името на принтера, щракнете върху Свойства на принтера.

В раздела печат на свойствата на принтера по подразбиране автоматично се показват в първата секция и визуализация на публикацията ви автоматично се показва във втория раздел.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

  За да се върнете към публикацията си и да направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела " файл ".

 2. Когато начина, по който искате да се появят свойствата за вашия принтер и публикуване, щракнете върху печат.

Забележка: За да промените свойствата на принтера, под името на принтера, щракнете върху Свойства на принтера.

За повече информация, специфична за печат в Publisher вижте Отпечатване в Publisher.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате вашия файл, щракнете върху Визуализация на печата.

  • За да се върнете към вашия файл и направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела " файл ".

  • За да отпечатате вашия файл и проверка или промяна на свойствата за принтера, щракнете върху печат.

  • За да отпечатате вашия файл без проверка или промяна на свойствата за принтера, щракнете върху Бърз печат.

В раздела печат на свойствата на принтера по подразбиране автоматично се показват в първата секция и визуализация на документа автоматично се показва във втория раздел.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

  За да се върнете към вашия документ и направете промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела " файл ".

 2. Когато начина, по който искате да се появят свойствата за вашия принтер и документ, щракнете върху печат.

Забележка: За да промените свойствата на принтера, под името на принтера, щракнете върху Свойства на принтера.

Отстраняване на неизправности

За информация за отстраняване на неизправности или драйвера на принтера вж.:

Изберете вашата програма от следните падащия списък, за да видите информация за отпечатване и визуализиране на от конкретни програми.

За информация за отпечатването в Office Excel 2007вижте Отпечатване в Excel 2007.

 1. В менюто файл щракнете върху Визуализация на печата.

 2. В диалоговия прозорец Визуализация на печата и настройки изберете опциите, които искате, преди да отпечатате.

 1. Отворете елемента, който искате да отпечатате.

 2. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до печати след това щракнете върху Визуализация на печата.

 3. Щракнете върху бутоните на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent, за да визуализирате страницата или да направите промени, преди да отпечатате.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до печати след това щракнете върху Визуализация на печата.

 2. Щракнете върху бутоните на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent, за да визуализирате страницата или да направите промени, преди да отпечатате.

 1. В менюто файл щракнете върху Визуализация на печата.

 2. Щракнете върху бутоните на лентата с инструменти, за да визуализирате страницата или да направите промени, преди да отпечатате.

 1. В менюто файл щракнете върху Визуализация на печата.

 2. Щракнете върху бутоните на лентата с инструменти, за да визуализирате страницата или да направите промени, преди да отпечатате.

 1. В менюто файл посочете печати след това щракнете върху Визуализация на печата.

 2. Щракнете върху бутоните на лентата с инструменти, за да визуализирате страницата или да направите промени, преди да отпечатате.

 1. В менюто файл щракнете върху Визуализация на печата.

 2. Щракнете върху бутоните на лентата с инструменти, за да визуализирате страницата или да направите промени, преди да отпечатате.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете стрелката до печати след това щракнете върху Визуализация на печата.

 2. Щракнете върху бутоните на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent, за да визуализирате страницата или да направите промени, преди да отпечатате.

Отстраняване на неизправности

За информация за отстраняване на неизправности или драйвера на принтера вж.:

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×