Персонализиране на уеб компоненти

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако сте собственик на уеб страница, може да персонализирате уеб компонентите по няколко начина. От вашия уеб браузър може да промените свойствата на уеб компонента, като използвате страницата за поддръжка на уеб компонент. Може по-късно да персонализирате уеб компонентите, като използвате програмата за уеб проектиране, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, например Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Връзки към повече информация за персонализиране на уеб компоненти и страници на уеб компоненти може да намерите в раздела Вж. още.

В тази статия

Промяна на свойствата на уеб част с помощта на екрана с инструменти

Отваряне и използване на страницата за поддръжка на уеб част

Общи свойства на уеб части

Промяна на свойствата на уеб компонентите, като се използва прозорец с инструменти

Може да промените атрибутите на уеб компонента, като присвоите стойности към свойствата на неговия уеб компонент. Всички уеб компоненти споделят множество от общи свойства, които ви позволяват да зададете атрибути за изгледа, оформлението и друга информация. Уеб компонентът може да имат свойства по избор, които се прилагат само върху този уеб компонент.

Забележка: Ако страницата с уеб части се съхранява в библиотека с документи, може да се наложи първо да извлечете документа от страницата с уеб части, преди да можете да правите промени, като напр. добавяне на уеб части. Когато сте готови, не забравяйте да вкарате документа обратно в библиотеката, за да направите промените видими за всички потребители.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Щракнете върху менюто уеб част Меню на уеб компонент на уеб частта, за която искате да промените свойствата и след това направете едно от следните неща:

  • Ако сте в споделен изглед, щракнете върху Промяна на споделен уеб компонент.

  • Ако сте в личен изглед, щракнете върху Промяна на моя уеб компонент.

 3. Променете свойствата, които искате.

 4. За да запишете промените и да затворите прозореца с инструменти, щракнете върху ОК. За да видите промените, без да затваряте прозореца с инструментите, щракнете върху Приложи.

Списъкът със свойствата, които се прилагат върху избрания уеб компонент, се появяват в прозореца с инструменти. Тези свойства включват всички общи свойства, както и свойствата по избор, които разработчикът на уеб компонента е дефинирал за уеб компонента. Ако сте в личен изглед, разработчикът на уеб компонента може да е ограничил свойствата по избор, които се променят за уеб компонента.

Връзки към повече информация за персонализиране на различни типове уеб компоненти може да намерите в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Отваряне и използване на страницата за поддръжка на уеб компонент

Ако се натъкнете на проблеми с уеб компонент или връзката с уеб компонента на вашата страница на уеб компонента, може да използвате страницата за поддръжка на уеб компонент, за да изолирате и поправите вашия проблем. Трябва да имате подходящите уеб компонент, страница на уеб компонент или разрешение за зона на уеб компонента, за да използвате страницата за поддръжка на уеб компонент.

Съвет: Ако не сте сигурни кой уеб компонент или коя връзка с уеб компонент причинява проблем на вашата страница с уеб компонент, е добре да работите стъпка по стъпка, като затворите един по един уеб компонентите и след това прегледате страницата на уеб компонента (щракнете върху Назад към моята страница на уеб компонента), за да видите дали така е поправен проблемът. След като поправите проблемния уеб компонент, може да обмислите дали да не го върнете в начално състояние или да го изтриете.

 1. Отворете библиотеката с документи, която съдържа страницата на уеб компонента.

 2. Посочете към името на страницата на уеб компонента, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това изберете Редактиране на свойства.

 3. Щракнете върху Отваряне на тази страница на уеб компонент в изглед на поддръжка, за да се покаже страницата с поддръжка на уеб компонента.

 4. Проверете дали сте в изгледа, който искате – личен или споделен. Ако трябва да превключите между изгледи, направете едно от следните действия:

  • Ако сте в личен изглед и искате да превключите в споделен, щракнете върху Превключване към споделен изглед.

  • Ако сте в споделен изглед и искате да превключите в личен, щракнете върху Превключване към личен изглед.

 5. Изберете един или повече уеб компонента и след това направете едно от следните действия:

  • За да преместите уеб компонент в галерията с уеб компоненти, щракнете върху Затвори.

  • За да премахнете лични стойности на свойствата и да се върнете към споделени стойности на свойството на уеб компонента, щракнете върху Начално състояние. Ще бъдете подканени за потвърждение, преди да възстановите уеб компонента.

  • За да изтриете постоянно уеб компонент от страницата на уеб компонент, щракнете върху Изтрий. Ще бъдете подканени за потвърждение, преди да изтриете уеб компонента.

   Възможно е да имате разрешение да изтриете уеб компонент в споделен изглед, но не в личен.

 6. Когато приключите, щракнете върху Назад към страницата на уеб компонент.

  Съвет: За достъп до страницата за поддръжка на уеб част за страница с уеб части, която не се съхранява в библиотека с документи, например началната страница на сайта, добавяне ?content = 1 в края на URL адреса на страницата.

Забележка: Не може да използвате страницата за поддръжка на уеб компонент, за да затворите, възстановите или изтриете статичен уеб компонент (т. е. уеб компонент извън зоната на уеб компонента). За да поддържате статичен уеб компонент, използвайте програма за уеб проектиране, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, например Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Най-горе на страницата

Общи свойства на уеб части

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Възможно е някои разрешения и настройки на свойства да забранят или скрият свойства на уеб части.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например, на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Напреднали

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в личен изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете едно от следните неща:

 • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че уеб частите на Microsoft ASP.NET по избор поддържат това свойство, темите от помощта на Windows SharePoint Services 3.0 по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Импортиране на съобщение за грешка

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×