Персонализиране на стартирането на Excel

Excel за Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Преди да стартирате Microsoft Office Excel, можете да осигурите, че при стартиране на Excel автоматичното ще се отвори определена работна книга, шаблон на работна книга или шаблон на работен лист, които са с потребителски настройки. Ако вече не се нуждаете от отваряне на определена работна книга, можете да спрете отварянето й при стартиране на Excel.

Ако работната книга, която се отваря при стартиране на Excel, съдържа автоматични макроси, като например Auto_Open, тези макроси ще се изпълнят, когато се отваря работната книга. При необходимост можете да забраните автоматичното им изпълнение при стартиране на Excel.

Съвети: 

Автоматично стартиране на Excel с празна работна книга

В Excel 2013 и по-късно Excel по подразбиране на показване на началния екран с последно използвани работни книги, местоположения и шаблони при стартиране. Тази настройка може да бъде променен с вместо това да заобиколите този екран и да създадете празна работна книга. За да направите това:

 1. Щракнете върху файл > Опции.

 2. Под Общии след това под Опции за стартиране, check в квадратчето до Показване на началния екран при стартиране на това приложение.

 3. Щракнете върху OK.

Автоматично отваряне на определена работна книга при стартиране на Excel

За да отворите автоматично определена работна книга при стартиране на Excel, можете да поставите тази работна книга в папката XLStart или пък можете да използвате алтернативна папка за начално стартиране, освен папката XLStart.

Намерете папката XLStart

Всяка работна книга, шаблон или файл на работна област , които поставяте в папката XLStart се отваря автоматично при стартиране на Excel. За да разберете пътя на папката XLStart, проверете настройките на центъра за сигурност. За да направите това:

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност и след това под Център за сигурност на Microsoft Office Excel щракнете върху Настройки на центъра за сигурност.

 3. Щракнете върху Надеждни местоположения и след това проверете пътя до папката XLStart в списъка с надеждни местоположения.

Използване на алтернативна папка за начално стартиране

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

 2. Под Общи, в полето При стартиране отваряй всички файлове в, въведете пълния път до папката, която искате да използвате за стартиране.

  Тъй като Excel ще се опита да отвори всички файлове в алтернативната папка за начално стартиране, уверете се, че задавате папка, съдържаща само файлове, които Excel може да отвори.

Забележка: Ако в папките XLStart и алтернативната папка за начално стартиране има работна книга с едно и също име, отваря се файлът в папката XLStart.

Предотвратяване на отварянето на определена работна книга при стартиране на Excel

В зависимост от местоположението на работната книга, която се отваря автоматично при стартиране на Excel, направете някое от следните неща, за да се уверите, че работната книга няма повече да се отваря при стартиране.

 • Ако работната книга се съхранява в папката XLStart, премахнете я от тази папка.

 • Ако работната книга се съхранява в алтернативната папка за начално стартиране, направете следното:

  Забележка: За повече информация относно намирането на папка за начално стартиране вижте Намерете папката XLStart.

  1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

  2. Под Общи изчистете съдържанието на полето При стартиране отваряй всички файлове в и след това щракнете върху OK.

  3. В Windows Explorer премахнете всички икони, които стартират Excel и автоматично отварят работната книга от алтернативната папка за начално стартиране.

   Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху иконата, да щракнете върху Свойства и след това да премахнете всички препратки към работната книга в раздела Пряк път.

Автоматично отваряне на шаблон на работна книга или на шаблон на работен лист при стартиране на Excel

Можете да запишете настройките на работна книга, които често използвате, в шаблон на работна книга и след това автоматично да отваряте този шаблон на работна книга всеки път, когато стартирате Excel.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да използвате шаблон за работна книга, Създайте работна книга, съдържаща листовете, текста по подразбиране (например горни колонтитули на страница и етикети на колони и редове), формули, макроси, стилове и друго форматиране, които искате да използвате в нови работни книги, които ще се базира на шаблон за работна книга.

  • За да използвате шаблон на работен лист, създайте работна книга, която съдържа един работен лист. В работния лист включете форматирането, стиловете, текста и другата информация, които искате да се показват във всички нови работни листове, които ще са на базата на шаблона на работния лист.

   Настройки, които можете да запишете в шаблон на работна книга или на работен лист

   • Формати за клетки и листове.

   • Формати за страници и настройки на област за печат за всеки лист.

   • Стилове за клетки.

   • Брой и тип на листовете в работната книга.

   • Защитени и скрити области в работната книга. Можете да скриете листове, редове и колони и да предотвратите промени в клетки от работен лист.

   • Текст, който искате да се повтаря, например горни колонтитули на страница и етикети на редове и колони.

   • Данни, графика, формули, диаграми и друга информация.

   • Настройки за проверка на данни за валидност.

   • Макроси, хипервръзки и ActiveX контроли във формуляри.

   • Опции за изчисление на работна книга и опции за изглед на прозорец.

 2. Щракнете върху Файл > Запиши като.

 3. В полето Запиши като тип щракнете върху Шаблон

 4. В полето Запиши в изберете папката, в която искате да съхраните шаблона.

  • За да създадете шаблон на работна книга по подразбиране или шаблон на работен лист по подразбиране, изберете или папката XLStart, или алтернативната папка за стартиране. За да разберете пътя на папката стартиране, вижте Намерете папката XLStart.

  • За да създадете персонализиран шаблон на работна книга или на работен лист, уверете се, че е избрана папката Templates.

   Път обикновено е: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. В полето Име на файл направете едно от следните неща:

  • За да създадете подразбиращия се шаблон на работна книга, въведете Книга.

  • За да създадете подразбиращия се шаблон на работен лист, въведете Лист.

  • За да създадете персонализиран шаблон на работна книга или на работен лист, въведете името, което искате да използвате.

 6. Щракнете върху Запиши.

 7. Щракнете върху файл > затваряне.

Забраняване на изпълнението на макроси при стартиране на Excel

Автоматичните макроси (като например Auto_Open), записани в работна книга, която се отваря при стартиране на Excel, ще се изпълнят автоматично веднага след като книгата се отвори.

 • За да забраните автоматичното изпълнение на макроси, задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато стартирате Excel.

Съвет: За повече информация относно автоматичните макроси вижте изпълнение на макрос.

Автоматично отваряне на определена работна книга при стартиране на Excel

За да отворите автоматично определена работна книга при стартиране на Excel, можете да поставите тази работна книга в папката XLStart или пък можете да използвате алтернативна папка за начално стартиране, освен папката XLStart.

Поставяне на работна книга в папката XLStart

Всяка работна книга, шаблон или файл на работна област, които поставяте в папката XLStart, автоматично се отваря при стартиране на Excel. Тази папка XLStart се създава при инсталиране на Excel и обикновено се намира на едно от следните места:

 • Обикновено, в Windows Vista пътят до папката XLStart е:

  C:\Users\потребителско име\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Обикновено, в Microsoft Windows XP пътят до папката XLStart е:

  C:\Documents and Settings\потребителско име\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Съвет: Можете да откриете точния път до папката XLStart в "Център за сигурност".

  Как да откриете папката XLStart

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

  2. Щракнете върху Център за сигурност и след това под Център за сигурност на Microsoft Office Excel щракнете върху Настройки на центъра за сигурност.

  3. Щракнете върху Надеждни местоположения и след това проверете пътя до папката XLStart в списъка с надеждни местоположения.

Използване на алтернативна папка за начално стартиране

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , върху Опции на Excel и след това върху категорията Разширени.

 2. Под Общи, в полето При стартиране отваряй всички файлове в, въведете пълния път до папката, която искате да използвате за стартиране.

  Тъй като Excel ще се опита да отвори всички файлове в алтернативната папка за начално стартиране, уверете се, че задавате папка, съдържаща само файлове, които Excel може да отвори.

Забележка: Ако в папките XLStart и алтернативната папка за начално стартиране има работна книга с едно и също име, отваря се файлът в папката XLStart.

Предотвратяване на отварянето на определена работна книга при стартиране на Excel

В зависимост от местоположението на работната книга, която се отваря автоматично при стартиране на Excel, направете някое от следните неща, за да се уверите, че работната книга няма повече да се отваря при стартиране.

 • Ако работната книга се съхранява в папката XLStart, премахнете я от тази папка.

  • Обикновено, в Windows Vista пътят до папката XLStart е:

   C:\Users\потребителско име\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Обикновено, в Microsoft Windows XP пътят до папката XLStart е:

   C:\Documents and Settings\потребителско име\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Ако работната книга се съхранява в алтернативната папка за начално стартиране, направете следното:

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , върху Опции на Excel и след това върху категорията Разширени.

  2. Под Общи изчистете съдържанието на полето При стартиране отваряй всички файлове в и след това щракнете върху OK.

  3. В Windows Explorer премахнете всички икони, които стартират Excel и автоматично отварят работната книга от алтернативната папка за начално стартиране.

   Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху иконата, да щракнете върху Свойства и след това да премахнете всички препратки към работната книга в раздела Пряк път.

Автоматично отваряне на шаблон на работна книга или на шаблон на работен лист при стартиране на Excel

Можете да запишете настройките на работна книга, които често използвате, в шаблон на работна книга и след това автоматично да отваряте този шаблон на работна книга всеки път, когато стартирате Excel.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да използвате шаблон за работна книга, Създайте работна книга, съдържаща листовете, текста по подразбиране (например горни колонтитули на страница и етикети на колони и редове), формули, макроси, стилове и друго форматиране, които искате да използвате в нови работни книги, които ще се базира на шаблон за работна книга.

  • За да използвате шаблон на работен лист, създайте работна книга, която съдържа един работен лист. В работния лист включете форматирането, стиловете, текста и другата информация, които искате да се показват във всички нови работни листове, които ще са на базата на шаблона на работния лист.

   Настройки, които можете да запишете в шаблон на работна книга или на работен лист

   • Формати за клетки и листове.

   • Формати за страници и настройки на област за печат за всеки лист.

   • Стилове за клетки.

   • Брой и тип на листовете в работната книга.

   • Защитени и скрити области в работната книга. Можете да скриете листове, редове и колони и да предотвратите промени в клетки от работен лист.

   • Текст, който искате да се повтаря, например горни колонтитули на страница и етикети на редове и колони.

   • Данни, графика, формули, диаграми и друга информация.

   • Настройки за проверка на данни за валидност.

   • Макроси, хипервръзки и ActiveX контроли във формуляри.

   • Опции за изчисление на работна книга и опции за изглед на прозорец.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши като.

 3. В полето Запиши като тип щракнете върху Шаблон

 4. В полето Запиши в изберете папката, в която искате да съхраните шаблона.

  • За да създадете шаблон на работна книга по подразбиранеили шаблон на работен лист по подразбиране, изберете или папката XLStart, или алтернативната папка за начално стартиране.

   • Обикновено, в Windows Vista пътят до папката XLStart е:

    C:\Users\потребителско име\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Обикновено, в Microsoft Windows XP пътят до папката XLStart е:

   C:\Documents and Settings\потребителско име\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • За да създадете персонализиран шаблон на работна книга или на работен лист, уверете се, че е избрана папката Templates.

   • В Windows Vista папката Templates обикновено е:

    C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • В Microsoft Windows XP папката Templates обикновено е:

    C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Microsoft\Templates.

 5. В полето Име на файл направете едно от следните неща:

  • За да създадете подразбиращия се шаблон на работна книга, въведете Книга.

  • За да създадете подразбиращия се шаблон на работен лист, въведете Лист.

  • За да създадете персонализиран шаблон на работна книга или на работен лист, въведете името, което искате да използвате.

 6. Щракнете върху Запиши.

 7. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Затвори.

Забраняване на изпълнението на макроси при стартиране на Excel

Автоматичните макроси (като например Auto_Open), записани в работна книга, която се отваря при стартиране на Excel, ще се изпълнят автоматично веднага след като книгата се отвори.

 • За да забраните автоматичното изпълнение на макроси, задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато стартирате Excel.

Съвет: За повече информация относно автоматичните макроси вижте изпълнение на макрос.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×