Персонализиране на потребителския достъп до SharePoint списък или библиотека

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да персонализирате списък или библиотека в сайт на SharePoint, за да разширите или ограничите кои потребители имат достъп до списъка или библиотеката, и какво да направите потребителите към съдържанието на списъка или библиотеката. В тази статия показва най-често срещаният подход в персонализирането на достъпа на потребителите в потока на стъпка по стъпка и след това изброява отделни процедури за повече възможности за персонализиране.

В тази статия

Общ преглед

Типични стъпки за персонализиране на потребителския достъп до списък или библиотека

Още опции за персонализиране на потребителския достъп до списък или библиотека

Общ преглед

По подразбиране на списък или библиотека наследява разрешения от сайта е включена. Сайта, списъка или библиотеката е в се нарича на родителския сайт. Промените в разрешенията на родителския сайт се отнасят за всички списъци, библиотеки и друго съдържание, които наследяват разрешения от този родител.

Забележка: Съдържанието на сайта, наричана също защитими обекти, включва: сайтове, страници, списъци, библиотеки, папки, елементи от списъци и файлове в библиотека.

В Microsoft Office SharePoint Server 2007 можете да спрете наследяването на разрешения от родителски сайт и да създадете уникални разрешения за списък или библиотека. Например може да искате да имате уникални разрешения за списък, който съдържа записи за служители или планиране на документ, който не е завършен продукт.

По подразбиране собственик на сайта могат да управляват разрешения за сайт и всички списъци, библиотеки и съдържание, които наследяват разрешения от сайта. Всеки потребител с разрешение за пълен контрол или управление на разрешения на определен защитим обект, например библиотека, могат да управляват разрешенията на тази защитим обект.

Най-горе на страницата

Типични стъпки за персонализиране на потребителския достъп до списък или библиотека

По подразбиране на списък или библиотека наследява разрешения от сайта е включена. Този раздел предоставя типични изброени необходимите стъпки, за да създадете уникални разрешения за списък или библиотека, която е конфигуриран да наследяват разрешения. За повече информация относно персонализирането на потребителския достъп до списък или библиотека вижте повече опции за персонализиране на потребителския достъп до списък или библиотека.

Стъпка 1: Създаване на група

Стъпка 2: Добавяне на потребители към група

Стъпка 3: Добавяне на групи към списък или библиотека

Стъпка 4: Премахване на потребители от списък или библиотека

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Създаване на група

Първата стъпка при персонализиране на потребителския достъп до списъка или библиотеката е да създава групи на SharePoint, който ще се използва, за да дадете на потребителите на уникални разрешения за списъка или библиотеката.

Препоръчваме да използвате групите на SharePoint, за да дадете на потребителите достъп до защитими обекти, например списъци и библиотеки. Това е по-лесно да управлявате няколко групи на SharePoint, които съдържат много потребителски акаунти, отколкото е да добавите и управление на разрешения за много отделни потребителски акаунти.

 1. Отворете списъка или библиотеката, за която искате да създадете нова група на SharePoint.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на библиотека с документи или Настройки на списък.

 3. В колоната Разрешения и управление щракнете върху Разрешения за тази библиотека с разрешения или Разрешения за този списък.

 4. В менюто действия щракнете върху Управление на разрешения от родител.

  Забележки: 

  • Това ще ви отведе от списъка или библиотеката, на йерархията на сайта, до първия сайт, който има уникални разрешения. Например договори библиотеката е конфигурирана да наследяват разрешения от родителския си сайт, продажби. Продажби на сайта е конфигурирана да наследяват разрешения от родителския си сайт, сайта на най-горно ниво Adventure Works. В този пример щракнете върху Управление на разрешения от родител в библиотеката на договори ще ви отведе до сайта на най-горно ниво Adventure Works.

  • Независимо от началната точка всички групи на SharePoint се създават на ниво на колекция със сайтове. Това означава, че всички групи на SharePoint са налични на сайтовете в рамките на колекцията със сайтове.

 5. В менюто Създай щракнете върху Нова група.

 6. На страницата нова група Задайте настройките за новата група на SharePoint, но не изберете нива на разрешения за групата и след това щракнете върху Създай.

  Целта е да създадете група, който има разрешения за конкретен списък или библиотека. Избиране на разрешенията на тази стъпка ще даде група разрешения за сайта и всички обекти, които наследяват разрешения от него.

За предишния пример Adventure Works се създава поръчки за продажби на групата.

След като щракнете върху Създай, появява се страницата на хора и групи за новата група. Сега можете да започнете, Добавяне на потребители към групата.

Начало на раздела

Стъпка 2: Добавяне на потребители към групи

След като създадете група на SharePoint, трябва да добавите потребители към групата. Препоръчваме да добавите групи за защита в Windows към групи на SharePoint да дадете на потребителите достъп до защитими обекти, например списъци и библиотеки. Това е по-лесно да добавяте и управлявате няколко групи за защита в Windows за няколко групи на SharePoint, отколкото е да добавите и управление на разрешения за много отделни потребителски акаунти.

 1. В страницата на хора и групи за вашата група, в менюто Създай щракнете върху Добавяне на потребителии след това въведете или Намерете групи за защита в Windows и потребителски акаунти, които искате да добавите.

  Забележка: Щракнете върху Добавяне на всички удостоверени потребители , за да добавите всички потребителски акаунти на домейн. Например можете да направите това за група, която има ниво на разрешение за четене за библиотека да дадете всички домейн потребителски акаунти могат да четат съдържанието в библиотеката.

 2. Проверете дали е избрано Добавяне на потребители към група на SharePoint и правилната група се показва.

  Препоръчваме да използвате групите на SharePoint, когато е възможно да дадете на потребителите достъп до вашия сайт и съдържанието му. В редки случаи може да се наложи да давате разрешения за отделен потребител, като щракнете върху даване на разрешения на потребители директно. Въпреки това присвояване на разрешения на голям брой отделни потребители може бързо да станат трудно и времеемко за управление.

 3. Ако желаете изберете добре дошли да изпращат нови потребители към имейл групи и потребители, когато те се добавят към група на SharePoint.

  Забележка: Изходящи имейл трябва да бъде разрешено за колекцията от сайтове от администратора на SharePoint. Ако изпратите приветствено имейл на новите потребители е избрана и изходяща поща не е разрешена, групи и потребители са добавени към група на SharePoint и съобщение за грешка се появява, което указва, че имейл съобщението не може да се изпраща.

 4. Щракнете върху OK.

  Забележка: Ако се моля изберете желаните разрешения изберете даде директно на разрешения на потребители, изберете отново Добавяне на потребители към група на SharePointи след това щракнете върху OK.

За предишния пример Adventure Works подходящите групи за защита на Windows се добавят към групата поръчки за продажби.

Начало на раздела

Стъпка 3: Добавяне на групи към списък или библиотека

Следващата стъпка в персонализирането на потребителския достъп до списъка или библиотеката е добавянето на SharePoint групи или потребители към списък или библиотека с разрешенията, които искате.

 1. Отворете списъка или библиотеката, за която искате да дадете на групите на уникални разрешения.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на библиотека с документи или Настройки на списък.

 3. На страницата "Персонализиране" в колоната Разрешения и управление щракнете върху Разрешения за тази библиотека с документи или Разрешения за този списък .

 4. В менюто действия щракнете върху Редактиране на разрешенияи след това щракнете върху OK , за да потвърдите, че искате да създадете уникални разрешения.

 5. В менюто Създай щракнете върху Добавяне на потребители.

 6. В раздела Добавяне на потребители въведете или намерете на групите на SharePoint, които искате да добавите към този списък или библиотека.

 7. В раздела Даване на разрешения изберете даде директно на разрешения на потребителите и изберете разрешенията, които искате да дадете на групата за списък или библиотека. За информация относно нивата на разрешения вижте управление на нива на разрешение.

 8. Щракнете върху OK.

За предишния пример Adventure Works поръчки за продажби на групата се дава разрешение за сътрудничество за договори библиотеката.

Начало на раздела

Стъпка 4: Премахване на потребители от списък или библиотека

В предишната стъпка когато сте избрали да създадете уникални разрешения за този списък или библиотека, копие на всички групи на SharePoint и потребители от родителския е създаден за тази библиотека. Не може да искате всички тези групи с техните свързани нива на разрешение да остане. Следователно може да се наложи да премахнете групи на SharePoint и потребители от вашия списък или библиотека, така че само желаните потребители имат достъп до нея.

Забележка: Препоръчваме винаги да се налага група на SharePoint или потребители с ниво на разрешение "пълен контрол" за защитими обекти, например списъци или библиотеки, за да ви помогнат да управлявате обектите.

Ако току-що сте изпълнили стъпка 3, вие сте на страницата "разрешения", която показва групите на SharePoint и потребители за вашия списък или библиотека. Използвайте следните стъпки, за да премахнете групи на SharePoint и потребителите, които не искате.

 1. В страницата за разрешения за вашия списък или библиотека Поставете отметка в квадратчетата за потребителите и групите на SharePoint, които искате да премахнете от този списък или библиотека.

 2. В менюто Действия щракнете върху Премахване на потребителски разрешения и след това изберете ОК, за да потвърдите действието.

За Adventure Works предишния пример може да искате да премахнете групите по подразбиране Adventure Works членове от библиотеката на поръчки, така че те вече имат разрешения за сътрудничество за библиотеката.

Начало на раздела

Най-горе на страницата

Още опции за персонализиране на потребителския достъп до списък или библиотека

Ако вие или някой във вашата организация настроили по-рано уникални разрешения на списък или библиотека, или ако не сте сигурни на състоянието, поетапния подход в персонализирането на достъпа на потребителите може да не отговаря на нуждите ви. Този раздел описва повече опции за персонализиране на потребителския достъп до SharePoint списъци и библиотеки.

Изглед на потребители и групи, свързани със списък или библиотека

Добавяне на потребители и групи на SharePoint към списък или библиотека

Промяна на нивата на разрешения на потребители за списък или библиотека

Преконфигуриране на списък или библиотека за наследяване на разрешения

Премахване на потребителски разрешения за списък или библиотека

Най-горе на страницата

Изглед на потребители и групи, свързани със списък или библиотека

 1. Отворете списъка или библиотеката, в която искате да виждате потребителите и групите на SharePoint.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на библиотека с документи или Настройки на списък.

 3. На страницата "Персонализиране" в колоната Разрешения и управление щракнете върху Разрешения за тази библиотека с документи или Разрешения за този списък .

  Разрешения: Име на защитим обект страница показва всички потребители и групи на SharePoint (и техните присвоените нива на разрешения), които се използват от този защитим обект. Страницата показва също, независимо дали е в списъка или библиотеката наследява или има уникални разрешения, както е показано в изображението по-долу.

  Permissions page for the Shared Documents library.

Начало на раздела

Добавяне на потребители и групи на SharePoint към списък или библиотека

Използвайте следващите стъпки, за да добавите към група на SharePoint, който е свързан със списък или библиотека на групи за защита в Windows и потребителски акаунти. Ако списъкът или библиотеката, която конфигурирате използва уникални разрешения, можете да добавите потребители или групи на SharePoint директно към списък или библиотека с разрешенията, които искате.

Забележка: Препоръчваме да добавите групи за защита в Windows към групи на SharePoint да дадете на потребителите достъп до защитими обекти, например списъци и библиотеки. Това е по-лесно да добавяте и управлявате няколко групи за защита в Windows за няколко групи на SharePoint, отколкото е да добавите и управление на разрешения за много отделни потребителски акаунти.

Ако този списък или библиотека наследява разрешения, можете да добавяте потребители или групи на SharePoint директно към списък или библиотека. В този случай можете да добавите само потребители към съществуващите групи на SharePoint на родителския сайт, ако имате необходимите разрешения, за да го направят на родителския сайт. Въпреки това, Ако прекратите наследяването и да създадете уникални разрешения за списък или библиотека, можете след това да добавите потребители или групи на SharePoint директно към списък или библиотека.

 1. Отворете списъка или библиотеката, към която искате да добавите потребители или групи на SharePoint.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на библиотека с документи или Настройки на списък.

 3. На страницата "Персонализиране" в колоната Разрешения и управление щракнете върху Разрешения за тази библиотека с документи или Разрешения за този списък .

 4. Ако списъкът или библиотеката наследява разрешения, които трябва да спрете наследяването на разрешения. За да направите това, в менюто действия , щракнете върху Редактиране на разрешенияи след това щракнете върху OK , за да потвърдите, че искате да създадете уникални разрешения.

 5. В менюто Създай щракнете върху Добавяне на потребители.

 6. В раздела Добавяне на потребители Задайте потребителите и групите на SharePoint, които искате да добавите към този списък или библиотека.

 7. В секцията Даване на разрешения или да добавите потребители към съществуваща група на SharePoint или им дадете разрешение директно към списък или библиотека и след това изберете една или повече квадратчета за отметка, за да дадете на потребителите разрешенията, които искате. За информация относно нивата на разрешения вижте управление на нива на разрешение.

  Забележка: Не можете да добавите група на SharePoint към друга група на SharePoint. Ако сте добавили група на SharePoint в стъпка 6, трябва да изберете дадете разрешение потребители директно.

 8. Щракнете върху OK.

Начало на раздела

Промяна на нивата на разрешения на потребители за списък или библиотека

Използвайте следните стъпки, за да промените нивата на разрешения на избраните потребители и групи на SharePoint за списък или библиотека. Ако списъкът или библиотеката наследява разрешения, изпълнението на следните стъпки спрете наследяването и създава уникални разрешения за списъка или библиотеката.

 1. Отворете списъка или библиотеката, за която искате да редактирате нивата на разрешения.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката с документи.

 3. На страницата "Персонализиране" в колоната Разрешения и управление щракнете върху Разрешения за този списък или Разрешения за тази библиотека с документи.

 4. Ако списъкът или библиотеката наследява разрешения, които трябва да спрете наследяването на разрешения за редактиране на нивата на разрешение на този списък или библиотека. За да направите това, в менюто действия , щракнете върху Редактиране на разрешенияи след това щракнете върху OK , за да потвърдите, че искате да създадете уникални разрешения.

 5. Поставете отметки в квадратчетата за потребителите и групите на SharePoint, за която искате да редактирате нивата на разрешения.

 6. В менюто Действия, щракнете Редактиране на потребителски разрешения.

 7. В секцията Изберете разрешения изберете нивата на разрешение, които искате, изчистете тези, които не искате и след това щракнете върху OK. За информация относно нивата на разрешения вижте управление на нива на разрешение.

Начало на раздела

Преконфигуриране на списък или библиотека за наследяване на разрешения

По подразбиране на списък или библиотека наследяват разрешения от родителския си сайт. Въпреки това може да бъде спрян наследяването да създадете уникални разрешения за списък или библиотека. Можете да също така, по всяко време, преконфигурира списък или библиотека с уникални разрешения да наследи отново.

Използвайте следните стъпки, за да конфигурирате списък или библиотека с уникални разрешения за наследяване на разрешения от родителския си сайт отново.

Разрешения за повторно inheritng изтрива изхвърлянията уникални разрешения, които са били създадени за списък или библиотека, например уникални групи на SharePoint или присвояване на нива на разрешение, които са създадени в списъка или библиотеката, докато тя е конфигуриран да използва уникални разрешения. Уникални разрешения също се премахват от папки, елементи от списъци и файлове в библиотека в рамките на списъка или библиотеката.

 1. Отворете списъка или библиотеката, за която искате отново да наследявате разрешения.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката с документи.

 3. На страницата "Персонализиране" в колоната Разрешения и управление щракнете върху Разрешения за този списък или Разрешения за тази библиотека с документи.

 4. В менюто действия щракнете върху Наследяване на разрешения и след това щракнете върху OK , за да потвърдите действието. Наследяване на разрешения опция не е налична в менюто Действия, ако разрешенията вече се наследяват от родителския сайт.

Начало на раздела

Премахване на потребителски разрешения за списък или библиотека

Използвайте следните стъпки, за да премахнете потребители или групи на SharePoint от списък или библиотека.

 1. Отворете списъка или библиотеката, за които искате премахнете потребителски разрешения.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката с документи.

 3. На страницата "Персонализиране" в колоната Разрешения и управление щракнете върху Разрешения за този списък или Разрешения за тази библиотека с документи.

  Ако разрешенията се наследяват от родителския сайт, можете да премахнете потребители директно от този списък или библиотека, без първия спиране наследяването. Ако искате да изтриете потребители и групи на SharePoint от родителския сайт който този списък или библиотека наследява разрешения, за да управлявате разрешенията на родителя.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да управлявате разрешенията на родителя, в менюто Действия щракнете върху Управление на разрешения на родител.

  • Ако в момента са наследяване на разрешения от родителския и искате да прекратите наследяването и да създадете уникални разрешения за този защитим обект, в менюто действия щракнете върху Редактиране на разрешенияи след това щракнете върху OK , за да потвърдите действието .

  • Ако списъкът или библиотеката вече използват уникални разрешения, които не се наследяват от родителя, преминете на следващата стъпка.

 5. Поставете отметка в квадратчетата за потребителите и групите на SharePoint, които искате да премахнете от този списък или библиотека.

 6. В менюто Действия щракнете върху Премахване на потребителски разрешения и след това изберете ОК, за да потвърдите действието.

Начало на раздела

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×