Персонализиране на настройките по подразбиране за вашата бази данни

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да персонализирате различни настройки за вашата Microsoft Access 2010 бази данни от категорията Настройки на клиента от опции. Настройките, които правите от тази категория ще приложи към всички файлове на база данни на Access, разположен в компютъра си. Тези настройки няма да важат за уеб база данни.

опции за настройки на клиента

Какво искате да направите?

Персонализиране на поведението на курсора и клавишите

Задаване на опции за показване на функции

Промяна на опциите за печат

Задаване на общи опции за вашата база данни

Персонализиране на разширени опции за вашето приложение

Задаване на опции за езиково определено показване

Персонализиране на поведението на курсора и клавишите

Използвайте следните опции, за да зададете поведението на курсора при използването на определени клавиши. За информация как да зададете поведението на курсора езиково определени вижте раздела движение на курсора в Задаване на опции за езиково определено показване.

За да зададете поведението на курсора след натискане на клавиша ENTER:

Опция

Описание

Не премествай

Задържа курсора в текущото поле.

Следващото поле

Премества курсора в следващото поле, след като натиснете клавиша ENTER. По подразбиране следващото поле се намира или отдясно, или отляво на текущото поле, в зависимост от това как е зададена посоката на текста.

Следващия запис

Премества курсора в текущото поле на следващия запис. Когато разглеждате множество записи, следващият запис е записът непосредствено под текущия запис.

Персонализиране на поведението на курсора при използване на клавишите със стрелки с помощта на опциите Поведение на клавиш със стрелка:

фокусиран изглед на опциите за движение чрез клавишите със стрелки

Опция

Описание

Следващото поле

Премества курсора в следващото или в предишното поле, след като натиснете клавишите със стрелки НАЛЯВО или НАДЯСНО в зависимост от вашите езикови настройки.

Следващия знак

Премества курсора върху следващия или предишния знак в поле, след като натиснете клавишите със стрелки НАЛЯВО или НАДЯСНО.

Курсорът спира на първото/последното поле

Когато е избрано, предотвратява преместването на курсора от първото или последното поле към предишния или следващия запис чрез клавишите за стрелки НАЛЯВО или НАДЯСНО.

За да зададете поведението на курсора във формуляри и листове с данни, когато използвате ENTER, TAB и клавишите със стрелки, изберете опция от раздела Поведение при въвеждане на поле:

Опция

Описание

Избери цялото поле

Избира цялото поле, когато курсорът влиза в това поле.

Отиди в началото на полето

Премества се в началото на полето, когато курсорът влиза в това поле.

Отиди в края на полето

Премества се в края на полето, когато курсорът влиза в това поле.

Най-горе на страницата

Задаване на опции за показване на функции

Можете да персонализирате следните настройки, за да се покажат някои полезни функции като анимации и ленти на състоянието, от опциите в Показване.

Фокусиран изглед на опциите за настройка на дисплея

Опция

Описание

Показвай този брой последни документи

Задава или променя броя на последно използваните файлове, които се показват в екрана Последно използвана база данни.

Лента на състоянието

Показва лентата на състоянието в дъното на прозореца на Access.

Показвай анимация

Включва анимирани функции, като например анимираното вмъкване на нови колони в листове с данни.

Най-горе на страницата

Променяне на опциите за печат

Можете да зададете полетата по подразбиране с помощта на опциите под "Отпечатване". Можете също да персонализирате настройката на страниците и опциите за отпечатване непосредствено преди отпечатването на отчет или лист с данни.

Опция

Описание

Ляво поле

Променя лявото поле по подразбиране за листове с данни, модули и нови формуляри и отчети. Можете да използвате стойностите в диапазона от 0 до ширината или височината на отпечатаната страница. За да промените полетата в щракнете върху съществуващи формуляри и отчети, щракнете върху раздела файл , печат, щракнете върху печат отново и след това Задайте опциите в полето печат диалоговия прозорец.

Дясно поле

Променя дясното поле по подразбиране за листове с данни, модули и нови формуляри и отчети. Можете да използвате стойностите в диапазона от 0 до ширината или височината на отпечатаната страница. За да промените полетата в съществуващи формуляри и отчети, щракнете върху раздела файл , щракнете върху печат, щракнете отново върху печат и след това щракнете върху Настройка на страниците в диалоговия прозорец печат .

Горно поле

Променя горното поле по подразбиране за листове с данни, модули и нови формуляри и отчети. Можете да използвате стойностите в диапазона от 0 до ширината или височината на отпечатаната страница. За да промените полетата в съществуващи формуляри и отчети, щракнете върху файл раздела печат, щракнете отново върху печат и след това щракнете върху Настройка на страниците в диалоговия прозорец печат .

Долно поле

Променя долно поле по подразбиране за листове с данни, модули и нови формуляри и отчети. Можете да използвате стойностите в диапазона от 0 до ширината или височината на отпечатаната страница. За да промените полетата в съществуващи формуляри и отчети, щракнете върху файл раздела печат, щракнете отново върху печат и след това щракнете върху Настройка на страниците в диалоговия прозорец печат .

Най-горе на страницата

Задаване на общи опции за вашата база данни

Използвайте някои от следните опции, за да персонализирате поведението на Access, когато изпълнявате някои общи задачи:

Опция

Описание

Показвай грешки в потребителския интерфейс за добавки

Тази опция се намира под раздела Общи и може да е полезна, ако сте разработчик. Изберете опцията, позволяваща на Access да показва грешките в кода за персонализиране на потребителския интерфейс.

Обратна връзка със звук

Звуците, свързани с Microsoft Office Professional 2010 програмни събития, като например отваряне, записване и отпечатване на файлове и показване на съобщения за грешка. Звуци, които са присвоени на различните събития, могат да се променят в диалоговия прозорец Свойства на звуци в контролния панел на Windows. Ако изберете или изчистете обратна връзка със звук отметнете квадратчето в една програма на Office, той е включван и изключван за всички други програми на Office. За да промените звука, който е свързан с едно събитие, отворете папката звуци в контролния панел на Windows. Вашият компютър трябва да има звукова карта, за да изпълни повечето звуци.

При стартирането на Access отваряй последно използваната база данни

Когато това е избрана, Access отваря последно използваната база данни вместо да се покаже страницата на Microsoft Access . Има два режима на отваряне на последно използваната база данни: споделена отваря последно използваната база данни за споделени използвайте. Това е настройката по подразбиране. Изключителен отваря последно използваната база данни за изключително ползване от един потребител.

Заключване на записите по подразбиране

Без заключване: Оставя записите отворени за редактиране.

Всички записи: Заключва всички записи в отворения формуляр или лист с данни и освен това заключва записите във всички свързани таблици. Записите остават заключени, докато обектите са отворени.

Редактиране на запис: Заключва само записа, който редактирате.

Използвай форматиране с четирицифрена година

Тази база данни: Задава формата по подразбиране да е с четири цифри (гггг) за година за текущо отворената база данни.

Забележка : Тази настройка заменя настройката Всички бази данни за текущо отворената база данни.

Всички бази данни: Задава формата по подразбиране да е с четири цифри (гггг) за година за всички бази данни.

Най-горе на страницата

Задаване на опции за действията търсене и заместване

Можете да зададете поведението при търсене и търсене/заместване с помощта на следните опции:

Опция

Описание

Бързо търсене

Търси текущото поле и подбира цялото поле за низ за търсене.

Общо търсене

Търси всички полета и подбира всяка част от поле.

Начало на търсенето в полетата

Търси текущото поле и подбира началните знаци в полето.

Най-горе на страницата

Задаване на опции за показване на съобщения за потвърждение

Може да е полезно за потребителите да показвате съобщения за потвърждение, когато определени действия завършват, и можете да използвате следните опции, за да зададете кои съобщения да се показват:

Опция

Описание

Промени на записи

Показва съобщение за потвърждение всеки път, когато променяте запис.

Изтриване на документи

Показва съобщение за потвърждение всеки път, когато изтривате обект на база данни.

Заявки за действие

Показва съобщение за потвърждение всеки път, когато изпълнявате заявка за действие за добавяне, актуализиране, изтриване или създаване на таблица в база данни на Access.

Най-горе на страницата

Персонализиране на разширени опции за вашето приложение

Опция

Описание

Отваряне на бази данни с използване на заключване на ниво записи

Прави заключването на ниво запис да е настройка по подразбиране за текущо отворената база данни. Изчистването на това квадратче прави заключването на ниво страница да е настройка по подразбиране за отворената база данни. Изборът, който правите, се прилага към данни във формуляри, листове с данни и код, който използва обект от тип набор записи за циклично изпълнение в записите. Тази опция не се прилага към заявки за действие или код, който извършва групови операции с помощта на SQL команди.

Време на изчакване на OLE/DDE (сек): Управлява интервала, след който Access пробва отново неуспешен OLE или DDE опит. Валидни стойности: от 0 до 300. Стойност по подразбиране: 30.

Интервал на обновяване (сек): броя на секундите, след което Access автоматично актуализира записи в изглед на лист с данни или формуляр. Валидни стойности: 0-32, 766. Стойност по подразбиране: 60. Стойност 0 не позволява актуализации.

Брой повторни опити за актуализиране: колко пъти Access се опитва да запишете на променен запис, който е заключен от друг потребител. Валидни стойности: 0-10. Стойност по подразбиране: 2.

ODBC интервал на обновяване (сек): интервал, след което Access автоматично обновява данните, събрани чрез връзка с ODBC. Тази настройка става валидна само когато базата данни се споделя в мрежа. Валидни стойности: 0-32, 766. Стойност по подразбиране: 1500. Нулева стойност не позволява актуализации.

Актуализиране на изчакване (мсек): броя на милисекундите, след което Access се опитва да запишете на променен запис, който е заключен от друг потребител. Валидни стойности: 0-1, 000. Стойност по подразбиране: 250.

DDE операции

Игнорирай исканията на DDE разрешава на Access да игнорира исканията на DDE от други приложения.

Разреши обновяване на DDE разрешава на Access да актуализира DDE връзки през зададения в полето Интервал на обновяване (сек) интервал.

Аргументи на командния ред

Въведете аргументи, които се изпълняват, когато стартирате Access или отваряте база данни на Access.

Най-горе на страницата

Задаване на опции за езиково определено показване

Опция

Описание

Посока по подразбиране

Отляво надясно: Задава новите обекти да се показват в посока отляво надясно, което е обичайно за потребители на английски или европейски език. Например тази настройка показва първото поле в таблица, започвайки в най-лявата колона, и добавя нови полета отдясно на колоната и поставя полето за номер на записа и бутоните за навигация в изглед на лист с данни в долния ляв ъгъл.

Отдясно наляво: Задава новите обекти да се показват в посока отдясно наляво, което е обичайно за потребители, използващи езици от средния изток. Например тази настройка показва първото поле в таблица, започвайки в най-дясната колона, и добавя нови полета отляво на колоната и поставя полето за номер на записа и бутоните за навигация в изглед на лист с данни на таблица в долния десен ъгъл.

Използвай календар Хиджри

Когато е на разположение, можете да изберете опцията, за да базирате съответната препратка за дата по лунния календар. Ако опцията не е избрана, база данни използва григорианския календар.

Забележка : Access препоръчва да изберете тип календар, когато създавате база данни за първи път, и да не променяте тази настройка.

Движение на курсора

Визуално: Задава преместването на курсора да бъде в двупосочен текст, премествайки се на следващия визуално съседен знак. Например при използване на клавишите със стрелки за преместване отдясно наляво в арабски текст и след това в английски текст в едно и също изречение, точката на вмъкване се премества в посока отдясно наляво през арабския текст и след това продължава от най-десния знак на английската дума и напредва в посока отдясно наляво.

Логически: Задава преместването на курсора да бъде в двупосочен текст в зависимост от посоката на срещнатия език. Например, когато използвате клавишите със стрелки, за да се премествате през арабски и след това през английски текст в едно и също изречение, точката на вмъкване се движи в посока отдясно наляво през арабския текст и след това започва от най-левия знак на английската дума и продължава движението си в посока отляво надясно.

Тема по подразбиране

Щракнете върху Преглед, за да изберете тема по подразбиране, тема за шрифтове или цветове за вашата база данни.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×