Персонализиране на навигацията на вашия сайт на SharePoint

Персонализиране на навигацията на вашия сайт на SharePoint

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ако сте собственик на сайт или имате разрешения за редактиране на SharePoint сайт, можете да персонализирате навигацията за вашия сайт. Можете да добавите, премахване или редактиране на връзки на менюто отляво на екипен сайт (известен също като "бързо стартиране" меню) или най-горното меню в сайт на комуникация, за да дадете на потребителите бърз достъп до сайтове и страници.

Забележки : 

 • Ако вашият сайт е бил персонализиран от собственика на, лявото меню или главното меню, може да не е налична.

 • В SharePoint Onlineможете само да персонализирате менюто отляво на екипен сайт в този момент освен ако не сте в класически режим.

Изберете вашата версия на SharePoint по-долу за стъпките за персонализиране на навигацията на сайта ви SharePoint .

Забележка : Някои функции се въвеждат постепенно в организациите, които са се включили в програмата за първо издание. Това означава, че може все още да не виждате тази функция или тя може да изглежда различно от това, което е описано в помощните статии.

 1. Щракнете върху Редактиране в дъното на менюто отляво.

  SharePoint лява навигационна

  Забележка : Ако не виждате Редактиране, е възможно да нямате разрешения за персонализиране на навигацията на сайта. Трябва да имате поне разрешения за управление на списъци. Обърнете се към собственика на сайта или да получите разрешения, за да направите промените сами или да промените, направени за вас.

 2. Посочете местоположението в менюто на мястото, където искате да добавите връзка и щракнете върху + и след това върху стрелката за надолу.

  Добавяне на връзка към SharePoint екипен сайт отляво

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка изберете една от следните опции за връзка:

  • URL адрес , за да добавите връзка към всеки елемент, вътрешни или външни за вашата фирма. Просто въведете адреса и показвано име за връзката.

   Добавяне на URL адрес на връзка към лявата навигационна лента на екипен сайт на SharePoint

  • Разговорите , за да добавите връзка към Office 365 груповите разговори, свързани с екипния сайт. Просто въведете показвано име за връзката. Адресът се добавя автоматично и не може да се редактира.

  • Календар , за да добавите връзка към календара на групата Office 365 , свързана с екипния сайт. Просто въведете показвано име за връзката. Адресът се добавя автоматично и не може да се редактира.

  • Бележник , за да добавите връзка към OneNote бележник, свързана с екипния сайт. Просто въведете показвано име за връзката. Адресът се добавя автоматично и не може да се редактира.

  • Планировчик за да добавите връзка към Microsoft Planner екземпляр, свързана с екипния сайт. Просто въведете показвано име за връзката. Адресът се добавя автоматично и не може да се редактира.

  След това щракнете върху OK.

 4. Можете също да добавите страница към менюто от списъка на страниците на сайта. Изберете страници от лявото меню, изберете страницата, която искате да добавите, щракнете върху ... или до страницата в списъка или в горната навигационна лента и след това щракнете върху Добави към навигацията.

  Добавяне на връзка към лявото меню

 5. Когато завършите персонализирането на навигацията, щракнете върху Запиши или, за да отхвърлите промените, щракнете върху Отказ.

Забележка : Новите елементи се обработват автоматично от SharePoint. Не можете да добавите връзки към менюто "Последни".

 1. Щракнете върху Редактиране на вдясно от главното меню.

  Меню за SharePoint най-горе

  Забележка : Ако не виждате Редактиране, е възможно да нямате разрешения за персонализиране на навигацията на сайта. Трябва да имате поне разрешения за управление на списъци. Обърнете се към собственика на сайта или да получите разрешения, за да направите промените сами или да промените, направени за вас.

 2. Посочете местоположението в менюто на мястото, където искате да добавите връзка и щракнете върху + и след това върху стрелката за надолу.

  SharePoint горната менюто "Редактиране"

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка в полето адрес въведете URL адреса за връзката, която искате да добавите.

  За да добавите връзка към страница в лявото меню, изпълнете следните стъпки:

  1. Придвижете се до страницата, която искате да добавите връзка към.

  2. Копирайте URL адреса от адресната лента.

  3. Поставете URL адреса в полето за адрес

 4. В полето Показвано име въведете текст за показване за връзката. Това е текстът, който ще се появи в менюто.

  След това щракнете върху OK.

 5. Когато завършите персонализирането на навигацията, щракнете върху Запиши или, за да отхвърлите промените, щракнете върху Отказ.

 1. Щракнете върху Редактиране в дъното на менюто отляво на екипен сайт или вдясно от главното меню в сайт на комуникация.

  Забележка : Ако не виждате Редактиране, е възможно да нямате разрешения за персонализиране на навигацията на сайта. Трябва да имате поне разрешения за управление на списъци. Обърнете се към собственика на сайта или да получите разрешения, за да направите промените сами или да промените, направени за вас.

 2. До връзката, която искате да редактирате щракнете върху ....

 3. Щракнете върху Редактиране.

  Редактиране на връзка в менюто отляво

 4. Когато завършите редактирането на връзката, щракнете върху OK.

 5. Когато завършите персонализирането на навигацията, щракнете върху Запиши или, за да отхвърлите промените, щракнете върху Отказ.

 1. Щракнете върху Редактиране в дъното на менюто отляво на екипен сайт или вдясно от главното меню в сайт на комуникация.

  Забележка : Ако не виждате Редактиране, е възможно да нямате разрешения за персонализиране на навигацията на сайта. Трябва да имате поне разрешения за управление на списъци. Обърнете се към собственика на сайта или да получите разрешения, за да направите промените сами или да промените, направени за вас.

 2. До връзката, която искате да преместите щракнете върху ....

 3. Щракнете върху Преместване нагоре или Премести надолу.

  Преместване връзка нагоре или надолу в менюто отляво

 4. Повторете тези стъпки, докато връзката е в желаната позиция.

 5. Когато завършите персонализирането на навигацията, щракнете върху Запиши или, за да отхвърлите промените, щракнете върху Отказ.

Това ще създаде с отстъп връзка под друга. Можете да добавяте само едно ниво на sub връзките в раздела лявото меню или главното меню. В главното меню като например на сайт за комуникация, това ще създаде едно ниво падащото меню.

Лявото меню

Илюстрация на sub връзка

Главното меню

Добавяне на навигационни елементи като sublinks за падащото меню облик
 1. Щракнете върху Редактиране в дъното на менюто отляво на екипен сайт или вдясно от главното меню в сайт на комуникация.

  Забележка : Ако не виждате Редактиране, е възможно да нямате разрешения за персонализиране на навигацията на сайта. Трябва да имате поне разрешения за управление на списъци. Обърнете се към собственика на сайта или да получите разрешения, за да направите промените сами или да промените, направени за вас.

 2. До връзката, която искате да направите sub връзка щракнете върху ....

 3. Щракнете върху направи sub връзка.

  Направете връзка под връзка в менюто отляво

 4. Когато завършите персонализирането на навигацията, щракнете върху Запиши или, за да отхвърлите промените, щракнете върху Отказ.

Това премества с отстъп връзка от под друга връзка.

 1. Щракнете върху Редактиране в дъното на менюто отляво на екипен сайт или вдясно от главното меню в сайт на комуникация.

  Забележка : Ако не виждате Редактиране, е възможно да нямате разрешения за персонализиране на навигацията на сайта. Трябва да имате поне разрешения за управление на списъци. Обърнете се към собственика на сайта или да получите разрешения, за да направите промените сами или да промените, направени за вас.

 2. До под връзката, която искате да повишите до връзка на първичен щракнете върху ....

 3. Щракнете върху повиши sub връзка.

  Повишаване на sub връзка към основната връзка

 4. Когато завършите персонализирането на навигацията, щракнете върху Запиши или, за да отхвърлите промените, щракнете върху Отказ.

Някои връзки, като например "Кошче" са връзки към системата и не могат да бъдат премахнати.

 1. Щракнете върху Редактиране в дъното на менюто отляво на екипен сайт или вдясно от главното меню в сайт на комуникация.

  Забележка : Ако не виждате Редактиране, е възможно да нямате разрешения за персонализиране на навигацията на сайта. Трябва да имате поне разрешения за управление на списъци. Обърнете се към собственика на сайта или да получите разрешения, за да направите промените сами или да промените, направени за вас.

 2. До връзката, която искате да премахнете щракнете върху Многоточието (...).

 3. Щракнете върху Премахни.

  Забележка : Не можете да премахнете Кошче в този момент.

  Премахване на връзка от лявото меню

 4. Когато завършите персонализирането на навигацията, щракнете върху Запиши или, за да отхвърлите промените, щракнете върху Отказ.

Ако имате собственик или разрешения на администратор, можете да изключите лявото меню на вашия екипен сайт.

 1. Щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  Ако използвате група свързани сайт на Office 365, трябва да щракнете върху Съдържание на сайта в лявото меню и след това щракнете върху Настройки на сайта в горната дясна меню.

 2. Под Потърсете и усещането на страницата Настройки на сайта, щракнете върху Елементи на навигация.

  Елементи на навигацията в сайта настройката меню
 3. Изчистете настройка за Разрешаване на "бързо стартиране" и след това щракнете върху OK.

  Изчистете отметката от "бързо стартиране" меню

Ако сте включили функцията за публикуване на вашия сайт класически SharePoint опит, лявото меню ще се покаже връзките към модерен опит списъци или библиотеки, ако сте ги добавили към вашия сайт на класически опит в допълнение към елементи от хранилището на изрази. За повече информация вижте Разрешаване управлява навигация за сайт в SharePoint и Разрешаване на функции за публикуване.

Редактиране на връзки в SharePoint Server 2016 или SharePoint Server 2013

За да започнете редактиране на връзки на вашия сайт, щракнете върху една от опциите за Редактиране на връзки на страницата.

Редактиране на връзки

Промяна на връзките в горната лента за връзки: Щракнете върху Редактиране на връзки близо до горната част (вижте "1").

Промяна на връзките в лентата "бързо стартиране": Щракнете върху Редактиране на връзки от страна (вижте "2").

Забележка : Ако не виждате Редактиране на връзки, е възможно да нямате разрешения за персонализиране на навигацията на сайта. Трябва да имате поне разрешения за управление на списъци. Обърнете се към собственика на сайта или да получите разрешения, за да направите промените сами или да промените, направени за вас.

 1. Отидете на страницата съдържание на сайта: щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху съдържание на сайта.

 2. Щракнете върху Редактиране на връзки в "бързо стартиране" или горната лента за връзки, в зависимост от мястото, където искате да добавите връзка.

 3. Щракнете върху приложението, което искате да добавите и след това го плъзнете там, където искате да се показва на "бързо стартиране" или горната лента за връзки.

  ''плъзгане на приложение към навигация''

 4. Щракнете върху Запиши.

  Записване на промени в лентата "бързо стартиране"

За да добавите връзка към друг сайт, въведете URL адреса.

 1. Щракнете върху Редактиране на връзки в "бързо стартиране" или горната лента за връзки, в зависимост от мястото, където искате да добавите връзка.

 2. Щракнете върху + връзка.

 3. Въведете показвано име за връзката и целево местоположение, като се, че сте включили http://.

 4. Щракнете върху OK , за да добавите новата връзка към "бързо стартиране" или горната лента за връзки.

 5. Щракнете върху Запиши.

  Записване на промени в лентата "бързо стартиране"

Забележка : Не можете да преименувате или премахнете кошчето.

 1. Щракнете върху Редактиране на връзки в "бързо стартиране" или горната лента за връзки, в зависимост от мястото, където искате да редактирате връзка.

 2. Преименуване: Щракнете директно върху връзката, която искате да преименувате и започнете да пишете новото име. Щракнете извън името и след това щракнете върху Запиши.

 3. Премахнете: Щракнете върху X съответната връзка, за да го премахнете от навигационния панел, след което щракнете върху Запиши.

  Записване на промени в лентата "бързо стартиране"

Преименуването на връзка не влияе на страницата адрес или URL адрес, който води връзката.

 1. Щракнете върху Редактиране на връзки в "бързо стартиране" или горната лента за връзки в зависимост от местоположението на връзката, която искате да преместите.

 2. Изберете връзката, която искате да преместите и след това го плъзнете до новата й позиция в областта за навигация.

  За увеличаване или създаване на sub връзка, плъзнете връзката под и леко вдясно от връзката, която искате да използвате най-горната връзка.

 3. Повторете тези стъпки за всяка връзка, която искате да преместите.

 4. Когато приключите, щракнете върху Запиши.

  Записване на промени в лентата "бързо стартиране"

Забележка : Можете да плъзгате елементи от Последни към лентата с основни "бързо стартиране". Обаче не може да плъзнете елементите в Последни.

За сайтове в колекции от сайтове, където са разрешени функциите за публикуване имате повече опции за навигация да избирате, включително показва подсайтове и показване на една и съща навигация като сайт родителски сайт навигация (наричана също наследени навигация на родителския). Ако не виждате тези опции, консултирайте се с администратора на вашия сайт.

 1. В сайта, където искате да промените настройките за навигация щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта щракнете върху изглед и усещанеи след това щракнете върху "Бързо стартиране" или лента за връзки в горната част...

 3. Изберете Опции за лентата с инструменти "бързо стартиране" или горната част на връзка, например, за да покажете подсайтове или да се покаже навигацията на същия като на родителския сайт (наследяване на навигация на родителския).

Връзките, които се появяват на лявата страна на вашия сайт се наричат "бързо стартиране" връзки. По подразбиране "бързо стартиране" включва връзки към новите елементи, както и важни елементи като списъци и библиотеки. Връзките в горната част, в лента за връзки на най-горе, обикновено показване на подсайтовете под вашия сайт.

"Бързо стартиране"

Когато създавате нов списък или библиотека, нова връзка се показва автоматично в Последни в "Бързо стартиране". Само петте най-новите връзки се появяват в раздела Последни .


връзката ''последни'' в ''бързо стартиране'' показва последните създадени страници, списъци и библиотеки

Забележка : Когато създавате нова страница, тя не се показва автоматично в "бързо стартиране". Трябва да създадете връзка към страницата и да го добавите сами.

Горната лента за връзки

Можете да персонализирате връзките за навигация в лента за връзки на горната част на вашия сайт, за да промените главните букви, да промените реда или да добавите връзки към подсайтове, които потребителите посещават най-често.

Горна навигационна лента на сайт

Сродни връзки

За да добавите връзки към вашата страница, а не на лявото меню или главното меню, вижте Добавяне на връзка към страница.

За да създадете нови страници, които можете да свържете към, вижте Добавяне на страница в сайта.

За да промените цветовете на фона и облика на вашия сайт, вижте Промяна на облика на вашия сайт на SharePoint.

За да промените името, описанието, емблема или други настройки на сайта, вижте управление на настройките за SharePoint екипен сайт.

За да създадете сайт в SharePoint Online, вижте Създаване на екипен сайт в SharePoint Online или Създаване на комуникация сайт в SharePoint Online.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×