Персонализиране на навигационния екран в Outlook

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Научете как да отмените своя абонамент за Office 365 за фирми

навигационен екран се появява от лявата страна на прозореца на Outlook във всички изгледи по подразбиране и ви позволява да превключвате между различни области на Outlook, като например поща, Календар, Контакти, задачии бележки.

Outlook 2010 и 2007 навигационния екран може да се преоразмерява, намален или скрити. Съдържанието, показани в навигационния екран се различават с изглед който работите, например поща изглед или изглед на календар.

Забележка: Тези инструкции са за Outlook 2010 и 2007 само. За да промените в навигационния панел в Outlook 2016 и 2013, вижте Смяна на това, което се появява в навигационната лента.

Преоразмеряване на навигационния екран в Outlook 2010

 • Посочете към дясната граница на Навигационния екрани когато показалецът стане двупосочна стрелка Изображение на вертикална двупосочна стрелка , плъзнете границата наляво или надясно.

Промяна на шрифта на навигационния екран в Outlook 2010

Можете да промените шрифта и размера на текста в навигационния екран, от всеки изглед в Outlook.

 1. В раздела изглед , в групата оформление щракнете върху Навигационен екран, щракнете върху Опциии след това щракнете върху шрифт.

 2. Въведете настройките, които искате в полетата шрифт, стил на шрифтаи размера .

 3. Щракнете върху OK два пъти, за да затворите диалоговите прозорци отвори.

Промяна на бутоните в Outlook 2010

Можете да промените броя и реда на големи бутони, които се показват в долната част на навигационния екран.

За да промените реда на бутоните, направете следното:

 1. В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони Икона на ''Конфигуриране на бутони'' и след това щракнете върху Опции за навигационния екран.

 2. В списъка Покажи бутоните в следния ред щракнете върху бутона, който искате да промените и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

Забележка: За да възстановите подреждането по подразбиране, щракнете върху Начално състояние.

За да промените броя на бутоните, направете следното:

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони Икона на ''Конфигуриране на бутони'' и след това щракнете върху Покажи повече бутони и/или Показване на по-малко бутони.

За да добавите или премахнете бутони, направете следното:

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони Икона на ''Конфигуриране на бутони'' , щракнете върху Добавяне или премахване на бутонии след това щракнете върху бутона, който искате.

  Забележки: 

  • За да можете бързо да видите повече или по-малко бутони или папки, посочете хоризонтална разделителна линия между папките и бутоните и плъзнете лентата нагоре или надолу, когато показалецът се превърне в двупосочна стрелка двупосочна стрелка . Ако плъзнете хоризонтална разделителна линия в долната част на навигационния екран, всички големи бутони стават малки бутони и се показват като един ред от икони в долната част на навигационния екран.

  • За да увеличите пространството на прозореца с папка, плъзнете хоризонтална разделителна линия в долната част на навигационния екран и след това използвайте малки бутони за превключване на прозорците на папките.

  • За да видите всички ваши папки а не само пощенските папки, променете бутона Списък на папките в голям бутон и след това го преместете над бутона поща или бутон за премахване на поща от навигационния екран.

Намаляване на навигационния екран в Outlook 2010

Можете да увеличите размера на работното пространство в прозореца на Outlook с помощта на намаления навигационен екран. Намаления навигационен екран свива в вертикална черта на бутони, които все още осигурява достъп до вашите най-често използваните папки и изгледи.

За да скриете или покажете намаления навигационен екран, направете следното:

 • В горния ъгъл на Навигационния екран или намаления Навигационен екран горен колонтитул щракнете върху намали навигационния екран Бутон ''Намали навигационния екран'' или Разгъни навигационния екран Бутон ''Разгъни навигационния екран'' .

За да видите вашите папки от намаления Навигационен екран, щракнете върху бутона папки .

Забележка: Когато разгънете намаления навигационен екран, навигационния екран е нулиране на една и съща ширина, както е било преди това. Ако излезете Outlook с намален навигационен екран, изглежда намаления, когато рестартирате Outlook.

Използване на изгледа на списъка с папки в навигационния екран в Outlook 2010

В този изглед всички папки, включително папки за папка "Входящи", остават видими в навигационния екран, когато превключите към други изгледи, например календар или контакти. Щракнете върху Списък на папките, Изображение на бутон в долната част на навигационния екран.

Ако щракнете върху един от бутоните в навигационния екран, като например поща, Календар и Контакти, навигационния екран се променя обратно в режим на преглед на екрана.

Ако искате да запазите списъка на папките като основен изглед, не използвайте бутоните в долната част на екрана за достъп до други изгледи. Щракнете върху съответната папка, икона или име в списъка на папките себе си.

Ако използвате изгледа на списъка с папки, когато излезете от Outlook, списъка на папките ще се отвори, когато стартирате Outlook отново.

Промяна на списъка "Предпочитани" в Outlook 2010

Списъка "Предпочитани" предоставя удобен начин да запазите вашите най-често използваните папки видими в горната част на навигационния екран. Можете да изберете кои папки да бъдат включени.

Съвет: В намаления навигационен екран папки, в списъка "Предпочитани" се показват като вертикалните бутони, което ги прави достъпни там също. Вертикалните бутони, които се появяват зависят от вертикална наличното пространство в прозореца на Outlook и подреждането на папките в списъка "Предпочитани" .

Включване или изключване на "Предпочитани" не се променя папки в списъка. Всяка папка, когато функцията е изключена повторно се появяват когато "Предпочитани" е включен отново в списъка "Предпочитани" .

 • В раздела изглед , в групата оформление щракнете върху Навигационен екрани след това щракнете върху "Предпочитани".

  Отметка в това поле показва дали е включена "Предпочитани" .

 • За да добавите папка към "Предпочитани", плъзнете папката в списъка "Предпочитани" . Папката и нейното съдържание не се преместват, но се създава пряк път към папка в "Предпочитани".

 • За да премахнете папки от "Предпочитани", с десния бутон върху папката, която искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни от "Предпочитани".

  Забележки: 

  • Папките в "Предпочитани" трябва да бъдат премахнати поотделно.

  • Премахване на папки от "Предпочитани" не премахва ги или съдържанието му от списъка с Всички пощенски папки .

 • За да намалите "Предпочитани", щракнете върху иконата за разгъване до заглавката на "Предпочитани" .

 • За да разгънете "Предпочитани", щракнете върху Икона за свиване до заглавката на "Предпочитани" .

Промяна на папката подреждането в навигационния екран в Outlook 2010

Поща подпапки, които създавате, се показват в азбучен ред в рамките на всяка папка в навигационния екран. Папките не може да се преподреждат ръчно.

Папки по подразбиране се показват в края на списъка с папки, включително Чернови, Изпратени, Изтрити, Хронология на разговорите, Формуляри на InfoPath"," Нежелана поща"," "Изходящи", RSS каналии Папки за търсене. Тези папки не могат да бъдат преименувани или преподреждат.

Като заобиколно решение можете да добавите често използван папка в списъка "Предпочитани" в горната част на навигационния екран. Папки в този раздел могат да бъдат подредени в произволен ред.

Друг заобиколно решение е да преименувате папките. Въвеждане на число или специални знаци като подчертаване (_) или удивителен знак (!) премества папка преди папки, които започват със знаци от А до я. За да преименувате папка, щракнете върху папката и след това в раздела папка , в групата действия щракнете върху Преименуване на папката.

Забележка: Не можете да променяте размера на шрифта, цвят или типа в навигационния екран. Windows лупа е опция, която увеличава размера на шрифта на екрана на компютъра. За повече информация вижте Използване на лупата за да видите елементите на екрана.

Добавяне или премахване на бутони в навигационния екран в Outlook 2007

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони Button image , щракнете върху Добавяне или премахване на бутонии след това щракнете върху бутона, който искате.

Забележка: Въпреки че можете да премахнете всички бутони от навигационния екран и да увеличите пространството на прозореца с папка като плъзнете хоризонтална разделителна линия в долната част на навигационния екран, не е възможно да премахнете реда от малки бутони в долната част.

Преоразмеряване на навигационния екран в Outlook 2007

 • Посочете към дясната граница на Навигационния екрани когато показалецът стане двупосочна стрелка Изображение на вертикална двупосочна стрелка , плъзнете границата наляво или надясно.

Промяна на реда на показване на бутоните в Outlook 2007

 1. В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони Button image и след това щракнете върху Опции за навигационния екран.

 2. За да пренаредите бутона ред в списъка с бутони за показване в следния ред щракнете върху бутона, който искате да промените и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

Забележка: За да възстановите подреждането по подразбиране, щракнете върху Начално състояние.

Промяна на броя на големи и малки бутони в навигационния екран в Outlook 2007

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Конфигуриране на бутони Button image и след това щракнете върху Покажи повече бутони и/или Показване на по-малко бутони.

Забележка: 

 • За да можете бързо да видите повече бутони или папки, посочете хоризонтална разделителна линия между папките и бутоните и плъзнете лентата нагоре или надолу, когато показалецът се превърне в двупосочна стрелка двупосочна стрелка . Ако плъзнете хоризонтална разделителна линия в долната част на навигационния екран, всички големи бутони се конвертират в малки бутони и се показват като един ред от икони в долната част на навигационния екран.

 • За да увеличите пространството на прозореца с папка, плъзнете хоризонтална разделителна линия в долната част на навигационния екран и след това използвайте малки бутони за превключване на прозорците на папките.

 • За да видите всички ваши папки а не само пощенските папки, променете бутона Списък на папките в голям бутон и след това го преместете над бутона поща или бутон за премахване на поща от навигационния екран.

Скриване или показване на намаления навигационен екран в Outlook 2007

Можете да спестите място в прозореца на Outlook с помощта на намаления навигационен екран. Този екран е версия на навигационния екран, който свива в вертикална черта на бутони, които все още осигурява достъп до вашите най-често използваните папки и изгледи. Ви е удобно има няколко начина да скриете или покажете намаления навигационен екран.

Съвет: Ако имате папки в предпочитани папки, имате достъп до тях с едно щракване, когато използвате намаления навигационен екран. Брой на папки, които се показват като бутони в намаления навигационен екран, зависи от това колко разстояние по вертикала имате за вашия навигационен екран. Бутони на папки са видими в реда, те се показват, от горе надолу в '' предпочитани папки.

 • В горния десен ъгъл на Навигационния екран или намаления Навигационен екран горен колонтитул щракнете върху стрелката Изображение на бутон .

За да видите вашите папки в Навигационния екран от намаления Навигационен екран, щракнете върху бутона Навигационния екран .

Забележка: Когато разгънете намаления навигационен екран в навигационния екран, навигационния екран е нулиране на една и съща ширина, както е било преди това. Ако излезете Outlook с навигационния екран, свити в намаления навигационен екран, изглежда по този начин, когато рестартирате Outlook.

Добавяне или премахване на бутони за изглед в намаления навигационен екран в Outlook 2007

Бутоните за изглед, които се показват в намаления навигационен екран, като поща, календар и контакти, са същите бутоните за изглед, които се показват в изглед на цял екран за навигация.

изображение на бутон
Бутон за голям изглед се показва като бутон за малък изглед в намаления навигационен екран.
Бутон ''Поща'' в навигационния екран.

Забележка: Бутоните за изглед са различни от бутоните вертикални папка в "Предпочитани папки", които също така се показват в намаления навигационен екран. Бутони на папките се определят от размера на разстояние по вертикала, който е наличен в прозореца на вашия Outlook и реда, в който се показват папките в "Предпочитани папки". Тези бутони може да бъде премахната чрез Премахване на папки от предпочитани папки.

 • В долната част на намаления навигационен екран щракнете върху Конфигуриране на бутони Button image , щракнете върху Добавяне или премахване на бутонии след това щракнете върху бутона, който искате.

Показване или скриване на списъка на папките в Outlook 2007

За по-прост изглед на екрана за поща опитайте да използвате изгледа на Списък на папките .

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху Списък на папките Изображение на бутон .

 • В долната част на Навигационния екранщракнете върху поща бутон изображение на бутон или поща Бутон ''Поща'' в навигационния екран. .

Използване на изгледа на списъка с папки в навигационния екран в Outlook 2007

В този изглед всички папки, включително папки за папка "Входящи", остават видими в навигационния екран, когато превключите към други изгледи, например календар или контакти. Просто щракнете върху Списък на папките, Изображение на бутон в долната част на навигационния екран. За да се върнете към изгледа поща екран, щракнете върху поща бутон изображение на бутон или поща, Бутон ''Поща'' в навигационния екран. в долната част на Навигационния екран.

Ако превключите на изгледа на списъка с папки и след това излезте от Outlook, виждате списъка с папки, когато стартирате Outlook отново.

Важно: Ако искате да запазите списъка на папките като основен изглед в навигационния екран, докато работите, не използвайте бутоните в долната част на екрана за да навигирате до други изгледи. За да запазите изгледа на списъка с папки, докато се премествате из Outlook, щракнете върху съответната папка, икона или име в списъка на папките себе си.

Ако щракнете върху бутона " Календар ", изгледа на календара се показва в прозореца на основния Outlook , но навигационния екран се променя обратно в режим на преглед на екрана. Това премахва навигационния екран, за да покажете различните изгледи в екрана.

Премахване или намаляване на предпочитани папки в Outlook 2007

Предпочитани папки предоставя удобен начин да запазите вашите най-често използваните папки видими в горната част на навигационния екран. Определяне на съдържанието на списъка с предпочитани папки като изберете кои папки да бъдат включени. Ако не искате да използвате екрана с предпочитани папки или искате да освободите повече място в основния навигационния екран, можете да използвате една от следните опции.

 • Намаляване на размера на списъка с предпочитани папки чрез премахване на отделни папки от списъка.

 • Намаляване на екрана с предпочитани папки под заглавката.

 • Изключване на екрана с предпочитани папки

Съвет: В намаления навигационен екран папки, изброени в '' предпочитани папки се показват като вертикалните бутони, което ги прави достъпни там също. Вертикалните бутони показват зависят от разстояние по вертикала налични в прозореца на вашия Outlook и подреждането на папките в списъка с предпочитани папки.

Можете да премахнете някои или всички от отделните папки от списъка с предпочитани папки за да намалите дължината на списъка, както и размера на екрана.

 1. В " Предпочитани папки" с десния бутон върху папката, която искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни от предпочитани папки в контекстното меню.

 2. Повторете стъпка 1 за всяка папка, която искате да премахнете.

 • Папките в "Предпочитани папки" трябва да бъдат премахнати поотделно.

 • Премахване на папките на папките с предпочитани не ги премахнете от списъка с всички пощенски папки.

 • В заглавката на Предпочитани папки щракнете върху стрелката Изображение на бутон .

  Използвайте стрелките, за да отваряте и затваряте ''Предпочитани папки''

  За да разгънете екрана, щракнете върху стрелката изображение на бутон отново.

Можете да намалите и разширите предпочитани папки, ако е необходимо, прави достъпни вашите папки, когато искате ги и ги оставете настрани, когато не ви.

Включване или изключване на папките с предпочитани не влияе на папките в списъка. Ако имате папки, изброени в "Предпочитани папки", когато изключване на функцията, тези папки са там, когато ви го включа отново отново.

 • В менюто изглед посочете Навигационен екрани щракнете върху Предпочитани папки , за да премахнете отметката.

  Щракнете върху Предпочитани папки отново, за да включите функцията отново.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×