Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп

Абонамент за Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Лентата с инструменти за бърз достъп е персонализирана лента с инструменти, която съдържа набор от команди, които са независими от раздела на лентата, който се показва в момента. Можете да преместите лентата с инструменти за бърз достъп от едното от двете възможни местоположения и да добавяте бутони, които представляват команди, към лентата с инструменти за бърз достъп.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Забележки: 

 • Не можете да увеличите размера на бутоните, представляващи команди, като опция в Microsoft Office. Единственият начин да увеличите размера на бутоните е да понижите разделителната способност на екрана, която използвате.

 • Не можете да покажете лентата с инструменти за бърз достъп на повече от един ред.

 • Към лентата с инструменти за бърз достъп могат да се добавят само команди. Съдържанието на повечето списъци, например стойностите за отстъп и разредка, както и отделни стилове, които също се появяват в основната лента, не могат да се добавят към лентата с инструменти за бърз достъп. Можете обаче да персонализирате лентата в Office , за да персонализирате лентата по желания от вас начин. Например можете да създавате персонализирани раздели и групи по избор, които да съдържат вашите често използвани команди.

Какво искате да направите?

Добавяне на команда към лентата с инструменти за бърз достъп

Покажете ми как да добавям команди към лентата с инструменти за бърз достъп

Добавяне на команда, която не е на лентата, към лентата с инструменти за бърз достъп

Премахване на команда от лентата с инструменти за бърз достъп

Промяна на реда на командите на лентата с инструменти за бърз достъп

Групиране на командите чрез добавяне на разделител между командите

Преместване на лентата с инструменти за бърз достъп

Покажете ми как да преместя лентата с инструменти за бърз достъп

Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп с помощта на командата "Опции"

Възстановяване на настройките по подразбиране на лентата с инструменти за бърз достъп

Експортиране на персонализирана лента с инструменти за бърз достъп

Импортиране на персонализирана лента с инструменти за бърз достъп

Защо виждам зелено кълбо?

Добавяне на команда към лентата с инструменти за бърз достъп

 1. В лентата щракнете върху съответния раздел или група, за да се покаже командата, която искате да добавите към лентата с инструменти за бърз достъп.

 2. Щракнете с десния бутон върху командата и след това щракнете върху Добавяне към лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

  добавяне на командата "правопис и граматика" към лентата с инструменти за бърз достъп в word

Забележка: В изданието 2007 на Office, когато сте щракнали с десния бутон върху команди в менюто, което сте видели, след като сте щракнали върху бутона Microsoft Office, имате възможност да добавите командата към лентата с инструменти за бърз достъп. В Office 2010 нямате тази опция, след като щракнете раздела Файл.

Добавяне на команда, която не е на лентата, към лентата с инструменти за бърз достъп

 1. Щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп > Още команди.

персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп чрез щракване върху "още команди"

 1. В списъка Избиране на команди от щракнете върху Команди не на лентата.

 2. Намерете команда в списъка и след това щракнете върху Добави.

Премахване на команда от лентата с инструменти за бърз достъп

 • Щракнете с десния бутон върху командата, която искате да премахнете от лентата с инструменти за бърз достъп, и след това щракнете върху Премахни от лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

Промяна на реда на командите на лентата с инструменти за бърз достъп

 1. Щракнете с десния бутон на лентата с инструменти за бърз достъп и след това щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. Под Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху командата, която искате да преместите, и след това щракнете върху стрелката Премести нагоре или Премести надолу.

Групиране на командите чрез добавяне на разделител между командите

Можете да групирате командите с помощта на разделителя, като така лентата за бърз достъп изглежда като съставена от секции.

 1. Щракнете с десния бутон на лентата с инструменти за бърз достъп и след това щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. В списъка Избирай команди от щракнете върху Популярни команди.

 3. Щракнете върху <Разделител> и след това щракнете върху Добави.

 4. За да поставите разделителя там, където искате, щракнете върху стрелката Премести нагоре или Премести надолу.

Преместване на лентата с инструменти за бърз достъп

Лентата с инструменти за бърз достъп може да се намира на едно от следните две места:

 • Горния ляв ъгъл до иконата за програма на Microsoft Office, например до иконата на Word икона на програмата word 2010 . (местоположение по подразбиране)
  Лента с инструменти за бърз достъп в горния ляв ъгъл (местоположение по подразбиране)

 • Под лентата.
  Лента с инструменти за бърз достъп под лентата

Ако не искате лентата с инструменти за бърз достъп да се показва в текущото й местоположение, можете да я преместите на друго място. Ако установите, че иконата на програма по подразбиране е твърде далеч от работната ви област и не ви е удобна, бихте могли да я преместите по-близо до работната ви област. Местоположението под лентата покрива работната област. Следователно, ако искате да увеличите работната област, може да запазите лентата с инструменти за бърз достъп в местоположението й по подразбиране.

 1. Щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп Изображение на бутон .

 2. В списъка щракнете върху Покажи под лентата или Покажи над лентата.

Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп с помощта на командата "Опции"

Можете да добавяте, премахвате и променяте реда на командите на лентата с инструменти за бърз достъп, като използвате командата Опции.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Лента с инструменти за бърз достъп.

 4. Направете желаните промени.

Възстановяване на настройките по подразбиране на лентата с инструменти за бърз достъп

 1. Щракнете с десния бутон на лентата с инструменти за бърз достъп и след това щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

 2. В прозореца Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху Начално състояние на настройките по подразбиране и след това щракнете върху Възстановяване на началното състояние само на лентата с инструменти за бърз достъп.

Експортиране на персонализирана лента с инструменти за бърз достъп

Можете да експортирате персонализациите на вашата лента и лентата с инструменти за бърз достъп във файл, който може да се импортира и използва от ваш колега или на друг компютър.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Лента с инструменти за бърз достъп.

 4. Щракнете върху Импортиране/експортиране и след това щракнете върху Експортиране на всички персонализации.

За повече информация как да персонализирате лентата вижте Персонализиране на лентата в Office.

Импортиране на персонализирана лента с инструменти за бърз достъп

Можете да импортирате файлове за персонализация, за да заместите текущото оформление на лентата и лентата с инструменти за бърз достъп. С възможността да импортирате персонализацията можете да запазите облика на програмите на Microsoft Office еднакъв с този на вашите колеги или между различни компютри.

Важно: Когато импортирате файл за персонализация на лентата, губите всички предишни персонализации на лентата и лентата с инструменти за бърз достъп. Ако мислите, че може да поискате да се върнете към персонализацията, която имате в момента, трябва да я експортирате преди импортирането на нови персонализации.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Лента с инструменти за бърз достъп.

 4. Щракнете върху Импортиране/експортиране и след това щракнете върху Импортиране на файла за персонализация.

За повече информация как да персонализирате лентата вижте Персонализиране на лентата в Office.

Защо виждам зелено кълбо?

Можете да видите зелено кълбо, ако сте добавили група по избор или команда към лентата с инструменти за бърз достъп, след като сте персонализирали лентата, но не сте присвоили икона за представяне на тази група по избор или команда.

Иконата се използва, ако направите следното:

 • Добавяте групата по избор към лентата с инструменти за бърз достъп.

 • Помагате да се различава вашата собствена персонализира лентата от лентата по подразбиране.

Добавяне на икона за представяне на група по избор или команда

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Персонализиране на лентата.

 4. В прозореца Персонализиране на лентата под списъка Персонализиране на лентата щракнете върху групата по избор или командата, която сте добавили.

 5. Щракнете върху Преименуване и след това в списъка Символ щракнете върху някоя икона.

 6. В диалоговия прозорец Преименуване щракнете върху OK.

 7. За да видите и запаметите своите персонализации, щракнете върху OK.

За повече информация как да персонализирате лентата вижте Персонализиране на лентата в Office.

Какво искате да направите?

Преместване на лентата с инструменти за бърз достъп

Добавяне на команда към лентата с инструменти за бърз достъп

Преместване на лентата с инструменти за бърз достъп

Лентата с инструменти за бърз достъп може да се намира на едно от следните две места:

 • Горния ляв ъгъл до бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office (местоположение по подразбиране)
  Лента с инструменти за бърз достъп в горния ляв ъгъл

 • Под лентата, която е част от потребителския интерфейс Microsoft Office Fluent

  лента с инструменти за бърз достъп под лентата

Ако не искате лентата с инструменти за бърз достъп да се показва в текущото й местоположение, можете да я преместите на друго място. Ако установите, че местоположението по подразбиране до бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office е твърде далече от работната област, за да ви е удобно, може да искате да го приближите по-близо до своята работна област. Местоположението под лентата покрива работната област. Следователно, ако искате да увеличите работната област, може да запазите лентата с инструменти за бърз достъп в местоположението й по подразбиране.

 1. Щракнете върху Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп Изображение на бутон .

 2. В списъка щракнете върху Покажи под лентата или Покажи над лентата.

Добавяне на команда към лентата с инструменти за бърз достъп

Можете да добавите команда към лентата с инструменти за бърз достъп директно от командите, които се показват на лентата на Office Fluent.

 1. На лентата щракнете върху съответния раздел или група, за да се покаже командата, която искате да добавите към лентата с инструменти за бърз достъп.

 2. Щракнете с десния бутон върху командата и след това щракнете върху Добавяне към лентата с инструменти за бърз достъп в контекстното меню.

  Забележки: 

  • Не можете да увеличите размера на бутоните, представляващи команди, като опция в Microsoft Office. Единственият начин да увеличите размера на бутоните е да понижите разделителната способност на екрана, която използвате.

  • Не можете да покажете лентата с инструменти за бърз достъп на повече от един ред.

  • Към лентата с инструменти за бърз достъп могат да се добавят само команди. Съдържанието на повечето списъци, например стойностите за отстъп и разредка, както и отделни стилове, които също се появяват в основната лента, не могат да се добавят към лентата с инструменти за бърз достъп.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×