Персонализиране на имейл съобщения

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Създаване на имейл съобщение в Outlook ви предлага най-много опции и конфигурации на всяка функция, Outlook . Без значение какъв вид на съобщение – бизнес или лични – пишете, винаги можете да намерите начин да добавите вашия уникален стил.

Забележка: Outlook използва редактор на базата на Word за имейл съобщения. Ако имате нужда от помощ с функциите за редактиране, започнете Word, натиснете F1 и след това извършете търсене в Word помощ.

Опции за задаване доставка

Опции за доставка включва определяне на нивото на важност на съобщението, предоставяне на крайната дата на валидност и даване на дата и час закъснение за изпращане на съобщението.

Можете да зададете нивото на важност за съобщение, така че получателите може да вижда индикатор в папката си "Входящи", преди да го отворят. Определяне на нивото на важност ви позволява да сортирате съобщенията си по важност на получатели.

 • В раздела съобщение в групата етикети изберете Висока важност или Ниска важност. За да покажете се занимава е осветена иконата на избраната.

  Групата етикети на "лентата"

Когато дадено съобщение изтече, заглавката на съобщението ще остане видима в Outlook папки. Въпреки че съобщението е показват зачеркнати, че все още може да се отвори.

 1. В раздела Опции , в групата Още опции , изберете иконата за стартиране на диалоговия прозорец Опции за съобщенияИкона за стартиране на диалогов прозорец.

 2. В диалоговия прозорец свойства , под Опции за доставкаотметнете квадратчето срокът му изтича след и след това изберете дата и час.

Ако използвате Microsoft Exchange имейл акаунт, може да забави получаването на едно съобщение. Независимо от типа на имейл акаунт всеки може да използвате правила за забавяне на доставката на всички съобщения, като задържите ги в папката "Изходящи" за определено време след като изберете Изпрати.

Забавяне на доставката на имейл съобщение за акаунти за Exchange

 1. В раздела Опции , в групата Още опции изберете Забавяне на доставката. Диалоговият прозорец свойства се появява с отметка в полето не Доставяй преди .

 2. Изберете доставка датата и часа, който искате.

  Забележка: Забавяне на доставката трябва да изберете за всяко съобщение, които искате да се забави. Да се забави всички съобщения, вижте следната процедура за забавяне на доставката на имейл съобщение за всички имейл акаунти.

Забавяне на доставката на имейл съобщение за всички имейл акаунти

Можете да персонализирате настройките в съветника за правилата, за да ограничите критериите за, когато се налага забавянето.

 1. В произволен Outlook изглед изберете раздела " файл ".

 2. Изберете управление на правилата и известяванията > ново правило.

 3. Под стъпка 1: изберете шаблон, под започване от празно правилоизберете прилагане на правило в съобщенията, които изпращами след това изберете напред.

 4. Щракнете върху напред и когато видите съобщение, това правило ще се приложи към всяко съобщение, което изпратите, изберете да.

 5. Под стъпка 1: изберете действие(я), поставете отметка в квадратчето отложи доставката с определен брой минути .

 6. Под стъпка 2: Редактирайте описанието на правилото (щракнете върху подчертана стойност), изберете подчертаната фраза определен брой.

 7. Въведете число между 1 и 120 и след това изберете OK.

 8. Изберете Готово и когато видите съобщение това правило е клиента правило и ще бъде обработено само когато Outlook се изпълнява, изберете OK.

  Забележка: Това ново правило за забавяне на всички съобщения, които изпращате от броя на минутите, които сте въвели в стъпка 7. Outlook трябва да остане изпълняван за тези броя минути, след като изберете Изпрати да обхване указаната забавянето.

Най-горе на страницата

Променяне на облика на съобщение

Имате най-малко осем начини за промяна на облика на съобщение.

 1. В раздела Опции в теми на група, изберете Цвят на страницата.

  Забележка: Поставете курсора в тялото на съобщението за предоставяне на опцията за Цвят на страницата .

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • Изберете цвят в Цветове за тема или Стандартни цветове палитра.

  • Изберете Още цветове , за да получите по-подробна палитра.

  • Изберете Без цвят , за да премахнете всеки цвят.

 3. Изберете Ефекти на запълване , за да добавите градиент, текстура, шарка или картина и след това изберете желаните от вас опции за автозапълване.

  Забележка: Ако сте избрали цвят в стъпка 2, градиент, текстура или шарката се основава на този цвят.

Има няколко начина, можете да промените шрифта в съобщението си.

 • В раздела съобщение , в групата Основен текст , можете да изберете шрифт, размер на шрифта, стила на шрифта (получер, курсив и подчертан), цвят на шрифт и осветяването на текст.

 • В раздела Форматиране на текст , в групата шрифт можете да изберете шрифта и размера на шрифта и увеличаване или намаляване на размера като една стъпка. Можете също да промените стила на шрифта (получер, курсив, подчертан, зачеркнат, долен индекс, долен индекс); промяна на регистъра на цвета на шрифта и осветяване на текст; и премахване на цялото форматиране на шрифт.

 • В минилентата с инструменти, която се появява, когато изберете текст, можете да изберете желания шрифт, увеличаване или намаляване на размера като един инкремент, избор на тема, използвате копиране на формати, изберете стил на шрифта (получер, курсив и подчертан) и осветяване на текст.

  Минилента с инструменти

 • В раздела Форматиране на текст в групата стилове , можете да изберете стилове.

Съвет: Използвайте стилове, за да създавате професионално изглеждащи съобщения.

Графики могат да привлечете вниманието на получателите на вашите съобщения, но те също може да увеличи размера на файла на вашето съобщение. Това е една причина графики трябва да се използва умерено. За да промените фона облика на съобщението, вижте Добавяне на фонов цвят, преливане, текстура, шарка или картина.

За да добавите графика

 • В раздела Вмъкване в групата илюстрации изберете една от следните типове илюстрация:

  Картина

  1. Изберете картинаи след това отидете до папката, където е записан картината, която искате.

  2. Изберете картината и след това изберете Вмъкни.

  Можете да преоразмерите или завъртите картината с плъзнете манипулаторите на картината. За опции за допълнителни картина с десния бутон върху картината и след това изберете команда.

  Графична колекция

  Графична колекция библиотека не е налична в Outlook 2016 или Outlook 2013; Outlook все още може да помогне да вмъкнете графична колекция. За повече информация вижте Добавяне на графична колекция във вашия файл.

  За да добавите графична колекция в съобщение, създадени в Outlook 2010:

  1. Изберете Графична колекция, въведете Описание за колекция, която искате да търсите и след това изберете Go.

  2. Поставете отметка в квадратчето включване на Office.com съдържание да включите графична колекция от Office.com.

  3. Изберете изображението, което искате да вмъкнете.

  Фигури

  • Изберете фигуритеи след това изберете желаната фигура.

  За опции за допълнителни фигури с десния бутон върху фигурата и след това изберете команда.

  Графика SmartArt

  1. Изберете SmartArt.

  2. Изберете оформление за графика SmartArt и след това изберете OK.

  3. Изберете графиката SmartArt, за да добавите текст.

  За допълнителни опции щракнете с десния бутон на графиката SmartArt и след това изберете команда.

  Диаграма

  1. Изберете диаграма.

  2. Изберете тип диаграма и след това щракнете върху OK.

  3. В Microsoft Excel 2010 лист, който се появява въведете данните за вашата диаграма.

  За допълнителни опции щракнете върху диаграмата и след това изберете команда.

  Екранна снимка

  1. Изберете снимка.

  2. Изберете една от шаблон за визитки изображения или изберете Изрязване на екрана.

  3. Изберете областта от екрана, който искате да заснемете.

За да вмъкнете WordArt

 • В менюто Вмъкване в групата текст изберете WordArt.

 1. В раздела съобщение в групата Основен текст изберете водещи символи или бутонът " номериране ".

 2. Натиснете Enter, за да прибавите следващия елемент от списъка. Outlook автоматично вмъква следващия водещ символ или номер.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да завършите списъка, натиснете два пъти Enter.

   или

  • За да изтриете последния водещ символ или номер в списъка, натиснете клавиша назад.

Съвети: Можете да използвате клавишна комбинация за да създадете списък с водещи символи или номериран списък.

 • За да създадете списък с водещи символи, въведете * (звездичка) и след това натиснете клавиша за интервал или клавиша Tab.

 • За да създадете номериран списък, въведете 1.и след това натиснете клавиша за интервал или клавиша Tab.

Таблица се състои от редове и колони от клетки, които можете да попълвате с текст и графика. Таблиците се използват често за организиране и представяне на информацията.

Таблици, използвани за представяне на информацията в подобен на мрежа формат

Можете също да използвате таблиците за създаване на интересни оформления на страници или да създадете текст, графика и разширени оформления на таблица.

Пример за оформление на страница, създадено с таблици

За да добавите таблица

 1. Изберете мястото, където искате да вмъкнете таблица.

 2. В раздела Вмъкване в групата таблици изберете таблица.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • Посочете Бързи таблици, изберете таблицата, която искате и заместване на данните в таблицата с вашите данни.

  • Изберете мрежата на таблицата и изберете желания брой редове и колони за създаване на нова, празна таблица.

   Инструмент за избиране на таблица

  • Изберете Начертаване на таблица , за да се покаже показалец, който ви позволява да променяте размерите на клетките на таблицата, които добавяте.

  • Изберете Excel електронна таблица , за да отворите нова електронна таблица в съобщението си. Можете да използвате точките на манипулатор за преоразмеряване на електронната таблица.

   Забележка: Когато изберете Excel електронна таблица, диалогов прозорец може да се появи въпрос, ако се доверявате на източника на работната книга Excel . В повечето случаи особено ако източникът на документа е Excel инсталиран на компютъра ви, можете да изберете да. Ако сте колебаят за изберете да, защото Excel се изпълнява от друг източник или мрежа, обърнете се към вашия системен администратор.

Можете да създадете подпис по подразбиране да се добавят към всички изходящи съобщения, или можете да ръчно Вмъкване на подпис в изходящи съобщения поотделно.

За автоматично вмъкване на подпис

 1. В раздела Съобщение, в групата Включи щракнете върху Подпис > Подписи.

  Забележка: Можете също да получите достъп до опциите за подписи, които са налични в раздела съобщение , след като изберете отговор, Отговор до всичкиили Препращане в отворено съобщение.

 2. В диалоговия прозорец подписи и бланки , в раздела Имейл подпис , в списъка избор на подпис за редактиране изберете подписа, който искате. Или изберете Създай , за да създадете подпис.

 3. Под избор на подпис по подразбиране в горния десен ъгъл на диалоговия прозорец в списъка нови съобщения изберете подписа, който искате.

 4. Ако искате да включите подпис в съобщенията, че отговаряте на съобщения и в съобщенията, които препращате, в списъка Отговори/препращания изберете подписа. Ако не искате подпис в съобщенията, изберете няма.

 5. Изберете OK.

 6. За да добавите подписа по подразбиране към текущото съобщение, в раздела съобщение , в групата включване изберете подписи след това изберете подписа.

За да вмъкнете ръчно подпис

 • В раздела съобщение , в групата включване изберете подписи след това изберете подписа, който искате.

  Забележка: Можете също да получите достъп до опциите за подписи, които са налични в раздела съобщение , след като изберете отговор, Отговор до всичкиили Препращане в отворено съобщение.

Групата символи в раздела " Вмъкване " има бутони, които ви позволяват да вмъкнете уравнение, символ и хоризонтална линия в имейл съобщението.

Уравнение

Можете бързо да добавите сложни уравнения на съобщение. Когато изберете бутона уравнение , имате достъп до раздела " проектиране " и колекция от инструменти и математически символи и структури.

Символ

Можете да използвате бутона " символ ", за да добавите:

 • Символи, като например ¼ и ©, които не са на клавиатурата.

 • Специални знаци, като дълго тире (—) или многоточие (…), които не са на клавиатурата.

 • Unicode знаци.

Ако използвате разширен шрифт, например Arial или Times New Roman, се появява списък подмножество. От този списък можете да изберете знак от разширен списък знаци за езика. Списък подмножество включва гръцки и руски (кирилица), ако има такива.

Хоризонтална линия

Бутон " Хоризонтална линия " ви дава възможност да разделите на секции. Линия има ширина (дебелина) ½ pt. и използва автоматичен цвят по подразбиране.

Тема – набор от унифицирани елементи на дизайна и цветовите схеми – ви помага да създавате професионално изглеждащи и добре проектирана съобщения. Когато прилагате тема към документ, Outlook персонализира фонови цветове и графики, тялото и стилове на заглавия, списъци, хоризонтални линии, цветовете на хипервръзката и цветове на рамката на таблицата. Списъци с едно ниво и много нива са персонализирани.

Промяна на темата

 1. В раздела Опции в групата теми изберете теми.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • Изберете темии нулиране на текущата тема от шаблон, потърсете друга тема или се тема, използвате по подразбиране.

  • Избиране на цветовеи след това изберете предварително цветна палитра на тема или да създадете своя собствена.

  • Изберете шрифтоветеи след това изберете шрифт от списъка по подразбиране или изберете сами.

  • Изберете ефектии след това изберете една от предварително зададени ефекти.

  • Изберете Цвят на страницатаи след това изберете от предварително зададени тема цветовата палитра, изберете без цвят или цвят по избор или добавяне на ефекти на запълване.

Най-горе на страницата

Добавяне на проследяване към съобщение

Можете да използвате опциите, налични в групата етикети в раздела съобщение за проследяване на съобщения с флаг или доставка или обратна разписка за прочитане. И можете да използвате опциите за гласуване.

Маркирани с флаг на имейл съобщения от помощ за по-добро управление на вашата поща. Маркирани с флаг съобщения създайте задачи за изпълнение или за които сам или за вас и за получателите на имейл съобщението. Можете да маркирате с флаг имейл съобщение, например, че искания за информацията, която искате от определена дата. Когато получателят получава съобщение, се появява флаг с него и съобщение се появява в Информационна лента в екрана за четене и в горната част на съобщението, когато се отвори в Outlook.

Съобщение, което е маркирано с флаг за себе си може да ви помогне да следите кой е отговорил на съобщението. В предишния сценарий който изпраща с флаг имейл съобщение с искане на информация от определена дата. Като също така да маркирате с флаг на съобщението за себе си, се напомня да проверите за отговори. Outlook можете дори да автоматично търсене отговаря на първоначалното съобщение с флаг.

 1. В раздела съобщение , в групата етикети изберете Изпълнениеи след това проследяване крайната дата или по избор.

 2. Ако искате напомняне за това съобщение с флаг, в раздела съобщение , в групата етикети изберете Изпълнениеи след това изберете Добавяне на напомняне. Ако искате, можете да промените напомнянето датата и часа.

 3. Ако искате, можете да включите флаг до получателите, така че те са информирани на краен срок. В раздела съобщение , в групата етикети изберете Изпълнениеи след това изберете флаг за получатели. За да включите напомняне на получателя за това съобщение с флаг, поставете отметка в квадратчето напомняне и след това, ако е необходимо, променете датата и часа.

Лесно е да създадете запитване в Outlook , като включите бутони за гласуване в имейл съобщение.

 1. В раздела Опции в групата проследяване изберете Използвай бутони за гласуване.

 2. Изберете едно от следните:

  • Одобряване; Отхвърляне на    
   когато имате проблем или събитие, например, който трябва да бъде одобрен или отхвърлен.

  • Да; Не    
   когато всичко, което искате да "или" не, това е добър начин да се бърза анкета.

  • Да; Не; Може би    
   когато не искате да ограничите възможностите за избор на да и не, тази опция, гласуване предлага алтернативен отговор.

  • Потребителски    
   изберете тази опция, за да създадете свой собствен имената на бутоните за гласуване. Например можете да поискате колегите ви да избирате измежду три дни от седмицата за повтарящо се събрание седмичен служители.

   1. Когато се появи диалоговият прозорец Свойства, под Опции за гласуване и проследяване отметнете квадратчето Използвай бутони за гласуване.

   2. Изберете и изтрийте имената по подразбиране на бутоните и след това въведете текста, който искате. Разделяйте имената на бутоните с точка и запетая.

Обратна разписка за доставяне казва, че имейл съобщението е доставено до пощенската кутия на получателя, но не дали получателят е видял го или го прочете. Обратна разписка за прочитане ви казва, че съобщението ви е отворен. И в двата случая получавате съобщение за уведомяване, когато съобщението е доставено или прочетено. Съдържанието на съобщението известия, след това автоматично се записват в първоначалното съобщение във вашата папка " Изпратени ".

Не разчитат, обаче само на тези разписки. Получателят на съобщението може да определи дали искане за прочитане е поискана и отказали да изпратите един. Ако съобщението е само за четене в екрана за четене, обратна разписка за прочитане не може да бъде изпратен. Освен това на получателя имейл програмата може да не поддържа разписки за прочитане.

За да добавите получателя или обратна разписка за прочитане

 • В съобщението, в раздела Опции , в групата проследяване отметнете квадратчето Изискай разписка за прочитане или отметка в квадратчето изисквай обратна разписка за доставка .

За включване на опциите за всички имейл съобщения, които изпращате за проследяване

 1. Изберете раздела " файл " > Опции > поща.

 2. Под проследяванеизберете желаните опции.

Най-горе на страницата

Електронна визитна картичка

Електронни визитки улесняване споделяне информация за контакт. Електронни визитки бързо може да се вмъква в съобщения, които изпращате и могат да бъдат незабавно разпознати от получателя. Можете да изпратите вашата корпоративна електронна визитка или лична такава, която сте персонализирали. Като алтернатива можете да изпратите на някой друг информация за контакт като електронна визитка. Можете също да препращате електронни визитки.

За повече информация относно електронни визитки вижте Създаване и споделяне на контакти като електронни визитки.

 1. В раздела съобщение , в групата включи изберете Прикачване на елемент > визитни картичкии след това изберете име в списъка. Менюто визитка показва последните 10 имена на контакти, че сте вмъкнали като електронни визитки в съобщения.

  Можете да вмъкнете няколко електронни визитки в едно съобщение.

 2. Ако не виждате името, което искате, изберете други визитни картички, изберете името в списъка Класирано като и след това изберете OK.

  Забележки: 

  • За да се прави разлика между повтарящите се имена в менюто визитка , изберете други визитни картички. Вижте повече информация, например визуализация на визитката в диалоговия прозорец Вмъкване на визитка .

  • Ако плъзнете визитка от изгледа визитни в ново съобщение, само vCard (.vcf) е включен, когато съобщението е изпратено. Прикачен .vcf файл отваря формуляра на контакта с цялата информация, която получателите могат да записват в своите списъци с контакти. Електронна визитна картичка се вижда във формуляр за контакт.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×