Персонализиране на имейл съобщение в Outlook в уеб

Персонализиране на ново имейл съобщение в Outlook в уеб с помощта на множеството опции, които Outlook предлага. Без значение какъв вид съобщение пишете – бизнес или лично, винаги ще намерите начин да добавите своя уникален стил.

За да започнете да пишете ново съобщение, влезте в Outlook в уеб и след това изберете Създаване. Можете да добавите прикачен файл или изображение (картина, текстура или графики), да променяте шрифтовете, да вмъкнете списък, таблица, или подпис и др. Можете също да поставите индикатор за нивото на важност на съобщението.

За инструкции изберете своята версия

Инструкциите се различават – в зависимост от това дали използвате новата версия на Outlook в уеб. Изберете коя версия на Outlook в уеб използвате, за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в Уеб– бета-версия

Вижте Инструкции за новата версия на Outlook в уеб.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб

Вижте Инструкции за класическа версия на Outlook в уеб.

Забележка: Ако вашата организация е включила емблемата си в лентата с инструменти, може да виждате нещо малко по-различно от показаното по-горе.

Инструкции за новата версия на Outlook в уеб

Можете да зададете ниво на важност на съобщението, така че получателите да видят индикатора му в своята папка "Входящи", преди да отворят съобщението. Освен това задаването на ниво на важност позволява на получателите да сортират съобщенията си по важност.

За да промените важността на съобщението си, изберете трите точки в горната част на новото съобщение, което пишете Още действия , и след това изберете Задаване на важност. Можете да изберете Висока, Нормалнаили Ниска.

 1. Изберете иконата Прикачване Прикачване в долната част на прозореца на имейл съобщението.

 2. Изберете Преглед на този компютър, Преглед на местоположения в облака или Преглед на имейл съобщения.

 3. В зависимост от Вашия избор, направете едно от следните неща:

  • Компютър: Намерете местоположението на файла, който искате да качите, изберете файла, след което щракнете върху Отвори.

  • Файл от Облак: Изберете файла, който искате да прикачите, изберете Напреди след това изберете Споделяне като връзка или Прикачи като копие.

  • Имейл съобщение: Изберете файла, който искате да прикачите, и изберете Напред.

Ако искате да добавите изображение, което да се показва в тялото на Вашето имейл съобщение, можете да добавите вградено изображение.

 1. Изберете Вмъкване на вградени картини Вмъкване на вградени картини до Изпращане в дъното на прозореца на имейл съобщението.

 2. Отидете до местоположението на файла с картината на Вашия компютър, изберете файла и след това изберете Отвори.

Емотиконите, известни също като емоджи, са графики, които изразяват чувство. Можете да добавяте разнообразни емотикони към Вашите съобщения. Можете също да избирате от популярни GIF файлове, които да добавите към Вашите съобщения.

 • За да вмъкнете емотикон, изберете иконата Емоджи Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение в долната част на имейл съобщението, превъртете до Популярни емоджита и след това изберете емотикон.

 • За да вмъкнете GIF, изберете иконата Емоджи Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение в долната част на имейл съобщението, превъртете до Популярни GIF файловеи след това изберете GIF.

Забележка: Не всички имейл програми показват емотиконите по един и същ начин. Емотикон, който е цветен при един клиент може да бъде представен като своите символи при друг. Например Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение може да се показва в съобщението на получателя като :-).

Ако искате да направите съобщението си по-разчупено, може да промените шрифта, големината, цвета и стила на текста.

 1. Изберете Покажи опциите за форматиране, Показване на опциите за форматиране до Изпращане в дъното на прозореца на имейл съобщението. Появява се лентата за форматиране.

 2. Изберете Шрифт Шрифт и изберете шрифта, с който предпочитате да пишете. Можете също да промените размера на шрифта, цвета на шрифта, да направите текста получер, да подчертаете или да приложите курсив, или дори да осветите част от имейл съобщението си.

Можете да използвате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да се укажете стъпки, елементи за действие или ключови лайтмотиви в имейл съобщението си.

 • За да добавите списък с водещи символи в имейл съобщението си, изберете Покажи опциите за форматиране на Показване на опциите за форматиране до Изпращане в долната част на имейл съобщението и след това изберете Водещи символи Водещи символи .

 • За да добавите номериран списък в имейл съобщението си, изберете Покажи опциите за форматиране Показване на опциите за форматиране до Изпращане в долната част на имейл съобщението и след това изберете Номериране Номериране .

Вмъкнете таблица, за да добавите структурирана информация в редове и колони в имейл съобщението си.

 1. Създайте ново имейл съобщение или отговорете на съществуващо.

 2. В дъното на прозореца за ново съобщение, изберете Outlook.com икона форматиране на още опции > Вмъкване на таблица .

  Екранна снимка на бутона за вмъкване на таблица

 3. Плъзнете показалеца, за да изберете желания брой редове и колони в таблицата.

Можете да създадете имейл подпис, който да се показва автоматично в края на Вашите съобщения.

 1. В горната част на страницата изберете Настройки Settings > Преглед на всички настройки на Outlook.

 2. Изберете Поща > Съставяне и отговор.

 3. В текстовото поле въведете Вашия имейл подпис. Можете да промените шрифта, размера, цвета и външния вид на Вашия подпис от опциите, налични в лентата, най-отгоре в текстовото поле.

 4. Ако искате да включите подписа си само в нови съобщения, поставете отметка в квадратчето до Автоматично добавяй моя подпис в нови съобщения, които съставям. Ако искате да добавите своя подпис към съобщенията, които препращате или на които отговаряте, изберете Автоматично добавяй моя подпис в съобщенията, които препращам или на които отговарям. Ако желаете и двете опции да бъдат активни, поставете отметки в двете квадратчета.

 5. Изберете Запиши , когато сте готови. Имейл подписът Ви сега ще се показваа в новите съобщения или в отговорите Ви, или и в двете, в зависимост от Вашия избор.

Инструкции за класическата версия на Outlook в уеб

Можете да зададете ниво на важност на съобщението, така че получателите да видят индикатора му в своята папка "Входящи", преди да отворят съобщението. Освен това задаването на ниво на важност позволява на получателите да сортират съобщенията си по важност.

За да промените важността на съобщението си, изберете трите точки в горната част на новото съобщение, което пишете Изберете тази икона, за да настроите нивото на важност на съобщението и след това изберете Задай важност. Можете да изберете Високо, Нормалноили Ниско.

 1. Изберете иконата Прикачи Щракнете върху тази икона, за да прикачите файл към Вашето съобщение в дъното на прозореца на имейл съобщението.

 2. Изберете дали искате да прикачите файл от Вашия Компютър или от Местоположения в облак.

 3. Отидете в местоположението, където се намира файлът, който искате да прикачите, докоснете го, за да го изберете, и натиснете Отвори.

 4. Ако искате да споделите файла с получателите на Вашия имейл, така че всеки да може да работи по файла едновременно, щракнете върху стрелката на падащото меню до името на файла и изберете Качване в OneDrive – <your organization name>.

Ако искате да добавите изображение, което да се показва в тялото на Вашето имейл съобщение, можете да добавите вградено изображение.

 1. Изберете Вмъкване на вградени картини Изберете тази икона, за да добавите изображение към вашето имейл съобщение до Изпращане в дъното на прозореца на имейл съобщението.

 2. Отидете до местоположението на файла с картината на вашия компютър или в OneDrive и след това изберете Отвори.

С вградено изображение в имейл съобщението изберете изображението и щракнете с десния бутон, за да видите меню с други опции. Например изберете Размер и след това изберете от Малък, Най-добър размерили Първоначалния да регулирате размера на файла с образа.

Emojis , наричани още емотикони, са графики, които изразяват чувство. Можете да добавите различни emojis към вашите съобщения.

За да вмъкнете emoji, изберете иконата Emoji Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение до Изпращане в долната част на имейл съобщението и след това изберете emoji.

Забележка: Не всички имейл програми показват emojis по същия начин. Emoji, която е цветна в един имейл програма може да бъде представена като съставящите я символи в друга. Например Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение може да се покаже в съобщението на получателя като:-).

Ако искате да направите съобщението си по-разчупено, може да промените шрифта, големината, цвета и стила на текста.

 1. Изберете Опции за форматиране Изберете тази икона, за да промените шрифта, размера, цвета и др. до Изпращане в дъното на прозореца за имейл съобщение. Опциите за форматиране се показват.

 2. Изберете Шрифти изберете шрифта, който предпочитате да използвате. Можете също да промените размера на шрифта, цвят на шрифта, да направите текста получер или подчертан, или с курсивен шрифт или дори да подчертаете част от имейл съобщението. Изберете текста и след това изберете ефекта, който искате да използвате от опциите за форматиране.

Можете да използвате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да се укажете стъпки, елементи за действие или ключови лайтмотиви в имейл съобщението си.

 • За да добавите списък с водещи символи в имейл съобщението, изберете Водещи символи Щракнете върху това, за да добавите списък с водещи символи във Вашето имейл съобщение .

 • За да добавите номериран списък в имейл съобщението, изберете Номериране Щракнете върху тази икона, за да добавите номериран списък във Вашето имейл съобщение .

Вмъкнете таблица, за да добавите структурирана информация в редове и колони в имейл съобщението си.

 1. Изберете Още Разгъване на стрелката, за преглед на още опции за форматиране в края на опциите за форматиране да разгънете други опции.

 2. Изберете Вмъкване на таблица. Плъзнете, за да изберете броя на редовете и колоните, които искате. Или можете да щракнете върху Вмъкване на таблица и след това, вместо да плъзгате, щракнете върху Вмъкване на таблицаи в диалоговия прозорец Вмъкване на таблица задайте броя на колоните и редовете и след това щракнете върху OK.

Можете да създадете имейл подпис, който се показва в края на вашите имейл съобщения.

 1. Изберете Настройки Настройки в горния десен ъгъл, след което изберете Опции > Поща.

 2. В прозореца "Опции" от лявата страна, под Оформлениеизберете Имейл подпис.

 3. Ако искате да включите подписа си в само новите съобщения, поставете отметка в квадратчето до Автоматично добавяне на подпис в нови съобщения, които съставям. Ако искате да добавите своя подпис към съобщенията, които препращате или на които отговаряте, изберете Автоматично добавяне на подпис в съобщенията, които препращам или на които отговарям. Ако предпочитате двете опции, изберете и двете квадратчета.

 4. В текстовото поле напишете имейл подписа си. Можете да промените шрифта, размера, цвета и външния вид на вашия подпис от опциите, налични в лентата в горната част на текстовото поле. Можете също да добавите изображение.

 5. Изберете Запиши , когато сте готови. Имейл подписът Ви сега ще се показваа в новите съобщения или в отговорите Ви, или и в двете, в зависимост от Вашия избор.

Вж. също

Създаване, отговор или препращане на имейл съобщения в Outlook в уеб

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×