Персонализиране на дъска за обсъждания

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Дъските за обсъждания предоставят на участниците на сайта форум, за да обсъждат теми един с друг. Повечето шаблони на сайтове включват възможността за създаване на дъски за обсъждания и много сайтове и сайтове за работни области имат вградена дъска за обсъждания, наречена "Обсъждане в екип". Като собственик на сайта, може да персонализирате дъските за обсъждания.

В тази статия

За персонализирането на таблата за обсъждания

Създаване на изглед

Редактиране на изглед

Изтриване на изглед

Задаване на публичен изглед по подразбиране

За персонализиране на дъски за обсъждания

Предлагат се няколко опции за персонализиране на изгледи и поведения, специфични за дъските за обсъждания. Когато създавате нов изглед за дъска за обсъждания, трябва да я базирате върху съществуващ изглед. По подразбиране се предоставят следните изгледи:

 • Изглед на темата    Този изглед е наличен само в папката от високо ниво (най-високото ниво на дъската за обсъждания) и се използва за разглеждане на имената на обсъжданията и други метаданни върху определено обсъждане. Името на всяко обсъждане в дъската се появява като връзка в колоната "Тема", върху която може да щракнете, за да отидете в папката от по-ниско ниво, която показва отговорите на определено обсъждане.

  Забележка: Въпреки че е възможно да използвате друг изглед за папката от високо ниво, например неструктуриран или многопоточен изглед, не го препоръчваме. Вместо това използвайте изгледа на темата или изгледа, който създадете, базиран върху изгледа на темата.

 • Неструктуриран изглед    По подразбиране този изглед е наличен само в папките на типа съдържание за обсъждане. Това означава, че не е наличен в папката от високо ниво. В този изглед темата на обсъждането, всички отговори на обсъждането и други отговори са подравнени на една страна.

 • Изглед с нишки    По подразбиране този изглед е наличен само в папките на типа съдържание за обсъждане. Това означава, че не е наличен в папката от високо ниво. В този изглед темата на обсъждането е подравнена на една страна, всички отговори на обсъждането са с лек отстъп, а отговорите на предишните отговори са с по-голям отстъп. С този изглед се вижда по-лесно дали отговорът е направен директно на темата на обсъждането или на предишен отговор.

Забележка: Когато създавате изглед, може да го зададете като личен или публичен изглед. Забележете, че личният изглед е наличен само за човека, който го дефинира, докато публичният е наличен за всекиго.

Следната таблица описва опциите за конфигурация, които собствениците на сайта може да изберат при създаване на изглед за дъска за обсъждания. Повечето от тези опции са налични, когато се редактират съществуващи изгледи.

Забележка: За да персонализирате повечето настройки на списъка, трябва да имате разрешение за управление или промяна на списъците.

Опции за конфигурация

Действия

Име

Задайте уникално име за изгледа, както и укажете дали ще бъде публичният изглед по подразбиране.

Забележка: Отметката в квадратчето Направете този изглед по подразбиране се отнася само за публични, но не и за лични изгледи.

Аудитория

Задайте дали това е личен, или публичен изглед.

Забележка: Тази опция е налична само когато създавате изглед.

Колони

Изберете колоните, които искате в този изглед, както и реда, в който искате да се показват.

Сортиране

Изберете основните и вторичните колоните, по които искате да сортирате, както и дали ще се сортират във възходящ, или низходящ ред.

Филтър

Задайте дали да се показват всички елементи (обсъждания и отговори) в този изглед или да се филтрират елементи. За да филтрирате повече от две колони, щракнете върху Покажи повече колони.

Забележка: Ако изберете да филтрирате елементи, ви препоръчваме да изберете колоната, индексирана за първата клауза за по-бързо рендиране на страницата.

Групиране по

Задайте дали ще групирате обсъжданията по определена колона. Например може да изберете да групирате всички обсъждания, създадени от определен потребител или в определен ден.

Когато обсъжданията се групират, те се показват на главната страница на дъската за обсъждания в изглед на дърво, който се нарича според колоната, по която е групиран. Може да изберете дали изгледът на дървото по подразбиране да е сгъната или разширена, както и броя на групите, които да се показват на една страница.

Всичко

Задайте общия брой за индивидуалните колони в този изглед. Като изберете опцията Брой за определена колона, ще се показва броят на елементите в колоната на главната страница на дъската за обсъждания. Някои колони имат опциите Максимум и Минимум, които показват съответно максималната и минималната стойност в колоната.

Стил

Изберете един от следните предварително дефинирани стилове за този изглед.

Папки

Използвайте опцията в този раздел, за да направите следните избори, с които може да добавите много разновидности във вашите изгледи:

 • Изберете дали да се показват елементите в папките или без папки.

  За плоски и многопоточни изгледи при показването на елементи в папки се показва темата на обсъждането в горната част на списъка за папките от по-ниско ниво. При показването на елементи без папки се вижда същият списък от елементи без темата в горната част на списъка.

  Забележка: За изгледа на темата показването на елементите в папките е настройката, която се препоръчва. Зададена е по подразбиране.

 • Покажете този изглед във всички папки, само в папката от високо ниво или в папките на определен тип съдържание, който изберете.

  Забележка: Повечето изгледи не са подходящи за папката от високо ниво и папките от по-ниско ниво. Поради това трябва да изберете изгледите, които създадете, въз основа на изгледа на темата, наличен само в папката от високо ниво, както и трябва да направите изгледите, създадени на базата на неструктуриран или многопоточен изглед, налични за папките на определен тип съдържание.

Максимален брой елементи

Задайте броя на елементите, които ще се показват в изгледа. Може или да направите това число абсолютен максимален брой, или да позволите на потребителите да виждат всички елементи в списъка в пакети от определен размер.

Най-горе на страницата

Създаване на изглед

Изгледите, които създавате за определена дъска за обсъждания, са налични за всички обсъждания в рамките на тази дъска за обсъждания.

 1. В "Бързо стартиране" щракнете върху името на дъската за обсъждания, където искате да създадете изглед.

  Ако не се появи името на вашата дъска за обсъждания, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата дъска за обсъждания.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Създаване на изглед.

 3. На страницата "Създаване на изглед" в раздела Начало от съществуващ изглед щракнете върху името на съществуващия изглед, върху който искате да базирате новия изглед.

 4. На страницата "Създаване на изглед" в раздела Име въведете уникално име за изгледа и задайте дали това да бъде публичният изглед по подразбиране.

 5. В раздела Аудитория укажете дали това е личен или публичен изглед.

 6. В раздела Колони изберете колоните и позицията, където искате да се показват в изгледа.

 7. В раздела Сортиране изберете първата и втората колона, според които искате да сортирате изгледа.

  Ако не изберете колона, според която да сортирате, изберете Няма.

 8. В раздела Филтър изберете опциите за филтър, които искате за този изглед.

 9. В раздела Папки изберете опциите за папки, които искате за този изглед.

  За повече информация относно опциите, налични на страницата "Създаване на изглед", вж. предишната таблица.

 10. След като свършите със селекциите, щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Редактиране на изглед

 1. В "Бързо стартиране" щракнете върху името на дъската за обсъждания, където искате да редактирате изглед.

  Ако не се появи името на вашата дъска за обсъждания, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата дъска за обсъждания.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако искате да редактирате изглед, показван в папката от най-високо ниво, изберете изгледа за редактиране от менюто Изглед.

  • Ако искате да редактирате изглед за публикации, щракнете върху името на дадено обсъждане и след това изберете изгледа за редактиране от менюто Изглед.

 3. В менюто Изглед щракнете върху Промяна на този изглед.

 4. На страницата "Редактиране на изглед" направете желаните промени и след това щракнете върху ОК.

  За повече информация относно опциите, налични на страницата "Редактиране на изглед", вж. предишната таблица.

Най-горе на страницата

Изтриване на изглед

 1. В "Бързо стартиране" щракнете върху името на дъската за обсъждания, където искате да изтриете изглед.

  Ако не се появи името на вашата дъска за обсъждания, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата дъска за обсъждания.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на дъска за обсъждания.

 3. В страницата за персонализиране на обсъждане на име на дъска за обсъждания, в раздела изгледи щракнете върху името на изгледа, който искате да изтриете.

 4. На страницата "Редактиране на изглед" щракнете върху Изтриване и след това изберете ОК, за да потвърдите.

Най-горе на страницата

Задаване на публичния изглед по подразбиране

Може да зададете изглед по подразбиране за обсъждания и отделен изглед по подразбиране за отговорите.

 1. В "Бързо стартиране" щракнете върху името на дъската за обсъждания, където искате да зададете публичен изглед по подразбиране.

  Ако не се появи името на вашата дъска за обсъждания, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашата дъска за обсъждания.

 2. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на дъска за обсъждания.

 3. На страницата "Персонализиране на обсъждане на име на таблото за обсъждания" в раздела Изгледи щракнете върху името на изгледа, който искате да направите изглед по подразбиране.

 4. На страницата "Редактиране на изглед" в раздела Име поставете отметка в квадратчето Това да стане изглед по подразбиране и след това щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×