Персонализирайте вашето имейл съобщение в Outlook.com

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Персонализирайте ново имейл съобщение в Outlook.com с помощта на множеството опции, които Outlook предлага. Без значение какъв вид е съобщението, което пишете – лично или служебно, винаги можете да намерите начин да добавите вашия уникален стил.

Можете да добавите прикачен файл или изображение (картина, текстура или графика), да промените шрифта, да вмъкнете списък, подпис и др.

За инструкции, изберете своята версия

Инструкциите са малко по-различно в зависимост от това дали използвате новия Outlook.com или класически версия. Изберете версията, която използвате за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на пощенската кутия в Outlook.com – бета-версия

Вижте Инструкции за новия Outlook.com.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на класическата пощенска кутия в Outlook.com

Вижте Инструкции за класическия Outlook.com.

Инструкции за новия Outlook.com

За да започнете да пишете ново имейл съобщение, влезте в Outlook.com и след това изберете Ново съобщение.

Можете да зададете ниво на важност на съобщението, така че получателите да видят индикатора му в своята папка "Входящи", преди да отворят съобщението. Освен това задаването на ниво на важност позволява на получателите да сортират съобщенията си по важност.

За да промените важността на съобщението си, изберете трите точки в горната част на новото съобщение, което пишете Още действия , и след това изберете Задаване на важност. Можете да изберете Висока, Нормална или Ниска.

 1. Изберете Прикачи икона Прикачване в дъното на прозореца за имейл съобщение.

 2. Изберете дали искате да прикачите файл от Компютъра или от Местоположения в облак.

 3. Намерете местоположението на файла, изберете файла, след което щракнете върху Отвори.

Ако искате да добавите изображение, което да се показва в тялото на Вашето имейл съобщение, можете да добавите вградено изображение.

 1. Изберете Вмъкване на вградени картини Вмъкване на вградени картини до Изпращане в дъното на прозореца за имейл съобщение.

 2. Отидете до местоположението на файла с картината на вашия компютър, изберете файла и след това изберете Отвори.

Емотикони, известни също като emoji, са графики, които изразяват чувство. Можете да добавите различни емотикони към вашите съобщения. Можете също да избирате от популярни GIF файлове, които да добавите към вашите съобщения.

 • За да вмъкнете емотикон, изберете иконата Emoji Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение в долната част на имейл съобщението, превъртете до Популярни emojis и след това изберете емотикон.

 • За да вмъкнете GIF, изберете иконата Emoji Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение в долната част на имейл съобщението, превъртете до Популярни GIF файловеи след това изберете GIF.

Забележка: Не всички имейл програми показват емотикони по един и същ начин. Емотикон, който е цветен при един клиент, може да бъде представен като съставящите го символи при друг. Например Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение може да се покаже в съобщението на получателя като:-).

Ако искате да направите съобщението си по-разчупено, може да промените шрифта, големината, цвета и стила на текста.

 1. Изберете Покажи опциите за форматиране, Покажи опциите за форматиране до Изпращане в дъното на прозореца за имейл съобщение. Появява се лентата за форматиране.

 2. Изберете шрифт Шрифт и изберете шрифта, който предпочитате да използвате. Можете също да промените размера на шрифта, цвета на шрифта, да направите текста получер или подчертан, или с курсивен шрифт или дори да подчертаете част от имейл съобщението.

Можете да използвате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да се укажете стъпки, елементи за действие или ключови лайтмотиви в имейл съобщението си.

 • За да добавите списък с водещи символи в имейл съобщението, изберете Покажи опциите за форматиране Покажи опциите за форматиране до Изпращане в долната част на имейл съобщението и след това изберете Водещи символи Водещи символи .

 • За да добавите номериран списък в имейл съобщението, изберете Покажи опциите за форматиране Покажи опциите за форматиране до Изпращане в долната част на имейл съобщението и след това изберете Номериране Номериране .

Вмъкнете таблица, за да добавите структурирана информация в редове и колони в имейл съобщението си.

 1. Създайте ново имейл съобщение или отговорете на съществуващо.

 2. В дъното на прозореца за ново съобщение изберете Икона "Още опции за форматиране" в Outlook.com > Вмъкване на таблица .

  Екранна снимка на бутона за вмъкване на вградени картини.

 3. Плъзнете курсора за избор на желания брой редове и колони в таблицата.

Създайте имейл подпис, който се показва в края на вашите имейл съобщения.

 1. В горната част на страницата изберете Настройки Settings > Преглед на всички настройки на Outlook.

 2. Изберете Поща > Съставяне и отговор.

 3. В текстовото поле въведете своя имейл подпис. Можете да промените шрифта, размера, цвета и външния вид на подписа си от опциите, налични в лентата в горната част на текстовото поле.

 4. Ако искате да включите подписа си само в нови съобщения, поставете отметка в квадратчето до Автоматично добавяне на подпис в нови съобщения, които съставям. Ако искате да добавите своя подпис към съобщения, които препращате или на които отговаряте, изберете Автоматично добавяне на подпис в съобщенията, които препращам или на които отговарям. Ако предпочитате и двете опции, поставете отметка и в двете квадратчета.

 5. Изберете Запиши , когато сте готови. Имейл подписите ви сега ще се показват в новите съобщения, или в отговорите ви, или и в двете в зависимост от вашата селекция.

За повече начини за персонализиране на вашите имейл съобщения вижте Действия за персонализиране на вашите съобщения в Outlook.com.

Инструкции за класическия Outlook.com

За да започнете да пишете нов имейл, влезте в Outlook.com и след това изберете Нов.

Можете да зададете ниво на важност на съобщението, така че получателите да видят индикатора му в своята папка "Входящи", преди да отворят съобщението. Освен това задаването на ниво на важност позволява на получателите да сортират съобщенията си по важност.

За да промените важността на съобщението си, изберете трите точки в горната част на новото съобщение, което пишете Още действия и след това изберете Задай важност. Можете да изберете Висока, Нормалнаили Ниска.

 1. Изберете иконата Прикачи Бутонът "Прикачи" в дъното на прозореца за имейл съобщение.

 2. Изберете дали искате да прикачите файл от вашия Компютър или Местоположения в облак.

 3. Намерете местоположението на файла, изберете файла, след което щракнете върху Отвори.

 4. Ако искате да споделите файла с получателите на вашия имейл, така че всеки може да работи по файла заедно, изберете Качете и прикачете като файл на OneDrive. В противен случай изберете Прикачи като копие.

Ако искате да добавите изображение, което да се показва в тялото на Вашето имейл съобщение, можете да добавите вградено изображение.

 1. Изберете Вмъкване на вградени картинки Изберете тази икона, за да добавите изображение към вашето имейл съобщение до Изпращане в дъното на прозореца за имейл съобщение.

 2. Отидете до местоположението на файла с картината на вашия компютър или в OneDriveи след това изберете Отвори.

  Съвет: Освен от вашите собствени снимки можете да избирате изображения предоставени от Bing. Изберете Търсене на изображения с Bing и след това изберете изображение от показаните категории или въведете дума или фраза за търсене в полето за търсене. Когато намерите изображение, което ви харесва, изберете го и след това щракнете върху Вмъкване.

Емотикони, известни също като emoji, са графики, които изразяват чувство. Можете да добавите различни емотикони към вашите съобщения.

За да вмъкнете емотикон, изберете иконата Emoji Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение в долната част на имейл съобщението и изберете емотикон.

Забележка: Не всички имейл програми показват емотикони по един и същ начин. Емотикон, който е цветен при един клиент, може да бъде представен като съставящите го символи при друг. Например, Изберете тази икона, за да добавите емотикон във Вашето имейл съобщение може да се покаже при получателя на съобщението като:-).

Ако искате да направите съобщението си по-разчупено, може да промените шрифта, големината, цвета и стила на текста.

 1. Изберете Опции за форматиране Иконата "Опции за форматиране" до Изпращане в дъното на прозореца за имейл съобщение. Появява се лентата за форматиране.

 2. Изберете Шрифт Шрифт и изберете шрифта, който предпочитате да използвате. Можете също да промените размера на шрифта, цвета на шрифта, да направите текста получер или подчертан, или с курсивен шрифт или дори да подчертаете част от имейл съобщението.

Можете да използвате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да се укажете стъпки, елементи за действие или ключови лайтмотиви в имейл съобщението си.

 • За да добавите списък с водещи символи в имейл съобщението, изберете Водещи символи Водещи символи .

 • За да добавите номериран списък в имейл съобщението, изберете Номериране Номериране .

Вмъкнете таблица, за да добавите структурирана информация в редове и колони в имейл съобщението си.

 1. Създайте ново имейл съобщение или отговорете на съществуващо.

 2. В дъното на прозореца за съставяне на ново съобщение изберете Вмъкване на таблица . Ако не виждате иконата, изберете Още > Вмъкване на таблица .

  Екранна снимка на бутона за вмъкване на вградени картини.

 3. Плъзнете по мрежата за таблица до желания брой редове и колони.

Създайте имейл подпис, който се показва в края на вашите съобщения.

 1. В горния край на страницата изберете Настройки Настройки > Опции.

 2. В списъка с Опции, под Оформление изберете Имейл подпис.

 3. Ако искате да включите подписа си в само новите съобщения, поставете отметка в квадратчето до Автоматично добавяй моя подпис в нови съобщения, които съставям. Ако искате да добавите своя подпис към съобщенията, които препращате или на които отговаряте, то изберете Автоматично добавяй моя подпис в нови съобщения, които препращам или на които отговарям. Ако предпочитате и двете опции, поставете отметка и в двете квадратчета.

 4. В текстовото поле напишете подписа на имейла си. Можете да промените шрифта, размера, цвета и външния вид на своя подпис от опциите, налични в лентата в горната част на текстовото поле. Можете също да добавите изображение.

 5. Изберете Запиши , когато сте готови. Вашият подпис на имейла сега ще се показва в новите съобщения или върху отговорите ви или върху двете в зависимост от избора ви.

Все още имате нужда от помощ?

Бутон за форума на общността Бутон за свързване с поддръжката

Вж. също

Създаване, отговаряне на или препращане на имейл съобщения в Outlook.com

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×