Още функционалност сценарии за Office 365 PowerShell

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте тези сценарии за PowerShell за задаване на Skype за бизнеса онлайн правила и управление на колекции от сайтове на SharePoint Online.

Конфигуриране на Skype за бизнеса онлайн правила

Skype за бизнеса онлайн правила глобални настройки за управление и са примери за настройки на Office 365, които могат да бъдат конфигурирани само с PowerShell.

Ако вашата организация редовно кани външни потребители към събрание (наричана също конференции), можете да промените събранието настройки на конфигурацията да позволите на потребителите извън вашата организация (анонимни потребители) да се присъединят към конференцията сесия.

За да започнете, трябва да се свържете с Skype за бизнеса онлайн с или име на акаунт и парола или с multifactor удостоверяване. За инструкции вижте Свързване към Skype за бизнеса онлайн.

Следната команда актуализира Skype за бизнеса онлайн политиката за да РАЗРЕШИ на потребителите извън вашата организация да се присъединят към конференцията сесии на вашата организация:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Следната команда актуализира Skype за бизнеса онлайн правилата на ОТКАЖИ потребителите извън вашата организация присъединяването сесии на Конференцията на вашата организация:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype за бизнеса онлайн предоставя функции за запис на аудио- и съдържание на събрание, така че да може да се съхранява за бъдеща употреба и споделени с тези, които не присъстват събранието. Можете да конфигурирате приложението Skype за бизнеса онлайн политиката за да забраните или разрешите всички потребители от вашата организация да записва събрание на Skype за бизнеса. По подразбиране потребителите са дадени възможността за запис събрания.

Тази команда ПОЗВОЛЯВА участници към запис на Skype за бизнеса онлайн събрания:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Тази команда отказ на възможностите на участниците към запис на Skype за бизнеса онлайн събрания:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Важно е да се помисли, кой може да бъде представящ по време на Skype за бизнеса онлайн събрания. Позволи на участниците да споделят съдържание улеснява сътрудничество по време на събрания. В този случай можете да конфигурирате Skype за бизнеса онлайн политиката за да разрешите на всички потребители от вашата организация да бъде определен като представящи, когато те се присъединят към събрание.

Тази команда определя всички участници като представящи:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Тази команда определя само организация участници като представящи:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Тази команда забранява автоматичното определяне на участниците като представящи:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Изтриване на колекция от сайтове на SharePoint Online и неговите подсайтове

В центъра за администриране на Office 365, когато изтриете колекция от сайтове на SharePoint Online се премества в кошчето на SharePoint сайт на колекцията от сайтове където ще остане и могат да бъдат възстановени за следващите 30 дни. За да изтриете окончателно колекция от сайтове на SharePoint Online и всички негови подсайтове без използване на кошчето, трябва да използвате PowerShell. Този сценарий показва как да незабавно и окончателно изтриване на колекция от сайтове на SharePoint Online.

За да започнете, трябва да се свържете с SharePoint Online. Вижте Свързване с SharePoint Online за PowerShell за инструкции.

Незабавно и окончателно изтриване на колекция от сайтове, да попълните URL адреса на колекцията от сайтове между двойни кавички, премахването на текста на Инструкция и < и > знаци.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Стартирайте получената блок от команди в обвивката за управление на SharePoint Online ред.

Създаване на колекции от сайтове на SharePoint

PowerShell ви позволява да създадете бързо колекции от сайтове в SharePoint Online. Можете също да зададете разрешения за потребителски акаунти чрез по подразбиране групи на SharePoint за колекция от сайтове на SharePoint Online, създаден като целия процес проста и ефективна.

В този случай ще създадете един сайт с един определен собственик. След това вие ще групово Добавяне на множество сайтове на SharePoint с помощта на CSV файл. И накрая можете групово Добавяне на разрешения за сайт на SharePoint.

За да създадете нова колекция от сайтове с помощта на минималните задължителни стойности, попълнете в URL адреса на колекцията от сайтове, универсален основно име (UPN) на собственика и на квотата за съхранение и след това изпълнете получената команди:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

За да създадете една нова колекция от сайтове с допълнителни свойства, попълнете променливи и след това изпълнете получената команди.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Ако трябва да създадете множество колекции от сайтове, можете да автоматизирате създаването им с помощта на CSV файл със следните полета:

  • Име на URL адрес, собственик, StorageQuota, ResourceQuota, шаблон

Когато завърши на CSV файла, попълнете пътя и името на вашия CSV файл и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

По подразбиране, всеки сайт, създаден от стандартен шаблон, като показаното за екипен сайт (STS #0), се дават разрешения за използване на три групи на SharePoint: собственици (пълен контрол), членовете (допринасят) и посетители (само за преглед). За задаване на разрешения за потребителски акаунт за достъп до SharePoint Online колекция от сайтове, които го добавите към групата на SharePoint с подходящото ниво на достъп.

За задаване на потребителски акаунт разрешения за колекция от сайтове на SharePoint Online, попълнете URL адреса на сайта, името на групата на SharePoint и UPN на акаунта и след това изпълнете получената команди.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

За да направите bulk-add на потребителски акаунт разрешения за колекции от сайтове на SharePoint Online, създайте CSV файл със следните полета:

  • Местоположение, GroupName, AccountUPN

Когато завърши на CSV файла, попълнете пътя и името на вашия CSV файл и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Сродни теми

PowerShell за администратори на Office 365
сценарии за Office 365 PowerShell
Настройка на сценарии за Office 365 PowerShell
сценарии за управление на потребител за Office 365 PowerShell
Отчитане на сценарии за Office 365 PowerShell
ресурси на Общността на Office 365 PowerShell

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×