Офис 365, управлявана от 21Vianet: Импортиране на контакти на Outlook за Windows

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Импортиране на контакти в Outlook на вашия компютър с помощта на съветника за Outlook импортиране/експортиране. Ето лентата изглежда в Outlook за вашия работен плот:

Ето как изглежда лентата в Outlook 2016.

Моят Outlook лентата е различно. Или, ако сте клиент на Mac, вижте Импортиране на елементи в Outlook 2016 for Mac.

Изберете от следния списък с инструкции, импортиране.

 1. В настолната версия на Outlook (Outlook 2013 или Outlook 2016) изберете Файл > Отваряне и експортиране > Импортиране/експортиране.

  За да създадете свой pst файл на Outlook, изберете "Файл", "Отваряне и експортиране" и след това "Импортиране/експортиране"

 2. Изберете Импортиране от друга програма или файл и след това изберете Напред.

  Импортиране и експортиране на съветник - импортиране от друга програма или файл

 3. Изберете Стойности, разделени със запетая и след това изберете Напред.

  съветник за експортиране на outlook – избор на csv файл

 4. В полето Импортиране на файл Намерете файла с контакти и щракнете двукратно, за да го изберете.

  Отидете до csv файла с контакти и изберете как да се обработват повтарящи се контакти

 5. Изберете едно от следните неща, за да укажете как искате Outlook да обработва дублираните контакти:

  • Замествай дубликатите с импортираните елементи   Ако контактът е вече в Outlook и вашия файл с контакти, Outlook изтрива информация, който има за този контакт и използва информация от вашия файл с контакти. Трябва да изберете тази опция, ако информация за контакт във вашия файл с контакти е по-пълно или по-ново от информация за контакти в Outlook.

  • Разреши създаването на дубликати   Ако даден контакт е в Outlook и вашия файл с контакти, Outlook създава повтарящите се контакти, с оригиналната информация на Outlook и с информация, импортирани от вашия файл с контакти. Можете да комбинирате информацията за тези хора, по-късно за премахване на дублиращи се контакти. Това е опцията по подразбиране и най-сигурната една, тъй като няма информация ще бъде изтрита.

  • Не Импортирай дубликати    Ако даден контакт е в Outlook и вашия файл с контакти, Outlook да пази информация за този контакт и да отменя информация от вашия файл с контакти. Трябва да изберете тази опция, ако информация за контакти в Outlook е по-пълно или по-ново от информация във вашия файл с контакти.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. В полето Изберете папка местоназначение превъртете до горната част, ако е необходимо и изберете папката Контакти > напред. Ако имате няколко имейл акаунта, изберете папката с контакти, който е под имейл акаунта, който искате да бъдат свързани с контакти.

  .

 8. Изберете Готово.

  Когато импортирате контакти от Gmail в своята пощенска кутия на Office 365, щракнете върху бутона "Готово", за да стартирате мигрирането

  Outlook импортира контактите ви в Outlook веднага. Него не се показва съобщение, когато е завършен.

В тази статия е полезна? Моля, оставете коментар в долната част на тази страница и да ни уведомите. Ще използваме вашата обратна връзка Проверете внимателно нашите стъпки и актуализиране на статия, за да предоставят необходимата информация.

Ако имате много служебни или информация за контакти, които пазите в електронна таблица, можете да го импортирате направо в Outlook 2013 или Outlook 2016 за Windows с малко подготовка. Има три основни стъпки:

 1. Запишете вашата работна книга на Excel като .csv файл.

 2. Импортиране на контакти.

 3. Нанесете колоните от електронната таблица на Excel в съответните полета на Outlook.

Стъпка 1: Запишете вашата работна книга на Excel като .csv файл

Outlook може да импортира файлове със стойности, разделени със запетаи (.csv), но не работни книги с множество листове, така че стъпка 1 е да запишете работната книга на Excel като .csv файл. Ето как става това:

 1. В работната книга щракнете върху работния лист с информацията за контактите, които искате да импортирате.

 2. Щракнете върху Файл > Запиши като.

 3. Изберете къде да запишете файла.

 4. В полето Запиши като тип изберете CSV (разделен със запетаи) (*.csv) и щракнете върху Запиши.

  Excel ще върне съобщението ''Избраният тип файл не съдържа работни книги, включващи множество листове''. Това се отнася за ограничение на CSV файла; нищо няма да се случи с вашата оригинална работна книга (.xlsx файла).

 5. Щракнете върху OK.

  Excel ще върне съобщението "Някои функции в работната книга може да бъдат загубени, ако я запишете като CSV (разделен със запетаи)". Това се отнася само до ограниченията на CSV файла и можете да го игнорирате.

 6. Щракнете върху Да, за да накарате Excel да запише текущия работен лист като CSV файл. Оригиналната работна книга (.xlsx файлът) се затваря.

 7. Затворете CSV файла.

Приключихте с Excel. Сега можете да започнете процеса на импортиране в Outlook.

Забележка: Някои държави използват различни списъци разделители по подразбиране. И така може да се наложи да заместите всяка точка и запетая в CSV файл със запетаи, преди да преминете към следващата стъпка.

Стъпка 2: Импортиране на контакти

 1. В Outlook щракнете върху Файл > Отваряне и експортиране > Импортиране/експортиране.

  Това действие стартира съветника за импортиране и експортиране.

 2. Изберете Импортирай от друга програма или файл и след това щракнете върху Напред.

  Съветник за импортиране и експортиране с избрани опции по подразбиране

  Съвет: Ако бъдете подканени да въведете парола и не сте задали парола, щракнете върху Отказ , за да се придвижите до следващия прозорец.

 3. Изберете Стойности, разделени със запетая и щракнете върху Напред.

 4. Преминете до .csv файла, който искате да импортирате.

 5. От Опции изберете дали повтарящите се контакти (съществуващи контакти) да се заместят, да се дублират, или да не се импортират.

 6. Щракнете върху Напред и изберете папката местоназначение за вашите контакти. По подразбиране би трябвало да е избрано Контакти, но ако не е, превъртете нагоре или надолу, докато го намерите. Можете също да изберете различна папка или да създадете нова.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. Уверете се, че квадратчето до Импортирай ''МоитеКонтакти.csv'' (ако приемем, че това е името на вашия файл) е отметнато.

 9. Не щраквайте все още върху Готово, защото ще трябва да "нанесете" някои от колоните от вашия CSV файл в полетата на контактите в Outlook. Нанасянето може да спомогне за това импортираните контакти да излязат точно както искате.

Стъпка 2: Нанесете колоните от вашия CSV файл Outlook полетата на контактите

 1. Щракнете върху бутона Съответствие на потребителските полета. Ще се появи диалоговият прозорец Съответствие на потребителските полета.

  • Под От ще видите поле с имената на колоните от CSV файла, който импортирате.

  • Под До ще видите стандартните полета, които Outlook използва за контакти. Ако някое поле съответства на колона в CSV файла, ще видите колоната под Съответства.

  • Полетата Име, Собствено име и Фамилно име са стандартни полета за контакти на Outlook, така че ако информацията за контакт във файла ви има някое от тези имена на контакти, това е достатъчно.

   нанасяне на колона от excel към поле за контакт на outlook

 2. Най-вероятно ще се наложи да нанесете някои полета ръчно. Например в този импортиран файл мобилният номер на контакта е в колона на име "Моб. тел.". Това няма точно съвпадение в Outlook. Но можете да намерите подходящо съвпадение в Outlook, като направите следното:

  1. Превъртете до прозореца отдясно и ще намерите Друг адрес, до който има знак плюс (+).

  2. Щракнете върху знака плюс, за да разгънете това, което е под него, и ще видите добро съвпадение – Мобилен телефон.

 3. В прозореца отляво плъзнете Моб. тел. и го пуснете върху Мобилен телефон в екрана отдясно.

  Ще забележите, че сега Моб. тел. се показва до Мобилен телефон в колоната Съответства.

  ''моб. тел.'' е нанесено в полето ''мобилен телефон'' на outlook

 4. Плъзнете една по една останалите стойности от прозореца отляво в съответните полета на Outlook в прозореца отдясно. Например може да плъзнете Адрес или в Улица (дом. адрес), или в Улица (сл. адрес) – в зависимост от типа на адреса на контактите.

 5. Щракнете върху Готово.

  Вашите контакти вече са успешно импортирани в Outlook.

  Контакти

В тази статия е полезна? Моля, оставете коментар в долната част на тази страница и да ни уведомите. Ще използваме вашата обратна връзка Проверете внимателно нашите стъпки и актуализиране на статия, за да предоставят необходимата информация.

 1. Щракнете върху Файл > Отваряне и експортиране > Импортиране/експортиране.

  Това действие стартира съветника за импортиране и експортиране.

 2. Изберете Импортирай от друга програма или файл и след това щракнете върху Напред.

  Съветник за импортиране и експортиране с избрани опции по подразбиране

 3. Изберете Файл с данни на Outlook (.pst) и щракнете върху Напред.

 4. Преминете до .pst файла, който искате да импортирате.

 5. Под Опции изберете как искате да третирате дублираните елементи

 6. Щракнете върху Напред.

 7. Ако на файла с данни на Outlook (.pst) е присвоена парола, въведете я, след което щракнете върху OK.

 8. Задайте опциите за импортиране на елементите. Настройките по подразбиране обикновено няма нужда да бъдат променяни.

 9. Щракнете върху Готово.

Съвет    Ако искате да импортирате или възстановите само няколко елемента от файл с данни на Outlook (.pst), можете да отворите файла с данни на Outlook и след това в навигационен екран да щракнете върху елементите и да ги плъзнете от папките на файла с данни на Outlook в съществуващите папки на Outlook.

В тази статия е полезна? Моля, оставете коментар в долната част на тази страница и да ни уведомите. Ще използваме вашата обратна връзка Проверете внимателно нашите стъпки и актуализиране на статия, за да предоставят необходимата информация.

Преди да импортирате контактите от iCloud към Outlook за Windows, трябва да ги конвертирате във формат .vcf файл в .csv файлов формат. Това включва ги импортирате в Windows и след това да ги експортирате в csv файла. Ако имате повече от 50 или така контакти, това е досаден процес, защото трябва да натиснете OK за всеки контакт, който искате да импортирате csv файл. Няма начин да направите глобален OK и всички те импортиране на csv файла в същото време.

Конвертиране на .vcf файл в .csv

 1. На Компютъра си отворете File Explorer (или Windows Explorer , ако използвате по-стара версия на Windows).

 2. Отидете в папката с контакти:

  C:\Users\ <потребителско име> \Contacts

  Навигирайте до папката контакти, а след това изберете Импортиране.

 3. В горната част на страницата изберете Импортирай.

 4. Изберете vCard (VCF файл) > Импортиране.

  Изберете vCard, след това изберете Импортиране.

 5. Намерете и изберете .vcf файл, експортиран от iCloud, след това изберете Отвори.

  Изберете вашия vCard файла, който искате да импортирате в .csv.

 6. За всеки контакт, който искате да импортирате .csv файла изберете OK.

  Изберете OK за всеки контакт, който искате да импортирате csv файл.

 7. Когато сте готови, изберете Затвори.

 8. В горната част на страницата на File Explorer изберете експортиране.

 9. Изберете CSV файл > експортиране.

  Изберете CSV и след това изберете експортиране.

 10. Изберете Преглед до име на csv файла.

  Изберете Преглед, за да име вашия файл.

 11. В полето Име на файл въведете име за вашия .cvs файл. В този пример аз име Моят файл "моите контакти от iCloud."

  Въведете име за вашия csv файл и след това изберете Запиши.

 12. Изберете полетата, които искате да експортирате в .csv файла и след това изберете Готово. Препоръчва се, че приемете стойностите по подразбиране за сега. Винаги можете да създадете друга csv файл, ако искате други полета.

  Изберете полетата, които искате да експортирате в csv файла и изберете Готово.

 13. Ще получите това последното съобщение, че контактите ви са експортирани в .csv файл.

  Ще видите Окончателна съобщение, че контактите ви са експортирани в csv файл.

 14. Можете да използвате Excel, за да отворите вашия .csv файл, за да видите какво е там. Можете да добавите повече информация към csv файла, ако искате, но не забравяйте да не променяте най-горния ред от заглавия. За повече информация относно работата с .csv файла Вижте ръчно да създадете вашия списък с контакти в csv файл.

 15. За да импортирате контактите си от csv файл в Outlook, вижте Импортиране на контакти от .csv файл, в тази тема.

В тази статия е полезна? Моля, оставете коментар в долната част на тази страница и да ни уведомите. Ще използваме вашата обратна връзка Проверете внимателно нашите стъпки и актуализиране на статия, за да предоставят необходимата информация.

 • Получавате съобщение за грешка: Ако се опитате да импортирате повече от 2000 контакти наведнъж, ще видите съобщение за грешка. Използвайте програма, като например Excel, за да отворите CSV файла, разделете списъка с контакти на по-малки .csv файлове и след това импортирайте всички новосъздадени CSV файлове.

 • В Outlook не се показват никакви контакти: Ако завършите процеса на импортиране, но в Outlook не се показват никакви контакти, направете следното:

  1. Намерете csv файла, който сте експортирали от вашата изходна имейл система, например от Google. Ако експортирате контакти от Google, името на файла по подразбиране е contacts.csv.

  2. Използване на Excel за отваряне на CSV файла, който сте експортирали от изходна имейл система

  3. Проверете дали има някаква информация в CSV файл. Ако няма никаква информация в CSV файла, експортиране от изходна имейл система не работи. В този случай:

   1. Изтрийте файла contacts.csv.

   2. Експортиране на контактите от изходна имейл система отново. Ако експортирате от Google, не забравяйте да изберете да експортирате всички контакти, или правилната група с контакти.

    Изберете Outlook csv формат за експортиране на контактите, които ще импортирате в Outlook

   3. След като сте експортирали контактите, отворете CSV файла с Excel и проверете дали в него има данни. Когато затворите файла, Excel ще ви подкани няколко пъти с "наистина ли искате да запишете в CSV формат?". Винаги избирайте Да. Ако изберете "Не", файлът ще се развали и ще трябва да започнете отново, с нов файл contacts.csv.

   4. Повторете стъпките, за да импортирате файла contacts.csv в Outlook.

 • Липсва информация за някои контакти: След като сте импортирали контактите си, ако отворите Outlook и видите, че не е импортирана цялата информация, отворете CSV файла с Excel, за да видите дали информацията е във файла.

  • Можете да редактирате CSV файла с помощта на Excel, за да добавите имена и друга липсваща информация.

  • Outlook изисква заглавията на колоните в първия ред, така че не ги замествайте с нищо друго.

  • Когато запишете CSV файла, Excel ще ви пита няколко пъти с "ли сте сигурни, че искате да го запишете в CSV format?" винаги изберете да. Ако изберете "не", ще получите лошо файла и ще трябва да започнете отново чрез експортиране на списъка с контакти от изходна имейл система.

  • Повторете стъпките, за да импортирате файла contacts.csv в Outlook. На стъпка 5, когато бъдете попитани как да се обработят дубликатите, непременно изберете Замествай дубликатите с импортираните елементи.

В тази статия е полезна? Моля, оставете коментар в долната част на тази страница и да ни уведомите. Ще използваме вашата обратна връзка Проверете внимателно нашите стъпки и актуализиране на статия, за да предоставят необходимата информация.

Ако лентата ви не изглежда, че Outlook настолни един, може да използва Outlook в уеб, която изглежда така:

Изображение как изглежда страницата "Хора" в Outlook в уеб

За да импортирате контактите в Outlook в уеб, изберете управление > Импортиране на контактии следвайте подканите, за да импортирате контактите си.

Лентата на Outlook Web App изглежда ето така:

Изображение как изглежда страницата "Хора" в Outlook Web App

За да импортирате контактите в Outlook Web App, трябва да използвате Outlook на вашия компютър, за да импортирате контактите си. Вижте как да получите копие на Outlook.

Приложението за поща за Windows 10 лентата изглежда ето така:

Ето как изглежда приложението "Поща" на Windows 10

В Windows 10, контактите се съхраняват в хората около не можете да импортирате или експортирате контакти от приложение "хора" в Windows 10.

Тези опции са за хора, които не са копие на Outlook, инсталирани на компютъра си, но искате да импортирате контакти, така че да имате достъп до тях в Outlook Web App. Има няколко начина, можете да получите копие на Outlook, инсталирани на компютъра:

 • Запишете се за безплатна пробна 30 дни на Office 365. Включва Outlook, които можете да изтеглите в компютъра си. Добавяне на вашия имейл акаунт към пробна версия на Outlook и след това да импортирате контактите си, като използвате един от методите в тази статия. Outlook ще се синхронизират с Outlook Web App и ще видите вашите контакти там. Когато сте готови импортирането на контактите ви, нека пробна версия на изпълнение така че не се начислява нищо. Все още ще имате достъп до контактите си в Outlook Web App, но вече не ще имате достъп до Outlook на вашия компютър.

 • Намиране на приятел, който има Outlook на компютъра си. Добавяне на вашия имейл акаунт за Outlook и след това да импортирате контактите с вашия имейл акаунт (не ви имейл акаунт на приятеля). Outlook ще се синхронизират с Outlook Web App и ще видите вашите контакти там. Когато сте готови, импортирането на контактите си, премахнете вашия имейл акаунт от вашия приятел версия на Outlook. Все още ще имате достъп до контактите си в Outlook Web App.

 • Закупуване на потребителя. Outlook има много големи възможности за управление на вашия имейл. Въпреки това това е скъпо покупка за импортиране на контакти и не се препоръчва, ако това е единствената причина за получаване.

В тази статия е полезна? Моля, оставете коментар в долната част на тази страница и да ни уведомите. Ще използваме вашата обратна връзка Проверете внимателно нашите стъпки и актуализиране на статия, за да предоставят необходимата информация.

Какво друго трябва да знам?

 • Ако един и същ контакт присъства и в папката Контакти, и в .csv файла, ще се създаде дублиращ се контакт.

 • Ако се опитате да импортирате твърде много контакти, ще получите съобщение за грешка. Отворете .csv файла в програма като Excel и го разбийте на по-малки файлове, след което импортирайте поотделно всеки файл.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×