Отчитане на сценарии за Office 365 PowerShell

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте тези сценарии за PowerShell за създаване на отчети на потребители, групи за разпространение и неизползвани пощенски кутии и да използвате за филтриране и сортиране.

Отчет за Office 365 лицензиран и нелицензирани потребители

Можете да използвате PowerShell за създаване на списъци с лицензиран и нелицензирани потребители и да ги покажете в прозореца на PowerShell или да ги съхранявате във файл.

За да започнете, трябва да се свържете към Office 365 с Windows Azure Active Directory модул за Windows PowerShell. Вижте Свързване към Office 365 PowerShell за инструкции.

Използвайте тази команда, за да прегледате лицензиран потребителски акаунти един екран по един:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

За да експортирате този списък в текстов файл за по-лесно сканиране и търсене, попълнете името и пътя на файла между двойни кавички, премахването на текста на Инструкция и < и > знаци.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Изпълнете получената командите от прозореца на Windows Azure Active Directory модул за Windows PowerShell.

За да експортирате този списък в CSV файл за импортиране в Microsoft Excel за подробен анализ, попълнете името и пътя на файла и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

За да покажете нелицензирани потребители с един екран в даден момент, изпълнете тази команда:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

За да експортирате този списък в текстов файл за по-лесно сканиране и търсене, попълнете името и пътя на файла и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

За да експортирате този списък в CSV файл за импортиране в Microsoft Excel за анализ, попълнете името и пътя на файла и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

На отчет в групи за разпространение на Office 365

Групи за разпространение се използват в рамките на организации от имейл приложения – например Microsoft Outlook да изпращате имейл съобщения до колекции от потребителите. Този сценарий създава списък на групи за разпространение в своя абонамент за Office 365.

За да започнете, трябва да се свържете с Exchange Online. За да се свържете към Exchange Online с акаунт за потребителско име и парола, вижте Свързване към Exchange Online за PowerShell. За да инсталирате Microsoft Exchange Online отдалечен PowerShell модул и се свържете с MFA, вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online чрез многофакторно удостоверяване.

Използвайте тази команда, за да покажете списъка със съществуващи групи за разпространение един екран в даден момент.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

За да експортирате този списък в текстов файл за по-лесно сканиране и търсене, попълнете името и пътя на файла и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

За да експортирате този списък в CSV файл за импортиране в Microsoft Excel за подробен анализ, попълнете името и пътя на файла и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Получаване на списък с не активни пощенски кутии на Exchange

Когато потребителите напускат организация, техните пощенски кутии може да остане зад, да заема място за съхранение в абонамента ви за Office 365. В този случай да откриете тези остарели пощенски кутии, така че да можете да вземете подходящите действия, за да ги премахнете. Този сценарий показва как към списък на всички потребители, които не са влезли в пощенската си кутия за най-малко 30 дни.

Забележка: В някои случаи отчета не можем да предоставим LastLogin дата, но винаги ще бъде DaysInactive преброяване. Пощенски кутии под задържане поради конфликт може да се появи в този отчет, и те не са непременно представляват пощенска кутия, която изисква почистване или премахване.

За да започнете, трябва да се свържете с Exchange Online. За да се свържете към Exchange Online с акаунт за потребителско име и парола, вижте Свързване към Exchange Online за PowerShell. За да инсталирате Microsoft Exchange Online отдалечен PowerShell модул и се свържете с MFA, вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online чрез многофакторно удостоверяване.

Тази команда ще покаже списък на потребителите, които са неактивни за най-малко 30 дни, един екран в даден момент.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

За да генерирате списък на потребителите, които са неактивни за най-малко 30 дни и да го експортирате в CSV файл, попълнете името и пътя на файла и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Показване на потребители с помощта на филтрите и сортирането

Можете да използвате командата там, където , за да филтрирате списък, командата " сортиране " за да зададете реда на списъка и Изберете командата за да зададете набор от свойства за показване.

За да започнете, трябва да се свържете към Office 365 с Windows Azure Active Directory модул за Windows PowerShell. Вижте Свързване към Office 365 PowerShell за инструкции.

Например, да кажем, имате нужда от списъка на членовете, които са във вашия отдел по продажбите и искате да видите своите потребителски основно име (UPN), показвано име, и дали те са лицензирани, всички сортирани по техния UPN:

  • Можете да използвате командата там, където да укажете само потребителски акаунти, чиито отдел свойството е настроено на "Продажби".

  • Можете да използвате командата " сортиране ", за да сортирате по UserPrincipalName свойството.

  • Можете да използвате командата Изберете , за да укажете UserPrincipalName показвано име и isLicensed свойства.

  • И накрая можете да използвате командата още за показване на списък с един екран в даден момент.

Ето получената команда:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Сега нека кажем трябва да списък на всички членове на вашите продажби и маркетинг отдели. В този случай можете да разширите критериите за командата къде да включват и двата отдели и да добавите свойството отдел на командата " Изберете ". Ето получената команда:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

PowerShell за администратори на Office 365

Сценарии за Office 365 PowerShell

Сценарии за Office 365 PowerShell за конфигуриране

Сценарии за управление на потребител за Office 365 PowerShell

Още функционалност сценарии за Office 365 PowerShell

Ресурси на Общността на Office 365 PowerShell

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×