Отчети на Office 365 в центъра за администриране – използване на сайт на SharePoint

Като администратор на Office 365, таблото Отчети ви показва общ преглед на дейностите в различните продукти на Office 365 във вашата организация. То ви позволява да се задълбочите и да получите по-подробна информация за специфичните за всеки продукт дейности.  Можете например да получите обобщена представа за стойността, която получавате от SharePoint, по отношение на общия брой файлове, които потребителите съхраняват в сайтове на SharePoint, броя файлове, които се използват активно, и мястото за съхранение, използвано от всички тези сайтове. След това можете да се задълбочите в отчета за използването на сайтовете на SharePoint, за да научите тенденциите и подробностите на ново сайт за всички сайтове.

Забележка: Трябва да сте глобален администратор в Office 365, администратор на Exchange, SharePoint или Skype за бизнеса или да сте читател на отчети, за да виждате отчетите за Office 365.

Как да стигнете до отчета за използването на сайтовете на SharePoint

 1. В центъра за администриране на Office 365 изберете Отчети от лявото меню или щракнете върху изпълнимия модул Отчети. Преглед на новите отчети за дейността в Office 365

 2. Използвайте падащото меню Изберете отчет в горния ляв ъгъл и изберете Използване на сайтовете на SharePoint. Изберете отчет

Интерпретиране на отчета за използването на сайтовете на SharePoint

Отчет за използване на сайт на SharePoint

1

Отчетът Използване на сайтовете на SharePoint може да бъде преглеждан за тенденциите през последните 7 дни, 30 дни, 90 дни или 180 дни. Ако обаче щракнете в конкретен ден в отчета, таблицата (7) ще показва данни за до 28 дни от текущата датата (а не датата, на която е създаден отчетът).

2

Във всеки отчет има дата, показваща момента, когато е създаден този отчет. Отчетите обикновено се отнасят за момент с 24 до 48 часа закъснение от момента на дейност.

Забележка: Понякога може да има непредвидими забавяния при събирането на данни и обработката, които може да забавят генерирането на отчет. Показаната дата на отчета винаги отразява текущата дата, за която системата е обработила данните на отчета. Ние се стремим да ги запазим в рамките на 24 до 48 часа от момента на дейността.

3

Диаграмата Сайтове показва общия брой сайтове и броя на активните сайтове. Всеки сайт, в който потребителите са прегледали, променили, качили, изтеглили, споделили или синхронизирали файл или са прегледали страница в рамките на периода на отчитане.

4

Диаграмата Файлове показва общия брой файлове във всички сайтове и броя на активните файлове. Общият брой файлове включва както потребителските, така и системните файлове. Файл се счита за активен, ако е бил записан, синхронизиран, променен или споделен в рамките на определения период от време.

Забележка: Дейност по файл може да възникне много пъти за един файл, но ще се брои само като един активен файл. Например можете да записвате и синхронизирате един и същ файл няколко пъти през определен период от време, но това ще се брои само като един активен файл и един единичен синхронизиран файл в данните.

5

Диаграмата Място за съхранение показва тенденцията в заделеното и използваното място за съхранение през периода на отчитане.

6

Диаграмата Страници показва броя на прегледаните страници във всички сайтове.

7

Можете да филтрирате диаграмите, които виждате, като щракнете върху елемент в легендата. Например в диаграмата Файлове щракнете върху или докоснете Файлове или Активни файлове. В диаграмата Сайтове можете да щракнете върху или да докоснете Общо сайтове или Активни сайтове. В диаграмата Място за съхранение можете да щракнете върху Заделено място за съхранение или Използвано място за съхранение. Промяната на този избор не променя информацията в таблицата на мрежата.

8

Таблицата ви показва разбивка на дейностите на ниво сайт.

Опции за колоните в отчета за използване на SharePoint

 • URL адрес на сайта е пълният URL адрес на сайта.

 • Изтрит е състоянието на изтриване на сайта. Необходими са най-малко 7 дни, за да се маркират сайтовете като изтрити.

 • Собственик на сайта е потребителското име на основния собственик на сайта.

 • Дата на последна дейност (UTC) се отнася до датата, на която за последен път е разпозната дейност с файла или е била прегледана страница в сайта.

 • Файлове е броят на файловете в сайта.

 • Активни файлове е броят на активните файлове в сайта. Файл се счита за активен, ако е бил записан, синхронизиран, променен или споделен в рамките на определения период от време.

  Забележки: 

  • Дейност по файл може да възникне много пъти за един файл, но ще се брои само като един активен файл. Например можете да записвате и синхронизирате един и същ файл няколко пъти през определен период от време, но това ще се брои само като един активен файл и един единичен синхронизиран файл в данните.

  • Ако файловете са премахнати по време на определения период от време за отчета, броят активни файлове, показан в отчета, може да е по-голям от текущия брой файлове на сайта.

 • Използвано място за съхранение (МБ) е размерът на мястото за съхранение, използвано в момента на сайта.

 • Заделено място за съхранение (МБ) е максималният размер на мястото за съхранение, заделено за сайта.

 • Гледания на страници е броят на преглежданията на страници в сайта.

 • Посетени страници е броят на уникалните страници в сайта, които са били посетени.

 • Коренен уеб шаблон е шаблонът, използван за създаването на сайта.

Забележка: Ако искате да филтрирате данните по различни типове сайтове, експортирайте данните и използвайте колоната за коренен уеб шаблон.

Ако правилата на вашата организация не ви позволяват да преглеждате отчети, в които има лични данни за потребителите, можете да промените настройката за поверителност за всички тези отчети. Прегледайте раздела Как да скрия данните на ниво потребител? в Отчети за дейността в центъра за администриране на Office 365.

9

Щракнете върху или докоснете Управление на колони Управление на колони , за да добавите или премахнете колони от отчета.

10

Можете също да експортирате данните на отчета в .csv файл на Excel, като щракнете върху или докоснете връзката Експортиране Експортиране . Това експортира данните за всички сайтове и ви позволява да извършвате просто сортиране и филтриране за по-нататъшен анализ. Ако имате по-малко от 2000 сайта, можете да сортирате и филтрирате в рамките на таблицата в самия отчет. Ако имате повече от 2000 сайта, ще трябва да експортирате данните, за да ги филтрирате и сортирате.

Забележка: Когато данните са експортирани във файл на Excel, обърнете внимание, че датата, на която е генериран отчетът за съдържанието, се отразява във файла, в колоната Данни към.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×