Отчети на Office 365 в центъра за администриране – групи на Office 365

Таблото Отчети на Office 365 ви показва общ преглед на дейностите в продуктите на Office 365 във вашата организация. То ви позволява да се задълбочите в отчетите на ниво отделни продукти, за да ви даде по-прецизна представа за дейностите в рамките на всеки продукт. Прегледайте темата за общ преглед на отчетите. В отчета за групите на Office 365 можете да получите информация за дейността в групите на Office 365 във вашата организация и да видите колко групи на Office 365 се създават и използват.

Забележка : Трябва да сте глобален администратор в Office 365 или администратор на Exchange, SharePoint или Skype за бизнеса, за да виждате отчетите за Office 365.

Как да стигнете до отчета за групите на Office 365

 1. Отидете в центъра за администриране на Office 365 > Отчети > Използване.

 2. От падащото меню Изберете отчет изберете Дейност в групите на Office 365.

  Екранна снимка: Изберете отчет – групи на Office 365

Интерпретиране на отчета за групите на Office 365

Можете да получите представа за дейността в групите на Office 365, като прегледате диаграмите Групи, Дейност, Файлове и Място за съхранение.

Екранна снимка: Отчети на Office 365 – дейности в групи

1

Отчетът Групи на Office 365 може да бъде преглеждан за тенденциите през последните 7 дни, 30 дни, 90 дни или 180 дни.

2

Във всеки отчет има дата, показваща момента, когато е създаден този отчет. Отчетите обикновено се отнасят за момент с 24 до 48 часа закъснение от момента на дейност.

3

Изгледът Групи показва общия брой групи, съществували на всеки даден ден, както и броя на активните групи на този ден въз основа на имейл разговори, публикации в Yammer и дейности с файлове в SharePoint.

4

Изгледът Дейност ви показва броя на груповите дейности в груповите работни натоварвания. Можете да видите имейлите на Exchange, получени от груповите пощенски кутии на всички групи на който и да е ден от периода на отчитане. Можете да също така да видите публикуваните, прочетените и харесаните съобщения в групите на Yammer, свързани с група на Office 365.

5

Изгледът Файлове ви показва общия брой файлове и броя на активните файлове във всички групови сайтове, свързани с група на Office 365.

6

Изгледът Място за съхранение ви показва общото място за съхранение, използвано от всички групови пощенски кутии и групови сайтове.

7

 • В диаграмата Групи оста Y е броят на груповите дейности.

 • В диаграмата Дейност оста Y е броят на посочената дейност за групите в Outlook или Yammer.

 • В диаграмата Файлове оста Y е или общият брой файлове, или броят на активните файлове.

 • В диаграмата Място за съхранение оста Y е общото място за съхранение, използвано от груповата пощенска кутия или сайт.

Оста Х и в трите диаграми е избраният диапазон от дати за конкретния отчет.

8

Можете да филтрирате серията, която виждате в диаграмата, като щракнете върху елемент в легендата. Например в диаграмата Групи щракнете върху или докоснете Общо или Активни Екранна снимка: отчет за групите на Office 365 – общ брой на групите и брой на активните групи , за да видите само информацията, свързана с всеки елемент. Промяната на този избор не променя информацията в таблицата на мрежата.

9

Списъкът с показаните групи се определя от набора от всички съществуващи групи (които не са били изтрити) в рамките на най-широкия (180 дни) времеви период на отчитане. Броят на дейностите (имейл разговори, публикации в Yammer и дейности с файлове в SharePoint) ще се различава в зависимост от избраните дати.

Забележка : Може да не виждате всички елементи в списъка по-долу в колоните, докато не ги добавите.

 • Име на групата е името на групата.

 • Изтрити е броят на изтритите групи. Ако групата е изтрита, но в нея е извършена дейност през периода на отчитане, тя ще се покаже в мрежата с този флаг, зададен на "вярно".

 • Собственик на групата е името на собственика на групата.

 • Дата на последна дейност е последната дата, на която е получено съобщение от групата. Това е последната дата, на която е извършена дейност в имейл разговор, Yammer или сайта. 

 • Тип е типът на групата. Това може да е частна или публична група.

 • Членове е броят на членовете в групата.

 • Гости е броят на гостите в групата.

 • Exchange

  • Получени имейли е броят на съобщенията, получени от групата.

  • Общ брой елементи за пощенска кутия е броят на съобщенията в пощенската кутия на групата.

  • Място за съхранение, използвано от пощенската кутия е място за съхранение, използвано от пощенската кутия на групата.

 • Файлове на SharePoint

  • Общ брой файлове е броят на файловете, съхранявани в груповите сайтове на SharePoint.

  • Активни файлове е броят на файловете в груповия сайт на SharePoint, с които е извършено действие (преглеждане, промяна, синхронизиране, вътрешно или външно споделяне) през периода на отчитане.

  • Използвано място за съхранение на сайт (МБ) е размерът в МБ на мястото за съхранение, използвано през периода на отчитане.

 • Съобщения на Yammer

  • Публикувани е броят на съобщенията, публикувани в групата на Yammer през периода на отчитане.

  • Прочетени е броят на съобщенията, прочетени в групата на Yammer през периода на отчитане.

  • Харесани е броят на съобщенията, харесани в групата на Yammer през периода на отчитане.

Ако правилата на вашата организация не допускат да преглеждате отчети, в които има лични данни за потребителя, можете да промените настройката за поверителност за всички тези отчети. Прегледайте секцията Как да скрия на данните на ниво потребител в Отчети за дейността в предварителния преглед на центъра за администриране на Office 365.

10

Щракнете върху или докоснете Управление на колони, за да добавите или премахнете колони от отчета.

отчет за групите на Office 365 – избиране на колони

11

Можете също да експортирате данните на отчета в .csv файл на Excel, като щракнете върху или докоснете връзката Експортиране Отчети на Office 365 – експортиране на вашите данни във файл на Excel . Това експортира данните на всички потребители и ви позволява да направите просто сортиране и филтриране за по-нататъшен анализ. Ако имате по-малко от 2000 потребители, можете да сортирате и филтрирате в рамките на таблицата в самия отчет. Ако имате повече от 2000 потребители, за да филтрирате и сортирате, трябва да експортирате данните.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×