Отчети за Office 365 в центъра за администриране – използване на OneDrive за бизнеса

Новото табло Отчети на Office 365 ви показва общия преглед на дейностите в продуктите на Office 365 във вашата организация. То ви позволява да се задълбочите в отчетите на ниво отделни продукти, за да ви даде по-прецизна представа за дейностите в рамките на всеки продукт. Прегледайте темата за общ преглед на отчетите.

Например картата на OneDrive на таблото ви дава възможност за обобщен преглед на ползата, която получавате от OneDrive за бизнеса, като се показва общият брой файлове и място за съхранение, използвани във вашата организация. След това можете да се задълбочите в нея, за да разберете тенденциите на активните акаунти за OneDrive, с колко файла взаимодействат потребителите, както и използваното място за съхранение. Тя също ви дава подробни данни за всеки потребителски акаунт в OneDrive.

Забележка: Трябва да сте глобален администратор в Office 365, администратор на Exchange, SharePoint или Skype за бизнеса или да сте читател на отчети, за да виждате отчетите за Office 365.

Как да получа отчет за използване на OneDrive?

 1. В центъра за администриране на Office 365 изберете Отчети и след това Използване от лявото меню или щракнете върху изпълнимия модул Отчети.

  Преглед на новите отчети за дейността в Office 365
 2. Използвайте падащото меню Изберете отчет в горния ляв ъгъл и изберете Използване на OneDrive.

  Изберете отчет

Интерпретиране на отчета за използване на OneDrive

Можете да получите поглед върху употребата на OneDrive за бизнеса, като погледнете в изгледите Акаунти, Файлове и Съхранение.

Отчети за използването на OneDrive

1

Отчетът Използване на OneDrive показва тенденциите през последните 7 дни, 30 дни, 90 дни или 180 дни. Ако обаче щракнете в конкретен ден в отчета, таблицата (7) ще ви покаже данните за до 28 дни от текущата дата (а не датата, на която е създаден отчетът).

2

Във всеки отчет има дата, показваща момента, когато е създаден този отчет. Отчетите обикновено се отнасят за момент с 24 до 48 часа закъснение от момента на дейност.

Забележка: Понякога може да има непредвидими забавяния при събирането на данни и обработката, които може да забавят генерирането на отчет. Показаната дата на отчета винаги отразява текущата дата, за която системата е обработила данните на отчета. Ние се стремим да ги запазим в рамките на 24 до 48 часа от момента на дейността.

3

Изгледът Акаунти показва тенденцията в общия брой и броя на активните акаунти на OneDrive. "Активни акаунти" са всички, в които потребителите преглеждат, променят, качват, изтеглят, споделят или синхронизират файлове.

4

Изгледът Файлове показва общия брой на файловете и броя на активните файлове. Един файл се счита за активен, ако е записан, синхронизиран, променен или споделен в рамките на определен период от време.

Забележка: Дейност по файл може да възникне много пъти за един файл, но ще се брои само като един активен файл. Например можете да записвате и синхронизирате един и същ файл няколко пъти през определен период от време, но това ще се брои само като един активен файл и един единичен синхронизиран файл в данните.

5

Изгледът Място за съхранение показва тенденцията в размера на мястото за съхранение, което използвате в OneDrive.

Забележка: Размерът включва всички версии и метаданни, свързани с файловете.

6

 • В диаграмата Акаунти оста Y е броят на акаунтите за OneDrive.

 • В диаграмата Файлове оста Y е броят на файловете, съхранени в OneDrive.

 • В диаграмата Място за съхранение оста Y е размерът на използваното място за съхранение в OneDrive.

 • Оста Х на всички диаграми е избраният диапазон от дати за този конкретен отчет.

7

Можете да филтрирате серията, която виждате в диаграмата, като щракнете върху елемент в легендата. Например в диаграмата Файлове докоснете или щракнете върху Общ брой файлове или Активни файлове. В диаграмата Акаунти докоснете или щракнете върху Общ брой акаунти или Активни акаунти. В диаграмата Място за съхранение докоснете или щракнете върху Използвано място за съхранение. Промяната на този избор не променя информацията в таблицата.

8

Таблицата показва разбивка на данни за OneDrive на всеки потребител. За да се показва в таблицата, на потребителя трябва да е даден лиценз за продукт, който включва OneDrive, и той да е включил SharePoint Online. Потребителят трябва също да е влязъл като клиент за синхронизиране на OneDrive или да преглежда своя акаунт за OneDrive, използвайки уеб браузър.

Ако в OneDrive е имало дейност с файлове, той ще носи най-късната дата, на която има извършена дейност с файлове. Редовете в таблицата са сортирани по Дата на последна дейност, така че най-отгоре в списъка се показва акаунтът за OneDrive с най-новата дейност с файлове.

Можете да добавяте или премахвате колони в таблицата.

Опции за колони
 • URL адрес е уеб адресът на OneDrive на потребителя.

 • Изтрит е състоянието на изтриване на акаунта за OneDrive. Необходими са най-малко 7 дни, за да се маркират акаунтите като изтрити.

 • Собственик е потребителското име на основния собственик на акаунта за OneDrive.

 • Дата на последна дейност (UTC) е най-късната дата, на която е изпълнена дейност с файлове в акаунта за OneDrive. Ако в акаунта за OneDrive не е имало дейност на файлове, стойността ще бъде празна.

 • Файлове е броят на файловете в акаунта за OneDrive.

 • Активни файлове е броят на активните файлове в определен период от време. Файлът се счита за активен, ако е бил записан, синхронизиран, променен или споделен в рамките на определения период от време.

  Забележки: 

  • Дейност по файл може да възникне много пъти за един файл, но ще се брои само като един активен файл. Например можете да записвате и синхронизирате един и същ файл няколко пъти през определен период от време, но това ще се брои само като един активен файл и един единичен синхронизиран файл в данните.

  • Ако има премахнати файлове по време на определения период от време за отчета, броят активни файлове, показан в отчета, може да е по-голям от текущия брой файлове в OneDrive.

  • Изтритите потребители ще продължат да се показват в отчетите 180 дни.

 • Използвано място за съхранение (МБ) е размерът на мястото за съхранение, използвано от OneDrive в МБ. Това включва всички версии и метаданни, свързани с файловете.

Ако правилата на вашата организация не допускат да преглеждате отчети, в които има лични данни за потребителя, можете да промените настройката за поверителност за всички тези отчети. Прегледайте секцията Как да скрия на данните на ниво потребител в Отчети за дейността в предварителния преглед на центъра за администриране на Office 365.

9

Щракнете върху или докоснете иконата Управление на колони Управление на колони , за да добавите или премахнете колони от отчета.

10

Можете също да експортирате данните на отчета в .csv файл на Excel, като щракнете върху или докоснете връзката Експортиране Експортиране . Това експортира данните на всеки акаунт за OneDrive и ви позволява да направите просто сортиране и филтриране за по-нататъшен анализ. Ако имате по-малко от 2000 акаунта за OneDrive, можете да сортирате и филтрирате в рамките на таблицата в самия отчет. Ако имате повече от 2000 акаунта за OneDrive, трябва да експортирате данните, за да филтрирате и сортирате.

Забележка: Когато данните са експортирани във файл на Excel, обърнете внимание, че датата, на която е генериран отчетът за съдържанието, се отразява във файла, в колоната Данни към.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×